DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 5 februarie 2014

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatele (1), (1^1), (2), (2^1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer, se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta. Posturile vacante de conducere de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie, si de adjuncti ai acestora, precum si cele prevazute la art. 53-55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.
(1^1) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, promovarea la instantele si parchetele superioare, transferul, numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecatori ori eliberarea din functie.
(2) Cererile de transfer se analizeaza ori de cate ori este necesar de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2^1).
(2^1) Cererile de transfer se depun la Consiliul superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii listei mentionate la alin. (1). Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorilui si disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare dintre sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun. er, raportate la media pe tara."

......
(5) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste, in termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cererea de judecator sau procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la instanta sau parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele respingerii acestora, data inregistrarii primei cereri de transfer, precum si mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numrie a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si incarcatura pe schema, la instantele, respectiv parchetele implicate in procedura de transf

2. La articolul 18, alineatul (6) se abroga.

3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Cererile de numire din functia de judecator in functia de procuror si din functia de procuror in functia de judecator se solutioneaza de doua ori pe an, in baza criteriilor prevazute la art. 23 alin. (1). La solutionarea cererilor sunt avute in vedere posturile din lista prevazuta la art. 2 alin. (1), publicata in luna respectiva, in masur ain care acestea mai sunt vacante.
(2) Cererea de numire a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii listei mentionate la art. 2 alin. (1).
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), Directia resurse umane si organizare solicita punctul de vedere al presedintelui instantei sau al conducatorului parchetului la care functioneaza judecatorul ori procurorul care solicita numirea in functia de judecator, respectiv de procuror. Punctul de vedere trebuie sa fie comunicat in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.
(4) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen util, un referat care va cuprinde datele relevante privind cariera judecatorului sau a procurorului, situatia posturilor ocupate, a celor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta sau la parchetul la care functioneaza judecatorul sau procurorul in cauza si la instanta ori parchetul la care solicita numirea, date privind procedurile aflate in curs de derulare pentru numirea sau promovarea in functiile de judecator ori de procuror, numarul cererilor de transfer formulate pentru instanta sau parchetul la care se propune ocuparea functiei in conditiile prezentulu articol, precum si volumul de activitate si incarcatura pe judecator ori procuror la instanta sau parchetul implicat in procedura de ocupare a functiei in conditiile prezentului articol. De asemenea, in cuprinsul referatului vor fi inserate precizari vizand dificultatile de ocupare a posturilor vacante la instanta sau parchetul la care se solicita numirea si durata vacanelor posturilor la instanta ori parchetul in cauza."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.