DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 11 mai 2009

Avand in vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate in sedinta Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania din data de 14 aprilie 2009, in temeiul prevederilor:
a) art. 6 alin. (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificarile ulterioare;
si
b) art. 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 14 aprilie 2009, hotaraste:

Se aproba cotizatiile si tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, dupa cum urmeaza:

A. Cotizatii fixe

Art. 1
(1) Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei ce trebuie achitate de catre toti membrii CAFR, persoane fizice si firme de audit, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de CAFR membrilor acesteia.
(2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru firmele de audit: 600 lei.

Art. 2
(1) Plata cotizatiilor fixe anuale se face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
(2) In cazul auditorilor financiari persoane fizice si firme de audit, care se inscriu in Registrul auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al CAFR.
(3) Auditorii financiari, membri ai CAFR, sunt obligati la plata dobanzilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere la plata acestor cotizatii/tarife.
a) Modul de calcul al dobanzilor de intarziere in cazul neachitarii cotizatiilor/tarifelor in termenul legal este:
Cotizatia fixa restanta * Procentul de calcul * Perioada de intarziere (in zile calendaristice)/365
b) Procentul de calcul al dobanzilor de intarziere este dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inmultita cu 150 de puncte procentuale.
c) Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabilesc dobanzile de intarziere, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.
Perioada de intarziere reprezinta numarul de zile calendaristice pentru care se datoreaza dobanzile de intarziere. Aceasta incepe cu prima zi lucratoare dupa scadenta si se termina cu ziua lucratoare dinaintea datei platii.
In cazul in care perioada de intarziere cuprinde doua sau mai multe semestre, dobanzile de intarziere se vor calcula in functie de dobanda de referinta a BNR aferenta fiecarui semestru.
d) Membrii CAFR au obligatia transmiterii catre aceasta a copiei documentului platii si, daca este cazul, a modului de calcul al acestor dobanzi de intarziere.

B. Cotizatii variabile

Art. 3
(1) Cotizatii1e variabile anuale reprezinta contributiile auditorilor financiari, membri ai CAFR, calculate prin aplicarea unor cote specificate mai jos la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).
(2) Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:
 • se aplica un procent de 0,5% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;
 • se aplica un procent de 0,8% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;
 • se aplica un procent de 0,9% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;
 • se aplica un procent de 1,0% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;
 • se aplica un procent de 1,2% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 1.000.000 lei.
  (3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, spre exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeana, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare al cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare.
  Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai CAFR, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.
  (4) Prin exceptie de la alin. (3), pentru misiunile de audit la care onorariul orar declarat de catre auditori se situeaza sub nivelul onorariului mediu orar, calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate de catre reprezentantii CAFR in exercitiul anterior, onorariul aferent acestei activitati se determina prin inmultirea numarului de ore declarate de auditor ca fiind efectuate pentru finalizarea fiecarei misiuni de audit, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, cu onorariul mediu orar calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate in exercitiul anterior si publicat conform alin. (5).
  (5) Pana la data de 15 februarie a fiecarui an, CAFR va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspectiile de calitate efectuate in exercitiul anterior, care sa fie avut in vedere de catre auditori la calcularea cotizatiilor variabile datorate CAFR.

  Art. 4
  (1) Membrii CAFR, auditori financiari activi, persoane fizice sau firme de audit, trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub forma de avans, pana pe data de 30 septembrie, in functie de modalitatile de calcul prevazute de art. 2 alin.(2)-(4), pana la data de 30 iunie, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai CAFR, cu obligatia mentionarii ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora in Raportul anual al membrilor.
  (2) Pe baza situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie, se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii CAFR, aferente totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, respectiv prin evaluarea numarului de ore declarate de auditor ca efectuate pentru finalizarea fiecarei misiuni de audit, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005, luandu­se in considerare, ca suma de referinta, onorariul mediu orar calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate in exercitiul anterior.
  Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scadea avansul achitat de membrii CAFR pana la data de 30 septembrie, diferenta urmand a fi regularizata (achitata de membrii CAFR sau rambursata de catre aceasta, dupa caz) pana la data de 31 martie a anului urmator.
  (3) Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai in conditiile indeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plata a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de catre membrii CAFR. Viza este valabila din momentul acordarii pana la data de 31 martie a anului urmator acordarii acesteia.
  (4) Pentru veniturile obtinute sub forma de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele in cauza nu vor datora cotizatie variabila catre CAFR.
  (5) Prevederile art. 2 alin. (3) se aplica si in cazul platii cu intarziere a cotizatiilor variabile.

  C. Tarife

  Art. 5
  Tarifele pentru auditorii financiari sunt urmatoarele:
  a) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al CAFR si inscrierea in Registrul auditorilor financiari - persoane fizice este in suma de 650 lei.
  Achitarea acestuia se poate face in numerar, la sediul CAFR, sau prin transfer bancar;
  b) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al CAFR si inscrierea in Registrul auditorilor financiari - firme de audit este in suma de 1.300 lei.
  Achitarea acestuia se poate face in numerar, la sediul CAFR, sau prin transfer bancar.

  Art. 6
  Tarifele pentru stagiarii in activitatea de audit financiar sunt urmatoarele:
  a) tarif pentru inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar: 250 lei.
  Tariful se achita la inscrierea in vederea efectuarii stagiului;
  b) tarif pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a stagiarilor: 100 lei/an.
  Tariful se achita corespunzator perioadei de stagiu, pana la data de 31 martie a fiecarui an de stagiu.

  Art. 7
  Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga urmatoarele hotarari:
 • Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 77/2006 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 104/2007, privind modificarea nivelului cotizatiilor fixe, precum si al unor tarife ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 din 12 martie 2008.

  Art. 8
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
  Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
  Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
  Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 28.9 lei
  24.57 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  82 useri online

  Useri autentificati: