DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 1H/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 4 martie 2014

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014

Avand in vedere prevederile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare,
Biroul Electoral Central hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot.
(2) candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. In cazul birourilor electorale ale sectiilor de votare se aplica si prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfaurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat.
(4) Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

Art. 2
Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de lege.


Art. 3
(1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale in birourile electorale pot fi inlocuiti la cererea celro care i-au propus, in conditiile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare. Biroul electoral din care face parte acesta ia act de inlocuirea reprezentantului.
(2) Calitatea de membru al unui birou electoral inceteaza de drept in conditiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 4
(1) Birourile electorale lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor care le compun.
(2) In sensul prezentei hotarari, prin membri ai birourilor electorale se intelege si presedintii si loctiitorii acestora.

Art. 5
(1) Sedintele birourilor electorale sunt conduse de presedintii sau de loctiitorii acestora.
(2) In lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt indeplinite de loctiitorul sau.

Art. 6
(1) Prezenta la sedinte a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
(2) In cazuri justificate, presedintii birourilor electorale pot aproba cu unii membri ai acestora sa lipseasca de la sedinta.

Art. 7
(1) Convocarea membrilor birourilor electorale la sedinte se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regula cu cel putin 6 ore inainte, cu exceptia situatiilor urgente, cand se face de indata de catre presedinte.
(2) In convocarea membrilor birourilor electorale se precizeaza ora, motivul, locul de desfasurare a sedintei si se comunica materialele ce sunt propuse a fi luate in discutie.

Art. 8
(1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de catre presedinte si se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea acestora dintre problemele inscrise in aceasta.
(3) propunerile de modificae a ordinii de zi se supun aprobarii biroului electoral. Daca acestea sunt aprobate, presedintele este obligat sa le supuna dezbaterii.

Art. 9
(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral in ordinea in care acestea au fost inscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor inscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 10
(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si numai dupa acordarea acestuia de catre presedinte.
(2) In luarile de cuvant, membrii birourilor electorale au obligatia de a se limita strict la problema pusa in discutie.
(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvantul acordat, in situatia in care vorbitorul se abate de la subiectul aflat in discutie. Daca cel in cauza nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.

Art. 11
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, birourile electorale adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Votul se exprima deschis si poate fi numai "pentru" sau "impotriva".
(3) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
(4) Deciziile se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri.
(5) Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea deciziei, daca aceasta a fost adoptata in conditiile alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin. (1).
(6) Deciziile se aduc la cunostinta publica, dupa caz, prin afisare la sediul propriu, prin comunicare catre partile interesate, prin orice mijloc de publicitate, precum si prin postare pe internet, conform prezentului regulament.
(7) Deciziile biroului electoral se aduc la cunostinta publica numai cu semnatura presedintelui biroului electoral.

Art. 12
(1) Birourile electorale sunt obligate sa tina evidenta intampinarilor, contestatiilor, a altor cereri privind procesul electoral, precum si a deciziilor si hotararilor adoptate.
(2) Dupa fiecare sedinta, birourile electorale intocmesc un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de presedinte si de persoana care l-a intocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de catre membrii biroului electoral si nu poate fi facut public.

Art. 13
(1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afiseaza la sediile birourilor electorale si este respectata cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat intre orele 10,00 si 17,00.
(2) In zilele in care se implinesc termene privind activitati care tin de competenta lor, birourile electorale isi incheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) In ziua votarii, birourile electorale asigura permanenta.


Capitolul II - Dispozitii speciale


Art. 14
(1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru solutionarea intampinarilor si a contestatiilor, Biroul Electoral Central adopta decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiilor publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala si competitorii electorali de la data aducerii la cunostinta publica.
(2) In interpretarea unitara a legii, Biroul Electoral Central adopta hotarari care sunt general obligatorii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Hotararile se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri. Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea hotararii, daca aceasta a fost adoptata in conditiile art. 11 alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin. (1).

Art. 15
In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor pe care sunt competente sa le solutioneze, birourile electorale judetene, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale de sector adopta decizii, care sunt obligatorii in raza de competenta a acestora pentru toate birourile electorale ale sectiilor de votare, competitorii electorali, autoritatile si institutiile publice la care se refera.

Art. 16
(1) Aplicarea hotararilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Aplicarea deciziilor adoptate de Biroul Electoral Central pentru aplicarea unitara a legii este obligatorie de la data aducerii lor la cunostinta publica prin afisare pe site-ul Biroului Electoral Central.
(3) Deciziile adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale de sector, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare devin executorii de la datele la care expira termenele de contestare a acestora.

Art. 17
(1) Deciziile birourilor electorale prin care se solutioneaza intampinari si contestatii trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) denumirea, numarul se adresa sediului biroului electoral, precum si, daca este cazul, numarul de telefon si/sau fax;
b) data sedintei;
c) datele de identificare ale contestatorului;
d) obiectul intampinarii/contestatiei;
e) probele care au fost administrate;
f) sustinerile altor parti interesate, daca este cazul;
g) solutia data si masurile luate de biroul electoral, cu aratarea motivelor, in fapt si in drept;
h) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia;
i) semnatura membrilor biroului electoral, conform art. 11.
(2) Deciziile birourilor electorale prin care se solutioneaza intampinari si contestatii se comunica, de indata, tuturor partilor interesate.

Art. 18
(1) Biroul Electoral Central are un purtator de cuvant desemnat din randul membrilor sai prin votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Purtatorul de cuvant este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat sa transmita punctul de veere oficial al acestuia catre mass-media.

Art. 19
Presedintii birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natura a fi supuse dezbaterii biroului electoral si rezolvabile prin decizie, respectiv decizie/hotarare, in cazul Biroului Electoral Central.

Art. 20
La propunerea Biroului Electoral Central, presedintele poate desemna unul sau mai multi membri pentru intocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor in discutie.

Art. 21
Birourile electorale ale sectiilor de votare din tara nu pot functiona cu mai putin de 5 membri, respectiv presedinte, loctiitorul acestuia si 3 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri. Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, respectiv presedintele si 2 membri.

Art. 22
Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare isi inceteaza activitatea la data stabilita prin decizie a Biroului Electoral Central, dupa predarea catre birourile electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votarii, pe care le-au intocmit, cu conditia confirmarii lipsei oricaror erori sau neconcordante in acestea.

Art. 23
Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea in termen de 48 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: