DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al MagistraturiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 17 iulie 2014

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 87 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 39 alin. (6) si art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 23 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al MagistraturiiCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
(1)Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare personal asimilat, este supus unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare. In cazul personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.
(2)Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si personalului asimilat detasat la Consiliul Superior al Magistraturii si la Institutul National al Magistraturii.
(3)Prezentul regulament nu se aplica judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului National al Magistraturii pe posturi de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor.

Art. 2
(1)Evaluarea personalului asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii are ca obiectiv stabilirea nivelului de competenta profesionala, cresterea eficientei si calitatii activitatii profesionale, precum si imbunatatirea performantelor profesionale.
(2)Procesul de evaluare a personalului asimilat implica parcurgerea urmatoarelor etape: analiza documentelor care contin rezultate ale activitatii profesionale a persoanei evaluate, autoanaliza si autoaprecierea, interviul de evaluare, stabilirea de comun acord a unui plan individual de dezvoltare profesionala si acordarea calificativului.
(3)Aspectele relevate in urma autoanalizarii si autoaprecierii vor fi avute in vedere la interviu, in scopul elaborarii, de comun acord intre evaluator si evaluat, a planului de dezvoltare profesionala.

Art. 3
Rezultatele evaluarii sunt avute in vedere la promovarea in functii de executie, la ocuparea functiilor de conducere si la identificarea necesitatilor de instruire a personalului asimilat din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, in scopul imbunatatirii performantelor profesionale.

Art. 4
(1)Prima evaluare a personalului asimilat se face dupa 2 ani de la numirea in functie, iar urmatoarele evaluari se fac la fiecare 3 ani, de regula in luna februarie.

(2)Evaluarea poate fi realizata si in alta perioada calendaristica, la cerere, in masura in care este necesara pentru promovarea in functii de executie ori numirea in functii de conducere, insa numai dupa implinirea intervalului de 2 sau 3 ani prevazut de lege pentru efectuarea evaluarii.
(3)In cazul personalului asimilat care pe parcursul perioadei de 2 ani, respectiv 3 ani isi desfasoara activitatea la institutii diferite, ca urmare a detasarii sau transferului, comisia de evaluare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii va obtine datele si informatiile necesare pentru evaluare de la comisiile de evaluare constituite la institutia la care acesta si-a desfasurat activitatea anterior detasarii ori transferului.
(4)Efectuarea evaluarii activitatii profesionale a personalului asimilat care in cursul perioadei supuse evaluarii s-a aflat in concediu pentru cresterea copilului se realizeaza doar dupa incetarea perioadei respective, la implinirea a 2 ani, in cazul primei evaluari de la numirea in functie, iar in cazul celorlalte evaluari, la implinirea a 3 ani de activitate efectiva ca personal asimilat, prin cumularea perioadei anterioare concediului cu perioada ulterioara acestuia.
(5)Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care personalul asimilat s-a aflat in alte concedii, cu exceptia concediului de odihna, care, cumulat, au o perioada mai mare de 6 luni in perioada supusa evaluarii.


Art. 5
(1)Evaluarea personalului asimilat care ocupa functii de executie in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii se face de o comisie formata din directorul directiei si seful serviciului sau, dupa caz, seful biroului in care persoana evaluata isi desfasoara activitatea. In cazul personalului asimilat care ocupa functii de executie in cadrul unor servicii care nu fac parte dintr-o directie, evaluarea se face de seful serviciului si de seful biroului.
(2)In cazul personalului asimilat care ocupa functii de executie in cadrul unor compartimente aflate in subordinea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, evaluarea se face de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
(3)Evaluarea personalului asimilat din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii care indeplineste functiile de conducere de director, director adjunct si sef serviciu, care nu se afla in cadrul unei directii, cu exceptia celor subordonate direct presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, se face de o comisie formata din secretarul general si secretarul general adjunct.
(4)Evaluarea personalului asimilat care indeplineste functia de conducere de sef serviciu ori sef birou in cadrul unei directii sau serviciu se face de o comisie formata din secretarul general si, dupa caz, directorul directiei sau seful serviciului.
(5)Evaluarea personalului asimilat care indeplineste functia de conducere de sef birou in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care este subordonat direct presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, se face de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
(6)Evaluarea personalului asimilat detasat in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii se face de comisiile sau persoana prevazute la alin. (1)-(5).
(7)Evaluarea personalului asimilat care ocupa functii de executie in cadrul Institutului National al Magistraturii se face de o comisie formata din directorul adjunct responsabil cu activitatea departamentului in care persoana evaluata isi desfasoara activitatea si din conducatorul departamentului respectiv.
(8)Evaluarea personalului asimilat care ocupa functii de conducere a departamentelor din cadrul Institutului National al Magistraturii se face de o comisie formata din directorul Institutului National al Magistraturii si directorul adjunct responsabil cu activitatea departamentului in care persoana evaluata isi desfasoara activitatea.
(9)Evaluarea personalului asimilat detasat in cadrul Institutului National al Magistraturii se face de comisiile prevazute la alin. (7) si (8).
(10)In situatia imposibilitatii constituirii comisiilor de evaluare prevazute la alin. (1), (4) si (7), din cauza vacantei functiei de conducere si a inexistentei unei persoane care exercita atributiile aferente functiei respective, persoana care va face parte din comisia de evaluare va fi desemnata de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului National al Magistraturii, dupa caz, din randul personalului asimilat din cadrul institutiei.

Art. 6
(1)Exista incompatibilitate intre membrii comisiei de evaluare si persoana evaluata, in urmatoarele situatii:
1.cand unul dintre membrii comisiei de evaluare este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu persoana evaluata;
2.cand exista sau a existat in perioada de 5 ani inaintea evaluarii un litigiu intre unul dintre membrii comisiei de evaluare si persoana evaluata.
(2)Daca un membru al comisiei de evaluare se afla intr-o situatie care, desi nu se incadreaza in cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (1), este de natura sa ii afecteze obiectivitatea in evaluare, acesta are obligatia de a anunta de indata secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului National al Magistraturii, dupa caz.
(3)In situatiile prevazute la alineatele precedente, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului National al Magistraturii, dupa caz, desemneaza o alta persoana care sa faca evaluarea, dintre judecatorii sau procurorii detasati ori dintre persoanele care ocupa functia de personal asimilat. In cazul in care chiar secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului National al Magistraturii se afla in vreuna din situatiile prevazute la alineatele precedente, desemnarea unei alte persoane se face de catre secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau de unul dintre directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, dupa caz.
(4)In cazul in care presedintele Consiliului Superior al Magistraturii se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (1) ori atunci cand acesta apreciaza ca se afla intr-o situatie de natura sa ii afecteze obiectivitatea in evaluare, evaluarea se face de catre vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii.


CAPITOLUL II - Indicatorii de evaluare a performantelor profesionale


Art. 7
Eficienta activitatii desfasurate de personalul asimilat se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a)respectarea termenelor de solutionare a lucrarilor;
b)operativitatea in solutionarea lucrarilor, in raport cu numarul si complexitatea acestora;
c)capacitatea de rezolvare a lucrarilor cu grad de complexitate ridicat;
d)capacitatea de planificare a activitatilor.

Art. 8
Calitatea activitatii desfasurate de personalul asimilat se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a)calitatea redactarii lucrarilor: structura coerenta, argumentatie clara, logica juridica, exprimare corecta si precisa, capacitate de interpretare si aplicare a legii, capacitate de sinteza, gandire independenta;
b)abilitatile de comunicare si colaborare;
c)modul de indeplinire a altor activitati (de exemplu: participarea in cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinte);
d)capacitatea de asumare a responsabilitatilor in raport cu atributiile stabilite prin fisa postului;
e)capacitatea de a lucra independent, dar si in echipa.

Art. 9
Evaluarea activitatii personalului asimilat potrivit indicatorilor prevazuti laart. 7si8se face avandu-se in vedere atat atributiile compartimentului respectiv, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii ori prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii, cat si atributiile specifice prevazute in fisa postului.

Art. 10
Integritatea personalului asimilat se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a)respectarea standardelor de conduita conforme cu onoarea si demnitatea profesiei, stabilite conform legii;
b)sanctiuni disciplinare ramase definitive in perioada supusa evaluarii.

Art. 11
Indeplinirea obligatiei de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a)disponibilitatea de a participa la programele de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutiile de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala, inclusiv la cursuri de limbi straine;
b)aprofundarea legislatiei, precum si a doctrinei si jurisprudentei in domeniul de activitate;
c)interesul si disponibilitatea pentru pregatirea individuala;
d)cunostinte de operare pe calculator.

Art. 12
(1)In cazul personalului asimilat care ocupa functii de conducere si care exercita efectiv numai atributii de conducere, pe langa indicatorii prevazuti laart. 10si11, vor fi avuti in vedere, pentru evaluarea criteriului privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale, si urmatorii indicatori:
a)capacitatea de organizare a activitatilor specifice compartimentului, prin repartizarea echilibrata si echitabila a sarcinilor;
b)capacitatea de decizie in organizarea activitatilor specifice compartimentului;
c)capacitatea de coordonare;
d)abilitatile de comunicare;
e)capacitatea de motivare a subordonatilor;
f)obiectivitatea si impartialitatea in aprecierea activitatii subordonatilor;
g)abilitatile de mediere, negociere si solutionare a conflictelor;
h)atitudinea in relatiile cu subordonatii;
i)colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul institutiei.
(2)In cazul evaluarii personalului asimilat care ocupa functii de conducere si care exercita atat atributii de conducere, cat si atributii de executie, pe langa indicatorii specifici functiilor de conducere, se noteaza si indicatorii prevazuti laart. 7,8,10si11.


CAPITOLUL III - Procedura de evaluare


Art. 13
(1)Activitatea de evaluare a activitatii profesionale a personalului asimilat se desfasoara pe parcursul intregii perioade de 3 ani.
(2)Comisia de evaluare sau, dupa caz, persoana care face evaluarea intocmeste un dosar de evaluare pentru fiecare persoana, dosar care va cuprinde procesele-verbale incheiate anual - conform modelului din anexanr. 1, proiectul raportului de evaluare, observatiile si obiectiile celui evaluat, precum si raportul de evaluare final - conform modelului din anexanr. 2.
(3)Personalul asimilat are acces oricand la propriul dosar de evaluare.

Art. 14
(1)Comisia de evaluare sau, dupa caz, persoana care face evaluarea poate consulta orice lucrari indeplinite in perioada supusa evaluarii, iar persoana evaluata poate prezenta comisiei de evaluare sau, dupa caz, persoanei care face evaluarea orice lucrari pe care le considera relevante pentru activitatea desfasurata in aceasta perioada.
(2)Culegerea datelor si a informatiilor necesare evaluarii poate fi facuta de oricare dintre membrii comisiei de evaluare.

Art. 15
(1)Pentru fiecare persoana se intocmeste anual un proces-verbal in care se mentioneaza date privind indicatorii de evaluare si in cuprinsul caruia, daca este cazul, se fac recomandari in privinta acelor aspecte cu privire la care se apreciaza ca este necesara realizarea unui progres in perioada urmatoare.
(2)Procesul-verbal anual de evaluare se aduce la cunostinta celui evaluat sub semnatura.

Art. 16
Autoevaluarea reprezinta procesul prin care personalul asimilat formuleaza propriile aprecieri cu privire la activitatea desfasurata in perioada supusa evaluarii, acordand note motivate la fiecare indicator, aceasta avand rolul de a pregati persoana evaluata pentru un dialog constructiv cu membrii comisiei de evaluare, in cadrul interviului.

Art. 17
(1)Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, consta intr-o discutie purtata intre comisia de evaluare si persoana evaluata la finalul perioadei de evaluare, dupa efectuarea autoevaluarii, cu privire la aspectele consemnate in procesele-verbale anuale.
(2)Refuzul persoanei evaluate de a intocmi fisa de autoevaluare si de a se prezenta la interviu nu impiedica parcurgerea urmatoarelor etape ale procedurii de evaluare si finalizarea acesteia.

Art. 18
(1)Fiecare indicator de evaluare se noteaza cu note cuprinse intre 1 si 10.
(2)Nota obtinuta de persoana evaluata la fiecare criteriu de evaluare reprezinta media aritmetica a notelor acordate la indicatorii corespunzatori acelui criteriu.
(3)Calificativul se acorda in functie de media aritmetica a notelor obtinute la fiecare criteriu de evaluare, inclusiv la criteriul privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale, astfel:
-de la 9 (inclusiv) la 10 - calificativul "Foarte bine";
-de la 7 (inclusiv) la 9 - calificativul "Bine";
-de la 5 (inclusiv) la 7 - calificativul "Satisfacator";
-sub nota 5 - calificativul "Nesatisfacator".

Art. 19
(1)Rezultatele evaluarii se inscriu intr-un raport de evaluare care se semneaza de membrii comisiei de evaluare sau, dupa caz, de persoana care face evaluarea, precum si de persoana evaluata.
(2)Raportul de evaluare cuprinde descrierea activitatilor desfasurate de comisia de evaluare, fisa de evaluare, conform modelului din anexanr. 3, precum si eventualele recomandari facute persoanei evaluate si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se comunica persoanei evaluate, unul se pastreaza la dosarul de evaluare, iar unul se ataseaza la dosarul profesional.
(3)Inainte de intocmirea raportului de evaluare, comisia de evaluare intocmeste un proiect de raport care se comunica persoanei evaluate, aceasta avand dreptul de a formula observatii si obiectii in termen de 15 zile de la comunicare.
(4)Observatiile si obiectiile se depun la comisia de evaluare, care se pronunta asupra acestora in termen de 15 zile. In situatia in care observatiile si obiectiile se admit, se vor face modificarile corespunzatoare in cuprinsul raportului de evaluare.

Art. 20
(1)Personalul asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si cel detasat in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, ce ocupa functii de executie, nemultumit de calificativul acordat, poate formula contestatie la secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2)Personalul asimilat care ocupa functii de executie in cadrul unor compartimente aflate in subordinea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, precum si personalul care exercita functii de conducere, nemultumit de calificativul acordat, poate formula contestatie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3)Personalul asimilat din cadrul Institutului National al Magistraturii si cel detasat in cadrul Institutului National al Magistraturii, ce ocupa functii de executie, nemultumit de calificativul acordat, poate formula contestatie la directorul Institutului National al Magistraturii.
(4)Personalul prevazut la alin. (3), care exercita functii de conducere, nemultumit de calificativul acordat, poate formula contestatie la Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.
(5)Termenul de formulare a contestatiilor prevazute la alineatele precedente este de 30 de zile de la comunicarea raportului de evaluare.
(6)In solutionarea contestatiei pot fi solicitate comisiei de evaluare sau, dupa caz, persoanei care face evaluarea, precum si persoanei care a formulat contestatia orice informatii considerate necesare. Incunostintarea persoanei care a formulat contestatia, in vederea ascultarii, este obligatorie.
(7)Contestatiile se solutioneaza in cel mult 30 de zile, iar rezultatul solutionarii contestatiei, inclusiv motivarea, se comunica obligatoriu persoanei evaluate, in termen de 30 de zile. Actele emise cu ocazia solutionarii acestora nu sunt supuse niciunei cai de atac.
(8)In cazul in care secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului National al Magistraturii se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6alin. (1)sau apreciaza ca se afla intr-o situatie de natura sa ii afecteze obiectivitatea, contestatiile se solutioneaza, dupa caz, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii. In cazul in care in aceste situatii se afla chiar membrii Consiliului Superior al Magistraturii sau ai Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, acestia au obligatia sa se abtina de la solutionarea contestatiei.

Art. 21
(1)Personalul asimilat caruia i s-a acordat calificativul "Nesatisfacator" este obligat sa urmeze, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, cursuri speciale organizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii ori de catre Institutul National al Magistraturii sau de alte institutii, in functie de specificul activitatii.
(2)Personalul asimilat caruia i s-a acordat calificativul "Satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive este obligat sa urmeze, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, cursuri speciale organizate potrivit alin. (1).
(3)Cursurile prevazute la alin. (1) si (2) se incheie prin sustinerea unui examen. Procedura de desfasurare a examenului se stabileste prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(4)Comisia de examinare este formata din personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, judecatori si procurori detasati din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului National al Magistraturii, dupa caz.
(5)Comisia de examinare este numita, dupa caz, de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii ori de directorul Institutului National al Magistraturii.
(6)Absenta nejustificata echivaleaza cu nepromovarea examenului.
(7)Pentru cei care din motive temeinice nu pot participa la examen, acesta se va sustine in termen de maximum o luna de la incetarea cauzei ce a determinat neprezentarea. In aceste situatii, persoana in cauza are obligatia de a instiinta atat cu privire la motivul neprezentarii la examen, cat si referitor la data incetarii acestuia, prezentand dovada motivelor invocate.

Art. 22
Personalul asimilat ce primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul "Nesatisfacator" sau care nu a promovat examenul prevazut la art. 21alin. (3)este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala.


CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 23
Pentru prima evaluare realizata in temeiul prezentului regulament, in anul 2014, prin derogare de la prevederileart. 15, se incheie un singur proces-verbal pentru intreaga perioada supusa evaluarii.

Art. 24
Toate termenele stabilite in cadrul prezentului regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor dinCodul de procedura civila.

Art. 25
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament


Institutia ...............................
Compartimentul ..............................

FUNCTIE DE EXECUTIE

PROCES-VERBAL privind evaluarea activitatii profesionale a dlui/dnei consilier juridic, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, ................................, pentru anul .........

I. Traseul profesional
...............................................
...............................................
II. Functia de conducere indeplinita/perioada ...........................
III. Activitati desfasurate de comisia de evaluare
.................................................
................................................
.................................................
...........................................
IV. Date privind eficienta, calitatea activitatii, integritatea si formarea profesionala continua si exercitarea atributiilor manageriale

ACTIVITATEA DE EXECUTIE

Persoana evaluata Media pe compartiment
Numarul de lucrari repartizate
Numarul de lucrari redactate
Operativitatea in solutionarea lucrarilor
Participari la sedintele comisiilor, grupurilor de lucru, la organizarea unor examene/concursuri de competenta Consiliului Superior al Magistraturii/Institutului National al Magistraturii, precum si la ale activitati

A. Eficienta
1. Respectarea termenelor de solutionare a lucrarilor
............................
..........................
......................
..........................
2. Operativitatea in solutionarea lucrarilor, in raport cu numarul si complexitatea acestora
..............................
.............................
............................
..............................
3. Capacitatea de rezolvare a lucrarilor cu grad de complexitate ridicat
............................
............................
............................
...........................
4. Capacitatea de planificare a activitatilor
...........................
...........................
...............................
................................

B. Calitatea activitatii
1. Calitatea redactarii lucrarilor: structura coerenta, argumentatie clara, logica juridica, exprimare corecta si precisa, capacitate de interpretare si aplicare a legii, capacitate de sinteza, gandire independenta
...................................
..................................
..................................
..................................
2. Abilitatile de comunicare si colaborare
...................................
....................................
....................................
......................................
3. Modul de indeplinire a altor activitati (de exemplu: participarea in cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinte)
....................................
.....................................
......................................
.....................................
4. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor in raport cu atributiile stabilite prin fisa postului
.................................
..................................
.....................................
......................................
5. Capacitatea de a lucra independent, dar si in echipa
........................................
.....................................
.......................................
.....................................

