DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 2 octombrie 2012

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

In temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 28 iunie 2012, hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurae a examenului de competenta profesionala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Departamentul admitere, pregatire continua si staiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

Art. 4
La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, se abroga.

Art. 5
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala


Art. 1
Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenta profesionala se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari.

Art. 2
Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile care le revin in calitate de stagiari.

Art. 3
(1) La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:
 • stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
 • stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului.
  (2) In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:
  a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de competenta profesionala:
 • cererea-model afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
 • declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
 • dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
 • copie de pe cartea de identitate;
 • 4 fotografii tip 2/3;
  b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului:
 • cererea-model afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
 • dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesinala;
 • copie de pe cartea de identitate;
 • 4 fotografii tip 2/3.
  (3) Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va elibera in momentul inscrierii legitimatia de acces la examen.

  Art. 4
  (1) Consiliul Camerei va desemna cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea examenului comisiile implicate in organizarea examenului; comisia de examinare, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
  (2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa in acest sens declaratii pe propria raspundere.
  (3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie Consiliului Camerei, in vederea inlocuirii sale.
  (4) Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din celelalte comisii.
  (5) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de solutionare a contestatiior.
  (6) Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrarilor este incompatibila cu cea de membru al comisiei de solutionare a contestatiilor.
  (7) Cazurile de incompatibilitate prevazute anterior sunt de stricta interpretare.
  (8) Atributiile si structura comisiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Camerei.

  Art. 5
  (1) Camera va aproba si va publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia de examen cu cel putin 50 de zile inainte de data sustinerii examenului de competenta profesionala.
  (2) Data, metodologia, calendarul de desfasurare a examenului, taxa de inscriere, precum si centrele de examinare sunt aprobate cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea examenului de catre Consiliul Camerei.
  (3) Camera va publica pe site-ul propriu informatiile cuprinse la alin. (1) si (2), precum si orice alte informatii suplimentare.

  Art. 6
  (1) Examenul de competenta profesionala se organizeaza semestrial.
  (2) Examenul va consta in sustinerea de probe scrise, din domeniile prevazute la art. 34 din Regtulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, dupa cum urmeaza:
  a) prima proba consta in verificarea cunostintelor teoretice prin sustineea unei probe scrise, la materiile prevazute la art. 34 lit. a)-j) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;
  b) a doua proba consta in sustinerea unui test-grila ce cuprinde 120 de intrebari din materiile prevazute la art. 34 lit. k) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;
  c) a treia proba consta in rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunostintelor teoretice ale candidatilor, din materiile prevazute la art. 34 lit. a)-j) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011.
  (3) Subiectele pentru examenul de competenta profesionala sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, desemnata de catre Consiliul Camerei.

  Art. 7
  (1) Intrarea in sala a candidatilor se va face cu o jumatate de ora inainte de ora de incepere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cartii de identitate.
  (2) Odata cu inceperea examenului se interzice intrarea oricarui alt candidat in sala de examen.
  (3) Fiecare candidat va primi:
  a) pentru proba scrisa un exemplar cu intrebarile de examen si foi pentru formularea raspunsurilor;
  b) pentru proba-grila un exemplar al testului-grila si o foaie de raspuns-tip;
  c) pentru proba practica un exemplar cu informatiile si cerintele pentru proba practica si foi pentru formularea raspunsurilor.
  (4) Candidatii vor completa in coltul din dreapta sus, in zona destinata securizarii, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si numarul de pe legitimatia de acces.
  (5) Candidatii nu au voie in sala de examen cu niciun alt material in afara de pix sau stilou. Nu se permite utilizarea pixurilor cu gel la testul-grila.
  (6) Fiecare proba de examen va dura 5 ore.
  (7) La iesirea din sala, candidatii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrarii de examen, dupa care coltul din dreapta sus a lucrarii se va indoi si se va sigila.

  Art. 8
  (1) Persoanele depistate ca incearca sa fraudeze examenul de competenta profesionala vor fi eliminate din examen.
  (2) Persoanele mentionate la alin. (1) nu mai au dreptul sa se prezinte la nicio proba de examen din cadrul sesiunii in care au fost depistate ca au incercat sa fraudeze examenul, li se anuleaza notele obtinute in sesiunea respectiva si li se interzice dreptul sa se prezinte la urmatoarele doua sesiuni consecutive de examen organizate de Camera.
  (3) In perioada in care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenta profesionala, persoanele la care face referire alin. (1) trebuei sa respecte toate obligatiile fata de Camera, conform prevederilor legale existente.
  (4) Persoanele prevazute la alin. (1) care nu au promovat examentul de competenta profesionala in perioada legala de sustinere a examenului beneficiaza de sesiunile de examen din perioada legala, pentru care li s-a interzis dreptul de participare in temeiul prevederilor alin. (2), precum si de repetarea sesiunii de examen in care le-au fost anulate notele obtinute ca urmare a incercarii de fraudare a examenului, dupa terminarea perioadei legale de sustinere a examenului.

  Art. 9
  (1) Verificarea tezelor candidatilor la examen se va face de catre o comisie de corectare, desemnata de catre Consiliul Camerei.
  (2) Nota de promovare a fiecarei probe este de minimum 6,00. Pentru promovarea examenului, media celor 3 note trebuie sa fie minimum nota 7,00.
  (3) Comisia de corectare va intocmi cataloagele cu rezultatele obtinute pentru fiecare teza de examen.
  (4) Rezultatele examenului se valideaza de comisia de examinare si se publica pe site-ul propriu.

  Art. 10
  (1) Rezultatele publicate pe site-ul Camerei se pot contesta o singura data, in termen de doua zile lucratoare de la publicarea lor. Contestatiile se depun la sediul Camerei sau se pot transmite si prin fax.
  (2) Camera nu va lua in considerare alte contestatii decat cele primite in termenul de doua zile lucratoare de la publicarea rezultatelor pe site-ul Camerei.
  (3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
  (4) Comisia dce solutionare a contestatiilor va reexamina lucrarile si va proceda la modificarea notelor obtinute de catre candidati, daca va fi cazul.
  (5) Nota finala acordata la contestatii nu poate fi mai mica decat nota contestata.
  (6) Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
  (7) Rezultatele comisiei de solutionare a contestatiilor se vor publica pe site-ul Camerei in termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestatiilor.

  Art. 11
  (1) In situatia in care, in urma rezultatelor obtinute, un candidat nu promoveaza examenul, la urmatoarea sesiune la care se prezinta i se vor recunoaste probele care au fost promovate.
  (2) In cazul in care un candidat opteaza sa sustina la examen o proba care a fost promovata intr-o sesiune anterioara de examen, se va lua in considerare la calculul mediei celor 3 probe ultima nota obtinuta la proba respectiva.

  Art. 12
  (1) Camera poate acorda derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si institutiile de invatamant. In acest sens, Camera stabileste norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publica, pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari, precum si criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.
  (2) Nu sunt acceptate exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica.

  Art. 13
  Taxa de inscriere la examenul de competenta profesionala nu se ramburseaza.

  Art. 14
  Cazurile de fraudare a examenului de competenta profesionala, aflate in curs de solutionare la momentul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului regulament se solutioneaza conform prevederilor prezentului regulament.

  Art. 15
  Prezentul regulament se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
  Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
  Norma de audit intern, Camera Auditorilor din Romania, 2007
  Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004
  Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007
  Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
  Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici. Editia 2
  Capraru Bogdan,Capraru Bogdan

  Pret: 44.9 lei
  38.17 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  78 useri online

  Useri autentificati: