DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 1/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 14 martie 2013

UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

In temeiul art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Articol unic (nn: la finalul Hotararii, exista si Art. II, Art. III, Art. IV)
Congresul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, c modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

I. Statutul privind organizaea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, cuprins in anexa nr. I la hotaare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functionala si competenta de autoreglementare, control si supraveghere in conformitate cu art. 48 din O.U.G."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei si poate constitui filiale cu persoanlitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in baza art. 47 alin. (2) din O.U.G."

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) O biectivele si atributiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 si 50 din O.U.G.
(2) In exercitarea dreptului de autoreglementare, prevazut la art. 48 din O.U.G., statutul, regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin decizii ale Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR."

4. La articolul 8 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme, definite la art. 4-22 din O.U.G.:".


5. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa poate fi schimbaa oricand cu oricare dintre formele mentionate la art. 8 alin. 91), cu instiintarea Uniunii in termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea ramane efectiva, in conditiile art. 22 din O.U.G."

6. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Persoanele fizice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse in urmatoarele categorii: practicieni, stagiari, practicieni definitivi si persoane incompatibile, in conditiile art. 23. 30 alin. (2) si 33 di O.U.G."

7. La articolul 11 partea introductiva, literele a) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa desfasoare activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei, dupa dobandeirea calitatii de practician definitiv si atat timp cat nu se gasesc in vreuna din situatiile de incompatibilitae, nedemnitate sau conflict de interese prevazut in O.U.G.;
......
k) sa primeasca onorarii conform art. 38 din O.U.G., tinandu-se cont de gradul de complexitate al activitatii."

8. La articolul 12, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 12
(1) Membrii Uniunii aflati in situatia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfasura activitatea pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, pe perioada incompatibilitatii.
......
(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitatile prevazute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. si nu sunt functionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician in insolventa numai daca lucreaza in interiorul profesiei lor.
......
(5) Suspendarea la cerere, in conditiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la inscrierea membrului, persoana fizica, in sectiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobarii Consiliului natinal de conducere al Uniunii."

9. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Asociatul unic din intreprinderea profesionala unipersonala cu raspundere limitata, precum si asociatul coordonator al societatii profesionale cu raspundere limitata nu pot fi angajati in societatile pe care le coordoneaza."

10. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Colaboratorul, ca persoana fizica, care opteaza pentru aceasta forma de exercitare a profesiei, in conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultana cu mai multe societati profesionale sau cabinete."

11. La articolul 15, literele c), d), e) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) sa plateasca cotizatia fixa anuala, in cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, pana la data de 30 aprilie pentru anul in curs, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
d) sa plateasca contributia pe transe de venituri, calculata conform art. 81 alin. (3) lit. g), pana la data de 30 aprilie a anului in curs pentru veniturile realizate in anul anterior, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
e) sa se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa, in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. si cel putin in cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;
......
j) sa furnizeze datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre delegatul conducerii filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale;".

12. La articolul 15 litera h), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. pana ladata de 30 ianuarie a fiecarui an – pentru situatila numirilor ca administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;".

13. La articolul 17 alineatul (1), literele b), c) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) toti membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii si ai instantelor de disciplina;
c) delegatii, practicienii in insolventa, desemnati de filialele UNPIR.
(2) In stabilirea numarului de delegati ai fiecarei filiale se ia in considerare numarul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere si ai instantei de disciplina, iar pentru numarul astfel rezultat se desemneaza cate un delegat la fiecare 20 de membri."

14. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoaca de:
a) Consiliul national de conducere al Uniunii;
b) 25% din numarul membrilor Uniunii.
(2) Convocarea Congresului Uniunii se anunta cel putin intr-un cotidian national de larga circulatie, cu minimum 30 de zile inainte de data programata. Secretariatul general al Uniunii va transmite anuntul si direct consiliilor de conducere ale filialelor, pentru afisare la sediul acestora."

15. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la art. 17, prezenti fizic sau mandatati, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, congresul se va desfasura la data si ora stabilite prin anuntul pentru a doua convocare, hotararile urmand a fi luate de majoritatea simpla a membrilor prezenti."

16. La articolul 22, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Pe langa atributiile prevazute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are si urmatoarele atributii:
......
b) stabileste cuantumul cotizatiei anuale, contributia pe transe de venit pentru venitul brut realizat in anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces in profesie si la cel pentru dobandirea calitatii de practician definitiv, cuantumul taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare, precum si taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare;".

17. La articolul 22, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) poate decide organizarea Institutului National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii lui, in conditiile legii si ale prezentului statut."

18. La articolul 23, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) coordoneaza activitatea Intitutului National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa si a Consiliului de conducere al acestuia."

19. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
Presedintele Uniunii reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare, pe timp limitat, de regula prim-vicepresedintelui sau unuia dintre vicepresedinti."

20. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Consiliul national de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 13 membri, precum si 5 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru una mandat de 4 ani."

21. La articolul 28, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Alegerea membrilor Consiliului national de conducere se face prin vor secret, dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale filialelor UNPIR sau de Consiliul natinal de conducere in exercitiu, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul. Numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tablul UNPIR) sau prin consens."

22. La articolul 30, partea introductiva a alineatului (1), literele b), d), e), g), i), m) si n) si alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) In afara de atributiile prevazute la art. 58 din O.U.G., Consiliul national de conducere al Uniunii are urmatoarele atributii:
......
b) desfiinteaza o filiala constituita in cazul in care numarul practicienilor in insolventa definitivi si compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 43 alin. (3) sau/si in cazul in care majoritatea membrilor filialei solicita aceasta. Membrii filialei astfel desfiintate, precum si cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondati unei filiale invecinate stabilite de Consiliul national de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiintate trece, de drept, la filiala invecinata in care vor fi inscrisi membrii;
......
d) aproba inscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolventa, cabinetelor asociate, societatilor profesionale, precum si a filialelor acestora in/din Registrul de organizare;
e) aproba inscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor in insolventa in/din Tabloul UNPIR;
......
g) asigura participarea unui membru al Consiliului national de conducere sau al Instantei superioare de disciplina la adunarilor generale de constiuire ale filialelor sau la orice alta adunare generala, daca acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;
......
i) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor Instantei superioare de disciplina pronuntate in fond privind membrii titulari ai instantelor locale de disciplina ale filialelor, precum si membrii titulari ai consiliilor de conducere ale filialelor;
......
m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a presedintelui Uniunii, a membrilor titulari si a celor supleanti ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instantei superioare de disciplina si a cenzorilor;
n) stabileste nivelul diurnei pentru deplasarile in interesul Uniunii si modul de decontare a cheltuielilor aferente;
......
(3) Pe langa Consiliul national de conducedre al Uniunii functioneaza Comisia de cenzori, formata din 5 membri, in conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G.
(4) Deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere al Uniunii cu privire la membrii instantelor de disciplina ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare."

23. La articolul 33, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cererea, precum si inscrisurile care o insotesc vor fi depuse in atatea exemplare cate parti sunt si unul pentru presedintele Uniunii."

24. Titlul sectiunii a 5-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 5 - Instanta superioara de disciplina a Uniunii"


25. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Instanta superioara de disciplina a Uniunii functioneaza pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii si este compusa din 9 membri titulari (un presedinte si 8 membri) si 3 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii in insolventa aflati in evidenta Uniunii care se bucura de autoritate profesinala si morala deosebita. Mandatul poate fi reinnoit."

26. La articolul 40, partea introductiva a alineatului (2), literele b), c), d) si e) si alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In afara atributiilor prevazute de art. 66^1 din O.U.G., Instanta superioara de disciplina a Uniunii are urmatoarele atributii:
......
b) elaboreaza si supune aprobatii Consiliului national de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinara, cu precizarea competentelor instantelor de disciplina locale;
c) asigura instruirea periodica a instantelor de disciplina locale si controlul activitatii acestora;
d) urmareste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloiala si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau prin autosesizare;
e) solutioneaza, in complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate impotriva hotararilor definitive si executorii pronuntate de instantele locale de disciplina;
......
(3) Sesizarile privind abaterile comise de membri ai Instantei superioare de disciplina a Uniunii se analizeaza de catre Consiliul national de conducere al Uniunii, propunerile de sanctionare disciplinara urmand a fi supuse hotararii Congresului Uniunii.
(4) In intervalul cuprins intre data formularii propunerilor de sanctionare a unor membri ai Consiliului nationald de conducere al Uniunii si, respectiv, al Instantei superioare de disciplina a Unkiunii si data intrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele in cauza sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ."

27. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 40^1
(1) Deciziile disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina impotriva hotararilor instantelor locale de disciplina pot fi atacate in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Deciziile disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina in prima instanta in plangerile formulate impotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere si ai instantelor locale de disciplina pot fi atacate la Consiliul national de conducere al UNPIR, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararile Instantei superioare de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotatare a Consiliului national de conducer al UNPIR.
(3) Deciziile disciplinare pronuntate de Instanta superioara de disciplina prin care sunt respinse cererile formulate impotriva membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR, precum si deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere prin care sunt respinse plangerile formulate impotriva membrilor instantei superioare de disciplina pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare si se judeca de Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ.
(4) Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR cu privire la membrii Instantei superioare de disciplina, precum si a membrilor Consiliului national de conducere pot fi formulate in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ."

28. La articolul 41, literele f) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) elibereaza certificate de inregistrare si, la cerere, certificate constatatoare si alte documente oficiale opozabile teritilor, pe baza documentelor inscrise in Registrul formelor de organizare;
......
i) primeste de la filialele Uniunii cererile si documentele de inscriere a candidtilor la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa, precum si ale celor care solicita inscrierea fara examen;".

29. La capitolul III, dupa sectiunea a 6-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 7-a, cuprinzand capitolele 42^1-42^4, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 7 - Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa


Art. 42^1
(1) Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa (denumit in continuare I.N.P.P.I.) este persoana juridica de drept privat, nonprofit, aflata sub autoritatea Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR, care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare.
(2) I.N.P.P.I. are personalitate juridica si buget propriu, care se aproba anual de catre Adunarea reprezentantilor permanent si UNPIR.
(3) Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR adopta si modifica statutul I.N.P.P.I., prin care se stabileste organizarea si functionarea acestuia.
(4) Conducerea I.N.P.P.I. este asigurata de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I., denumit in continuare Consiliul Institutului.
(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR, conform statutului I.N.P.P.I.
(6) Presedintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentantilor permanenti prin vot deschis cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
(7) Presedintele I.N.P.P.I. este si presedintele Consiliului de conducere.
(8) Conducerea executiva a I.N.P.P.I. este asigurata de un director executiv numit de Adunarea reprezentantilor permanenti ai UNPIR.
(9) Veniturile I.N.P.P.I. provin din:
a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) venituri realizate din activitati didactice;
d) alte venituri prevazute in statutul I.N.P.P.I.

Art. 42^2
(1) In temeiul legii, al prezentului statut si al statutului sau de organizare si functionare, I.N.P.P.I. are urmatoarele atributii:
a) organizeaza formarea profesionala initiala si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;
b) elaboreaza programele de studiu ale practicienilor in insolventa stagiari;
c) organizeaza examenul de definitivat, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul national de conducere.
(2) In afara de atributiile prevazute la art. 55^2 din O.U.G., I.N.P.P.I. are urmatoarele atributii:
a) organizeaza pregatirea si formarea profesionala continua a practicienilor in insolventa definitivi;
b) orice alte activitati compatibile cu scopul, obiectivele si statutul I.N.P.P.I.

Art. 42^3
(1) I.N.P.P.I. organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa definitiv, la nivel national, de regula in doua sesiuni anuale, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare, data acestuia fiind adusa la cunostinta candidatilor cu cel putin 60 de zile inainte.
(2) Practicianul in insolventa stagiar care la data promovarii examenului pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa faca dovada incetarii situatiei de incompatibilitate in timpul stagiului complet de pregatire profesionala cu durata de 2 ani.

Art. 42^4
(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii in insolventa stagiari care au efectuat stagiul complet de pregatire profesionala si care au urmat numarul minim de ore de pregatire profesionala stabilite prin statutul I.N.P.P.I.
(2) Pierd dreptul de a sustine examenul de definitivat practicienii in insolventa stagiari care nu il sustin si nu il promoveaza in cel putin 5 ani de la dobandirea calittii de practician in insolventa stagiar, cu exceptia celor care in aceasta perioada au fost incompatibili.
(3) Nota minima de promovare a examenului este 7.
(4) Candidatii la examenul de definitivat vor plati o taxa de inscriere aprobata de Congresul Uniunii."

30. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor compatibili ai acesteia, prezenti fizic sau mandatati, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti fizic sau reprezentati prin mandat.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, adunarea generala se va desfasura la data si ora stabilite prin anuntul pentru a doua convocare, hotararile urmand a fi luate de majoritatea simpla a celor prezenti.
(3) Adunarea generala a filialei, in conformitate cu dispozitiile art. 63 lit. d) din O.U.G, desemneaza delegatii la Congresul UNPOR din randul practicienilor in insolventa compatibili."

31. La articolul 48, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 48
(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri si poate creste la 5 in cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un presedinte, precum si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani. Pentru presedintele si membrii consiliului de conducere al filialei se aplica prevederile art. 59 alin. (1) si (2) din O.U.G.
(2) Alegerea membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din randul membrilor compatibili, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.
......
(5) In cazul in care, din diverse motive, se constata imposibilitatea constituirii numarului minim de membri titulari ai Consiliului de conducere sau al instantei de disciplina, membrii ramasi vor convoca adunarea generala in vederea completarii organelor de conducere sus-mentionate."

32. La articolul 49, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) propune adunarii generale candidatii pentru instanta de disciplina si comisia de cenzori;".

33. La capitolul IV, dupa sectiunea a 3-a se introduce o noua sectiune, sectiunea 3^1, cuprinzand articolele 49^1-49^3, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 3^1 - Instantele locale de disciplina


Art. 49^1
(1) In localitatile in care isi desfasoara activitatea curtile de apel functioneaza instantele locale de disciplina ale UNPIR.
(2) Instantele locale de disciplina analizeaza si solutioneaza plangerile formulate impotriva practicienilor in insolventa membri ai filialelor care isi desfasoara activitatea in raza tribunalelor apartinand curtilor de apel respective.
(3) Instantele locale de disciplina sunt compuse din 7 membri titulari (un presedinte si 6 membri) alesi de adunarile generale ale filialelor, prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, dintre membrii practicieni in insolventa definitivi si compatibili, care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebite. Mandatul poate fi reinnoit.

Art. 49^2
(1) Alegerea persoanelor pentru functia de membru al instantei locale de disciplina de catre filialele UNPIR se face din randul membrilor practicieni in insolventa compatibili care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebite pe baza ponderii numarului de membri afiliati fiecarei filiale raportat la numarul total al practicienilor arondati instantei locale de disciplina.
(2) La calculul numarului de membri alesi se va lua in considerare rotunjirea procentului in plus pentru intervalul 1,5-1,9 si in minus pentru intervalul 1,1-1,4. In cazul in care dupa acest calcul rezulta un numar mai mare de 7 membri ai instantei se va lua in considerare si a doua zecimala a cifrei calculate conform alin. (1).
(3) Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instantelor locale de disciplina revine in sarcina Secretariatului general al UNPIR.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR pote decide cedarea unei functii de membru titular in instanta locala de disciplina catre un al judet/filiala arondate aceleiasi instantei locale de disciplina.

Art. 49^3
(1) Instantele locale de disciplina au urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea masurilor prevazute la art. 40 alin. (2) lit. a) si c);
b) solutioneaza in prima instanta si in complet de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de membrii arondati si aplica sanctiunile prevazute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite in prezentul statut;
c) comunica Secretariatului general al Uniunii sanctiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. si prezentului statut.
(2) Hotararile instantei locale de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin decizie a instantei superioare de disciplina.
(3) Contestatiile impotriva hotararilor instantei locale de disciplina se depun la instanta locala de disciplina care a pronuntat hotararea disciplinara, in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii, si se solutioneaza de instanta superioara de disciplina.
(4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. b) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum si membrii titulari ai instantei locale de discip,ina, ale caror abateri disciplinare se judeca in prima instanta de instanta superioara de disciplina, in complet de 3 membri."

34. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
Primirea in profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu exceptia persoanelor care pot solicita inscrierea in profesie beneficiind de scutirea de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 30 alin. (2) din O.U.G."

35. La articolul 52, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Secretariatul general al Uniunii va anunta cu cel putin 60 de zile inainte, intr-un cotidian national, precum si pe site-ul Uniunii data inceperii sesiunii de examen si data-limita pentru depunerea documentatiei de inscriere continand cererea de inscriere si documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.
(4) Documentatia de inscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea indeplinirii conditiilor si transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii."