C. Integritatea
1. Respectarea standardelor de conduita conforme cu onoarea si demnitatea profesiei, stabilite prin lege
..................................
................................
.....................................
................................
2. Sanctiunile disciplinare ramase definitive in perioada supusa evaluarii
..............................
..............................
..............................
.................................

D. Formarea profesionala continua
1. Disponibilitatea de a participa la programele de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutiile de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala, inclusiv la cursuri de lumbi straine
.......................................
..................................
...................................
...................................
2. Aprofundarea legislatiei, precum si a doctrinei si jurisprudentei in domeniul de activitate
..................................
..............................
...............................
................................
3. Interesul si disponibilitatea pentru pregatirea individuala
.............................
..............................
.............................
............................
4. Cunostinte de operare pe calculator
................................
...............................
..............................
.............................

IV. Recomandarile comisiei de evaluare^1
Aspecte cu privire la care este necesara realizarea unui progres in perioada urmatoare (daca este cazul)
...............................
.................................
...............................
...............................

V. Observatiile persoanei evaluate
..............................
..............................
................................
..............................

Intocmit astazi, data de .............................., conform art. 15 din Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2014.


Comisia de evaluare
................................
................................
Persoana evaluata
.................................
Semnatura
.......................
--------------
1 Se stabilesc pe baza discutiilor purtate si de comun acord intre comisia de evaluare si persoana evaluata.


Institutia ...............................
Compartimentul ..............................

FUNCTIE DE CONDUCERE

PROCES-VERBAL privind evaluarea activitatii profesionale a dlui/dnei consilier juridic, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, ................................, pentru anul .........

I. Traseul profesional
...............................................
...............................................
II. Functia de conducere indeplinita/perioada ...........................
III. Activitati desfasurate de comisia de evaluare
.................................................
................................................
.................................................
...........................................
IV. Date privind eficienta, calitatea activitatii, integritatea si formarea profesionala continua si exercitarea atributiilor manageriale

ACTIVITATEA DE EXECUTIE

Persoana evaluata Media pe compartiment
Numarul de lucrari repartizate
Numarul de lucrari redactate
Operativitatea in solutionarea lucrarilor
Participari la sedintele comisiilor, grupurilor de lucru, la organizarea unor examene/concursuri de competenta Consiliului Superior al Magistraturii/Institutului National al Magistraturii, precum si la ale activitati

A. Eficienta
1. Respectarea termenelor de solutionare a lucrarilor
............................
..........................
......................
..........................
2. Operativitatea in solutionarea lucrarilor, in raport cu numarul si complexitatea acestora
..............................
.............................
............................
..............................
3. Capacitatea de rezolvare a lucrarilor cu grad de complexitate ridicat
............................
............................
............................
...........................
4. Capacitatea de planificare a activitatilor
...........................
...........................
...............................
................................

B. Calitatea activitatii
1. Calitatea redactarii lucrarilor: structura coerenta, argumentatie clara, logica juridica, exprimare corecta si precisa, capacitate de interpretare si aplicare a legii, capacitate de sinteza, gandire independenta
...................................
..................................
..................................
..................................
2. Abilitatile de comunicare si colaborare
...................................
....................................
....................................
......................................
3. Modul de indeplinire a altor activitati (de exemplu: participarea in cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinte)
....................................
.....................................
......................................
.....................................
4. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor in raport cu atributiile stabilite prin fisa postului
.................................
..................................
.....................................
......................................
5. Capacitatea de a lucra independent, dar si in echipa
........................................
.....................................
.......................................
.....................................

C. Integritatea
1. Respectarea standardelor de conduita conforme cu onoarea si demnitatea profesiei, stabilite prin lege
..................................
................................
.....................................
................................
2. Sanctiunile disciplinare ramase definitive in perioada supusa evaluarii
..............................
..............................
..............................
.................................

D. Formarea profesionala continua
1. Disponibilitatea de a participa la programele de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutiile de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala, inclusiv la cursuri de limbi straine
.......................................
..................................
...................................
...................................
2. Aprofundarea legislatiei, precum si a doctrinei si jurisprudentei in domeniul de activitate
..................................
..............................
...............................
................................
3. Interesul si disponibilitatea pentru pregatirea individuala
.............................
..............................
.............................
............................
4. Cunostinte de operare pe calculator
................................
...............................
..............................
.............................

ACTIVITATEA DE CONDUCERE

1. Capacitatea de organizare a activitatilor specifice compartimentului, prin repartizarea echilibrata si echitabila a sarcinilor
..............................
............................
...............................
.............................
2. Capactitatea de decizie in organizarea activitatilor specifice compartimentului
.............................
...........................
...............................
.................................
3. Capacitatea de coordonare
.................................
..............................
................................
..............................
4. Abilitatile de comunicare
............................
.............................
.........................
..........................
5. Capacitatea de motivare a subordonatilor
................................
.............................
..............................
...............................
6. Obiectivitatea si impartialitatea in aprecierea activitatii subordonatilor
...........................
.........................
............................
............................
7. Abilitatile de mediere, negociere si solutionarea conflictelor
............................
.............................
............................
..............................
8. Atitudinea in relatiile cu subordonatii
................................
..............................
.................................
.................................
9. Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul institutiei
.........................................
...................................
...................................
.......................................

V. Recomandarile comisiei de evaluare^1
Aspecte cu privire la care este necesara realizarea unui progres in perioada urmatoare (daca este cazul)
...............................
.................................
...............................
...............................

V. Observatiile persoanei evaluate
..............................
..............................
................................
..............................

Intocmit astazi, data de .............................., conform art. 15 din Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2014.

Comisia de evaluare
................................
................................
Persoana evaluata
.................................
Semnatura
.......................
----------
1 Se stabilesc pe baza discutiilor purtate si de comun acord intre comisia de evaluare si persoana evaluata.ANEXA Nr. 2 la regulament


Institutia .............................

RAPORT DE EVALUARE a activitatii profesionale

1. Numele si prenumele persoanei evaluate .............................................
2. Perioada supusa evaluarii ...............................
3. Traseul profesional al persoanei evaluate in perioada supusa evaluarii^1 .......................
........................................
......................................

I. Activitati desfasurate de comisia de evaluare
1. Procese-verbale de evaluare intocmite^2 anual .....................................
......................................
.........................................
2. Mentiuni privind autoevaluarea .............................
..................................
.................................
3. Mentiuni privind desfasurarea interviului .............................
....................................
....................................
4. Data comunicarii proiectului de raport de evaluare ............................
.................................
..............................
5. Obiectii formulate la raportul de evaluare/Modul de solutionare a obiectiilor formulate ......................
.................................
...................................
6. Alte mentiuni ..........................................
................................................
............................................

II. Fisele de evaluare
In activitatea de evaluare a fost completata fisa de evaluare, anexa/anexe la prezentul raport de evaluare.

III. Calificativul acordat (media obtinuta) .............................

IV. Recomandari ..............................
.................................
..........................................

Prezentul raport de evaluare a fost intocmit astazi, .................., in 3 exemplare, din care unul se comunica persoanei evaluate, un exemplar de ataseaza la dosarul de evaluare si un exemplar se inainteaza in vederea atasarii la dosarul profesional.
Impotriva calificativului stabilit prin prezentul raport de evaluare persoana evaluata poate formula contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile art. 20 din Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consilului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2014.

Membrii comisiei de evaluare
1. Nume, prenume semnatura ....................
2. Nume, prenume semnatura .......................

Persoana evaluata ...........................
Data inmanarii/comunicarii .......................
Semnatura ................................
-------------
1 Se mentioneaza institutia la care a functionat in perioada supusa evaluarii, precum si functii de conducere indeplinite sau eventuale intreruperi de activitate (detasari, concedii pentru ingrijirea copilului, concedii fara plata s.a.), daca este cazul.
2 Inclusiv mentiuni privind procesele-verbale anuale de evaluare intocmite de comisiile de evaluare de la alte institutii in cazul transferului, detasarii etc.


ANEXA Nr. 3 la regulament


FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale a personalului asimilat

ACTIVITATE DE EXECUTIE

Numele si prenumele persoanei evaluate ..................................
Institutia si compartimentul la care functioneaza ...................................

I. Eficienta
a) Respectarea termenelor de solutionare a lucrarilor
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
b) Operativitatea in solutionarea lucrarilor, in raport cu numarul si complexitatea acestora
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
c) Capacitatea de rezolvare a lucrarilor cu grad de complexitate ridicat
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
d) Capacitatea de planificare a activitatilor
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
Media obtinuta la criteriul "Eficienta":
Motivarea:
Observatii:
Obiectii:

II. Calitatea
a) Calitatea redactarii lucrarilor
subindicatorii pentru indicatorul "calitatea redactarii lucrarilor":
1. structura coerenta
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
2. argumentatia clara
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
3. logica juridica
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
4. exprimare corecta si precisa
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
5. capacitate de interpretare si aplicare a legii
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
6. capacitate de sinteza
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
7. gandire independenta
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
Nota acordata in urma autoevaluarii la indicatorul de la lit. a) (media subindicatorilor de la pct. 1-7):
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare la indicatorul de la lit. a) (media subindicatorilor de la pct. 1-7):
Observatii si motivare:
b) Abilitatile de comunicare si colaborare
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
c) Modul de indeplinire a altor activitati (de exemplu: participarea in cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinte)
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
d) Capacitatea de asumare a responsabilitatilor in raport cu atributiile stabilite prin fisa postului
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
e) Capacitatea de a lucra independent, dar si in echipa
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
Media obtinuta la criteriul "Calitatea";
Motivarea:
Observatii:
Obiectii:

III. Integritatea
a) Respectarea standardelor de conduita conforme cu onoarea si demnitatea profesiei, stabilite conform legii
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
b) Sanctiunile disciplinare ramase definitive in perioada supusa evaluarii
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
Media obtinuta la criteriul "Integritatea":
Motivarea:
Observatii:
Obiectii:

IV. Formarea profesionala continua
a) Disponibilitatea de a participa la programele de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutiile de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala, inclusiv la cursuri de limbi straine
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
b) Aprofundarea legislatiei, precum si a doctrinei si jurisprudentei in domeniul de activirate
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
c) Interesul si disponibilitatea pentru pregatirea individuala
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
d) Cunostinte de operare pe calculator
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:
Media obtinuta la criteriul "Formarea profesionala continua":
Motivarea:
Observatii:
Obiectii:

MEDIA OBTINUTA LA EVALUAREA CELOR PATRU CRITERII:
CALIFICATIVUL ACORDAT:


FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale a personalului asimilat

ACTIVITATE DE CONDUCERE

Numele si prenumele persoanei evaluate ...........................................
Institutia si compartimentul la care functioneaza ......................................................

1. Capacitatea de organizare a activitatilor specifice compartimentului, prin repartizarea echilibrata si echitabila a sarcinilor
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

2. Capacitatea de decizie in organizarea activitatilor specifice compartimentului
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

3. Capacitatea de coordonare
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

4. Abilitatile de comunicare
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

5. Capacitatea de motivare a subordonatilor
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

6. Obiectivitatea si impartialitatea in aprecierea activitatii subordonatilor
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

7. Abilitatile de mediere, negociere si solutionare a conflictelor
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

8. Atitudinea in relatiile cu subordonatii
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

9. Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul institutiei
Nota acordata in urma autoevaluarii:
Observatii si motivare:
Nota acordata de catre comisia de evaluare:
Observatii si motivare:

MEDIA OBTINUTA LA EVALUAREA ACTIVITATII DE CONDUCERE: