DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiariPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 25 martie 2014

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

In temeiul prevederilor:
 •  art. 6 alin. (3) si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 •  art. 41 alin. (1) si art. 72 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011,
  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 21 februarie 2014, hotaraste:

  Art. 1
  Se aproba Normele de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2
  Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  Art. 3
  Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

  Art. 4
  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romanianr. 172/2010 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.

  Art. 5
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - NORME de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prezentele norme sunt adoptate in baza Standardului international de educatie nr. 7 privind dezvoltarea profesionala continua, denumit in continuare IES 7, emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).

  Art. 2
  Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, este autoritatea competenta pentru calificarile educationale, respectiv organizarea pregatirii profesionale continue si examinarea competentei profesionale.

  Art. 3
  Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregatire profesionala continua si se refera la activitatile de invatamant care dezvolta si mentin capacitatile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, sa ofere servicii de inalta calitate si sa lucreze cu competenta in cadrul profesiei lor.

  Art. 4
  Prezentele norme preiau, dezvolta si adapteaza cerintele IES 7 in procesul de implementare si derulare a Programului de pregatire profesionala continua, organizat de Camera.


  Art. 5
  Obiectivul pregatirii profesionale continue este acela de a mentine si de a dezvolta competenta profesionala a auditorilor financiari in vederea realizarii activitatii de audit financiar conform cerintelor standardelor profesionale, reglementarilor, normelor si regulilor din domeniu.


  Capitolul II - Aria de cuprindere a pregatirii profesionale continue


  Art. 6
  Camera trebuie sa se asigure ca auditorii financiari participa anual la programe adecvate de formare profesionala continua pentru a-si mentine cunostintele teoretice, competentele si valorile profesionale la un nivel inalt.

  Art. 7
  Camera cere tuturor membrilor sai sa isi dezvolte si sa isi mentina competenta profesionala relevanta pentru activitatea si responsabilitatile lor profesionale. Fiecarui auditor ii revine obligatia respectarii cerintelor de pregatire profesionala continua pentru a raspunde provocarilor profesionale si pentru a intari increderea in activitatea de audit.

  Art. 8
  Cerintele de pregatire profesionala continua se aplica tuturor auditorilor financiari, activi si nonactivi.


  Capitolul III - Accesul la Programul de pregatire profesionala continua


  Art. 9
  Camera are obligatia sa organizeze si sa promoveze programe de educatie permanenta pentru toti membrii sai.

  Art. 10
  Cerintele de pregatire profesionala continua se realizeaza prin Programul de pregatire profesionala continua, aprobat anual de catre Consiliul Camerei.

  Art. 11
  Camera are obligatia sa faciliteze accesul membrilor sai la Programul de pregatire profesionala continua.


  Capitolul IV - Organizarea Programului de pregatire profesionala continua


  Art. 12
  In cadrul Programului de pregatire profesionala continua, auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de formare profesionala, dupa cum urmeaza:
  a) 20 de ore structurate;
  b) 20 de ore nestructurate.

  Art. 13
  Formarea profesionala continua structurata include participarea la cursurile profesionale anuale obligatorii, organizate de catre Camera in baza Programului anual de pregatire profesionala, aprobat prin hotarare a Consiliului Camerei.

  Art. 14
  Formarea profesionala continua nestructurata include:
  a) participarea la cursuri/seminare in domeniu - se echivaleaza numarul de ore efectuate (dovedite prin adeverinta/diploma/certificat/atestat de participare in care se specifica denumirea cursului si numarul de ore);
  b) sustinerea de cursuri in domeniu, ca lector - se echivaleaza 20 de ore (dovedite prin adeverinta/declaratie pe propria raspundere care sa ateste sustinerea de cursuri);
  c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau in cadrul oricarei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivaleaza 10 ore/sedinta (participarea la lucrarile diferitelor comisii numite la nivelul organismelor profesionale din domeniu se atesta pe baza de adeverinta, eliberata de respectivul organism profesional);
  d) participarea la congrese sau conferinte organizate de Camera si de alte organisme sau institutii profesionale din domeniu pe plan national sau international (organisme membre IFAC) - se echivaleaza cate 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin atestatul/diploma/certificatul/ adeverinta/confirmarea electronica de participare);
  e) participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan national sau international [Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), Camera Consultantilor fiscali (CCF), Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR), Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa (INPPI) si altele], cu care Camera are protocoale de colaborare. Se echivaleaza numarul de ore efectuate, in baza atestatului/adeverintei/certificatului/diplomei de participare care contine cel putin denumirea cursului si numarul de ore efectuate;
  f) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat in domeniu - se echivaleaza 20 de ore; echivalarea se face pe baza de atestat/adeverinta/diploma/certificat, dupa caz;
  g) publicarea unei carti in domeniu - se echivaleaza 20 de ore, in baza unei declaratii pe propria raspundere in care sa se specifice cel putin urmatoarele elemente: titlul cartii, autorul/autorii, editura, anul aparitiei, ISBN-ul;
  h) activitatea desfasurata in calitate de indrumator de stagiu - se echivaleaza 5 ore pentru fiecare stagiar, in baza raportului indrumatorului de stagiu referitor la activitatea desfasurata pe parcursul anului impreuna cu stagiarul;
  i) elaborara, publicarea si recenzia de materiale de specialitate (documentul sa aiba minimum 3 pagini) - se echivaleaza 5 ore/material. Echivalarea se face in baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate;
  j) participarea la elaborarea de studii/cercetari/ rapoarte/legislatie de specialitate (documentul sa aiba minimum 2 pagini) - se echivaleaza 5 ore/material, in baza adeverintei/declaratiei pe propria raspundere care sa ateste participarea la elaborarea materialului.

  Art. 15
  Echivalarea programului de pregatire profesionala, structurat si nestructurat, cu programul de pregatire profesionala organizat de un alt organism profesional din domeniu pe plan national sau international se poate face numai daca exista un protocol incheiat intre Camera si respectivul organism profesional. Echivalarea se face in baza unei adeverinte/unui atestat care sa ateste participarea la programul de pregatire organizat de respectivul organism profesional.


  Capitolul V - Monitorizarea Programului de pregatire profesionala continua


  Art. 16
  Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei monitorizeaza daca auditorii financiari indeplinesc cerintele de formare profesionala continua anuala impuse de prezentele norme.

  Art. 17
  Auditorii financiari sunt obligati sa isi pastreze o evidenta proprie, precum si documentele referitoare la formarea profesionala, fiind responsabili sa demonstreze ca si-au indeplinit obligatiile cerute de catre Camera.

  Art. 18
  Anual, auditorii financiari trebuie sa depuna la sediul Camerei, pana la data de 31 decembrie, urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea cerintelor de pregatire profesionala continua:
  a) fisa individuala de pregatire profesionala, conform formularului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme;
  b) copia actelor doveditoare care atesta formarea profesionala nestructurata.

  Art. 19
  Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei are obligatia sa inregistreze in baza de date a Camerei si sa tina evidenta documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de formare profesionala continua de catre fiecare auditor financiar. Termenul de pastrare este de 5 ani.


  Capitolul VI - Dispozitii finale si sanctiuni


  Art. 20
  Viza anuala pentru exercitarea profesiei se acorda numai auditorilor financiari care fac dovada indeplinirii cerintelor art. 12 si 15.

  Art. 21
  Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform dispozitiilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011 si conform hotararilor Camerei in vigoare.

  Art. 22
  Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii


  Art. 23
  Prevederile prezentelor norme se vor aplica si auditorilor financiari care pana la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nu au depus fisa individuala de pregatire profesionala pentru anul 2013.


  ANEXA la norme - FISA INDIVIDUALA DE PREGATIRE PROFESIONALA


  Subsemnatul/Subsemnata ........................................................, posesor/posesoare al/a carnetului nr. ............., emis de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, declar pe propria raspundere ca am indeplinit cerintele de pregatire profesionala continua pentru anul ........., astfel:
  I. Pregatire profesionala continua structurata (20 de ore):
  - participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de catre Camera:
  = in sistem e-learning, in perioada ................................................, sau
  = in sistem clasic, in perioada ...........................................

  II. Pregatire profesionala continua nestructurata (20 de ore):
  - participarea la cursuri/seminare in domeniu - se echivaleaza numarul de ore efectuate. Anexez adeverinta/diploma/certificatul/atestatul de participare, dupa caz;
  - sustinerea de cursuri in domeniu, ca lector - se echivaleaza 20 de ore. Anexez adeverinta/declaratia pe propria raspundere care sa ateste sustinerea de cursuri.
  - participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau in cadrul oricarei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivaleaza 10 ore/sedinta. Anexez adeverinta care sa ateste calitatea de membru in cadrul Comisiei/comisiilor profesionale numite la nivelul ...............................................................................................................................................
  - participarea la congrese sau conferinte organizate de Camera si de alte organisme profesionale din domeniu pe plan national sau international (organisme membre IFAC) - se echivaleaza cate 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul/diploma/certificatul/adeverinta/ confirmare electronica de participare, dupa caz;
  - participarea la cursurile profesionale, organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan national sau international (CECCAR, CCF, ANEVAR, INPPI si altele), cu care Camera are incheiate protocoale de colaborare - se echivaleaza numarul de ore efectuate. Anexez atestatul/ adeverinta/diploma/certificatul de participare, dupa caz;
  - participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat in domeniu - se echivaleaza 20 de ore. Anexez atestatul/adeverinta/diploma/certificatul de participare, dupa caz;
  - publicarea unei carti in domeniu - se echivaleaza 20 de ore. Anexez declaratia pe propria raspundere cu urmatoarele specificatii: titlul cartii, autorul/autorii, editura, anul aparitiei, ISBN;
  - calitatea de indrumator de stagiu - se echivaleaza 5 ore pentru fiecare stagiar. Anexez raportul indrumatorului de stagiu referitor la activitatea desfasurata pe parcursul anului, impreuna cu stagiarul;
  - elaborarea, publicarea si recenzia de materiale de specialitate (documentul sa aiba minimum 3 pagini) - se echivaleaza 5 ore/material de minimum 3 pagini. Anexez copii ale materialelor de specialitate publicate;
  - participarea la elaborarea de studii/cercetari/ rapoarte/legislatie de specialitate (documentul sa aiba minimum 2 pagini) - se echivaleaza 5 ore/material de minimum 2 pagini. Anexez adeverinta care sa ateste participarea la elaborarea materialului.

  III. Echivalarea programului de pregatire profesionala continua (structurat si nestructurat):
  - echivalarea programului de pregatire profesionala, structurat si nestructurat, cu programul de pregatire profesionala organizat de un alt organism profesional din domeniu pe plan national sau international, cu care Camera are incheiat protocol de colaborare - se echivaleaza toate cele 40 de ore de pregatire profesionala. Atasez adeverinta eliberata de organismul profesional.

  Data ...................... Semnatura ..............................

  Acest formular se va completa anual si se va depune pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  29 useri online

  Useri autentificati: