DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrtori de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din RomaniaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 5 noiembrie 2013

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 15 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere faptul ca incepand cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor de investitii alternative este reglementata la nivel european de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1/095/2010 si
tinand cont d eprevederile art. 32 si 33 din Directiva 2011/61/UE,
in temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara,
in urma deliberarilor din sedinta din data de 9 octombrie 2013,
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara emite urmatoarea hotarare:

Art. 1
Se aproba Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din Romania.

Art. 2
Norma mentionata la art. 1 se publica impreuna cu prezenta hotarare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.cnvmr.ro).

Art. 3
Norma mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


NORMA Nr. 13/2013 - referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din Romania


Art. 1
Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investitii alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intentioneaza distributia in Romania, exclusiv catre investitorii profesionali a titlurilor de participare emise de fonduri de investitii alternative (FIA) administrate in alte state membre si/sau administrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din Romania, pana la momentul intrarii in vigoare a actului normativ de transpunere in legislatia nationala a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA).
(2) AFIA si FIA indicati la alin. (1) sunt inscrisi in Registrul public al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Art. 2
(1) AFIA din state membre pot distribui catre si investitorii profesionali din Romania titlurile de participare emise de FIA administrate in alte state membre, cu conditia parcurgerii procedurii prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la data intrarii in vigoare a actului normativ de transpunere in legislatia nationala a DAFIA, prevederile art. 176 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliaare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare, si cele ale art. 10 din Dispunerea de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2010 sunt in continuare aplicabile organismelor de plasament colectiv (OPC) nearmonizate din state membre care distribuie titluri de participare catre investitorii de retail din Romania si OPC din state nemembre, care distribuie titluri de participare catre investorii de retail si profesionali din Romania.

(3) In sensul prezentei norme, sintagmele de mai jos au urmatorul inteles:
1. investitori profesionali acei investitori cae pot fi incadrati din oficiu sau la cerere in categoria clienti profesionali in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. investitori de retail acei investitori care nu sunt investitori profesionali;
3. AOPC din Romania toate organismele de plasament colectiv, altele decat organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, infiintate in Romania, prevazute la art. 113 alin. (1) si art. 115 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele care atrag in mod privat resurse financiare si nu sunt administrate de o societate de administrare a investitiilor (S.A.I.);
4. OPC nearmonizate din state membre 0 FIA din alte state membre.

Art. 3
(1) Autoritatea competenta din statul membru de origine al AFIA trebuie sa transmita ASF, pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare intentioneaza AFIA sa le distribuie in Romania, la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro, o notificare in format electronic (in limba romana sau limba engleza) avand continutul indicat la alin. (2) insotita de un atestat intocmit conform anexei nr. 2 prin care se confirma faptul ca AFIA in cauza este autorizat sa administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investitii.
(2) Notificarea indicata la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) o scrisoare de notificare intocmita conform anexei nr. 1 continand un program de activitate care sa identifice FIA ale carui titluri de participare AFIA intentioneaza sa le distribuie si informatii privind locul unde este stabilit FIA;
b) regulile sau actul constitutiv ale FIA;
c) o descriere a FIA sau orice informatii cu privire la acesta puse la dispozitia investitorilor;
d) informatii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip "master" daca FIA in cauza este un fond de tip "feeder";
e) informatiile mentionate la art. 23 alin. (1) din DAFIA, pentru fiecare FIA ale carui titluri de participare AFIA intentioneaza sa le distribuie investitorilor profesionali din Romania;
f) informtii cu privire la masurile luate pentru a impiedica distribuirea titlurilor de participare ale FIA catre investitori de retail, inclusiv in cazul in care AFIA se bazeaza pe activitatea unor entitati independente pentru a presta servicii de investitii cu privire la FIA.
In acest sens, publicitatea scrisa sau audiovizuala, precum si contactarea directa a investitorilor din Romania la initiativa AFIA prin intermediul telefonului sau internetului sunt strict interzise.
(3) Notificarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- dimensiunea mesajului cel mult 10 MB;
- tipul documentelor atasate doc, docx, pdf, zip, rar;
- conventia de nume se va specifica in titlul mesajului daca acesta contine o notificare initiala sau o actualizare a documentelor/informatiilor deja transmise A.S.F.
(4) La momentul primirii notificarii indicate la alin. (2), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective si de informare a autoritatii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul ca:
a) pentru a incepe distribuirea titlurilor d eparticipare ale respectivelor FIA in Romania este necesara inregistrarea, atat a AFIA, cat si a FIA distribuite, in Registrul public al ASF;
b) inregistrarea indicata la lit. a) necesita plata unui tarif de inregistrare, astfel:
1. in cazu distributiei titlurilor de participare ale unui singur FIA 10.000 le/an;
2. in cazul distributiei titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de timp compartimental (umbrella funds):
(i) 8.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond pentru distributia unui numar cuprins intre 2 si 10 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;
(ii) 6.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond pentru distributia unui numar cuprins intre 11 si 20 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;
(iii) 4.000 le/an pentru fiecare fond/subfond pentru distributia a mai mult de 20 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;
c) tarifele prevazute la lit. b) se achita anticipat de AFIA care a notificat intentia de distributie pana la data depunerii cererii de inscriere in Registrul public al A.S.F. pentru primul an, in contul A.S.F. avand codul IBAN ATCPMB RO83TREZ7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti;
d) incepand cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevazute la lit. b) se platesc de AFIA din statele membre cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza;
e) in situatia incetarii distributiei titlurilor d eparticipare ale FIA si radierii din Registrul public al ASF a AFIA si FIA aferente in baza unui act individual emis in cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plati 50% din contravaloarea tarifelor prevazute la lit. b) pentru acel an calendaristic.

Art. 4
(1) Distribuirea catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de FIA administrate in alte state membre se realizeaza prin intermediul:
a) societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor din Romania si societatilor de investitii autorizate de ASF;
b) firmelor de ivnestitii, societatilor de administrare a investitiilor si administratorilor de fonduri de investitii alternative autorizate de autoritatile competente din statele membre de origine, ulterior incheierii procedurii de notificare conform legislatiei pietei de capital in vigoare;
c) institutiilor de credit din Romania autorizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) sau institutiilor de credit autorizate de autoritatile competente din statele membre sa desfasoare activitati si servicii de investitii financiare, ulterior indeplinirii procedurii de notificare conform legislatiei bancare in vigoare.
(2) Platile catre detinatorii de titluri de participare, rascumpararea titlurilor de participare, precum si transmiterea informatiilor, obligatii care ii revin AFIA, vor fi asigurate de catre entitatea/entitatile care realizeaza distributia tilurilor de participare in Romania.

Art. 5
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la intrarea in vigoare a actului normativ de transpunere in legislatia nationala a DAFIA, AFIA din state membre pot administra AOPC din Romania fie direct, prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevazute la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(2) AFIA din state membre pot administra AOPC din Romania in mod direct, in baza liberei circulatii a serviciilor, ulterior transmiterii ASF de catre autoritatea competenta din statul membru de origine al AFIA, a unei notificari (in limba romana sau limba engleza) care include un program de activitate continand informatii privind activitatile si serviciile pe care AFIA doreste sa le presteze [asfel cum sunt prevazute la art. 6 alin. (2) si (4) din DAFIA] si FIA pe care AFIA doreste sa le administreze, insotita de o declaratie a autoritatii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul ca respectivul AFIA este autorizat de respectiva autoritate in conformitate cu DAFIA, cu indicarea strategiilor investitionale ale FIA care pot fi administrate de acesta.
(3) AFIA din state membre pot administra AOPC din Romania prin infiintarea in Romania a unei sucursale ulterior primirii de catre ASF a unei notificari similare celei prevazute la alin. (2), insotita de urmatoarele informatii suplimentare:
a) structura orgnizationala a sucursalei;
b) numele si datele de contact ale persoanelor care raspund de administrarea sucursalei.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile in cazul AOPC-urilor supravegheate de ASF ale caror titluri de participare au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania anterior intrarii in vigoare a prezentei norme si care sunt administrate de o sucursala a unei S.A.I. dintr-un stat membru UE.

Art. 6
(1) Notificarile indicate la art. 5 se transmit la ASF in format electronic la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro
(2) La momentul primirii notificarii indicate la alin. (1), sistemul ifnormatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective si de informare a autoritatii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul ca:
a) pentru a incepe administrarea AOPC pe teritoriul Romaniei este necesara inregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA in Registrul public al ASF;
b) inregistrarea indicata la lit. a) necesita plata unui tarif de inregistrare, dupa cum urmeaza:
1. 6.000 lei in cazul administrarii directe, prevazute la art. 5 alin. (2);
2. 15.000 lei in cazul administrarii realizate prin intermediul unei sucursale, prevazute la art. 5 alin. (3);
c) tarifele prevazute la lit. b) se achita anticipat de AFIA care a notificat intentia de administrare a FIA din Romania pana la data depunerii cererii de inscriere in Registrul public al ASF in contul ASF, avand codul IBAN ATCPMB RO83TREZ7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
(3) De asemenea, AFIA sunt obligati sa plateasca lunar la ASF cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv de tip AOPC administrate, prevazuta la poz. 2 din anexa la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) si (3) din respectivul regulament.

Art. 7
In cazul modificarii documentelor si informatiilor transmise initial la momentul notificarilor prevazute la art. 3 si 5, AFIA din alte state membre vor notifica electronic ASF si investitorii din Romania cu privire la acest fapt, cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a respectivelor modificari.

Art. 8
Plata tarifelor indicate la art. 3 alin. (4) si art. 6 alin. (2) datorate ASF de catre entitatile din state membre care urmeaza sa fie inregistrate in Registrul ASF se poate realiza si in valuta (EUR sau USD la cursul BNR din ziua platii).

Art. 9
Pentru nevirarea sumelor aferente tarifelor prevazute la art. 3 alin. (4) lit. d) si e) si art. 6 alin. (3) la termenele stabilite, ASF va calcula penalitati pentru fiecare zi de intarziere, in conformitate cu legislatia aplicata veniturilor bugetare.

Art. 10
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma.

Art. 11
Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii acesteia si a hotararii de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica in Buletinul si pe site-ul web al A.S.F. (www.cnvmr.ro)


ANEXA Nr. 1 la norma - Modelul scrisorii de notificare a intentiei de distribuire catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in state membre


Notificare privind intentia ................................................. (denumirea administratorului de fonduri de investitii alternative) de distribuire catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare ale ................................................ (denumirea fondului de investitii alternative)
Informatiile furnizate in cadrul prezentului document trebuie sa fie corecte, complete si actuale.
Denumirea administratorului de fonduri de investitii alternative (AFIA) .....................................................................
Datele de contact ale AFIA (adresa, telefon, fax, e-mail, website) .........................................................................
Datele de contact ale persoanei responsabile care poate fi abordata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu prezenta notificare (numele si prenumele, functia, telefon, fax, e-mail) ...................................................................................................
Denumirea fondului de investitii alternative (FIA) .............................................................
Statul membru de origine al FIA ..................................................................................
Data autorizarii/inregistrarii si a lansarii FIA in statul membru de origine si data propusa pentru inceperea activitatii de distributie in Romania ............................................................
Strategia de investitii a FIA [Se va avea in vedere formatul de prezentare a informatiilor utilizat in anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste derogarile, conditiile generale de operare, depozitarii, efectului de levier, transparenta si supravegherea) ........................................................................................
Forma juridica de constituire si tipul acestuia (deschis sau inchis) ..........................................................
Codul de identificare al FIA 9LEI, ISIN, RIC, ECB, SEDOL, CUSIP) .............................................
Statele membre si/sau terte in care sunt distribuite titlurile de participare ale FIA .....................................
Denumirea depozitarului FIA .......................................................
Datele de contact ale depozitarului FIA (adresa, telefon, fax, e-mail, website) ..........................................................
Denumirea FIA de tip master (daca este cazul) .................................................................
Statul membru de origine al FIA de tip master (daca este cazul) ...........................................


ANEXA Nr. 2 la norma - ATESTAT


Informatiile furnizate in cadrul prezentului document trebuie sa fie corecte, complete si actuale.

Denumirea autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului de fonduri de investitii alternative (AFIA) ............................................................................
Datele de contact ale AFIA (adresa, telefon, fax, e-mail, website) ......................................................
Certificam, in calitate de autoritate cometenta conform Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii de fonduri de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010 in .............................................................................................. (denumirea statului membru de origine) faptul ca ........................................................................ (denumirea AFIA) este autorizat in: ................................................... (denumirea statului membru de orgine) sa administreze FIA care utilizeaza una dintre urmatoarele strategii investitionale: .......................................................................... [Se va utiliza formatul de prezentare a informatiilor din anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste derogarile, conditiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenta si supravegherea.]