DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 585/2014 privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 6 mai 2014

MINISTERUL ECONOMIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI SI TURISM


Avand in vedere prevederile Art. 3 pct. 41 din Hotararea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile ulterioare,
in temeiul Art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 430/2013, cu modificarile ulterioare,
ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aproba componenta Comisiei de examinare a documentatiei in vederea eliberarii avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functioanra cooperatiei, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevazut in anexa nr. 3.

Art. 4
Membrii Comisiei de examinare a documentatiei, conform anexei nr. 1, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 364/2012 privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 28 septembrie 2012.

Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA Nr. 1 - COMPONENTA Comisiei de examinare a documentatiei in vederea eliberarii avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei


Art. 1
Comisia de examinare a documentatiei este compusa dintr-un presedinte, 4 membri si 2 membri supleanti.

Art. 2
Nominalizarea presedintelui si a membrilor Comisiei de examinare a documentatiei se efectueaza prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.

Art. 3
Secretariatul Comisiei de examinare a documentatiei este asigurat de Directia politici pentru IMM si cooperatie din cadrul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.


ANEXA Nr. 2 - PROCEDURA DE AVIZARE pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei


Art. 1
Comisia de examinare a documentatiei in vederea eliberarii avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, prevazut la Art. 3 pct. 41 din Hotararea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile ulterioare, functioneaza in Directia politici pentru IMM si cooperatie din cadrul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism si are ca atributii principale inregistrarea si analizarea cererilor insotite de documentele prevazute la Art. 2, precum si acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
(1) Pentru eliberarea avizului prevazut la Art. 3 pct. 41 din Hotararea Guvernului nr. 430/2013, cu modificarile ulterioare, asociatiile sau uniunile judetene/nationale de societati cooperative, prin reprezentantii lor, vor depune la Directia politici pentru IMM si cooperatie o cerere de eliberare a avizului, insotita de urmatoarele documente:
a) statutul asociatiei sau al uniunii judetene/nationale de societati cooperative, in copie si in original;
b) actul constitutiv al asociatiei sau al uniunii judetene/nationale de societati cooperative, in copie si in original;
c) actul doveditor al sediului prevazut in statut, in copie certificata de catre membrul asociat imputernicit prin actul constitutiv al asociatiei/uniunii judetene/nationale de societati cooperative sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, in conformitate cu Art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) declaratia pe propria raspundere privind existenta patrimoniului initial prevazut in statut;
e) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la Art. 103 din Legea nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul uniunilor judetene/nationale de societati cooperative.
(2) Cererea de eliberare a avizului, precum si documentele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) vor fi semnate de catre memubrul asociat imputernicit prin actul constitutiv al asociatiei/uniunii judetene/nationale de societati cooperative sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, in conformitate cu Art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Documentele prezentate in original vor fi restituite, sub semnatura, membrului asociat imputernicit sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, dupa certificarea documentelor depuse in copie si verificarea identitatii acestuia.

Art. 3
In urma analizei documentatiei mentionate la Art. 2, Comisia de examinare a documentatiei va proceda dupa cum urmeaza:
a) va emite avizul, conform formularului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, in maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii si a documentatiei aferente, in cazul respectarii de catre solicitant a prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) va solicita completarea documentatiei prevazute la Art. 2 in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in cazul in care documentatia nu este completa. In acest caz, termenul de 30 de zile prevazut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Directia politici pentru IMM si cooperatie a ultimului document solicitat;
c) va intocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societati cooperative, in cazul in care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Avizul, adresa pentru completarea documentatiei si scrisoarea de refuz, dupa caz, se semneaza de directorul general al Directiei generale pentru IMM si cooperatie din cadrul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.

Art. 5
Cererile de eliberare a avizelor vor fi inregistrate de Comisia de examinare a documentatiei intr-un registru special.

Art. 6
In scopul obtinerii avizului Directiei generale pentru IMM si cooperatie pentru orice modificare/completare ulterioara a statutului asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societati cooperative sunt necesare:
a) cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat imputernicit prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale/congresului de modificare/completare a statutului;
b) hotararea adunarii generale/congresului, dupa caz, de modificare/completare a statutului, in original;
c) actul de identitate al persoanei imputernicite prin actul constitutiv al asociatiei/uniunii judetene/nationale de societati cooperative sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice sau prin hotararea adunarii generale/congresului de modificare/completare a statutului.


ANEXA Nr. 3


- Model -

DEPARTAMENTUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, 
MEDIUL DE AFACERI SI TURISM
Directia generala pentru IMM si cooperatie

AVIZ
pentru conformitatea statutului ........................................1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Avand in vedere Cererea inregistrata la Directia generala pentru IMM si cooperatie din cadrul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism cu nr. ......./...........................2) in registrul special, prin care se solicita eliberarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma analizarii documentelor anexate,

Directia generala pentru IMM si cooperatie avizeaza favorabil statutul ....................1), cu urmatoarele date de identificare: ...............................................3).

S-a eliberat prezentul aviz in vederea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Directia generala pentru IMM si cooperatie isi rezerva dreptul de a retrage prezentul aviz pentru urmatoarele motive:

1. cand scopul asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societati cooperative a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;

2. cand atingerea scopului asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societati cooperative se realizeaza prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

3. cand se urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit asociatia sau uniunea judeteana/nationala de societati cooperative;

4. cand se constata modificari/completari ale statutului fara avizul Directiei generale pentru IMM si cooperatie.

Directorul general al Directiei generale pentru IMM si cooperatie,
....................................4)
L.S.

Nr. ....................
Data eliberarii: anul ........ luna ..... ziua .....
----------
1) Denumirea asociatiei sau uniunii judetene/nationale.
2) Numarul si data de inregistrare a cererii la Directia generala pentru IMM si cooperatie.
3) Datele de identificare ale asociatiei sau uniunii judetene/nationale de societati cooperative.
4) Numele si prenumele directorului general al Directiei generale pentru IMM si cooperatie si semnatura.