36. La articolul 53, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dovada se face, de regula, cu copia carnetului de munca, adeverinta pentru cei care au activat in institutii care nu au intocmit carnete de munca, conventie civila inregistrata la camera de munca ori adeverinta eliberata de baroul de aocati, copii ale unor diplime sau atesate [diplima de masterat si/sau de docatorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (UNEAR) etc.]."

37. Articolele 56 si 57 se abroga.

38. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridica sau economica, cu norma intreaga, precum si persoanele care au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica sau economica, fara ca acesta sa depaseasca jumatate din durata celor 10 ani."

39. La articolul 58, dupa alineatul (2) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (3)-(13), cu urmatorul cuprins:
"(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovarii examenului de admitere in profesiei au avut calitatea de angajat, cu norma intreaga, pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual de insolventa, intr-o SPRL sau intr-o IPURL cel putin 3 ani.
(4) Documentatia ce trebuie depusa de persoanele prevazute la alin. (2) si (3) va contine:
a) cererea de dobandire a calitatii de practician in insolventa definitiv;
b) dovada experientei de cel putin 10 ani, pentru persoanele prevazute la art. 33 alin. (1) din O.U.G. ori de 3 ani, pentru persoanele prevazute la art. 33 alin. (1^1) din O.U.G., de la data obtinerii diplomei de invatamant superior de lunga durata;
c) dovada achitarii taxei de verificare a cererii si a documentelor doveditoare in valoare de 1.000 lei.
(5) Activitatea practica economica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie economica, exclusiv persoanele care detin o diplima de studii de invatamant superior in stiinte economice.
(6) Activitatea practica juridica se calculeaza dupa data obtineri diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie juridica, exclusiv persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte juridice.
(7) Se cosidera activitate practica economica exercitarea perofesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, care lucreaza in interiorul profesiei.
(8) Se considera activitate practica economica, in conditiile legii, si exercitarea functiilor de economist, administrator de societate, director general, director, sef sectie productie, sef serviciu sau sef birou cu activitate economica (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial), precum si activitatea desfasurata de salariatii unor departamente economice.
(9) Se considera activitate practica juridica, in conditiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecator, procuror, notar, executor judecatoresc, precum si consilier juridic.
(10) Dovada exercitarii unei profesii economice sau juridice se face, de regula, cu copia carnetului de munca, extras din Revisal, contract de munca inregistrat la inspectoratul teritorial de munca ori adeverinta eliberata de angajator pentru cei care nu au detinut sau nu detin carnet de munca. Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice vor avea obligatoriu arma agreata de Uniune.
(11) Dovada exercitarii profesiei de avocat se face cu adeverinta eliberata de baroul de avocati.
(12) In situatia persoanelor care au activat sau activeaza in institutii care nu au intocmit carnete de munca, dovada se face prin adeverinta.
(13) Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice sau juridice, cu exceptia persoanelor care au activat in institutii cu regim special, va avea obligatoriu forma agreata de Uniune."

40. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
Persoanele care doresc primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondati teritorial o cerere prin care solicita primirea in profesie."

41. La articolul 60, litera g) se abroga.

42. La articolul 60 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Inscrierea in Tabloul UNPIR in una din sectiunile membrilor compatibili este conditionata de prezentarea dovezii eliberari din functia de magistrat sau notar."

43. La articolul 62, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) completarea si depunerea la filiala a cererii de inscriere, precum si a cererii-optiune;
b) depunerea juramantului scris in forma prevazuta la art. 30 alin. (4) din O.U.G.;".

44. La articolul 65, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65
(1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, putand activa astfel ca practician in insolventa, daca in statul in care isi are domiciliul ele au aceasta specialitate, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 24 din O.U.G."

45. La articolul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
(1) Persoanele juridice straine care nu au sediul profesional in Romania pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, putand activa astfel ca practician in insolventa, daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevedxerilor art. 24 alin. (1) din O.U.G."

46. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
(1) Fiecare practician in insolventa definitiv si compatibil are obligatia sa urmeze in decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesionala organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sanctiunea suspendarii din profesie.
(2) Structura cursurilor de formare profesionala, precum si numarul orelor de pregatire profesionala se aproba prin hotararea Consiliului I.N.P.P.I.
(3) Practicienii in insolventa incompatibili pot participa la programul de pregatire profesionala, acesta devenind insa obligatoriu la data incetarii situatiei de incompatibilitate.
(4) Seminarele de pregatire profesionala vor fi conduse de formatori (lectori) selectionati pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selectia si coordonarea activitatilor formatorilor vor fi asigurate de Consiliul stiintific al I.N.P.P.I.
(5) Cheltuielile aferente desfasurarii programului de pregatire profesionala se suporta, in principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca unele fonduri in limita sumelor prevazute anual in bugetul de venituri si cheltuieli."

47. La articolul 70, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Elementele supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat pentru societatile profesionale cu personalitate juridica si filialele acestora sunt cele prevezute la art. 71 alin. (1) din O.U.G.
(3) Elementele supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolventaa sau cabinetele asociate sunt cele prevazute la art. 71 alin. (2) din O.U.G.
......
(5) Dovada inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat se face prin emiterea unui certificat de inregistrare a societatii, cabinetului individual sau a cabinetelor asociate, al carui format si continut vor fi stabilite prin decizie a Consiliului national de conducere al Uniunii."

48. La articolul 70, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (8^1) si (8^2), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Cabinetele individuale se inregistreaza cu numele titularului, urmat de sintagma «cabinet individual de insolventa», iar cabinetele asociate se individualizeaza cu numele tuturor titularilor si sintagma «cabinete asociate de insolventa».
(8^2) Denumriea societatilor profesionale se individualizeaza printr-o denumire specifica, care poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociat, sau o denumire personalizata, urmata de acronimul SPRL sau IPURL. Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizata potrivit alin. (1), poate fi pastrata si dupa decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul acestuia sau, dupa caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat in forma autentica."

49. La articolul 72, alineatul (1) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 72
(1) SPRL se constituie, in baza unui contract de societate, prin asocierea a cel putin 2 practicieni in insolventa compatibiloi, in conditiile art. 7 din O.U.G. Contractul de societate, in forma scrisa, se inregistreaza la Uniune in Registrul formelor de organizare la data aprobarii cererii de inscriere in Tabloul UNPIR de catre Consiliul national de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobandi data certa si in conditiile dreptului comun."

50. La articolul 72, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Este interzisa inscrierea in Registrul formelor de organizare a societatilor profesionale constituite prin asocierea cu practicienii in insolventa incompatibili sau persoane care nu au calitatea de practician in insolventa."

51. La articolul 73, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73
(1) O intreprindere profesionala unipersonala se constituite fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL care are ca efect reducedrea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL."

52. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
Activitatea de practician in insolventa poate fi desfasurata, pe intregul teritoriu al Romaniei, numai de persoanele care au aceasta calitate dobandita in conditiile legii si care sunt inscrise in Tabloul UNPIR in sectiunile membrilor compatibili."

53. La articolul 76, alineatele (5) si (6) se abroga.

54. La articolul 81, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Taxele, cotizatiile si contributiile mentionate la alin. (3) sunt scutite de TVA conform art. 141 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

55. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82
Neplata cotizatiilor si a contributiilor anuale pana la data de 30 aprilie atrage sanctionarea conform art. 44 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor si legitimatiilor pentru anul in curs de catre filialele Uniunii este conditionata de plata cotizatiei si a contributiei."

56. La articolul 85, alineatele (2), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Uniunea, avand statut de persoana juridica autonoma si fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 66 din O.U.G., complette cu prevederile art. 81. Dina ceste venituri isi acopera in intregime cheltuielile.
......
(5) Filialele Uniunii, avand personalitate juridica conform art. 47 alin. (2) din O.U.G., au obligatia organizarii si conducerii contabilitatilor proprii la sediile declarate de pe teritoriul romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor legale in vigoare.
(6) Uniunea si filialele au obligatia de a intocmi situatiile financiare anuale si in cazul incetarii activitatii, potrivit legii. Situatiile financiare ale Unikunii, certificate de cenzori, se supun aprobarii Adunarii reprezentntilor permanenti ai Uniunii, urmand a fi ratificate de Congres. Situatiile financiare ale filialelor UNPIR, certificate de cenzori, se supun aprobarii adunarilor generale ale filialelor."

57. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86
(1) Uniunea va constitui, in baza art. 4 alin. (8) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, un subcont special in care vor fi virate sumele prevazute la art. 4 alin. (6) din aceeasi lege."

58. La articolul 87, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 87
(1) Distribuirea catre practicienii in insolventa de catre filialele Uniunii a sumelor colectate in fondul de lichidare se va face in baza urmatoarelor criterii:
a) cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii pesoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala;
b) onorarii stabilite prin hotarare judecatoreasca pentru dosarele deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevazuta de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala.
......
(3) In cazul in care un practician este numit de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului intr-un dosar in temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si complearile ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu si, ulterior, prin trecerea la procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ii mai este stabilit un onorariu, fie aceluiasi practician, fie altuia, eventual si cheltuieli de procedura de catre judecatorul sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de pana la 3.000 lei, respectiv cel al practicianului care a finalizat dosarul, la care se adauga cheltuielile facute de acesta din urma. Aceasta plata se va face pentru deconturile inaintate in dosarul trecut in procedura simplificata prevazuta de legea privind procedura insolventei."

59. La articolul 87, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) In situatia in care un practician in insolventa a fost desemnat intr-o procedura in baza art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constata ca in averea debitorului nu exista disponibilitati, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, a unui onorariu mai mare decat cel pe baza caruia a fost desemnat.
(5) La onorariul mai mic de 3.000 de lei se adauga TVA in cazul practicienilor inregistrati cu vector fiscal de TVA, cu exceptia onorariilor stabilite de judecatorul sindic in baza ofertei proprii a practicianului, pe baza careia a fost selectat de catre creditorul majoritar si, ulterior, desemnat in procedura."

60. La articolul 88 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) hotararea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului in insolventa in procedura in baza art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza ofertei sale financiare."

61. La articolul 88, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) forma cererii de decont final se stabileste de fiecare filiala UNPIR in parte."

62. La articolul 89 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pana la 3.000 lei, stabilit in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de pana la 3.000 lei, exclusiv TVA;".

63. La articolul 89 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) in cazul procedurilor de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si complerarile ulterioare, sau ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei daca complexitatea procedurii ramane la stadiul prezentat in raportul privind situatia economica a societatii intocmit in conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990."

64. La articolul 89, alineatele (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Cheltuielile de procedura efectuate conform alin. (4), in procedurile de insolventa reglemetnate de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai in masura in care sunt aprobate de instanta de judecata prin incheiere/sentinta sau in conditiile art. 88 alin. (1^1).
......
(7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare urmatoarele: cheltuielile de transport [altele decat cele prevazute la alin. (3)], cheltuielile de functionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizatii profesionale, asigurari de raspundere, comisioanele bancae, onorariile de executare si alte cheltuieli indirecte."

65. La articolul 89, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Nu sunt decontate din fondul de lichidare expertizele contabile intocmite in situatia debitorilor fara bunuri, precum si expertizele intocmite dupa inchiderea procedurii de insolventa, in situatia disjungerii cererii de atragere a raspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Nu sunt decontate din fondul de lichidare evaluarile intocmite in situatia debitorilor in care valoarea bunurilor nu acopera cheltuielile de procedura."

66. La articolul 91, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sumele colectate prin plata procentului de 2% se vireaza in proportie de 75% la filiala Uniunii in care isi are sediul forma de exercitare a profesiei si 25% la filiala UNPIR pe raza careia isi are sediul societatea debitoare. In cazul in care un membru al unei filiale a unei societati profesionale este numit prin incheiere intr-un dosar, aceasta va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% in proportie de 75% la filiala Uniunii unde isi are sediul filiala societatii profesionale si 25% la filiala in care isi are sediul societatea debitoare."

67. La articolul 91, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In situatia constituirii unui consortiu de practicieni in insolventa procentul de 2% se varsa pe fiecare practician in insolventa la filiala din care face parte, potrivit dispozitiilor alin. (2), in functie de aportul stabilit fiecarei parti din consortiu."

68. La articolul 91, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa nu se calculeaza si vireaza la UNPIR in situatia achitarii datoriilor debitoarei de terte persoane sau in situatia operatiunilor noncash in cadrul planului de reorganizare, precum si in situatia debitorilor al caror obiect de activitate este valorificarea de apartamente sau alte imobile.
(3^2) In cazul in care un creditor solicita atribuirea bunului ce face obiectul garantiei in contul creantei, prin compensare totala sau partiala, acesta din urma va achita toate cheltuielile de procedura, insa cota de 2% se va aplica numai asupra partii din pret care se achita in numerar (fondurile obtinute)."

69. La articolul 91, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Practicianul are obligatia depunerii la sediul filialei UNPIR de care apartine, odata cu depunerea la dosarul cauzei, a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obtinute si a unuia din planul de distributie."

70. Dupa articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91^1
(1) La nivel central se constituie Fondul de solidaritate.
(2) Fondul de solidaritate se alimenteaza in contul constituit in acest scop, cu 10% din sumele lunare colectate de registrul comertului, conform art. 4 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 10% din procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, conform art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Procentul de 10% din sumele colectate de registrul comertului se retine direct de catre Secretariatul general al UNPOR din totalul sumelor virate de Oficiul National al Registrului Comertului si se varsa in contul Fondului de solidaritate. Procentul de 10% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, conform art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se retine de filialele UNPIR, cu prioritate, si se vireaza in contul Fondului de solidaritate in primele 10 zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara.
(4) Distribuirea sumelor colectate conform alin. (2) se face de catre Consiliul national de conducere al Uniunii catre filialele Uniunii pe baza criteriilor stabilite de Adunarea reprezentantilor permanenti."

71. La articolul 92, punctele 3, 4, 9, 13 si 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala, prevazuta la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;
4. neplata primei de asigurare prevazute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neindeplinirea obligatiei de asigurare profesionala pana la expirarea perioadei de suspendare;
......
9. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri in conditiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
......
13. intrarea in una dintre situatiile de nedemnitate prevazute la art. 25 din O.U.G.;
......
15. nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

72. La articolul 92, dupa punctul 15 se introduc patru noi puncte, punctele 16-19, cu urmatorul cuprins:
"16. necalcularea si nevirarea, in primele 10 zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara, a procentului de 2% prevazut de art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
17. declansarea de catre practicianul in insolventa a unor masuri asiguratorii sau a procedurii de executare silita asupra fondului de lichidare;
18. exercitarea de catre practicianul in insolventa incompatibil a oricarei activitati prevazute la art. 1^1 din O.U.G. in competenta practicienilor in insolventa compatibili;
19. solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

73. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 94
Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 92 pct. 2, 3, 5, 9, 16 si 19."

74. La articolul 96, alineatul (4) se abroga.

75. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 99
Se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa, faptele prevazute la art. 92 pct. 4, 10, 13, 14, 15, 17 si 18."

76. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 101
(1) Membri instantelor disciplinare nu pot fi trasi la raspundere pentru hotararile de sanctionare adoptate, decat in cazul in care se dovedeste ca si-au exercitat insarcinarea cu rea-credinta sau grava neglijenta.
(2) Regulamentul privind procedura disciplinara este prevazut in anexa nr. 3."

77. La anexa nr. 3 din statut, articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Instantele de disciplina ale Uniunii sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplciate fiecarui membru al acesteia si sa comunice situatia disciplinara a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii."

78. La anexa nr. 3 din statut, la articolul 4, partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Instantele de disciplina sunt:
a) instanta locala de disciplina;
b) instanta superioara de disciplina;".

79. La anexa nr. 3 din statut, articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) In localitatile in care isi desfasoara activitatea curtile de apel se organizeaza si functioneaza o instanta locala de disciplina. Instantei locale de disciplina ii vor fi arondate filialele ale caror membri isi desfasoara activitatea pe raza tribunalelor apartinand curtilor de apel respective.
(2) Instanta locala de disciplina este constituita din 7 membri, unpresedinte si 6 membri alesi in functie de criteriile stabilite in statut.
(3) Instantele locale de disciplina impreuna cu filialele UNPR arondate sunt:
Nr.  Instanta locala de disciplina  Judete arondate
 1.  Alba              Alba
                   Hunedoara
                   Sibiu
 2.  Bacau              Bacau
                   Neamt
 3.  Brasov             Brasov
                   Covasna
 4.  Bucuresti            Bucuresti
                   Ilfov
                   Ialomita
                   Calarasi
                   Teleorman
                   Giurgiu
 5.  Cluj              Cluj
                   Bistrita-Nasaud
                   Maramures
                   Salaj
 6.  Constanta            Constanta
                   Tulcea
 7.  Craiova             Dolj
                   Gorj
                   Mehedinti
                   Olt
 8.  Galati             Galati
                   Braila
                   Vrancea
 9.  Iasi              Iasi
                   Vaslui
10.  Oradea             Bihor
                   Satu Mare
11.  Pitesti             Arges
                   Valcea
12.  Ploiesti            Prahova
                   Buzau
                   Dambovita
13.  Suceava             Suceava
                   Botosani
14.  Timisoara            Timis
                   Arad
                   Caras-Severin
15.  Targu Mures           Mures
                   Harghita

(4) In situatia in care se constituie o noua filiala UNPOR, prin avizul Consiliului national de conducere privind infiintarea filialei se va dispune si arondarea acesteia catre o instanta locala de disciplina."

80. La anexa nr. 3 din statut, articolul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Instanta locala de disciplina si/sau superioara, dupa caz, precum si Consiliul national de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci cand acestea functioneaza ca instante disciplinare, sunt coordonate de un presedinte ales de catre si dintre membrii instantelor disciplinare locale si/sau superioare, dupa caz, sau de drept de catre presedintele Uniunii in cazul Consiliului national de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii.
(2) Instanta locala de disciplina si/sau superioara, dupa caz, precum si Consiliul national de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci cand acestea functioneaza ca instante disciplinare, vor desemna un raportor care indeplineste functia de grefier, calitate in care pastreaza, tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare in vederea desfasurarii activitatii instantelor, sub indrumarea presedintelui.
(3) Alcatuirea instantei locale de disciplina si/sau superioare ale Uniunii, programarea sedintelor, organizarea evidentelor si a activitatilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt in sarcina presedintelui."

81. La anexa nr. 3 din statut, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Instanta locala de disciplina solutioneaza, in prima instanta, in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii Uniunii inscrisi in cadrul filialelor arondate acesteia pe raza curti de apel aferente, cu exceptia abaterilor savarsite de membrii titulari ai instantei locale de disciplina sau membrii consiliului de conducere al filialei."

82. La anexa nr. 3 din statut, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Instanta superioara de disciplina:
a) solutioneaza ca instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor instantelor locale de disciplina, precum si ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei;
b) solutioneaza, in complet de 3 membri, plangerile disciplinare formulate impotriva membrilor Consiliului national de conducere;
c) solutioneaza in contestatie, in complet de 3 membri, contestatiile declarate de partea interesata impotriva deciziilor pronuntate de instantele locale de disciplina;
d) suspenda, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronuntate de instantele locale de disciplina;
e) solutioneaza cererile de stramutare privind solutionarea plangerilor disciplinare sau orice alte masuri necesare infaptuirii justitiei profesionale."

83. La anexa nr. 3 din statut, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Instanta superioara de disciplina face propuneri de sanctionare disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR, pe care le supune aprobarii Congresului Uniunii."

84. La anexa nr. 3 din statut, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Consiliul national de conducere al Uniunii, constituit ca instanta disciplinara, in plenul sau, cu votul majoritatii membrilor prezenti:
a) solutioneaza plangerile disciplinare formulate impotriva membrilor instantei superioare de disciplina, urmand ca acestea sa fie supuse hotararii Congresului Uniunii;
b) solutioneaza contestatiile formulate impotriva deciziilor disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina cu privire la plangerile formulate impotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere si ai instantelor locale de disciplina;
c) suspenda, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronuntate de instanta superioara de disciplina impotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere si ai instantelor locale de disciplina."

85. La anexa nr. 3 din statut, articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Congresul Uniunii, in plenul sau, pe baza propunerilor formulate de instanta de disciplina competenta, hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si ai instantei superioare de disciplina."

86. La anexa nr. 3 la statut, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Membrul instantei de disciplina care stie ca exista un motiv de recuzare in privinta sa sau se afla in conflict de interese cu vreuna dintre parti trebuie sa se abtina de la solutionarea pricinii.
(2) Nu poate lua parte la solutionarea pricinii membrul instantei locale de disciplina care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei parti din dosar decat daca a trecut o perioada de minimum 2 ani.
(3) De asemenea, nu poate lua parte la solutionarea plangerii membrul instantei de disciplina, daca sotul (sotia), o ruda ori afin pana la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnat/desemnata administrator judiciar/lichidtor sau a reprezentat o parte in cadrul procedurii in care s-a comis fapta supusa analizei decat daca a trecut o perioada de minimum 2 ani.
(4) Prevederile alin. (2) se extind si asupra asociatilor/actionarilor, angajatilor sau colaboratorilor societatii profesionale de insolventa in care membrul instantei de disciplina isi desfasoara activitatea."

87. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 13, alineatele (1), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Cand una dintre parti are rude ori afini pana la gradul al III-lea inclusiv printre membrii instantei locale de disciplina, cealalta parte poate sa ceara stramutarea sesizarii disciplinare.
......
(4) Cererea de stramutare se depune la instanta superioara de disciplina.
(5) In caz de admitere, solutionarea sesizarii disciplinare se trimite unei alte instante locale de disciplina de acelasi grad.
(6) Hotararea de stramutare se da fara motivare si nu este supusa niciunei cai de atac."

88. La anexa nr. 3 la statut, articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Niciodata instanta locala de disciplina nu va functiona cu un numar mai mic de 3 membri. In cazul in care, din cauza abtinerii sau din alte motive, instanta locala de disciplina va fi nevoita sa solutioneze cauza cu un numar mai mic de 3 membri, presedintele va convoca un alt membru."

89. La anexa nr. 3 la statut, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
In intervalul cuprins intre data formularii propunerilor de sanctionare a unor membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai instantelor superioare de disciplina si data intrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele in cauza sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ."

90. La anexa nr. 3 la statut, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Procedura disciplinara se declanseaza la cererea oricarei persoane fizice sau juridice interesate din punct de vedere al interesului juridic.
(2) Orice cerere adresata instantei locale de disciplina trebuie sa fie facut ain scris, sa cuprinda numele, domiciliul sau resedinta partilor, dupa caz, denumirea si sediul societatii, abaterea disciplinara savarsita de membrul Uniunii si semnatura. Lipsa numelui, domiciliului sau resedintei partilor poate duce la respingerea reclamatiei formulate.
(3) Lipsa calitatii de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea actiunii.
(4) Plangerea indreptata impotriva unui membru al Uniunii se adreseaza instantei locale de disciplina la care acesta este arondat.
(5) Instantele de disciplina ale Uniunii pot fi sesizate de presedintele Uniunii, Consiliul national de conducere al Uniunii, consiliul de conducere al filialei sau se pot autosesiza."

91. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 17, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cercetarile se efectueaza dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisa la domiciliul/sediul sau profesional inscris in Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face si prin instiintare in scris printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea, prin luarea la cunostinta prin semnatura, afisarea convocarii pe site-ul www.unpir.ro sau afisarea la usa instantei disciplinare.
......
(5) In cursul cercetarilor, presedintele instantei de disciplina a Uniunii, prin grija raportorului, va convoca in vederea ascultarii persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificari de inscrisuri si va culege informatii prin mijloacele prevazute de lege."

92. La anexa nr. 3 la statut, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. Desfasurarea sedintelor instantelor de disciplina"

93. La anexa nr. 3 la statut, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Solutionarea sesizarii disciplinare de catre instantele de disciplina ale Uniunii se desfasoara dupa cum urmeaza:
- se asculta partile si se administreaza probele;
- in caz de amanare a solutionarii cauzei, se redacteaza o incheiere, aratandu-se motivele care au determinat amanarea. Incheierea se semneaza de catre presedintele completului."

94. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 19, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) In fata instantei de disciplina membrul Uniunii se va infatisa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un aparator ales.
(2) Sedinta instantei de disciplina nu este publica.
(3) Lipsa partilor regulat citate nu impiedica solutionarea cauzei, instanta de disciplina putandu-se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza.
(4) Instanta de disciplina hotaraste cu majoritate de voturi si pronunta o decizie disciplinara. Decizia se semneaza de catre presedintele completului."

95. La anexa nr. 3 la statut, articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Decizia disciplinara este obligatorie fata de parti si de organele profesiei, de la data pronuntarii sau comunicarii daca partea nu a fost prezenta la data pronuntarii.
(2) Decizia instantei de disciplina a filialei Uniunii se va comunica partilor in cauza.
(3) Contestatiile declarate impotriva masurilor luate de instanta locala de disciplina se depun la instanta locala care a aplicat sanctiunea, in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii. Dupa declararea contestatiei, instanta locala de disciplina care a pronuntat hotararea va inainta contestatia, impreuna cu dosarul cauzei, instantei de disciplina superioare.
(4) Hotararile instantelor de disciplina produc efecte juridice din momentul pronuntarii daca partea a fost prezenta sau din momentul comunicarii daca partea nu a fost prezenta la momentul pronuntarii. Simpla exercitare a caii de atac nu suspenda efectele hotararii atacate in lipsa unei decizii de suspendare a efectelor hotararii atacate."

96. La anexa nr. 3 la statutu, la articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Hotararile instantelor de disciplina pot face obiectul revizuirii sau contestatiei in anulare de organul care le-a pronuntat, la cererea partilor interesate, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila."

97. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 21 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Instanta de disciplina va suspenda solutionarea sesizarii:".

98. La anexa nr. 3 la statut, la articolul 22 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Instanta de disciplina poate dispune suspendarea sesizarii:".

99. La anexa nr. 3 la statut, articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
Cu exceptia sanctiunii excluderii din UNPIR, practicianul in insolventa sanctionat disciplinar se reabiliteaza de drept in termen de un an de la terminarea executarii sanctiunii."

100. La anexa nr. 5 la statut, articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Taxa de sustinere a exemenului de definitivat in profesie, incasata de I.N.P.P.I. este de 1.500 lei."

II. Codul de edica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, cuprins in anexa nr. II la hotarare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 15, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Este interzisa orice forma de folosire a practicii anticoncurentiale de catre membrii UNPIR, sub sanctiunea excluderii din profesie, dupa cum urmeaza:
a) incheierea de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale, cu exceptia acordurilor inscrise in Registrul UNPIR;".

2. La articolul 15, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Societatile profesionale care au in componenta practicieni in insolventa incompatibili au obligatia sa in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotarari sa modifice actele de constituire in snesul indeplinirii dispozitiilor legale.

Art. III
Alimentarea Fondului de solidaritate se va realiza incepand cu luna urmatoare publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
La data publicarii prezentei hotarari, toate plangerile disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplina, impreuna cu toate actele de procedura efectuate, vor fi transmise catre instantele de disciplina, la momentul cand acestea sunt legal constituite.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
Ordin 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
Legea 222/2012 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 222/2012
Hotarare nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practicia
Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 85/2010
OG 1/2010 privind modificarea termenului pentru infiintarea sectiilor de insolventa. Ordonanta nr. 1/2010
Legea privind procedura insolventei, legea nr 85/2006, consolidata 2008 - ABROGATA
OUG nr. 173/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Ordin nr. 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008
Codul privind Conduita Etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, 2007
Ordin nr. 1320/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventa si a continutul-cadru al citatiilor, comunicarilor, hotararilor judecatoresti, convocarilor, n
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
Cristi Danilet

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: