DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 12 iunie 2009

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat, cu modificarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439 din 15 iunie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:
 • presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
 • vicepresedinti: secretarul general adjunct, directorii Institutului National al Magistraturii si/sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
 • membri: directori, sefi de serviciu, judecatori si procurori detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului National al Magistraturii, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii;
 • reprezentantii institutiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaboreaza pentru organizarea si desfasurarea concursului."

  2. La articolul 7 alineatul (1), punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "12. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrele de concurs dupa incheierea fiecarei probe scrise si asigura publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si institutului National al Magistraturii."

  3. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din concurs."

  4. La articolul 18, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Presedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori, dupa care le preda pe baza de proces-verbal presedintelui comisiei de solutionare a contestation"

  5. La articolul 19, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 19
  (1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grila se afiseaza la centrele de concurs dupa incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliuiui Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la afisarea la centrele de concurs, candidatii pot face contestatii la barem, care se depun la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de comisia de contestatii in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatii lor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginiie de internet ale Consiliuiui Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
  (2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
  (3) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in barem, se corecteaza baremul si se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv."

  6. La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce un nou aLineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul indicat ca fiind corect in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda pentru oricare dintre variantele de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv."

  7. La articolul 22, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art 22
  (1) Testul-grila de verificare a rationamentului logic din cadrul celei de-a doua etape a concursului cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs. Intrebarile suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidentiate ca fiind supuse pretestarii, iar raspunsurile la aceste intrebari nu se puncteaza. Baremul publicat nu include raspunsurile la intrebarile suplimentare.
  (2) Pentru intrebarile al caror raspuns se puncteaza, fiecare raspuns corect valoreaza 0,1 puncte.
  ............
  (4) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari dintre cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza."

  8. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 23
  (1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un profesor universitar si un pedagog, desemnati de Consiliui Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu, ordinea acestora si componenta nominala a fiecarei comisii vor fi stabilite in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa proba eliminatorie"

  9. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27
  (1) Candidatii admisi vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii prevazute la art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Biroul concursuri din cadrul Directiei resurse umane si organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulate a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica."

  10. La articoiul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 28
  (1) Candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 26 alin. (2), dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la concurs, stabilita conform art. 25 si art. 26 alin. (2), posturile vacante de personal de specialttate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, mentionate in lista prevazuta la alin. (4), dupa promovarea probei constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de Regulamentul Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare."

  11. La articolul 29, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) In functie de numarul candidatilor, acestia vor putea fi repartizati pe grupe, urmand ca fiecare grupa sa sustina testarea psihologica in fata unui psiholog."

  12. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihoiogica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris si sustinerea unui nou interviu."

  13. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Disciplinele la care auditorii de justitie sunt evaluati pe parcursul anului si modalitatile de evaluare, precum si disciplinele la care sustin examen de absolvire si data examenului se propun de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, odata cu aprobarea prograrnului de formare initiala. Calendarul de desfasurare, tematica si bibliografia examenului se propun de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii si se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 60 de zile inainte de data examenului de absolvire."

  14. La articolul 30^5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Fiecare comisie pentru judecatori este alcatuita din 2 judecatori si un formator al Institutului National al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se sustine examenul, sau, dupa caz, un tutore de practica.
  (3) Fiecare comisie pentru procurori este alcatuita din 2 procurori si un formator al Institutului National al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se sustine examenul, sau, dupa caz, un tutore de practica"

  15. La articolul 30^6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 30^6
  (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor au un presedinte comun, pentru judecatori, respectiv pentru procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Presedintele vegheaza la respectarea regulilor enumerate la art. 30^7 pct. 1 si coordoneaza activitatea celorlalte comisii. Presedintele instruieste corectorii, nu poate corecta lucrari si nu poate solutiona contestatii."

  16. La articolui 30^9, alineatele (3), (7) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) In termen de 24 de ore de la afisare, candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de corectare in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la stabilirea baremului definitiv.
  ...............
  (7) Notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderoul de notare, separat de catre fiecare corector, semnat de catre acestia pe fiecare pagina. Nota finala la fiecare disciplina o reprezinta media celor doua note acordate, calculate cu doua zecimale. Daca intre notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori de catre presedintele comisiilor, prin tragere la sorti. Nota data la reevaluare se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri ai comisiei, si se trece pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
  ...............
  (12) Fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai comisiei de solutionare a contestatiilor. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este de minimum 5 sau daca diferenta dintre media stabilita de comisia de corectare si de comisia de contestatii este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori, membri ai comisiei de contestatii, si un arbitru desemnat dintre ceilaiti corectori prin tragere la sorti de catre presedintele comisiilor."

  17. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 32
  Absolventii Institutului National ai Magistraturii sunt repartizati de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza mediei generale, calculate cu 3 zecimale, care reprezinta media aritmetica a rezultatelor finale ale celor 2 ani de studiu si ale examenului de absolvire a institutului. La egalitate de medii, au prioritate la repartitie candidatii care au obtinut nota finala mai mare la examenul de absolvire."

  Art. II
  Dispozitiile art. I pct. 1317 se aplica incepand cu examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii organizatm anul 2010.

  Art. III
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
  Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
  Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
  Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
  Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
  Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
  Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
  Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
  Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
  Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
  Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
  Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
  Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
  Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
  Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
  Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
  Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 4
  Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania Badin,Matei Ion,Emilian Meiu,Moglan Raluca,Sorescu Laurentiu,Ungureanu Diana,Vidu Stelian Ioan,Liviu Zidaru,Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania

  Pret: 199 lei
  169.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  73 useri online

  Useri autentificati: