DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/10/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectoarele legume-fructe si din agricultura ecologica, in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.
(2) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ajutoare de minimis - ajutoare acordate exploatatiilor agricole in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007;
b) exploatatii din sectorul productiei agricole - exploatatii active in productia primara de produse agricole;
c) produse agricole - produsele prevazute in anexa nr. I la Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, cu exceptia produselor piscicole de acvacultura, care intra in sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura.

Art. 2
(1) In conformitate cu prevederile prezentei hotarari, sprijinul financiar prevazut la art. 1 alin. (1) se achita incepand cu data de 1 ianuarie 2009 de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, asigura gestionarea sprijinului financiar si respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007.


Capitolul II - Criterii de eligibilitate


Art. 3
(1) Sunt eligibili pentru acordarea de sprijin financiar producatorii agricoli persoane fizice si juridice active in productia primara de produse agricole apartinand sectorului legume-fructe si sectorului agricultura ecologica.
(2) Beneficiarii sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie producatori agricoli - persoane fizice, membre ale asociatiilor sau ale organizatiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membri ai grupurilor de producatori, ai grupurilor de producatori recunoscute preliminar sau ai organizatiilor de producatori;
b) sa aiba in folosinta suprafete agricole de cel putin 0,25 ha;
c) sa nu aiba datorii la bugetul de stat sau la bugetul local pentru anul anterior acordarii sprijinului.
(3) Pentru sectorul de agricultura ecologica, fata de criteriile de eligibilitate prevazute la alin. (2), beneficiarii trebuie:
a) sa fie inregistrati anual la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca producatori in agricultura ecologica;
b) sa aiba un contract cu un organism de inspectie si certificare. Organismele de inspectie si certificare sunt aprobate anual de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) Pentru beneficiarii din sectorul legume-fructe, sprijinul financiar se acorda pentru o suprafata de maximum 3 ha, de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse care, in conformitate cu legislatia in vigoare, apartin organizarii comune de piata in sectorul legume-fructe.
(5) Beneficiarii care opteaza pentru acordarea sprijinului in sectorul de legume-fructe pot solicita acest sprijin financiar fie numai pentru suprafetele de pe care sunt recoltate legume, fie numai pentru suprafetele de pe care sunt recoltate fructe.

Art. 4
(1) Sprijinul financiar pentru sectorul legume-fructe este urmatorul:
a) 1.110 lei/ha pentru persoanele fizice membre ale asociatiilor sau ale organizatiilor profesionale;
b) 2.960 lei/ha pentru persoanele fizice autorizate, persoanele juridice si membrii grupurilor de producatori recunoscute in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 338/2005;
c) 3.700 lei/ha pentru membrii grupurilor de producatori recunoscute preliminar si membrii organizatiilor de producatori recunoscute in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 684/2007 privind recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului in sectorul fructelor si legumelor, cu completarile si modificarile ulterioare.
(2) Beneficiarii sprijinului financiar prevazut la alin. (1) lit. a) sau b), care devin pana la data de 1 decembrie 2009 membri ai unui grup de producatori recunoscut preliminar sau ai unei organizatii de producatori, beneficiaza de diferenta de sprijin financiar cuvenita prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c).
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2), beneficiarii eligibili prevazuti la alin. (2) primesc sprijinul financiar in doua transe.

Art. 5
(1) Sprijinul financiar pentru sectorul agricultura ecologica este urmatorul:
a) sprijin prin sustinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspectie si certificare platita de producator organismului de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul. Sprijinul maxim acordat este de 900 lei pentru fiecare producator;
b) 425 lei/ha pentru culturi pe teren arabil, pasuni si fanete permanente aflate in perioada de conversie. Sprijinul se acorda pentru o suprafata de maximum 20 ha, pentru fiecare producator;
c) 700 lei/ha pentru culturi de vita-de-vie si livezi aflate in perioada de conversie. Sprijinul se acorda pentru o suprafata de maximum 20 ha, pentru fiecare producator;
d) 75 lei/familia de albine, certificata in sistemul de agricultura ecologica, pana la maximum 50 de familii de albine, pentru fiecare producator.
(2) Suma totala a sprijinului financiar acordata pentru fiecare dintre cele doua sectoare, respectiv legume-fructe si agricultura ecologica, nu poate depasi valoarea de 7.500 euro/exploatatie, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007.


Capitolul III - Reguli procedurale


Art. 6
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat se exprima sub forma unei subventii, conform art. 3 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007.
(2) Sprijinul financiar se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa.
(3) Solicitantii sprijinului financiar nu pot renunta la calitatea de beneficiar pe perioada derularii schemei de sprijin financiar.

Art. 7
(1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti primesc cererile de sprijin, verifica eligibilitatea beneficiarilor si elaboreaza situatia centralizata privind beneficiarii sprijinului financiar.
(2) In vederea efectuarii platilor, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc centralizatorul cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar si solicita in scris Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale repartizarea sumelor cuvenite.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, in baza centralizatorului justificativ primit de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(4) Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.

Art. 8
Evidenta sprijinului financiar acordat in baza prevederilor prezentei hotarari se pastreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Art. 9
Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
*
Prezenta hotarare creeaza cadrul legal pentru implementarea dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 337 din 21 decembrie 2007
Poate fi de interes si:
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013
HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica
HG 590/2011 pentru modificarea si completarea HG 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Cons
HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu
Ordin nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
OUG nr. 42/2008, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti
Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii
Jiganie-Åžerban Mihai,Titian Dana,Stoica Viorica,Vasilache Ion,Pichler Adrian,Cretu Sebastian,Vasilache Alexandru,Dragnea Ionut,Ciolca Iuliana,Åžerban Gheorghe,Buneci Petre (Coord.)

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: