DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statuluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17 aprilie 2009

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTARI ASIGURARI

In baza Hotararii Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - SA in numele si in contul statului, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in analiza propunerea privind Cadrul temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului, tinand seama de:
 • Legea nr. 96/2000 privind organizarea ~i functionarea Bancii de ExportImport a Romaniei EXIMBANK - SA, republicata;
 • Nota de aprobare nr. 337 din 16 aprilie 2009, intocmita de Banca de ExportImport a Romaniei EXIMBANK - SA;
 • discutiile si propunerile formulate in sedinta din data de 16 aprilie 2009 de catre membrii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari,

  Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, intrunit in plenul sedintei din ziua de 16 aprilie 2009, hotaraste:

  Articol unic
  Se aproba Cadrul temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


  Cadru temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului


  1. Aria de aplicabilitate
  Prezentul cadru se aplica relationat la criteriile de eligibilitate referitoare la creditele restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.) si datoriile restante catre bugetul general consolidat al statului si completeaza prevederile urmatoarelor norme:
 • Norma pentru finantarea proiectelor prioritare, in numele si in contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 342/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Norma privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 385/2008;
 • Norma privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 365/2008;
 • Norma privind emiterea, in numele si in contul statului, a garantiei pentru credite de export (NI-CST-08-IV/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 377/2008;
 • Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si in contul statului (exporturide marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/O, aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15355/2006, cu modificarile ulterioare;
 • Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului, in scopul stimularii realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006, cu modificarile ulterioare;
 • Norma privind emiterea, in numele si in contul statului, a garantiei pentru Intreprinderi mici si mijlocii (NI-GAR-05-III/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 378/2008;
 • Normele privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 60/2007, cu modificarile ulterioare.

  2. Perioada de aplicare
  Prezentul cadru se aplica temporar, respectiv pentru solicitari de finantare si garantare depuse la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - SA pana la data de 31 decembrie 2010.

  3. Prevederi referitoare la criteriile de eligibilitate

  A. in cazul finantarilor pentru proiecte prioritare (nu includ componenta de ajutor de stat)
  In cazul in care la data depunerii cererii de finantare nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate referitoare la creditele restante in baza de date a C.R.B. si la datoriile restante catre bugetul general consolidat al statului, se poate accepta indeplinirea acestora pana cel tarziu la data utilizarii creditului. In aceste situatii, operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea restantelor din C.R.B. si a datoriilor la bugetul de stat, iar aprobarea va contine conditii specifice privind utilizarea creditului respectiv.

  B. in cazul finantarilor cu dobanda subventionata (cu componenta de ajutor de stat)
  In cazul in care la data depunerii cererii de finantare nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate referitoare la creditele restante in baza de date a C.R.B. si la datoriite restante catre bugetul general consolidat al statului, se poate accepta indeplinirea acestora pana cel tarziu la data semnarii contractului de credit. In aceste situatii, operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea restantelor din C.R.B. si a datoriilor la bugetul de stat, iar aprobarea va contine conditii specifice privind semnarea contractului de credit.

  C. Pentru produse de garantare In numele si contul statului in cazulln care la data depunerii cererii de garantare nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate referitoare la creditele restante in baza de date a C.RB. ~i la datoriile restante catre bugetul general consolidat al statului, se poate accepta indeplinirea acestora pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a scrisorii de garantie. in aceste situatii, operatorul economic va prezenta 0 declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea restantelor din C.RB. ~i a datoriilor la bugetul de stat, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea In vigoare a scrisorii de garantie.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  HG 15/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 15/2015
  OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
  OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
  OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
  Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
  Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
  Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
  Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
  OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
  HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
  OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a f
  OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 94
  Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
  HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
  Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
  Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit
  HG 40/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 40/2011
  Ordin 271/2010 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
  Probleme de drept european
  Anamaria Groza

  Pret: 54.9 lei
  46.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  49 useri online

  Useri autentificati: