DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare ICCJ nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si JustitiePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 14 februarie 2013

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie adopta prezenta hotarare.

Art. I
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justiei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulteioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in 4 sectii Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal si Sectiile Unite."

2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, precum si 4 complete de 5 judecatori."

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) Biroul juridic;".

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de presedinte, vicepresedinti si colegiul de conducere."

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie are calitatea de ordonator principal de credite, putand delega aceasta calitate oricaruia dintre vicepresedinti sau managerului economic."

7. La articolul 7, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) convoaca colegiul de conducere trimestrial, in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare;".

8. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Presedintele exercita urmatoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, a completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Codului de procedura civila, a completelor de 5 judecatori, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:".

9. La articolul 8 alineatul (1), literele a^1), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a^1) prezideaza compeltele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, si completele de 5 judecatori, iar in cadrul sectiilor orice complet, cand participa la judecata;
b) ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, din completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura cvila, precum si a judecatorilor care fac parte din completele de 5 judecatori. In lipsa presedintelui, unul dintre vicepresedinti ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, din completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin.. (8) din Codul de procedura civila, precum si a judecatorilor care fac parte din completele de 5 judecatori;
c) programeaza sedintele completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, si ale completelor de 5 judecatori;".

10. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c^1) si c^2), cu urmatorul cuprins:
"c^1) asigura conducerea generala a Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica, a Departamentului economico-financiar si administrativ, a Biroului relatii internationale si a Compartimentului de audit public intern;
c^2) asigura conducerea Biroului juridic;".

11. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate exercita direct oricare dintre atributiile ce revin vicepresedintilor si presedintilor de sectii, potrivit prezentului regulament."

12. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
(1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori si de magistratii-asistenti, in conditiile prevazute de lege.
(2) Actiunea disciplinara exercitata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie este sustinuta in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judecator desemnat de acesta.
(3) Sesizarile primite de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si de magistratii-asistenti se transmit Inspectiei Judiciare, conform art. 45 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, sub semnatura presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(4) Lucrarile privind transmiterea sesizarilor prevazute la alin. (3) catre Inspectia Judiciara si evidenta sesizarilor se asigura de prim-magistratul-asistent, conform dispozitiei presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, direct sau prin personalul repartizat la Sectiile Unite, desemnat in acest scop."

13. La articolul 10 alineatul (3), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) acorda grade, trepte, gradatii, indemnizatii de conducere, premii si alte drepturi ale personalului si rezolva contestatiile referitoare la statbilirea acestora, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;".

14. La articolul 10 alineatul (3), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
"n) aproba efectuarea concediilor de odihna de catre judecatorii si magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

15. Denumriea sectiunii 2 a capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 2 - Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie"


16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita atributiile ce revin presedintelui, in lipsa acestuia, conform delegarii de atributii dispuse de presedinte, sau in baza dispozitiei presedintelui.
(2) Vicepresedintii prezideaza, in lipsa presedintelui, completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, si Sectiile Unite."

17. La articolul 15, partea introductiva si literele a)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizari stabilite de presedinte, urmatoarele atributii:
a) corodoneaza activitatea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica si a Departamentului economico-financiar si administrativ;
b) asigura conducerea generala a Cancelariei si a Biroului de informare si relatii publice;
c) propun colegiului de conducere masurile necesare ce urmeaza a fi adoptate in procesul formarii si perfectionarii profesionale a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
d) urmaresc dezbaterea problemelor de drept in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;".

18. La articolul 15, litera h) se abroga.

19. La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2)Unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie conduce structura de protectie a informatiilor clasificate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, constituita prin ordin al presedintelui in vederea exercitarii atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

20. La articolul 16, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii privind personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:".

21. La articolul 16, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) aproba efectuarea concediilor anuale de odihna de catre personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti."

22. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Presedintele, vicepresedintii si 9 judecatori alesi pe o perioada de 3 ani in aducnarea generala a judecatorilor, cu reprezentarea fiecarei sectii, constituie Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

23. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) In adunarea generala a judecatorilor sunt alesi, ca membri, cate 2 judecatori propusi in cadrul fiecarei sectii, cel de-al noualea membru urmand sa fie propus in cadrul sectiei cu cel mai mare numar de judecatori prevazut in statul de functii. In cazul in care statul de functii prevede un numar egal de judecatori, cel de-al noualea membru este propus prin rotatie din cadrul acestor sectii."

24. La articolul 19, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
(i^1) solutioneaza contestatiile privind modul de stabilire a drepturilor salariale, in cazurile si in coditiile prevazute de lege;".

25. Articolul 19^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18^1
(1) La inceputul fiecarui an, colegiul de conducere, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, poate aproba infiintarea de complete specializate in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de numarul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecarei sectii, precum si de specializarea judecatorilor si necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora.
(2) Presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie propun Colegiulu de conducere infiintarea de complete specializate, pe baza propunerilor formulate, pentru fiecare sectie, de presedintele acesteia."

26. Dupa articolul 19^3 se introduce un nou articol, articolul 19^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 19^4
(1) In indeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. j), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintilor de sectii, hotarari privind:
a) circuitul dosarelor la nivelul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de specificul fiecarei sectii;
b) circuitul actelor la nivelul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in fucntie de specificul fiecarei sectii.
(2) In indeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. j), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui sau ale vicepresedintilor, hotarari privind:
a) circuitul dosarelor la nvielul completelor de 5 judecatori;
b) circuitul actelor la nivelul completelor de 5 judecatori.
(3) In indeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. j), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii, hotarari privind:
a) reguli comune si reguli specifice privind repartizarea aleatorie a dosarelor, in aplicarea dispozitiilor din acest domeniu prevazute in lege, in prezentul regulament si in Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti;
b) reguli comune si reguli specifice privindorganizarea arhivelor sectiilor, a completelor de 5 judecatori, a completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si a completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
c) reguli privind organizarea activitatii judecatorilor si a completelor de permanenta.
(4) Hotararile prevazute la alin. (1)-(3) se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

27. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti."

28. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sectiile Unite sunt prezidate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti."

29. Denumirea capitolului III^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III^1 - Completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii"


30. Articolele 27^1-27^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 27^1
(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acestia si un numar de 20 de judecatori, dintre care 14 judecatori din sectia/sectiile in a care/caror competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele jduecatoresti si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii.
(2) Completul este prezidat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 27^2
(1) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Juatitie, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor din sectia in a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, precum si a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in alcatuirea completului. In cazul in care, in cadrul sectiei in a carei competenta intra problema de drept, au fost infiintate complete specializate, conforma art. 19^1, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de judecata specilizate in domeniul caruia i se circumscrie problema de drept.
(2) In cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste sectiile interesate si numarul judecatorilor din cadrul acestora care intra in compunerea completului, dupa cum urmeaza:
a) daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, completul se compune din cate 8 judecatori din cadrul sectiilor interesate si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii;
b) daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, completul se compune din cate 6 judecatori din cadrul sectiilor interesate si 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii;
c) daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul se compune din cate 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.
(3) Judecatorii ce intra in alcatuirea completului, in cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, sunt desemnati potrivit dispozitiilor alin. (1).
(4) In cazul in care problema de drept nu intra in competenta niciunei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, cate 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.

Art. 27^3
La sedintele de judecata ale completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii participa prim-magistratul-asistent sau magistratul-asistent desemnat de presedinte ori, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, in functie de problema de drept cae a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si de specializarea magistratului-asistent."

31. Dupa capitolul III^1 se introduce un nou capitol, capitolul III^2, cuprinzand articolele 27^4-27^6, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III^2 - Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept


Art. 27^4
(1) Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Codului de procedura civila, se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori din cadrul sectiei respective.
(2) Completul este prezidat de presedintele sectiei sau, in caz de imposibilitate, de judecatorul desemnat de acesta.
(3) Dupa repartizarea sesizarii la sectia corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sectiei sau, din caz de imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor care intra in alcatuirea completului. In cazul in care, in cadrul sectiei, au fost infiintate complete specializate, conform art. 19^1, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de judecata specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii.

Art. 27^5
(1) In cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea mai multor sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sesizarea se judeca de un complet format din presedinte sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept si cate 5 judecatori din cadrul sectiilor respective.
(2) Completul este prezidat de presedinte sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) Dupa transmiterea sesizarii presedintilor sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, cate 5 judecatori din cadrul sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept. In cazul in care in cadrul sectiilor au fost infiintate complete specializate, conform art. 19^1, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de judecata specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica si in cazul in care la Inalta Curte de Casatie si Justitie nu exista o sectie corespunzatoare sectiei in cadrul careia functioneaza completul de judecata care a formulat sesizarea.

Art. 27^6
La sedintele de judecata ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept participa un magistrat-asistent, desemnat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si comletele de 5 judecatori, in functie de chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii si de specialitatea magistratului-asisitent."

32. La articolul 28, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In lipsa presedintelui, completul este prezidat de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(5) In lipsa presedintelui si a vicepresedintilor, completul este prezidat de un presedinte de sectie desemnat in acest scop de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

33. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) In scopul stabilirii celor doua complete de 5 judecatori in materie penala, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza anula, prin tragere la sorti, in prezenta membrilor colegiului de conducere si a presedintilor de sectii, cate 4 judecatori din cadrul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru fiecare dintre cele doua complete.
(2) In scopul stabilirii celor doua complete de 5 judecatori in alte materii decat cea penala, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, in conditiile prevazute la alin. (1), judecatorii din componenta acestor complete."

34. Articolul 29^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. .29^1
(1) Schimbaea membrilor completelor de 5 judecatori se face in mod exceptional, in cazurile de incompatibilitate si de imposibilitate obiectiva a judecatoru;luide a participa la sedinta de judecata. In aceste cazuri, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza judecatorul sau judecatorii supleant/supleanti.
(2) In cazul eliberarii din fucntie a unui judecator care face parte din completul de 5 judecatori, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza un judecator supleant.
(3) Cand completul de 5 judecatori judeca recursurile impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, din complet nu poate face parte judecatorul sanctionat disciplinar. In acest caz, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza un judecator supleant."

35. La articolul 29^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29^2
(1) La sedintele de judecata ale completelor de 5 judecatori participa prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, in functie de specializarea magistratului-asistent."

36. La articolul 31 alineatul (2), literele a), c)-e) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea sectiei in limitele prevazute de lege si de prezentul regulament, tinand seama de dispozitiile presedintelui si ale vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
......
c) asigura buna organizare si functionare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecata in cadrul sectiei;
d) indeplinesc acte procedurale sau dispun indeplinirea actelor procedurale, potrivit legii;
e) aroba programul de participare a magistratilor-asistenti si a grefierilor de sedinta la sedintele de judecata;
......
h) duc la indeplinire orice masura dispusa de Colegiul de conducere, precum si de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit legii si prezentului regulament."

37. La articoolul 31, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(3) Presedintii de sectii pot propune Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie adoptarea hotararilor prevazute la art. 19^4 alin. (1) si (3).
(4) Presedintele de sectie prezideaza completul de judecata din cadrul sectiei prin rotatie. Presedintele sectiei poate prezida orice complet de judecata din cadrul sectiei.
(5) Presedintele Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal:
a) ia masurile necesare pentru desemnarea, in conditiile art. 27^4, a judecatorilor sectiei care intra in compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
b) desemneaza, in caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul sectiei care ia masurile necesare pentru desemnarea, in conditiile art. 27^4, a judecatorilor sectiei care intra in compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
c) prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea sectiei;
d) desemneaza, in caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul sectiei care prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea sectiei;
e) ia, prin rezolutie, masuri pentru stabilirea aleatorie a completelor formate din 3 judecatori, care pregatesc dosarele de recurs si decid asupra admisibilitatii in principiu a recursurilor, in conditiile prevazute de art. 493 alin. (1) din Codul de procedura civila sau desemneaza persoana din cadrul sectiei care ia, prin rezolutie, aceste masuri."

38. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Presedintii de sectii stabilesc judecatorii care compun completele de judecata din cadrul sectiilor, transmit spre aprobare Colegiului de conducere compunerea completelor de judecata din cadrul sectiilor si programeaza sedintele acestora.
(2) Daca numarul de judecatori necesar formarii completului de judecata nu poate fi asigurat, acesta se constituie cu judecatori de la celelalte sectii, desemneti de presedintele sau unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

39. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 32^1
Daca toti judecatorii unei sectii au devenit incompatibili sa judece o cauza:
a) cauza va fi repartizata aleatoriu intre completele sectiei care judeca aceeasi materie. Daca exista mai multe sectii care judeca aceeasi materie, cauzele vor fi repartizate ciclic intre sectiile respective;
b) in lipsa sectiilor prevazute la lit. a), cauza va fi repartizata aleatoriu intre completele sectiei care judeca in cea mai apropiata materie. Daca exista mai multe sectii care judeca intr-o materie apropiata, cauzele vor fi repartizate ciclic intre sectiile respective;
c) in lipsa sectiilor prevazute la lit. a) si b), cauza va fi repartizata aleatoriu intre completele celorlalte sectii ale instantei, in ordinea stabilita prin tragere la sorti de catre Colegiul de conducere, carora cauzele le vor fi repartizate in sistem ciclic."

40. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
In sedintele de judecata ale completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale completelor de 5 judecatori si ale completelor sectiilor judecatorii poarta roba de culoare neagra, iar in sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, roba de culoare mov."

41. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
In afara de activitatea de judecata, judecatorii duc la indeplinire orice alte atributii stabilite de Colegiul de conducere, de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de presedintii de sectii, potrivit legii si prezentului regulament."

42. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44
Judecatorii prezideaza completul de judecata prin rotatie."

43. La articolul 45 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. anterior sedintelor de judecata:
a) ia masuri, personal sau prin magistratul-asistent, pentru efectuarea de catre grefierul de sedinta si arhiva a tuturor lucrarilor necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata;
b) in cazul completelor de judecata ale Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios adminsitrativ si fiscal, intocmeste raportul asupra admisibilitatii in principiu a recursului, in conditiile prevazute in art. 493 alin. (2) din Codul de procedura civila, sau desemneaza un alt membru al completului ori magistratul-asistent in acest scop;".

44. La articolul 45 alineatul (1), partea introductiva a punctului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. in timpul sedintelor de judecata:".

45. La articolul 45 alineatul (1), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. dupa dezbateri:
a) asigura secretul deliberarii;
b) intocmeste minuta sau desemneaza un alt membru al completului in acest scop;
c) asigura pronuntarea hotararilor in sedinta publica, la orele stabilite din timp, transmiterea sau comunicarea rezultatului deliberarii inainte de pronuntare fiind interzisa;".

46. La articolul 45 alineatul (1), litera b) a punctului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) noteaza in evidenta sectiei solutiile mai importate ori de principiu si temeiurile de drept ale acestora sau desemneaza un alt membru al completului ori magistratul-asistent in acest scop;".

47. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Repartizarea magistratilor-asistenti in sectii, la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, precum si in alte compartimente se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef si magistratii-asistenti repartizati la completele pentur solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori constituie un compartiment de specialitate, prevazut in statele de functii si de personal, care functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura participarea la sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completelor de 5 judecatori, potrivit legii si prezentului regulament."

48. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
(1) Prim-magistratul-asistent este subordonat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si in coordonarea vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Prim-magistratul-asistnt are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti din sectii, prin intermediul magistratilor-asistenti-sefi din cadrul sectiilor, a magistratilor-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, a personalului repartizat Sectiilor Unite si a personalului din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite, ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, conform desemnarii, si ale completului de 5 judecatori, ca instanta disciplinara, conform desemnarii si intocmeste direct sau prin personalul stabilit, toate actele si lucrarile pregatitoare, precum si pe cele ulteiroare sedintelor la care participa;
c) redacteaza hotararile repartizate de presedintele completului de 5 judecatori, ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si al Sectiilor Unite, la care a participat;
d) asigura secretariatul Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
e) asigura, direct sau prin personalul repartizat la Sectiile Unite, desemnat in acest scop, intocmirea lucrarilor privind transmiterea sesizarilor prevazute la art. 19^1 alin. (3) catre Inspectia Judiciara, conform dispozitiei presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si evidenta sesizarilor;
f) asigura si coordoneaza centralizarea datelor statistice si a oricaror alte date la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si coordoneaza elaborarea lucrarilor de sinteza referitoare la activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dispuse de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
g) intocmeste orice alte lucrari dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justiei."

49. La articolul 50 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) participa la sedintele de judecata ale sectiei si, in cazul in care sunt desemnati in acest scop, la sedintele de judecata ale completului de 5 judecatori si redacteaza hotararile repartizate de presedintele completului;
b) programeaza participarea magistratilor-asistenti si a grefierilor de sedinta la sedintele de judecata;".

50. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator magistrtului-asistent-sef prevazut la art. 48 alin. (2)."

51. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
(1) Magistratii-asistenti din cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la sedintele de judecata ale sectiilor si duc la indeplinire orice alte sarcini incredintate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de vicepresedinti sau de presedintele de sectie.
(2) Magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori participa, conform desemnarii, la sedintele de judecata ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, ale completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale completului de 5 judecatori si dispun comunicarea actelor de procedura prevazute in art. 520 ale Codului de procedura civila.
(3) Magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata:
a) iau masuri, din dispozitia presedintelui completului de judecata, pentru efectuarea de catre grefierul de sedinta si arhiva a tuturor lucrarilor necesare bune desfasurari a sedintei de judecata;
b) indruma activitatea grefierului de sedinta;
c) in cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contenctios administrativ si fiscal, intocmesc raportul asupra admisibilitatii in principiu a recursului, in conditiile prevazute in art. 493 alin. (2) din Codul de procedura civila, conform desemnarii presedintelui completului de judecata;
d) in cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, dispun comunicarea de catre grefierul de sedinta a raportului, conform art. 493 alin. (4) din Codul de procedura civila;
e) dupa deschiderea dezbaterilor, anunta cauzele in ordinea stabilita de presedintele completului de judecata, fac apelul partilor si al celorlalte persoane citate, refera asupra modului in care s-a efectuat procedura de citare si asupra indeplinirii celorlalte masuri dispuse, refera, pe scurt, asupra obiectului cauzei si stadiului in care se afla judecata;
f) consemneaza, pentru fiecare dosar in parte, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, precum si masurile dispuse de instanta;
g) sub indrumarea presedintelui completului de judecata, asigura, pentru deliberare, consultarea actelor normative necesare si informatii privitoare la jurisprudenta si doctrina;
h) redacteaza incheierile;
i) participa cu vod consultativ la deliberari;
j) in cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile, Sectiei de contencios administrativ si fiscal, completelor de 5 judecatori in materie civila, completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii in materie civila si completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, semneaza minuta;
k) in cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, dispun comunicarea de catre grefierul de sedinta a deciziilor prevazute in art. 493 alin. (5) si (6) din Codul de procedura civila;
l) noteaza in evidenta sectiei solutiile importante sau de principiu si temeiurile de drept ale acestora, conform desemnarii presedintelui completului de judecata;
m) redacteaza hotarari, conform repartizarii presedintelui completului de judecata, cu respectarea termenelor legale;
n) coordoneaza si verifica redactarea proiectelor actelor de procedura intocmite de catre grefierul de sedinta;
o) verifica inregistrarile in sistem informatic si asigura remedierea deficientelor constatate."

52. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) Dosarele si lista dosarelor aflate pe rol se prezinta magistratului-asistent de catre grefierul de sedinta cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru termenul de judecata, in vederea verificarii listei dosarelor aflate pe rol din sedinta de judecata la care acestia sunt programati sa participe."

53. La articolul 52 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"a) transmiterea, prin intermediul grefierului de sedinta, a listei dosarelor aflate pe rol judecatorilor care compun completul de judecata si procurorului, de indata ce a fost verificata;".

54. La articolul 52 alineatul (3), litera b) se abroga.

55. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53
Grefierul de sedinta care a preluat din arhiva dosarele pentru sedinta de judecata restituie arhivei dosarele amanate, sub semnatura."

56. Dupa capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzand articolele 55^1-55^4, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII^1 - Grefierii Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Art. 55^1
In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza un corp de grefieri, compus din prim-grefieri si grefieri, stabiliti prin statul de functii.

Art. 55^2
Repartizarea grefierilor in sectii, la Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, precum si in alte compartimente se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 55^3
Prim-grefierii si grefieri exercita atributiile stabilite prin fisele posturilor, conform legii si prezentului regulament.

Art. 55^4
(1) Grefierii de sedinta au urmatoarele atributii:
1. anterior sedintelor de judecata:
a) preiau dosarele care au termen de judecata in sedinta pentru care au fost programati si le prezinta magistratului-asistent cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru termenul de judecata;
b) calculeaza, sub indrumarea magistratului-asistent, taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar;
c) in cazul grefierilor Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, efectueaza comunicarile privitoare la pregatirea dosarului de recurs, din dispozitia completului, sub indrumarea magistratului-asistent;
d) intocmesc citatiile;
e) verifica regularitatea indeplinirii procedurii de citare, depunerea dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, efectuarea comunicarii actelor de procedura si mentioneaza rezultatul verificarilor in cuprinsul listei de sedinta pe care o predau magistratului-asistent cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru termenul de judecata;
f) urmaresc atasarea la dosar de catre arhiva a dovezilor de citare a partilor si de comunicare a actelor, a corespondentei, a memoriilor, a notelor scrise si a oricaror alte inscrisuri;
g) intocmesc lista dosarelor aflate pe rol;
h) asigura afisarea listei dosarelor aflate pe rol in arhiva, cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata si la usa salii de sedinta, cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei;
i) efectueaza lucrarile necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata, sub indrumarea magistratului-asistent;
j) in cazul grefierilor Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, comunica, din dispozitia magistratului-asistent, raportul, conform art. 493 alin. (4) din Codul de procedura civila;
k) verifica buna functionare a echipamentelor informatice, precum si a echipamentului de inregistrare din sala de sedinta si, in cazul in care constata neregularitati, le aduc de indata la cunostinta magistratului-asistent si sesizeaza compartimentul de specialitate, in vederea remedierii in timp util a deficientelor constatate;
2. in timpul sedintei de judecata:
a) primesc inscrisurile depuse in timpul sedintei de judecata, asigura consultarea acestora si le ataseaza la dosarul cauzei;
b) consemneaza in caietul grefierului, numerotat si semnat, pentru fiecare dosar in parte, datele necesare in vederea transcrierii sedintei;
c) realizeaza toate operatiunile de utilizare a mijloacelor de inregistrare a sedintei de judecata;
3. Dupa sedinta de judecata:
a) in ziua urmatoare sedintei de judecata:
(i) completeaza in programul ECRIS, in integralitate conform minutelor hotararilor solutiile pronuntate in dosarele in care a fost finalizata judecata, precum si termenele si masurile dispuse de instanta prin incheiere in cazul dosarelor in care nu a fost finalizata judecata;
(ii) imprima condica de sedinta pe care o semneaza pentru conformitate si o prezinta, spre verificare si semnare, magistratului-asistent;
b) transcriu inregistrarile audio sau stenogramele sedintelor de judecata, in conditiile legii;
c) efectueaza comunicarea actelor de procedura, conform legii;
d) in cazul grefierilor Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, comunica, din dispozitia magistratului-asistent, deciziile prevazute la art. 493 alin. (5) si (6) din Codul de procedura civila;
e) introduc in sistemul ECRIS hotararile pronuntate, ulterior obtinerii tuturor semnaturilor si transmiterii acestora in format electronic de catre tehnoredactor.
(2) Grefierii de sedinta intocmesc corespondenta in legatura cu dosarele, sub indrumarea magistratului-asistent."

57. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica functioneaza in subordinea presedintelui si in coordonarea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

58. La articolul 59, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) gestioneaza la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sistemul software integrat pentru biblioteci."

59. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia."

60. La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
(1) Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza in subordinea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

61. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Personalul din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie este subordonat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor si presedintilor de sectii si este coordonat de prim-magistratul-asistent, prin intermediul magistratilor-asistenti-sefi."

62. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) primeste, inregistreaza si transmite la Sectiile Unite, la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, la completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la completele de 5 judecatori, la sectii si la celelalte compartimente dosarele si corespondenta;".

63. La articolul 66, alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cujprins:
"Art. 66
(1) Personalul repartizat la Sectiile Unite, la completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, la completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la completele de 5 judecatori si la sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia grefierilor de sedinta, are urmatoarele atributii:".

64. La articolul 66 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) in cazul persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a dosarelor, efectueaza operatiunile de repartizare aleatorie a dosarelor pe complete de judecata;".

65. La articolul 66 alineatul (1), literele b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) intocmeste conceptele si citatiile pentru primul termen de judecata, conform dispozitiei presedintelui, a vicepresedintilor sau, dupa caz, a presedintilor de sectii, in cazul in care aceasta activitate nu este stabilita de presedinte, de vicepresedinti ori, dupa caz, de presedintii de sectii in atributiile grefierilor de sedinta;
......
h) urmareste expedierea citatiilor si a corespondentei in legatura cu dosarele;".

66. La articolul 66, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inregistrarile in registrele si condicile existente la nivelul fiecarei sectii si a completelor de 5 judecatori se tin, de regula, in sistem informatizat."

67. La articolul 66, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Evidenta in sistem informatizat se pastreaza si pe suport hartie, prin listarea periodica a inregistrarilor si legarea lor in mape distincte.
(4) In cazul in care nu este posibila mentionarea datelor in sistem informatizat, evidentele se tin pe suport hartie, in registrele si condicile prevazute la art. 66^1."

68. Dupa articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 66^1
Pentru evidenta activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie se intocmesc si se pastreaza urmatoarele registre:
1. Registrul general de dosare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
2. registrele generale de dosare ale sectiilor, completelor de 5 judecatori, completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
3. opisul alfabetic pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
4. Registrul informativ pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completele de 5 judecatori;
5. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completele de 5 judecatori;
6. condica sedintelor de judecata pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completele pentru dezlegarea unor probleme de drept;
7. Registrul privind arestarea preventiva pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si completele de 5 judecatori in materie penala;
8. Registrul de evidenta a mandatelor de arestare preventiva emise in cursul judecatii pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si completele de 5 judecatori in materie penala;
8. Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuarii perchezitiilor date de judecatori in cursul urmaririi penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
10. Registrul de evidenta a sesizarilor privind confirmarea si autorizarea interceptarilor si inregistrarilor pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suport;
11. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate impotriva hotararilor civile si penale pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
12. Registrul de evidenta a redactarii hotararilor pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si Sectiile Unite;
13. Registrul valorilor si corpurilor delicte pentru sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completele de 5 judecatori;
14. Registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
15. Registrul de evidenta a petitiilor pentru Biroul de informare si relatii publice;
16. Registrul de evidenta pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public pentru Biroul de informare si relatii publice;
17. Registrul de control pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele de solutionare a recursurilor in interesul legii si completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
18. Registrul de evidenta a autorizatiilor emise in baza Legii nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice."

69. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69
(1) Toate registrele si condicile se numeroteaza si se parafeaza, iar la sfarsitul fiecarui an se intocmesc procese-verbale de inchidere, semnate de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si de un prim-magistrat-asistent, in cazul registrelor Sectiilor Unite, ale completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale completelor de 5 judecatori si ale Registraturii generale, si de presedintele de sectie si de magistratul-asistent-sef, in cazul registrelor sectiilor."

70. La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Corespondenta adresata personal sau confidential presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor, presedintilor de sectii, judecatorilor, magistratilor-asistenti si altor persoane cu functii de conducere este predata acestora cu plicul nedeschis."

71. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69
Dosarele predate arhivei Sectiilor Unite, completelor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completelor de 5 judecatori si arhivelor sectiilor se prezinta fara intarziere presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor sau, dupa caz, presedintilor de sectii ori judecatorilor desemnati de acestia, pentru luarea masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament."

72. La articolul 70, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70
(1) Pe coperta fiecarui dosar se mentioneaza denumirea Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectiile Unite, completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completul de 5 judecatori sau sectia competenta -, numarul dat dosarului de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde."

73. La articolul 71, alineatele (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Dosarele si evidentele instantei privitoare la activitatea de judecata pot fi consultate de alte persoane decat cele prevazute la alin. (1), care justifica un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare si a conditiilor prevazute la alin. (1). Cererile, cu datele de identificare ale solicitantului, se aproba de persoana care coordoneaza arhiva, iar cererile formulate de ziaristi si reprezentantii mijloacelor de comunicare in masa, inclusiv cererile privind eliberarea de fotocopii din dosare, se aproba de purtatorul de cuvant sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul purtatorului de cuvant, in cazul dosarelor aflate in curs de judecata, cu consultarea presedintelui completului de judecata.
(2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (1^1) se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil."

74. La articolul 71, alineatul (3) se abroga.

75. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72
Dosarele se pastreaza in arhiva in ordine numerica sau pe termene de judecata, iar dosarele carora le sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila se pastreaza in arhiva pe complete si termene de judecata."

76. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75
La arhive se pastreaza, in original, cate un exemplar din hotararile pronuntate la fiecare sectie, in mape speciale, in ordine numerica, pe ani. Incheierea in care s-au consemnat dezbaterile, in cazurile in care s-a amanat pronuntarea, precum si incheierile si hotararile prevazute la art. 442, 443 si 444 din Codul de procedura civila, se alatura hotararii."

77. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
Lucrarile si celelalte atributii prevazute in prezenta sectiune, care nu revin magistratului-asistent sau grefierului de sedinta, se duc la indeplinire de personalul sectiei ori de personalul repartizat la Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, potrivit fisei fiecarui post."

78. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 77
Departamentul economico-financiar si administrativ functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este coordonat de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

79. La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Personalul din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ este incadrat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe baza de concurs sau proba practica, in conditiile legii."

80. La articolul 79 alineatul (2), literele k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"k) coordoneaza activitatea de administrare a sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia. De asemenea, asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor in sediile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusiv masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
l) indeplineste orice alte sarcini in domeniul sau de activitate, dispuse de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

81. La articolul 81, literele a) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) elaborarea proiectelor statelor de functii si de personal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
......
j) indeplinirea oricaror altor sarcini dispuse de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

82. La articolul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Broul de informare si relatii publice functioneaza in subordinea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

83. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Biroul de informare si relatii publice efectueaza toate lucrarile privind accesul la informatii de interes public si relatiile cu mijloacele de comunicare in masa dispuse se presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia."

84. La articolul 88, literele b), h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) duce la indeplinire toate dispozitiile primite de la presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in domeniul cooperarii internationale;
......
h) asigura primirea si insotirea delegatiilor straine si din tara in cadrul programului aprobat de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
......
j) efectueaza orice alte lucrari si indeplineste toate sarcinile in domeniul relatiilor internationale, dispuse de presedinte si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

85. La capitolul VIII, dupa sectiunea 5 se introduce o noua sectiune, sectiunea 5^1, cuprinzand articolele 88^1-88^4, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 6^1 - Biroul juridic


Art. 88^1
Biroul juridic functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 88^2
In cadrul Biroului juridic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi desfasoara activitatea consilieri juridici, care au calitatea de functionari publici.

Art. 88^3
Biroul juridic are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Inalta Curte de Casatie si Justitie in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, asigurand apararea;
b) redacteaza, in termenele procedurale, cererile de chemare in judecata, intampinarile, concluziile scrise si cererile privind exercitarea cailor de atac, in dosarele in care Inalta Curte de Casatie si Juatitie este parte;
c) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea si apararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale;
d) tine evidenta hotararilor judecatoresti privind obligatiile stabilite in sarcina Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, informeaza presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la acestea si le transmite, in copie, spe executare Departamentului economico-financiar si administrativ;
e) participa in comisiile constituite la nivelul sau cu participarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea desfasurari examenelor ori a concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cazurile in care, potrivit legii, membrii comisiilor pot avea calitatea de functionari publici;
f) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, contractele de achizitie publica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;
g) verifica, avizeaza sau intocmesc lucrarile in domeniul achizitiilor publice, care implica specializarea juridica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;
h) participa, in calitate de experti, in comisiile constituite in temeiul legislatiei privind achizitiile publice;
i) avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;
j) efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia in domeniul sau de activitate.

Art. 88^4
Atributiile personalului Biroului juridic se stabilesc prin fisa fiecarui post."

86. La articolul 91, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91
(1) Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa;
b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniul Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creranta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
e) alocarea creditelor bugetare;
f) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
g) sistemul de luare a deciziilor;
h) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
i) sistemele informatice."

87. La articolul 93, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) in toate materiile, cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin hotarare a Colegiului de conducere, adoptata pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii si publicata pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie."

88. La articolul 94, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 94
(1) In timpul vacantei judecatoresti presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, impreuna cu presedintii de sectii, desemneaza un numar de judecatori si de magistrati-asistenti din fiecare sectie, necesar formarii completelor de judecata, iar desemnarea nominala a acestora se face, in caz de divergenta, prin tragere la sorti."

89. La articolul 95, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Concediile personalului auxiliar de specialitae si ale personalului conex din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se stabilesc prin Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aprobat prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Concediile anuale de odihna ale celorlalte categorii de personal al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prevazute de lege, se efectueaza, de regula, in perioada vacantei judecatoresti. Pentru motive temeinice, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate aproba efectuarea concediului de odihna si in alta perioada decat cea a vacantei judecatoresti."

90. La articolul 100, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru motive temeinice presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot dispune prelungirea programului, in conditiile prevazute de lege."

91. La articolul 102, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Programul de acces la arhive se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unro chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil."

92. La articolul 108, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 108
(1) Fisele posturilor pentru magistratii-asistenti, personalul auxiliar de specialitate si celelalte categorii de personal se intocmesc de conducatorul compartimentului, se aproba de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta personalului, sub semnatura."

93. La articolul 109, alineatul (3) se abroga.

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Dispozitiile referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata la nivelul Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal se aplica incepand cu data de 1 iulie 2013.

Art. V
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.086 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.