DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistentPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 27 august 2014

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

In baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 19 august 2014, hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Directia de invatament si Directia de servicii pentru membri vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistentCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizeaza si se desfasoara in baza prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 2
(1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizeaza de catre Camera Consultantilor Fiscali.
(2) Prin ordin al presedintelui Camerei Consultantilor Fiscali, se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit in continuare Colectiv.
(3) Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste componenta comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de solutionare a contestatiilor, atributiile si presedintii acestora, denumite in continuare comisii de examen.
(4) La solicitrea Camerei Consultantilor Fiscali, ministrul finantelor publice poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Finantelor Publice care sa faca parte din comisiile de examen.


Art. 3
(1) Componenta comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atat din consultanti fiscali membri ai Camerei Consultantilor Fiscali, cat si din specialisti in domeniul disciplinelor de examen.
(2) Responsabilii de sali si membrii personalului de supraveghere si evaluare pentru examen pot fi contractati si din mediul universitar.

Art. 4
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste prin hotarare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data de sustinere, locul desfasurarii examenului, tematica si bibliografia, precum si locul de depunere a dosarelor de inscriere si perioada in care se depun.


Capitolul II - Organizarea si desfasurarea examenului


Art. 5
(1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
b2) administrare fiscala;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
b4) activitate financiar-contabila;
b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale si bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
(2) Dosarul de inscriere se depune sau se transmite prin servicii postale, cu confirmare de primire, la Camera Consultantilor Fiscali si va contine documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e), astfel:
a) cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 1;
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, in copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
i) 3 fotografii 2/3 cm.

Art. 6
(1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent.
(2) Dosarul de inscriere se depune sau se transmite prin servicii postale, cu confirmare de primire, la Camera Consultantilor Fiscali si va contine documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e), astfel:
a) cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2;
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, in copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
i) 3 fotografii 2?3 cm.

Art. 7
(1) Colectivul verifica dosarele depuse si respinge dosarele candidatilor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 sau 6.
(2) Pentru candidatii inscrisi la examen ale caror dosare au fost aprobate se editeaza legitimatii de examen dupa modelele prevazute in anexele nr. 3 si 4, legitimatii care se aplica pe mesele din salile de examen.

Art. 8
(1) In dosarul de inscriere candidatul va depune in original documentul de plata a taxei de inscriere la examen.
(2) Nivelul taxei se stabileste anual prin hotarare a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 9
Intrarea in salile de examen se face in baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.

Art. 10
(1) Colectivul afiseaza pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pentru candidatii inscrisi la examen situatia dosarelor: aprobate, respinse sau retrase.
(2) Colectivul afiseaza la locul de desfasurare a examenului si pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali, cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii acestuia, listele nominale ale candidatilor care pot participa la examen, indicandu-se data, ora inceperii probei si repartizarea pe sali a candidatilor.

Art. 11
(1) Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele afisate si de a sesiza imediat Colectivul cu privire la eventualele neconcordante intre inregistrarile din liste si datele din documentele depuse la inscriere.
(2) Orice modificare a listelor prevazute la art. 10 alin. (2) se face cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea examenului.

Art. 12
(1) Presedintele comisiei de examinare, cu 3 ore inainte de inceperea examenului, numeste responsabilii de sala si repartizeaza membrii personalului de supraveghere si evaluare pe sali, proportional cu numarul candidatilor din salile respective.
(2) Examenul se desfasoara in sali in care se poate asigura asezarea candidatilor la distanta corespunzatoare, pastrandu-se un loc liber intre candidati.
(3) Responsabilii de sala si personalul de supraveghere sunt raspunzatori de modul in care se deruleaza examenul, incepand cu accesul candidatilor in sali, derularea propriu-zisa a examenului si predarea lucrarilor.

Art. 13
La examenul scris, accesul candidatilor in sala este permis cu maximum o ora inainte de inceperea examenului, conform listelor afisate, sub supravegherea responsabilului de sala.

Art. 14
(1) Responsabilii de sali primesc de la comisia de examinare lista candidatilor repartizati in sala respectiva, instructiunile de derulare a examenului si subiectele.
(2) Dupa expirarea termenului legal de sustinere a examenului, responsabilii de sali primesc de la comisia de examinare grilele de evaluare a probelor de examen.

Art. 15
(1) Responsabilul de sala noteaza in lista candidatii prezenti si absenti.
(2) Actul de identitate si legitimatia de examen vor ramane pe masa candidatului pe toata durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificari suplimentare.

Art. 16
Candidatii care nu sunt in sala in momentul comunicarii subiectelor pierd dreptul de a sustine examenul.

Art. 17
(1) Pe parcursul desfasurarii examenului, candidatii nu au voie sa paraseasca sala si sa revina.
(2) In situatii motivate medical, un membru delegat al personalului de supraveghere va insoti candidatul de la iesirea si pana la revenirea in sala.

Art. 18
(1) Examenul va consta intr-o proba scrisa.
(2) Proba scrisa va fi sub forma de test-grila/lucrare scrisa, care va contine de regula intrebari din:
a) legislatia fiscala, legislatia privind administrarea fiscala si legislatia vamala, 90%;
b) dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal, 5%;
c) gestiunea financiara si contabilitatea intreprinderii, 5%.
(3) Durata de elaborare a raspunsurilor pentru proba scrisa este de 3 ore.

Art. 19
(1) Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii si bibliografiei.
(2) Comisia de examinare stabileste punctajul fiecarui subiect.
(3) Pentru promovarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidatii trebuie sa acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.
(4) In arhiva se vor pastra toate subiectele, atat cele propuse, cat si cele extrase.

Art. 20
Camera Consultantilor Fiscali va publica tematica si bibliografia pentru examen cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii acestuia.

Art. 21
Dupa terminarea examenului, Colectivul afiseaza la avizierele de la locul de desfasurare a examenului si pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali raspunsurile corecte si punctajul aferent fiecarui raspuns.

Art. 22
(1) Dupa expirarea termenului legal de sustinere a probei, fiecare lucrare se evalueaza in prezenta candidatului si a unui martor din randul candidatilor, care semneaza procesul-verbal de luare la cunostinta a punctajului obtinut. In situatia in care candidatul refuza sa semneze sau nu este prezent in sala, la evaluarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna in locul acestuia.
(2) Dupa incheierea evaluarii, responsabilul de sala preia lucrarile si impreuna cu lista candidatilor repartizati in sala respectiva le preda pe baza unui proces-verbal presedintelui comisiei de examinare.

Art. 23
Rezultatele obtinute la examen se aduc la cunostinta candidatilor de catre Colectiv, prin afisare la locul de desfasurare a examenului, iar ulterior si pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 24
(1) Rezultatele obtinute la examen se pot contesta o singura data, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la sediul Camerei Consultantilor Fiscali direct, prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin e-mail.
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
(3) Dupa solutionarea contestatiilor, rezultatele examenului raman definitive.

Art. 25
(1) Persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferentiar universitar, doctor in economie, doctor docent, cu specialitatea finante-contabilitate, precum si membrii si specialistii Comisiei pentru buget, finante si banci din Parlamentul Romaniei, care verifica si analizeaza actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului, pot solicita dobandirea calitatii de consultant fiscal cu respectarea conditiilor prevazute la art. 5, iar examenul se va sustine sub forma de interviu in fata Comisiei de evaluare a Camerei Consultantilor Fiscali.
(2) Pot sustine examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sub forma de interviu in fata Comisiei de evaluare a Camerei Consultantilor Fiscali si persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si care:
a) au promovat cu media generala de minimum 8 un program de perfectionare pentru ocupatia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durata de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfectionare pentru ocupatia de consultant fiscal se face cu Certificatul de absolvire si suplimentul descriptiv al certificatului, eliberate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata;
b) au absolvit cu media generala de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de Camera Consultantilor Fiscali in parteneriat cu institutii de invatamant superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master si suplimentul la diploma.


Capitolul III - Sanctiuni


Art. 26
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sanctionarea persoanelor vinovate.
(2) Sanctionarea candidatilor se face in functie de gravitatea faptelor si consta in avertisment sau in eliminarea din examen, in urmatoarele situatii:
a) incercarea dovedita de a copia din carti, caiete, notite, surse electronice sau alte materiale;
b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.
(3) In cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament de catre responsabilii de sali sau personalul de supraveghere, la sesizare, presedintele comisiei de examinare procedeaza la eliminarea si inlocuirea acestora din sala si face propuneri de sanctionare.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 27
(1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a responsabililor de sali, a personalului de supraveghere, precum si cheltuielile de transport, cazare si diurna ale acestora, dupa caz, se suporta de Camera Consultantilor Fiscali.
(2) Nivelul indemnizatiilor se aproba de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 28
(1) Dupa incheierea probelor de examen, subiectele si lucrarile candidatilor se predau coordonatorului Colectivului, pe baza de proces-verbal.
(2) Lucrarile candidatilor admisi in urma sustinerii examenului vor fi arhivate la dosarul personal al fiecarui candidat.

Art. 29
Dosarele de inscriere ale candidatilor care nu au promovat examenul se elibereaza la solicitarea acestora, in termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului raman definitive, iar in caz contrar, acestea se vor distruge.

Art. 30
(1) Pentru candidatii care s-au inscris la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu indeplinesc conditiile de participare conform art. 5 sau 6 si solicita restituirea taxei de inscriere, se va returna intreaga suma achitata.
(2) Pentru candidatii care s-au inscris la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu s-au prezentat la examen si solicita restituirea taxei de inscriere, se va retine de catre Camera Consultantilor Fiscali un procent de 50% din suma achitata.
(3) Dreptul candidatilor de a solicita restituirea taxei de inscriere la examen se prescrie in termen de 30 de zile de la data examenului.

Art. 31
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.


Anexa nr. 1 la regulament


Nr. de inregistrare/..........................
Loc foto

CERERE de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, sesiunea ....................

Subsemnatul(a), ............................................................, nascut(a) la data de ..................... in localitatea ................................, judetul ........................, legitimat(a) cu B.I./C.I./pasaport seria ...... nr. ................., eliberat(a) de ..................................... la data de ...................., CNP .............................., cetatenia ....................., domiciliat(a) in ..................................., str. .............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........................, telefon fix ......................, telefon mobil ............................., solicit inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea .....................
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014:
- C.I./pasaport, in copie;
- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ...................., seria ....... nr. .........................., emisa de ................................ la data de ................, in copie legalizata;
- carnetul de munca/adeverinta eliberata de angajator, seria ...... nr. ...................., emis de ............................. la data de .............., in copie certificata de angajator sau in copie legalizata;
- certificatul de nastere seria ...... nr. ..............., emis de ............................ la data de ................, in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
- certificatul de casatorie seria ....... nr. .................., emis de .................................... la data de ......................, in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
- certificatul de cazier judiciar seria ....... nr. ................., emis de ................................. la data de ...................., in perioada de valabilitate;
- certificatul de cazier fiscal seria ........ nr. ......................., emis de ..................................... la data de ..................., in perioada de valabilitate;
- adeverinta medicala seria ..... nr. ................, emisa de ................................... la data de .....................;
- curriculum vitae;
- 3 fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului penal, ca am desfasurat activitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea desfasurata Perioada / de la / pana la Nr. de luni Functia Observatii
Total perioada

Data ...................
Semnatura ...............................


Anexa nr. 2 la regulament


Nr. de inregistrare/........................
Loc foto

CERERE de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, sesiunea ....................

Subsemnatul(a), .................................................., nascut(a) la data de ................. in localitatea ...................................., judetul ..................., legitimat(a) cu B.I./C.I./pasaport seria ......... nr. .................., eliberat(a) de .................................................... la data de ...................., CNP ......................, cetatenia ......................, domiciliat(a) in ........................, str. ............................................................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........................, telefon fix ......................, telefon mobil .................................., solicit inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea ......................
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014:
- C.I./pasaport, in copie;
- diploma de studii superioare, sesiunea .............., seria ...... nr. ..................., emisa de ..................................... la data de ..............., in copie legalizata;
- carnetul de munca/adeverinta eliberata de angajator seria ...... nr. .............., emis de .................................. la data de ................, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata;
- certificatul de nastere seria ...... nr. ...................., emis de ..................................... la data de .................., in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
- certificatul de casatorie seria ...... nr. ..............., emis de ........................................... la data de .................., in copie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
- certificatul de cazier judiciar seria ...... nr. ..............., emis de ................................ la data de ......................................., in perioada de valabilitate;
- certificatul de cazier fiscal seria ...... nr. ................, emis de ................................. la data de ...................., in perioada de valabilitate;
- adeverinta medicala seria ...... nr. .................., emisa de ..................................... la data de ..................;
- curriculum vitae;
- 3 fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului penal, ca am desfasurat activitatile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

Unitatea Activitatea desfasurata Perioada / de la / pana la Nr. de luni Functia Observatii
Total perioada

Data .....................
Semnatura ..............................


Anexa nr. 3 la regulament


CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Loc foto

LEGITIMATIE DE EXAMEN 
nr. ......../.......................

Numele si prenumele candidatului ................................................................, CNP ........................., C.I. seria ...... nr. ...................., emisa de ........................................... la data de ........................
Prezenta legitimatie s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de inscriere nr. ....... din data de ........................ la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, sesiunea ......................
Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimatii si a actului de identitate.
Taxa de inscriere la examen, in suma de ....................., a fost achitata cu chitanta seria ...... nr. ...................... din ...........................
Valabila pe perioada examenului, sesiunea ....................

Semnatura si stampila
................................................


Anexa nr. 4 la regulament


CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal asistent

Loc foto

LEGITIMATIE DE EXAMEN 
nr. ......./.......................

Numele si prenumele candidatului .................................................................., CNP ............................., C.I. seria ...... nr. ....................., emisa de .......................... la data de ............................
Prezenta legitimatie s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de inscriere nr. ........ din data de ...................... la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal asistent, sesiunea .........................
Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimatii si a actului de identitate.
Taxa de inscriere la examen, in suma de .................., a fost achitata cu chitanta seria ...... nr. ................. din ..........................
Valabila pe perioada examenului, sesiunea ................

Semnatura si stampila
.................................