DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 22 ianuarie 2014

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) si art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22 alineatul (2), dupa litera b^2) se introduce o noua litera, litera b^3), cu urmatorul cuprins:
"b^3) la instantele la care functioneaza mai multe sectii cu aceeasi specializare, stabileste, pentru fiecare an, obiectele din sistemul ECRIS corespunzatoare fiecarei sectii, tinand seama de circumstantele concrete ale instantei, precum si de necesitatea de a se asigura repartizarea aleatorie a dosarelor intre sectii;".


2. La capitolul II "Dispozitii privind conducerea instantelor, atributiile judecatorilor, ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economico-financiar si administrativ" - sectiunea a V-a "Judecatorii desemnati sau delegati", paragraful 1, care contine articolul 27, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"§ 1. Judecatorii delegati cu executarea hotararilor penale
Art. 27
(1) Judecatorii delegati de presedintii instantelor cu executarea hotararilor penale exercita urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea compartimentului de executari penale;
b) emit mandatele de executare a pedepsei inchisorii si a pedepsei detentiunii pe viata, asigura comunicarea si supravegheaza luarea masurilor pentru ducerea la indeplinire a acestora, precum si a celorlalte dispozitii din hotararile penale;
c) asigura punerea in executare a masurilor educative privative de libertate;

d) urmaresc tinerea evidentei amanarilor si intreruperilor de executare a pedepsei inchisorii, a pedepsei detentiunii pe viata si a masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie si iau masuri pentru emiterea adreselor de revenire;
e) asigura punerea in executare, prin comunicarea catre serviciul de probatiune si alte institutii prevazute de lege implicate in executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, a copiilor de pe hotarare sau, dupa caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau masuri;
f) indruma si controleaza activitatea desfasurata de catre serviciul de probatiune si de catre institutiile din comunitate implicate in punerea in executae a pedepselor si masurilor neprivative de libertate;
g) sesizeaza instanta de executare in cazul in care, cu prilejul punerii in executare a hotararii sau in cursul executarii, se iveste vreo nelamurire ori impiedicare, precum si in celelalte cazuri prevazute de lege;
h) rezolva incidentele ivite in cursul executarii, date prin lege in competenta acestora, si iau masuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite in cursul executarii;
i) solutioneaza plangerile impotriva deciziilor consilierului de probatiune;
j) aplica amenzi judiciare pentru comiterea unor abateri judiciare, in cazurile prevazute de lege;
k) inchid pozitiile din registrul de executari penale;
l) verifica pastrarea in bune conditii a dosarelor si a lucrarilor de executari;
m) rezolva corespondenta aferenta activitatii de punere in executare a hotararilor penale;
n) indeplinesc alte atributii date prin lege in competenta acestora.
(2) In functie de volumul de activitate al judecatorului delegat cu executarea hotararilor penale, presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea partiala sau totala a acestuia de activitatea de judecata.
(3) In situatia in care mai multi judecatori sunt delegati cu executarea hotararilor penale, repartizarea lucrarilor se face pe baza unei planificari realizate de presedintele instantei sau, dupa caz, de presedintele sectiei, cu acordul colegiului de conducere. La realizarea planificarii se tine cont de completele de judecata din care fac parte judecatorii delegati, avand prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. In cadrul planificarii se vor avea in vedere si situatiile in care judecatorii delegati lipsesc din instanta.
(4) Judecatorul delegat cu executarea unei pedepse sau masuri neprivative de libertate ramane, de regula, acelasi pe toata perioada executarii."

3. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Presedintele curtii de apel numeste, prin decizie, informaticienii-sefi, prim-grefierii, grefierii-sefi, grefierii sefi de sectii si grefierii arhivari sefi ai curtii de apel si ai instantelor din circumscriptia acesteia, in conditiile legii. Prim-grefierul, grefierul-sef si grefierul-sef de sectie nu participa, de regula, in sedinte de judecata."

4. La articolul 50, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prim-grefierii curtilor de apel tin registrele privind controlul averilor, evidenta cererilor privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii si evidenta executorilor judecatoresti.
(3) Prim-grefierii tribunalelor tin registrele privind persoanele juridice, evidenta traducatorilor si interpretilor autorizati."

5. La articolul 52 alineatul (1), literele d) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) ajuta persoana desemnata la repartizarea aleatorie a cauzelor;
......
n) tine registrele de evidenta privind arestarea preventiva si celelalte registre in materie penala, cu exceptia celor date in competenta grefierului delegat cu efectuarea lucrarilor de executari penale;".

6. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) ajuta persoana desemnata la repartizarea aleatorie a cauzelor;".

7. La articolul 54 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) comunica minutele si hotararile judecatoresti in termenul prevazut de lege;"

8. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55
Grefierul delegat la compartimentul executari penale exercita atributiile prevazute de art. 117-125."

9. La articolul 62 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) la judecatorii si tribunale, inainteaza instantelor superioare dosarele in care s-au declarat cai de atac de competenta acestor instante, iar, la sectii, le predau la registratura generala pentru inaintare;".

10. La articolul 70, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) registre generale pentru inregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite in apel, a dosarelor primite in recurs, a dosarelor primite in contestatie, a actelor de procedura si a corespondentei;".

11. La articolul 83 alineatul (1), punctele 1, 5-11, 13, 14 si 25 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. Registrul general de dosare
In acest registru se trec, in ordinea intrarii, toate dosarele inregistrate la judecatorii, tribunale, tribunale specializate, curti de apel sau la sectiile acestora, cu rubricile stabilite in acest scop; sub acelasi numar se vor inregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenta in legatura cu dosarul.
La instantele unde exista registratura generala si cate o registratura si o arhiva pentru fiecare sectie se tine un registru la registratura generala in care se va trece si sectia la care a fost repartizat dosarul si cate un registru general la fiecare sectie. Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si in situatia in care la instanta respectiva functioneaza mai multe sectii cu aceeasi specializare, fiind astfel necesar si cate un registru general la fiecare dintre aceste sectii.
Dosarele vor fi inregistrate in ordinea primirii, cronologic, fiind necesara tinerea evidentei acestora cu indicarea datei si orei intr-o rubrica distincta, atat in registrul de la registratura generala a instantei, cat si in registrul general al sectiei la care a fost repartizat fiecare dosar. Dupa numarul dosarului inregistrat la sectie se va trece indicativul sectiei (C - civila, P - penala, CAF - contencios administrativ si fiscal) si numarul cu care a fost inregistrat la registratura generala. La instantele unde functioneaza mai multe sectii pentru aceeasi materie se utilizeaza indicative numerice pentru identificarea acestora.
In cazul utilizarii inregistrarilor in sistem informatizat, se va constitui un singur registru general de dosare care va contine date suplimentare menite sa asigure obtinerea unor evidente derivate. In acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform instructiunilor ce insotesc programul de evidenta, cu toate informatiile prevazute in structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauza, vor fi completate permanent in cursul judecatii.
La sfarsitul fiecarei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instructiunilor de exploatare a bazei informatice.
......
5. Condica sedintelor de judecata
In acest registru se trec, in ordinea inscrisa in lista, dosarele din fiecare sedinta, separat pe complete, noul termen de judecata in caz de amanare a judecatii, hotararea pronuntata si numarul acesteia, precum si initialele judecatorului care o va redacta.
La judecatoriile cu volum mare de activitate se tin doua condici, una pentru cauzele penale si una pentru cauzele civile.
La instantele unde functioneaza sectii se tine cate o condica pentru fiecare sectie; la instantele unde nu exista sectii, condicile se tin pe materii.
La curtile de apel si tribunale se tin condici separate pentru activitatea de prima instanta, de apel si de recurs.
Se vor tine condici separate pentru sedintele de judecata desfasurate in camera de consiliu, pentru sedintele de judecata privind adoptia, pentru sedintele de judecata a sesizarilor privind efectuarea perchezitiilor, supravegherea tehnica, retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale si a celor privind obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul comunicatiilor, si retinute de catre acestia, pentru sedintele de judecata a altor cereri, propuneri, plangeri sau contestatii de competenta judecatorului de drepturi si libertati, pentru sedintele de judecata a sesizarilor de competenta judecatorului delegat cu executarea hotararilor penale, precum si pentru sedintele de judecata a contestatiilor in materie penala.
6. Registrul privind arestarea preventiva in cursul urmaririi penale
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numele si prenumele inculpatului; numarul si data adresei parchetului; numarul dosarului instantei; data si solutia pronuntata; numarul si data mandatului de arestare preventiva; durata arestarii, cu indicarea datei la care incepe masura si a datei la care expira; numele si prenumele judecatorului de drepturi si libertati care a emis mandatul; data declararii contestatiei; data inaintarii contestatiei la instanta ierarhic superioara; solutia instantei ierarhic superioare, precum si prelungirile arestarii preventive.
7. Registrul privind arestarea preventiva in procedura de camera preliminara si in cursul judecatii
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numele si prenumele inculpatului; numarul dosarului; numarul si data incheierii prin care s-a dispus arestarea; numarul si data mandatului de arestare preventiva; durata arestarii, cu indicarea datei la care incepe masura si a datei la care expira; data declararii contestatiei; data inaintarii dosarului la instanta ierarhic superioara; solutia instantei ierarhic superioare; observatii.
Instanta care solutioneaza contestatiile va tine un registru distinct pentru aceste cauze.
8. Registrul de evidenta a sesizarilor pentru efectuarea perchezitiilor in cursul urmaririi penale
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul si data adresei parchetului; numarul dosarului instantei; numarul si data incheierii; numarul mandatului de perchezitie; data si ora emiterii; numele si prenumele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice, la care se efectueaza perchezitia; locul unde se efectueaza perchezitia; sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmeaza a fi perchezitionat; perioada pentru care s-a emis mandatul de perchezitie; numele si prenumele judecatorului de drepturi si libertati care a emis mandatul de perchezitie.
Registrul de evidenta a sesizarilor pentru efectuarea perchezitiilor nu este destinat publicitatii.
9. Registrul de evidenta a sesizarilor privind supravegherea tehnica si a celor privind retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul si data adresei parchetului; numarul dosarului instantei; data incheierii; solutia pe scurt, cu indicarea masurii dispuse si a persoanei, obiectului sau locului la care se refera; numarul mandatului de supraveghere tehnica/mandatului de retinere, predare si perchezitionare a trimiterilor postale; data si ora emiterii; judecatorul de drepturi si libertati care a emis mandatul; data comunicarii incetarii operatiunii de supraveghere tehnica si numarul adresei parchetului; data prelungirii.
Registrul de evidenta a sesizarilor privind supravegherea tehnica si a celor privind retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale nu este destinat publicitatii.
10. Registrul privind evidenta si punerea in executare a plangerilor introduse impotriva actelor si masurilor luate de procuror in faza urmaririi penale
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul dosarului si data inregistrarii; numele si prenumele petentului; numarul si data ordonantei; data pronuntarii si solutia; data declararii contestatiei; data trimiterii dosarului la instanta ierarhic superioara; numarul dosarului instantei ierarhic superioare; numarul incheierii pronuntate in contestatie; cheltuieli judiciare; punerea in executare a cheltuielilor judiciare; mentiuni cu privire la modul de inchidere a pozitiei; semnatura judecatorului delegat.
11. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate impotriva hotararilor civile si penale
In acest registru se trec, dupa caz, in ordinea datei declararii cailor de atac: numele si prenumele persoanei care a declarat calea de atac; numarul dosarului; data declararii caii de atac; data comunicarii catre apelant/recurent a lipsurilor cererii; data primirii completarii cererii; data comunicarii cererii catre intimat; data primirii intampinarii; data comunicarii intampinarii catre apelant/recurent; data primirii raspunsului la intampinare; data inaintarii dosarului la instanta competenta.
In cazul recursului in casatie declarat impotriva unei hotarari penale, in acest registru se mentioneaza si data comunicarii cererii catre procuror si parti, precum si data primirii concluziilor scrise.
Registrele de evidenta a cailor de atac se tin separat pe cai de atac si materii.
......
13. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor penale
In acest registru se trec, in ordinea numerica, hotararile penale, inscriindu-se datele si lucrarile prevazute in art. 117-125.
Evidenta in legatura cu amanarea sau intreruperea executarii pedepselor privative de libertate si a masurii educative a internarii minorului intr-un centru educativ ori intr-un centru de detentie se tine separat.
Se va tine separat o evidenta a condamnatilor la pedeapsa inchisorii cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, precum si a condamnatilor cu privire la care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei.
Evidenta separata se tine si pentru plata amenzii, fie ca s-a efectuat intr-o singura transa, fie ca s-a dispus plata esalonat, in rate lunare, ori pentru plata amenzii care duce la incetarea prestarii muncii in folosul comunitatii.
Evidenta in legatura cu permisiunile acordate in executarea obligatilor de catre consilierul de probatiune, precum si cu permisiunea acordata de instanta pentru parasirea teritoriului tarii se tine separat.
14. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor penale pronuntate in contestatie
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul si data hotararii; numarul dosarului; numele si prenumele inculpatului; domiciliul inculpatului sau locul de detentie; solutia pronuntata in contestatie; cheltuielile judiciare in contestatie; data trimiterii si confirmarii primirii extrasului; data trimiterii si confirmarii titlului executoriu pentru cheltuielile judiciare; mentiuni cu privire la modul de inchidere a pozitiei; semnatura judecatorului delegat.
......
25. Registrul de evidenta a sesizarilor privind obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul comunicatiilor, si retinute de catre acestia
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul si data adresei parchetului, numarul dosarului instantei si data inregistrarii; data pronuntarii incheierii; solutia pe scurt, echipamentul de comunicatie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este autorizata masura; numele si prenumele judecatorului de drepturi si libertati care a pronuntat incheierea.
Registrul de evidenta a sesizarilor privind obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul comunicatiilor, si retinute de catre acestia nu este destinat publicitatii."

12. La articolul 87, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru depunerea cererilor si actelor sau obtinerea de informatii, persoanele interesate se pot adresa, dupa caz, presedintelui instantei ori inlocuitorului acestuia, presedintelui de sectie, judecatorului de serviciu, biroului de informare si relatii publice sau personalului de la registratura si arhiva. In interesul infaptuirii justitiei, avocatii si consilierii de probatiune au prioritate."

13. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Consilierii de probatiune au acces in conditiile legii la dosarul cauzei in care au fost investiti de instanta, fie in faza de judecata prin solicitarea referatului de evaluare, fie in faza executional penala prin indeplinirea tuturor activitatilor specifice sub indrumarea judecatorului delegat de la compartimentul executari penale."

14. La articolul 93, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93
(1) Actele de sesizare a instantei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax sau in orice alt mod prevazut de lege, se depun la registratura, unde, in aceeasi zi, dupa stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, numar din aplicatia ECRIS si data certa, in ordinea primirii."

15. La articolul 95, alineatul (1^2) se abroga.

16. Articolul 95^1 se abroga.

17. La articolul 99, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul erorii de repartizare."

18. La articolul 99, alinetul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Completul de divergenta se va constitui potrivit art. 17 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin includerea presedintelui sau a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului din planificarea de permanenta aferenta datei la care se vor relua dezbaterile."

19. La articolul 99^2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul curpins:
"(4) Numarul unic dat de instanta de fond se pastreaza fara modificari pe tot parcursul solutionarii dosarului pana la executarea hotararii. In situatiile in care in mod obiectiv programul nu permite pastrarea aceluiasi numar, se va genera un numar nou in sistem informatic."

20. La articolul 103, alineatul (1^2) se abroga.

21. La articolul 103, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Cand una dintre parti se afla in stare de detinere, presedintele instantei sau presedintele completului ia masuri ca aceasta sa isi poata exercita pe deplin, in tot cursul judecatii, dreptul de a examina actele dosarului si de a lua legatura cu avocatul sau.
(5) La inscrierea dosarelor pe lista se da intaietate cauzelor in care sunt detinuti sau arestati la domiciliu si celor cu privire la care legea prevede ca judecata se face de urgenta, tinandu-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor chemate in proces."

22. La capitolul III "Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor", dupa articolul 103^6 se introduce o noua sectiune, sectiunea a II^2-a, cuprinzand articolele 103^7-103^16, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA II^2 - Dispozitii referitoare la activitatea premergatoare sedintei de judecata si de rezolvare a lucrarilor cu caracter administrativ, desfasurata in procesele penale

Art. 103^7
(1) Pentru cauzele penale se constituie complete de judecatori de drepturi si libertati si, respectiv, complete de judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta.
(2) Judecatorii care judeca in materie penala sunt repartizati, de regula, atat in complete de judecatori de drepturi si libertati, cat si in complete de judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta.
(3) Completele de judecatori de drepturi si libertati exercita functia de dispozitie asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei in faza de urmarire penala, indeplinind atributiile prevazute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Completele de judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta exercita functia de verificare a legalitatii trimiterii ori netrimiterii in judecata, iar judecatorul care a dispus inceperea judecatii, in conditiile art. 346 alin. (2)sau (4) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, exercita si funtia de judecata in cauza.
(5) Completele de judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta solutioneaza orice alte cereri in materie penala pentru care instanta este competenta in prima instanta, cu exceptia celor date de lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati.
(6) La instantele de apel se constituie si complete pentru judecarea apelurilor.
(7) La tribunale si curti de apel se constituie si complete pentru judecarea contestatiilor, altele decat cele date de lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati.

Art. 103^8
(1) Judecatorul de drepturi si libertati care solutioneaza o prima cerere, propunere, plangere sau contestatie solutioneaza, de regula, si urmatoarele cereri, propuneri, plangeri ori contestatii formulate in cursul urmaririi penale in cadrul aceluiasi dosar de urmarire penala.
(2) La solutionarea cererilor, propunerilor, plangerilor ori contestatiilor formulate in afara programului de lucru al instantei, in zilele nelucratoare, in perioada concediului de odihna sau altor concedii, in zilele in care este programat intr-o alta sedinta de judecata ori in ziua anterioara sedintei de judecata, precum si in alte situatii temeinic justificate, judecatorul de drepturi si libertati initial investit poate fi inlocuit cu un alt judecator de drepturi si libertati stabilit prin planificarea special realizata in acest sens, intocmindu-se un proces-verbal cu privire la inlocuire.
(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), prin hotarare a colegiului de conducere se poate stabili ca solutionarea cererilor, propunerilor, plangerilor sau contestatiilor formulate ulterior in cursul urmaririi penale in cadrul aceluiasi dosar de urmarire penala se face de un judecator de drepturi si libertati stabilit prin planificarea special realizata in acest sens.
(4) Planificarea prevazuta la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (3) se realizeaza de presedintele instantei ori, dupa caz, de presedintele sectiei, cu acordul colegiului de conducere, tinandu-se cont de completele de judecata din care face parte judecatorul, avand prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. In cadrul planificarii se vor avea in vedere si situatiile in care judecatorii lipsesc din instanta. Planificarea se face pentru fiecare zi.
(5) Cauzele avand ca obiect cererile, propunerile, plangerile sau contestatiile date prin lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati se inregistreaza in sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidentiate in legatura cu dosarul avand ca obiect prima cerere, propunere, plangere ori contestatie formulata in cauza.
(6) Persoana desemnata cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plangerea sau contestatia, verifica in sistemul ECRIS daca au fost formulate alte sesizari in cursul urmaririi penale efectuate in cauza respectiva si intocmeste un proces-verbal pe care il depune la dosar.
(7) Dispozitiile alin. (1)-(6) se aplica in mod corespunzator la solutionarea de catre judecatorul de drepturi si libertati de la instanta ierarhic superioara a contestatiilor formulate impotriva incheierilor judecatorului de drepturi si libertati de la prima instanta.

Art. 103^9
(1) Daca solutionarea unei cereri, propuneri, plangeri sau contestatii de catre un singur judecator de drepturi si libertati nu este posibila din cauza numarului mare al inculpatilor la care se refera cererea, propunerea, plangerea ori contestatia, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri d e inculpati. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpati se stabileste prin hotarare a colegiului de conducere. Dispozitiile prezentului alineat se aplica atat la solutionarea unei prime cereri, propuneri, plangeri sau contestatii, cat si la solutionarea cererilor, propunerilor, plangerilor ori contestatiilor formulate ulterior in cursul urmaririi penale in aceeasi cauza.
(2) Dosarele constituite potrivit alin. (1) se repartizeaza unor judecatori de drepturi si libertati, potrivit regulilor stabilite prin hotarare a colegiului de conducere.

Art. 103^10
(1) La primirea rechizitoriului, persoana desemnata cu repartizarea aleatorie verifica in sistemul ECRIS dosarele in care s-au indeplinit acte sau masuri procesuale de catre judecatorul de drepturi si libertati si inainteaza de indata dosarul format, incheierile emise de judecatorul de drepturi si libertati, precum si un proces-verbal in care mentioneaza rezultatul verificarii presedintelui sectiei penale ori, dupa caz, presedintelui instantei, daca nu exista sectii, care dispune, in scris, ca dosarul format ca urmare a sesizarii instantei prin rechizitoriu sa nu fie repartizat acelor judecatori care, in calitate de judecatori de drepturi si libertati, au indeplinit acte sau masuri procesuale in cursul urmaririi penale. Dispozitia presedintelui sectiei penale sau, dupa caz, a presedintelui instantei prin care s-a decis blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie a dosarului se depune la dosarul cauzei.
(2) Dosarele in care s-au indeplinit acte sau masuri procesuale de catre judecatorul de drepturi si libertati se ataseaza la dosarul cauzei.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator la primirea dosarului la instanta de apel, cu privire la dosarele in care s-au solutionat contestatiile formulate impotriva incheierilor pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati de la prima instanta.

Art. 103^11
(1) In cauzele in care instanta este sesizata cu rechizitoriu sau cu plangere impotriva solutiei de neurmarire ori de netrimitere in judecata, in cadrul repartizarii aleatorii in sistem informatic se stabileste numai completul de judecata, dintre completele de judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta. Cauzele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor preavzute de lege.
(2) In cazul in care instanta de apel dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata, in cadrul repartizarii aleatorii in sistem informatic se stabilesc atat completul, cat si primul termen de judecata.

Art. 103^12
(1) Grefierul de sedinta stabilit pentru completul caruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul in vederea indeplinirii procedurii in camera preliminara intocmeste, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege in aceasta procedura, completeaza borderourile, daca nu exista o persoana desemnata cu atributii privind expedierea actelor de procedura, si preda corespondenta la arhiva in vederea expedierii, redacteaza incheierile si toate actele de procedura prevazute de lege.
(2) Dovezile de comunicare primite la instanta se transmit grefierului arhivar care le ataseaza la dosar si le preda, de indata, grefierului de sedinta, impreuna cu dosarul.
(3) Grefierul de sedinta evidentiaza dovezile de comunicare si data primirii comunicarilor in aplicatia ECRIS si le prezinta completului, impreuna cu dosarul.
(4) Grefierul de sedinta urmareste termenele stabilite in procedura in camera preliminara si informeaza completul cu privire la implinirea acestora.
(5) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cauzele avand ca obiect plangerile impotriva solutiilor de neurmarire sau de netrimitere in judecata.

Art. 103^13
(1) In cursul procedurii in camera preliminara, dosarele se pastreaza in arhiva, pe complete de judecata.
(2) Pe durata necesara efectuarii actelor de procedura si studiului dosarului, acesta se preia din arhiva de grefierul de sedinta si se pastreaza de grefier sau completul de judecata, dupa caz.

Art. 103^14
(1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus, in procedura in camera preliminara, inceperea judecatii, completul de judecata fixeaza primul termen de judecata, dispunand citarea partilor, precum si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in aceeasi zi, introduce termenul in aplicatia ECRIS.
(2) Dispozitiile art. 103^4 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 103^15
In materie penala, lista cauzelor fixate pentru judecata trebuie intocmita si afisata de grefierul de sedinta cu 24 de ore inaintea termenului de judecata.

Art. 103^16
Dispozitiile sectiunii a II-a din prezentul capitol se aplica in mod corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulteriaore, sau celor cuprinse in prezenta sectiune."

23. La articolul 105, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 105
(1) Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta care va fi scrisa pe cererea de chemare in judecata, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima incheiere. In cauzele penale, minuta se intocmeste in doua exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataseaza la dosarul cauzei, iar celalalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instantei. Procurorilor li se asigura accesul la dosarul de minute al instantei si li se elibereaza, la solicitare, copii ale minutelor, in vederea exercitarii cailor de atac prevazute de lege."

24. La articolul 105, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Minuta poate fi redactata si prin utilizarea tehnicii de calcul."

25. La articolul 105, alinetul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In alte cauze decat cele penale, daca nu exista suficient spatiu sau este utilizata tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie ori, dupa caz, pe foi separate, numerotate."

26. La articolul 105, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Transcrierea minutei, integral sau in extras, in condica sedintelor de judecata pe suport hartie se face de presedintele completului ori de un alt judecator, membru al acestuia, iar in sistem informatizat, de catre grefierul de sedinta."

27. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106
Pentru cauzele a caror judecata se suspenda, instanta verifica periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea, fixand in acest scop termene de verificare. Aceste termene de verificare vor fi mentinate in registrul de termene al arhivei. In cauzele penale, termenele de verificare nu pot fi mai mari de 3 luni."

28. La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107
(1) Incheierile de amanare a judecatii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul urmator, adresele si celelalte lucrari dispuse de instanta, precum si incheierile de amanare a pronuntarii se intocmesc de grefier in termen de doua zile lucratoare, iar partea introductiva a hotararilor, in 5 zile lucratoare de la terminarea sedintei, cu exceptia situatiilor in care legea prevede termene mai scurte."

29. La articolul 107, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cauzele penale, incheierea de sedinta se intocmeste de grefier in termen de cel mult 72 de ore de la terminarea sedintei."

30. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 109
(1) Cel mai tarziu a doua zi dupa pronuntarea hotararilor, grefierii sunt obligati sa prezinte dosarele solutionate si cele in care judecata a fost suspendata grefierului-sef, iar la curtile de apel, tribunale si tribunalele specializate, si persoanei cu atributii pe linie de statistica, spre a fi inregistrate in registrul de evidenta a redactarii hotararilor sau, dupa caz, in registrul dosarelor suspendate, in situatiile statistice, precum si in celelalte evidente.
(2) Dosarele solutionate se predau grefierului delegat cu intocmirea lucrarilor de executare, care va inscrie hotararile pronuntate in registrul de executari penale sau, dupa caz, in registrul de executari civile. Grefierul delegat la compartimentul de executari penale va face mentiunile cu privire la comunicarea copiilor minutelor catre procuror, parti si, in cazul in care inculpatul este arestat, catre administratia locului de detinere.
(3) Grefierul de sedinta va mentiona, sub semnatura, in partea de jos a minutei sau a hotararii redactate, dupa caz, data comunicarii si persoanele carora li s-a comunicat minuta ori hotararea.
(4) In cazul in care, dupa redactarea hotararilor, grefierul de sedinta este in imposibilitate sa semneze hotararea, aceasta va fi semnata de prim-grefier sau grefierul-sef, dupa caz, facandu-se mentiune despre cauza care l-a impiedicat sa semneze. In lipsa prim-grefierului sau grefierului-sef, hotararea va fi semnata de un alt grefier desemnat de presedinte.
(5) In cazul evidentei informatizate, datele statistice vor fi preluate automat de aplicatia de statistica judiciara din baza de date generala."

31. La articolul 110, alineatele (1) si (4^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 110
(1) Cel mai tarziu a sasea zi dupa pronuntare sau dupa inregistrarea caii de atac, grefierul de sedinta va preda dosarele judecatorilor, in vederea motivarii hotararilor, dupa ce, in prealabil, a intocmit partea introductiva a acestora.
......
(4^1) Grefierul de sedinta va comunica partilor sau, dupa caz, altor persoane prevazute de lege hotararea, in copie, in cel mult 3 zile de la data la care a fost redactata si semnata."

32. La capitolul III "Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor", denumirea sectiunii a V-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA V - Inregistrarea contestatiilor in cauzele penale, precum si a cererilor de apel, recurs sau de recurs in casatie si inaintarea dosarelor in caile de atac"


33. La articolul 111, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Dupa inregistrare, cererile de apel sau de recurs in materie civila se predau grefierului arhivar."

34. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 112
(1) Dupa inregistrare, contestatiile si cererile de apel declarate impotriva hotararilor penale se predau grefierului delegat cu efectuarea lucrarilor de executari penale.
(2) Grefierul delegat cu efectuarea lucrarilor de executari penale face mentiunea despre declararea contestatiei sau apelului la pozitia corespunzatoare din registrul de executari penale si verifica daca au sosit dovezile de comunicare a hotararii. De asemenea, in situatia in care legea nu prevede un alt termen pentru inaintarea dosarului la instanta competenta sa judece calea de atac, grefierul delegat verifica daca s-a implinit termenul de declarare a caii de atac pentru toate partile.
(3) Grefierul delegat cu efectuarea lucrarilor de executari penale mentioneaza in registrul de executari penale data expedierii fiecarui dosar la instanta competenta pentru judecarea caii de atac si preda de indata grefierului arhivar dosarele care urmeaza a fi expediate, impreuna cu contestatiile sau cererile de apel formulate si adresele de inaintare, semnate de presedinte ori judecatorul delegat. In dosarele in care hotararile au ramas definitive, grefierul delegat intocmeste de indata lucrarile de punere in executare.
(4) Dispozitiile art. 111, 113 si 114 se aplica in mod corespunzator si in cauzele penale in masura in care nu contravin dispozitiilor Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau celor cuprinse in alin. (1)-(3)."

35. Dupa articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 112^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 112^1
(1) Pentru cererea de recurs in casatie introdusa impotriva unei hotarari penale, depusa la curtea de apel, se formeaza un dosar separat cu acelasi numar, cu indicativul «R», care se ataseaza la dosarul cauzei.
(2) Dupa inregistrare, presedintele instantei sau judecatorul delegat de acesta dispune una dintre urmatoarele masuri:
a) realizarea procedurii de comunicare potrivit legii, iar, ulterior, inaintarea dosarului la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) restituirea, pe cale administrativa, a cererii de recurs in casatie catre parte, in situatiile prevazute de art. 439 alin. (4^1) din Legea nr. 135/2010, cu modifiacrile si completarile ulterioare, pastrandu-se la dosar cate o copie de pe cererea de recurs in casatie si de pe inscrisurile anexate acesteia. Dovada calitatii de avocat care poate pune concluzii in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face cu inscrisuri.
(3) In cazul in care judecatorul delegat de presedintele instantei a participat la solutionarea cauzei in care s-a declarat recursul in casatie, presedintele instantei va desemna un alt judecator pentru indeplinirea procedurii prevazute la alin. (2).
(4) Lucrarile de comunicare dispuse conform prevederilor alin. (2) se realizeaza de catre grefierul delegat cu efectuarea lucrarilor de executari penale.
(5) Dispozitiile art. 112 se aplica in mod corespunzator in masura in care nu contravin dispozitiilor Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau celor cuprinse in alin. (1)-(4)."

36. La capitolul III "Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor", denumirea sectiunii a VI-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA VI - Circuitul dosarelor restituite din caile de atac"


37. La articolul 115, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 115
(1) Dosarele restituite din caile de atac pentru executare ori conservare vor fi inregistrate in aceeasi zi in registrul general de dosare si in registrul informativ - in sistem informatizat sau scris -, mentionandu-se si data restituirii dosarului.
(2) In cazul in care instanta de control judiciar a desfiintat ori a casat hotararea si a trimis cauza pentru rejudecare, se inregistreaza un dosar distinct ce va purta acelasi numar, sub indicativul «Rj» (rejudecare), cu precizarea tuturor dosarelor componente, facandu-se mentiune despre aceasta si la pozitiile initiale din registrul general de dosare si din registrul informativ."

38. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 118
Grefierul delegat va intocmi toate lucrarile in legatura cu:
a) punerea in executare a pedepselor principale, complementare si accesorii, a masurilor educative, a masurilor de siguranta, a masurilor si obligatiilor impuse de instanta, a avertismentului, a amenzii judiciare, a cheltuielilor judiciare avansate de stat, a masurilor dispuse cu privire la restituirea lucrurilor si valorificarea celor neridicate, precum si a despagubirilor civile acordate statului sau institutiilor publice;
b) comunicarea hotararilor penale sau a dispozitivului de pe aceste hotarari catre autoritatile si persoanele obligate de lege sa le inregistreze ori sa le execute (cazierul judiciar, serviciul de probatiune si alte institutii implicate in executarea pedepselor si masurilor neprivative de libertate prevazute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, centrul militar, unitatea care face plata salariului sau a oricarui alt venit din munca ori, dupa caz, institutia care dispune efectuarea platii pensiei sau institutia financiara competneta);
c) schimbarile intervenite in executarea unor hotarari penale, amanarea si intreruperea executarii pedepselor privative de libertate si a masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie, inlaturarea ori modificarea pedepselor, inlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii sau cu pedeapsa inchisorii ori inlocuirea muncii neremunerate in folosul comunitatii cu pedeapsa inchisorii;
d) modificarile intervenite in executarea unor obligatii sau incetarea obligatiilor dispuse in cazul amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, liberarii conditionate, masurilor educative neprivative de libertate, precum si permisiunile acordate de catre consilierul de probatiune si de catre instanta in executarea obligatiilor;
e) evidenta contestatiilor declarate in cauzele privind masurile preventive si inaintarea dosarelor la instanta ierarhic superioara in termenele prevazute de lege;
f) inregistrarea datelor in registrele speciale privind cazierul fiscal si evidenta plangerilor introduse impotriva actelor si masurilor luate de procuror in faza de urmarire penala;
g) orice alte acte sau masuri indeplinite sau dispuse de judecatorul delegat cu executarea hotararilor penale."

39. La articolul 119, alinetele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Intre pozitiile din registru se va lasa un spatiu in care se vor face ulterior, cu culori diferite, mentiunile cuprinse in hotararea data in apel sau in contestatie, aratandu-se si data deciziei instantei de apel ori a hotararii pronuntate in contestatie, solutia pronuntata, iar atunci cand executarea se face pe baza extrasului trimis de instanta de apel sau de instanta care a solutionat contestatia, si data inregistrarii extrasului la aceasta instanta, data inregistrarii extrasului la instanta de executare, precum si masurile de executare luate.
(4) In cazul desfiintarii hotararii primei instante cu trimitere spre rejudecare sau al oricarei altei solutii prin care se desfiinteaza hotararea primei instante, pozitia din registru se va inchide, facandu-se mentiune despre noua solutie."

40. La articolul 120, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 120
(1) Lucrarile de executare se efectueaza in ziua in care hotararea a devenit executorie sau, dupa caz, la data cand s-a primit extrasul de la instanta de apel ori de la instanta care a solutionat contestatia.
......
(3) Dupa intocmirea lucrarilor de executare se va mentiona pe hotararea respectiva, aflata la dosar, numarul pozitiei si anul din registrul de executari penale in care s-au inscris lucrarile efectuate."

41. La articolul 121, literele a), b), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) a sosit dovada de incarcerare ori s-a depus chitanta de plata a amenzii si a cheltuielilor judiciare avansate de stat si s-au intocmit celelalte lucrari de la pozitia respectiva;
b) s-au expediat actele de punere in executare a cheltuielilor judiciare avansate de stat si a amenzii judiciare, primindu-se confirmarea de inregistrare a debitului;
......
e) s-au executat toate masurile prevazute in hotararea prin care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei;
f) a expirat termenul de apel sau de contestatie, in cazul achitarii ori al altor solutii care nu comporta nicio lucrare de executare sau comunicare;".

42. La articolul 122, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 122
(1) In registrul de evidenta a executarii hotararilor penale pronuntate in apel sau in contestatie pozitiile se vor inchide dupa restituirea dosarelor la prima instanta, iar in cazul in care hotararea s-a comunicat in extras in vederea punerii ei in executare, numai dupa ce prima instanta a confirmat, in scris, in cel mult 3 zile, primirea extrasului.
(2) Extrasele se emit in 24 de ore de la pronuntarea hotararilor si contin solutiile pe scurt, inclusiv cele de declinare a competentei, de trimitere spre rejudecare la prima instanta sau de restituire la organul de urmarire penala. Nu se intocmesc extrase in cazul solutiilor de achitare si de incetare a procesului penal, daca in dosarele respective nu figureaza inculpati condamnati sau pentru care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei ori renuntarea la aplicarea pedepsei si daca nu s-au acordat despagubiri civile si cheltuieli judiciare."

43. La articolul 122, alineatele (4) si (5) se abroga.

44. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 125
Dupa restituirea dosarelor de catre instantele de apel sau de catre instantele care au solutionat contestatiile se va proceda astfel:
a) se va controla si se va confrunta continutul dosarelor cu datele inscrise in registru, pe baza extraselor primite anterior, inlaturandu-se imediat eventualele erori si intocmindu-se de indata restul lucrarilor de executare care, eventual, nu au fost efectuate. Se va face totodata mentiunea de executare pe hotararea ce se executa;
b) se vor completa rubricile din registrul de evidenta a executarilor penale ramase necompletate."

45. La articolul 126 alineatul (3), litera b) se abroga.

46. La articolul 138, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cartile si revistele din fondul bibliotecii pot fi imprumutate numai personalului instantei. Consilierii de probatiune pot sa consulte cartile si publicatiile din biblioteca instantei."

47. Dupa articolul 160 se introduce un nou capitol, capitolul VII, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII - Dispozitii finale


Art. 161
In cauzele penale, dispozitiile prezentului regulament referitoare la parti se aplica in mod corespunzator si cu privire la persoana vatamata, daca legea nu dispune altfel."

Art. II
(1) In cauzele care nu se judeca potrivit dispozitiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile, potrivit legii, dispozitiile legii vechi de procedura, se aplica dispozitiile Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, anterioare intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Inregistrarile referitoare la cauzele care, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa se judece potrivit legii vechi de drept material sau de procedura se efectueaza in registrele de evidenta deschise potrivit dispozitiilor Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, anterioare intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. III
Prezenta hotarare intra in vigoare la data intrarii in vigaore a Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: