DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 5 februarie 2014

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatele (1), (1^1), (2), (2^1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer, se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta. Posturile vacante de conducere de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie, si de adjuncti ai acestora, precum si cele prevazute la art. 53-55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.
(1^1) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, promovarea la instantele si parchetele superioare, transferul, numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecatori ori eliberarea din functie.
(2) Cererile de transfer se analizeaza ori de cate ori este necesar de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2^1).
(2^1) Cererile de transfer se depun la Consiliul superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii listei mentionate la alin. (1). Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorilui si disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare dintre sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun. er, raportate la media pe tara."

......
(5) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste, in termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cererea de judecator sau procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la instanta sau parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele respingerii acestora, data inregistrarii primei cereri de transfer, precum si mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numrie a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si incarcatura pe schema, la instantele, respectiv parchetele implicate in procedura de transf

2. La articolul 18, alineatul (6) se abroga.

3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Cererile de numire din functia de judecator in functia de procuror si din functia de procuror in functia de judecator se solutioneaza de doua ori pe an, in baza criteriilor prevazute la art. 23 alin. (1). La solutionarea cererilor sunt avute in vedere posturile din lista prevazuta la art. 2 alin. (1), publicata in luna respectiva, in masur ain care acestea mai sunt vacante.
(2) Cererea de numire a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii listei mentionate la art. 2 alin. (1).
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), Directia resurse umane si organizare solicita punctul de vedere al presedintelui instantei sau al conducatorului parchetului la care functioneaza judecatorul ori procurorul care solicita numirea in functia de judecator, respectiv de procuror. Punctul de vedere trebuie sa fie comunicat in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.
(4) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen util, un referat care va cuprinde datele relevante privind cariera judecatorului sau a procurorului, situatia posturilor ocupate, a celor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta sau la parchetul la care functioneaza judecatorul sau procurorul in cauza si la instanta ori parchetul la care solicita numirea, date privind procedurile aflate in curs de derulare pentru numirea sau promovarea in functiile de judecator ori de procuror, numarul cererilor de transfer formulate pentru instanta sau parchetul la care se propune ocuparea functiei in conditiile prezentulu articol, precum si volumul de activitate si incarcatura pe judecator ori procuror la instanta sau parchetul implicat in procedura de ocupare a functiei in conditiile prezentului articol. De asemenea, in cuprinsul referatului vor fi inserate precizari vizand dificultatile de ocupare a posturilor vacante la instanta sau parchetul la care se solicita numirea si durata vacanelor posturilor la instanta ori parchetul in cauza."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta nr. 1/2016
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
OUG 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 82/2014
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotarare CSM 828/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judec
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Noul si vechiul Cod penal. Cod 543. Actualizat la 10.04.2014
Editie coordonata de prof. univ. dr. Cioclei Valerian

Pret: 12.89 lei
10.96 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: