DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitarePublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 27 iulie 2009

Avand in vedere:
 • Nota nr. 40995 din 21 iulie 2009, intocmita de presedintele Autoritatii de Audit;
 • prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata;
 • dispozitiile art. 1 si art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, modificata si completata prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2009;
 • dispozitiile art. 35 si 61-63 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Conturi, aprobat prin Hotararea Plenului nr. 30 din 28 noiembrie 2008,
  in temeiul dispozitiilor art. 58 lit. t) si ale art. 59 din Legea nr. 94/1992, republicata, si ale prevederilor art. 5 pct. 5.27 si ale art. 6 din Regulamentul propriu al Plenului Curtii de Conturi, aprobat prin Hotararea Plenului nr. 23 din 19 noiembrie 2008,
  plenul Curtii de Conturi, intrunit in sedinta din data de 21 iulie 2009, adopta prezenta hotarare.

  Art. 1
  Salarizarea personalului din cadrul Autoritatii de Audit se face in conformitate cu legislatia privind salarizarea personalului din cadrul Curtii de Conturi si cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fondurile comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 2
  (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica personalului de conducere si de executie definit ca personal de specialitate, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
  a) este incadrat in structura centrala sau teritoriala a Autoritatii de Audit;
  b) are atributii specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prin care se asigura realizarea activitatii de audit public extern prevazute in fisa postului, reprezentand minimum 75% din totalul obiectivelor si atributiilor de serviciu;
  c) pentru realizarea acestor atributii specifice se aloca minimum 75% din timpul total aferent indeplinirii atributiilor de serviciu.
  (2) ActiviUitile specifice din fisa postului vizeaza, in principal, indeplinirea functiilor prevazute de regulamentele comunitare in legatura cu auditul public extern asupra fondurilor europene acordate Romaniei cu titlu nerambursabil.

  Art. 3
  Prevederile prezentei hotarari nu se aplica persoanelor incadrate in functii de demnitate publica sau functiilor asimilate acestora, precum si personalului incadrat la cabinetele demnitarilor.

  Art. 4
  Personalul din cadrul Autoritatii de Audit care indeplineste criteriile prevazute la art. 2 beneficiaza de majorarea indemnizatiei de baza lunare in procent de 75% fata de cea prevazuta de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale. Din aceasta categorie fac parte:
  a) personalul Autoritatii de Audit aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului or. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2009;
  b) personaluJ nou-incadrat care provine din structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranzitie, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si Contributia financiara elvetiana pentru coeziunea Uniunii Europene, in baza calificativelor obtinute pentru activitatea desfasurata.

  Art. 5
  (1) Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2, in vederea acordarii majorarii salariale, se face de catre presedintele Autoritatii de Audit, la propunerea vicepresedintilor.
  (2) Lista nominala a persoanelor din cadrul Autoritatii de Audit care beneficiaza de majorarea salariala in conditiile prezentei hotarari se aproba de catre plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritatii de Audit.

  Art. 6
  Majorarea prevazuta la art. 4 se aplica de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2009.

  Art. 7
  Indemnizatia de baza lunara pentru personalul nou­incadrat, cu exceptia celui prevazut la art. 4, se majoreaza cu 25% fata de cea prevazuta de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale.

  Art. 8
  Prima evaluare a performantelor profesionale individuale nu poate avea loc inainte de expirarea perioadei de proba stabilite prin ordinul de incadrare a persoanei in cauza.

  Art. 9
  (1) Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului de specialitate din cadrul Autoritatii de Audit, realizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile pentru functiile publice sau functiile contractuale bugetare pe care le ocupa, procentul de majorare salariala poate fi mentinut, crescut, diminuat ori neacordat, pana la urmatoarea evaluare, dupa cum urmeaza:
  a) In cazul obtinerii calificativului "Foarte bine", majorarea salariala va fi de 75% fata de indemnizatia de baza lunara prevazuta de lege;
  b) In cazul obtinerii calificativului "Bine", respectiv calificativului "La nivelul standardului de performanta stabilit postului", majorarea salariala va fi de 50% fata de indemnizatia de baza lunara prevazuta de lege;
  c) In cazul obtinerii calificativelor "Satisfacator" sau "Nesatisfacator", nu se aplica majorare salariala.
  (2) Abaterile disciplinare constatate si sanctionate in conformitate cu prevederile art. 69 din Statutul auditorului public extern, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii de Conturi nr. 31/2008, vor fi avute in vedere la evaluarea performantelor profesionale pe baza carora se stabilesc calificativele care stau la baza mentinerii, diminuarii sau incetarii acordarii majorarii salariale.

  Art. 10
  Mentinerea, cresterea, diminuarea sau incetarea acordarii majorarii salariale de pana la 75% fata de indemnizatia de baza lunara prevazuta de lege are loc incepand cu luna urmatoare datei in care a fost efectuata evaluarea performantelor profesionale individuale.

  Art. 11
  Lista nominala prevazuta la art. 5 alin. (2) din prezenta hotarare se comunica Ministerului Finantelor Publice, prin Secretariatul general al Curtii de Conturi.

  Art. 12
  Prevederile prezentei hotarari se duc la indeplinire de Secretariatul general al Curtii de Conturi si conducerea Autoritatii de Audit si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 9/2017
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
  Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
  HG 1100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordarii de majorari salariale in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor c
  OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
  HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea nr. 1091/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
  Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
  OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
  Legea 29/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Lege nr. 29/2014
  Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
  HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
  OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 103/2013
  Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
  HG 750/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotar
  Contractul incheiat prin mijloace electronice
  Tudorache Mihaela

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  72 useri online

  Useri autentificati: