DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestoraPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 17 septembrie 2014

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI DIN ANUL 2014

Avand in vedere prevederile art. 13-26 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 16 alin. (8) si al art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Biroul Electoral Central hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot.

(2) Candidatii in alegeri, sotul, sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat.
(4) Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica civila sau penala, dupa caz.

(5) Nimeni nu poate fi in acelasi timp membru a doua sau mai multor birouri electorale.
(6) Procesele-verbale intocmite cu prilejul constituirii si completarii birourilor electorale atesta calitatea de membru al biroului electoral.

Art. 2
(1) Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de lege.
(2) Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea lor celor care i-au propus, in conditiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Calitatea de membru al unui birou electoral inceteaza de drept in conditiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Birourile electorale lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor care le compun.
(2) In sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor electorale se intelege si presedintii, si loctiitorii acestora.

Art. 4
(1) Sedintele birourilor electorale sunt conduse de presedinti.
(2) In lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt indeplinite de loctiitorul sau.
(3) Presedinta la sedinte a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
(4) In cazuri justiicate, presedintii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora sa lipseasca de la sedinta. Dispozitiile art. 3 raman aplicabile.

Art. 5
(1) Convocarea membrilor birourilor electorale la sedinte se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regula cu cel putin 6 ore inainte, cu exceptia situatiilor urgenta, cand se face de indata de catre presedinte.
(2) In convocarea membrilor birourilor electorale se precizeaza ora, motivul, locul de desfasurare a sedintei si se comunica materialele ce sunt propuse a fi luate in discutie.

Art. 6
(1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de catre presedinte si se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele inscrise in aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobarii biroului electoral. Daca acestea sunt aprobate, presedintele este obligat sa le supuna dezbaterii.

Art. 7
(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral in ordinea in care acestea au fost inscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor inscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 8
(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si numai dupa acordarea acestuia de catre presedinte.
(2) In luarile de cuvant, membrii birourilor electorale au obligatia de a se limita strict la problema pusa in discutie.
(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvantul acordat in situatia in care vorbitorul se abate de la subiectul aflat in discutie. Daca cedl in cauza nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.

Art. 9
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, birourile electorale adopta acte si iau masuri, potrivit competentei lor, numai cu votul majoritatii membrilor prezenti si cu respectarea prevederilor art. 3.
(2) Votul se exprima deschis si poate fi numai "pentru" sau "impotriva" si va fi consemnat ca atare in procesul-verbal de sedinta.
(3) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
(4) Actele adoptate se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membrii care au participat la adoptarea lor.
(5) Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea actului, daca acesta a fost adoptat in conditiile alin. (1), constatat in procesul-verbal de sedinta.
(6) Actele adoptate se aduc la cunostinta publica sub semnatura presedintelui biroului electoral, dupa caz, prin afisare la sediul propriu, prin comunicare catre partile interesate, prin orice mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, conform legii.

Art. 10
(1) Birourile electorale sunt obligate sa tina evidenta intampinarilor, contestatiilor si a altor cereri privind procesul electoral, precum si a hotararilor si deciziilor adoptate.
(2) Dupa fiecare sedinta, birourile electorale intocmesc un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de presedinte si de persoana care l-a intocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de catre membrii biroului electoral si nu poate fi facut public.

Art. 11
(1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afiseaza la sediile birourilor electorale si este respectata cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat intre orele 10,00-17,00.
(2) In zilele in care se implinesc termene privind activitati care tin de competenta lor, birourile electorale isi incheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) In ziua votarii, birourile electorale asigura permanenta.


Capitolul II - Dispozitii speciale


Art. 12
(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Biroul Electoral Central adopta decizii si hotarari.
(2) Deciziile Biroului Electoral Central se adopta pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei aliante electorale, pentru inregistrarea sau respingerea inregistrarii candidaturilor, pentru inregistrarea sau respingerea inregistrarii semnelor electorale, pentru solutionarea intampinarilor si contestatiilor care sunt de competenta sa, precum si pentru alte cazuri prevazute de Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participanii la alegeri, se comunica partilor interesate si se aduc la cunostinta publica prin afisare pe pagina proprie de internet.
(4) Hotararile Biroului Electoral Central se adopta pentru interpretarea unitara a Legii nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt general obligatorii si se aduc la cunostinta publica prin afisare pe pagina proprie de internet si prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Hotararile se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea hotararii, daca aceasta a fost adoptata in conditiile art. 14 alin. (1) si (5) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conditii constatate prin procesul-verbal de sedinta.

Art. 13
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate adopta decizii care sunt obligatorii in raza de competenta a acestora pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participantii la alegeri la care se refera si se aduc la cunostinta publica, sub semnatura presedintelui biroului electoral, prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate, in conditiile legii.
(2) Deciziile adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate devin executorii de la datele la care expira termenele de contestare a acestora.

Art. 14
(1) Deciziile birourilor electorale prin care se solutioneaza intampinari si contestatii trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) denumirea, numarul si adresa sediului biroului electoral, precum si, daca este cazul, numarul de telefon si/sau fax;
b) data sedintei;
c) datele de identificare ale contestatorului;
d) obiectul intampinarii/contestatiei;
e) probele care au fost administrate;
f) sustinerile altor parti interesate, daca este cazul;
g) solutia data si masurile luate de biroul electoral, cu aratarea motivelor, in fapt si in drept;
h) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia;
i) semnatura membrilor biorului electoral, conform art. 9.
(2) Deciziile birourilor electorale prin care se solutioneaza intampinari si contestatii se comunica, de indata, tuturor partilor interesate.

Art. 15
Presedintii birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natura sa fie supuse dezbaterii biroului electoral si solutionate prin dezicie, respectiv decizie/hotarare, in cazul Biroului Electoral Central.

Art. 16
(1) Biroul Electoral Central are un purtator de cuvant desemnat din randul membrilor sau prin votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Purtatorul de cuvant este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat sa transmita punctul de vedere oficial al acestuia catre mass-media.

Art. 17
La propunerea Biroului Electoral Central, presedintele poate desemna unul sau mai multi membri pentru intocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor in discutie.

Art. 18
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din tara nu pot functiona cu mai putin de 5 membri, respectiv presedintele, loctiitorul acestuia si 3 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.
(2) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, respectiv presedintele si 2 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.

Art. 19
Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare isi inceteaza activitatea la data validarii rezultatului alegerilor pentru presedintele ales.

Art. 20
Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea in termen de 48 de ore de la data validarii rezultatului alegerilor pentru presedintele ales.


Capitolul III - Aparatul de lucru al birourilor electorale


Art. 21
(1) Pentru sprijinirea activitatii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Autoritatea Electorala Permanenta, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, Institutul National de Statistica si orice alta autoritate publica desemnata, asigura personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Institutului National de Statistica si a oricarei altei autoritati publice desemnate, asigura personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
(2) Personalul tehnic auxiliar necesar functionarii birourilor electorale se considera detasat si primeste o indemnizatie pe zi de activitate, stabilita prin hotarare a Guvernului.
(3) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei, personalul tehnic auxiliar se subordoneaza birourilor electorale a caror activitate o sprijina, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.
(4) Personalul tehnic auxiliar are obligatia de a respecta normele de conduita profesionala prevazute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

Art. 22
Personalul tehnic auxiliar are urmatoarele atributii:
a) asigura lucrarile de secretariat ale biroului electoral;
b) asigura redactarea proceselor-verbale de sedinta, a deciziilor si a celorlalte acte adoptate de birourile electorale;
c) asigura relatia biroului electoral cu publicul;
d) indeplineste orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare realizarii actiunilor prevazute de lege.