DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor nr. 1/1995Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17 ianuarie 2014

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
CONSILIUL SUPERIOR


In temeiul:
 • art. 20 lit. c) si art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contanila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararii Conferintei nationale a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania nr. 13/69/2013*);
 • pct. 3, 18, 25 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, republicat,
  Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania emite urmatoarea hotarare:
  ---------
  * Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania nr. 13/69/2013 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. I
  Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1. La punctul 4, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplina, ai comisiilor de disciplina ale filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri inscrisi in Tabloul corpului in vigoare la 31 decembrie a anului expirat."

  2. La punctul 7, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "7. Conferinta nationala ordinara are atributiile prevazute de art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

  3. La punctul 7 alineatul 2, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori, alege si revoca presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina;".


  4. La punctul 11, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "11. Consiliul superior cuprinde maximum 18 membri titulari, inclusiv presedintele, si 4 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste in fucntie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului urmator:
                                                   Numarul membrilor titulari        Numarul membrilor supleanti
  Ponderea expertilor contabili in raport cu numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii Experti contabili Contabili autorizati Experti contabili Contabili autorizati
  Pana la 50% inclusiv  12  6  3  1
  Peste 50% si pana la 65% inclusiv  13  5  4  0
  Peste 65% si pana la 85% inclusiv  15  3  4  0
  Peste 85% si pana la 100%   17  1  4  0
  100%   18   0   4  0"
  


  5. La punctul 18, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului; dupa aprobarea de catre Conferinta nationala, potrivit legii, regulamentul va fi inaintat spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei;".

  6. Dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:
  "31^1. Situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt supuse auditului statutar, conform legii."

  7. Punctul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "41. Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente:
  a) analizeaza si solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si ale persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor;
  c) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de regulament."

  8. La punctul 42, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "42. Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita."

  9. Punctul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "50. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile participa, in calitate de invitat, la lucrarile Conferintei nationale, fara drept de vot.
  In acest sens:
  a) primeste convocarile la lucrarile Conferintei nationale;
  b) primeste hotararile si deciziile adoptate de organele de conducere ale Corpului, in domeniile supuse supravegherii publice, precum si, la cerere, documentele care au stat la baza adoptarii hotararilor si deciziilor, in termen de 7 zile lucratoare de la adoptarea acestora."

  10. La punctul 53, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Numarul de membri in consiliul filialei variaza in functie de numarul total de membri inscrisi in evidenta filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor, conform tabelului de mai jos:
  
                   Numarul membrilor titulari in consiliul filialei Numarul membrilor supleanti in consiliul filialei
  Numarul de membri ai filialei   Experti contabili  Contabili autorizati     Experti contabili  Contabili autorizati
  Filiala Bucuresti         6          4               2          2
  Filiale cu peste 1.500 de membri 5          2               1          1
  Filiale cu 500-1.500 de membri  4          1               1          0
  Filiale cu pana la 500 de membri 3          0               1          0"
  
  


  11. Punctul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "91. Tabloul corpului este impartit in 8 sectiuni, cuprinzand membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum si membrii inactivi, si anume:

  Sectiunea intai experti contabili liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual.

  Sectiunea a doua experti contabili care au statut de angajati in institutii centrale sau locale, institutii bancare si de asigurari, educatie, cercetare, intreprinderi si alte entitati (altele decat entitatile membre CECCAR):
  A. membri activi;
  B. membri inactivi.

  Sectiunea a treia persoane fizice straine sau care sunt absolvente ale unor institutii recunoscute, care au obtinut calitatea de membru al Corpului.

  Sectiunea a patra societatile de expertiza contabila, companii si alte entitati juridice autorizate sa desfasoare activitatile profesionale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
  A. cu capital strain sau mixt;
  B. cu capital autohton.

  Sectiunea a cincea contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual.

  Sectiunea a sasea contabili autorizati care au statut de angajati in institutii centrale sau locale, institutii bancare, de asigurari, educatie, cercetare, intreprinderi si alte entitati.

  Sectiunea a saptea societati de contabilitate autorizate sa desfasoare activitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
  A. cu capital strain sau mixt;
  B. cu capital autohton.

  Sectiunea a opta membri de onoare:
  A. presedinti de onoare;
  B. experti contabili de onoare;
  C. contatbili autorizati de onoare.

  Structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului superior si se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Dovada inscrierii in Tabloul Corpului si exercitarii legale a profesiei se face prin parafa cu valabilitate anuala ce se aplica de catre membrul Corpului pe contractele si lucrarile care intervin intre acesta si clienti."

  12. La punctul 110, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Reprezentarea prin procura speciala semnata de membrul care din motive intemeiate nu poate participa este admisa cu conditia ca numarul membrilor reprezentanti sa nu depaseasca 30% din numarul participantilor efectivi la adunarea generala."

  13. La punctul 112, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) alege si revoca presedintele si membrii comisiei de disciplina a filialei;".

  14. Punctul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "116. Comisia de disciplina a filialei este formata dintr-un presedinte, 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
  Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani."

  15. La punctul 117, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Fac exceptie plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii si presedintii comisiilor de disciplina ale filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina se depun la Comisia de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile."

  16. Punctul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "118. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza presedintele consiliului filialei cu privire la reclamatiile primite.
  Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor si presesintilor comisiilor de disciplina ale filialelor si impotriva persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina, precum si reclamatiile indreptate impotriva membrilor organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia si impotriva membrilor Comisiei superioare de disciplina care se adreseaza Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile."

  17. La punctul 119, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "119. Plangerea indreptata impotriva unjui membru al Corpului se adreseaza filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul superior, precum si situatiilor in care competenta apartine Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, pentru care plangerile se depun la Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile."

  18. La punctul 121 alineatul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) comportament necuviincios fata de membri Corpului sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;".

  19. Punctul 129 se abroga.

  20. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV punctul 33, alineatul 2 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
  "La nivelul Consiliului Superior si, respectiv, al consiliului filialei, primirea si verificarea declaratiilor de candidatura, precum si intocmirea listei candidatilor se fac de catre comisia de nominalizare numita de Consiliul Superior; membrii comisiei nu pot fi in acelasi timp si candidati in alegeri."

  21. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV, dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^1, cu urmatorul cuprins:
  "33^1. Procedura alegerii este stabilita prin hotarare a Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati."

  22. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV, punctele 34-36 se abroga.

  Art. II
  Prezenta hotarare este de interes general si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. III
  Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. IV
  Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi
  Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
  Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
  OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
  Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic
  Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
  OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
  Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015
  Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

  Pret: 69.9 lei
  59.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  69 useri online

  Useri autentificati: