DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 6 februarie 2014

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6 alineatul 4, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) 2 judecatori de la tribunale, inclusiv tribunale specializate si tribunale militare;
d) 2 judecatori de la judecatorii."

2. La articolul 6 alineatul (5), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Directia Nationala Anticoruptie;
......
c) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale, tribunale specializate si tribunale militare;
d) un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii."

3. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Consiliul se intruneste in Plen si in sectii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor Plenului ori, dupa caz, al sectiilor.
(2) Ordinea de zi a lucrarilor Plenului, precum si a fiecarei sectii se aproba de catre Plen, respectiv de catre sectii, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului.
(3) Proiectul ordinii de zi se publica, cu 3 zile inainte, pe pagina de internet a Consiliului; in proiect nu se includ cererile privind incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori magistrati-asistenti. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de catre Plen sau, dupa caz, de catre sectii, pana la inceperea sedintei.
(4) Lucrarile Plenului si sectiilor Consiliului sunt, de regula, publice. plenul sau sectiile hotaraste/hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice. sedintele sectiilor in care se solutioneaza cererile privind incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori magistrati-asistenti, precum si cele in care se solutioneaza sesizarile referitoare la buna reputatie a judecatorilor si procurorilor nu sunt publice.
(5) Hotararile Consiliului, in Plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza. Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se publica pe pagina de internet a Consiliului, in termen de 10 zile de la redactare.
(6) In situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare, la solutionarea sesizarilor referitoare la buna reputatie a juecatorilor si procurorilor si a cererilor privind incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori magistrati-asistenti, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ministrul justitiei nu au drept de vot.
(7) Hotararile adoptate in Plen sau in sectii se redacteaza, de regula, de catre persoana insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat, in termen de 30 de zile de la pronuntare; hotararile pot fi repartizate spre redactare si unor persoane din cadrul compartimentului care a intocmit lucrarea ce a stat la baza hotararii.
(8) Hotararile sectiilor prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din functie a judecatorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, dupa caz, fata de care se efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei de buna reputatie, hotararile prin care se constata indeplinirea sau neindeplinirea de catre magistrat a conditiei de buna reputatie, precum si cele prin care se dispune cu privire la suspendarea din functie sau interzicerea provizorie a exercitarii unor atributii in temeiul art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se redacteaza la Biroul grefa sectiilor, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare.
(9) Hotararile sectiilor prin care au fost solutionate cererile de avizare a perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu se redacteaza de Biroul grefa sectiilor in ziua in care au fost adoptate."

4. Articolul 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
Consiliul editeaza semestrial revista oficiala «Justitia in actualitate», care se comunica Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, celorlalte instante de judecata si parchetelor de pe langa acestea, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri."

5. La articolul 19 alineatul (1), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. se pronunta cu privire la mentinerea in activitate a judecatorilor si procurorilor in cazurile prevazute de art. 63 alin. (3) si de art. 65 alin. (1^1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulteriore;".

6. La articolul 19 alineatul (1), dupa punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"22^1. adopta, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, regulamentul comun privind numirea ca judecator sau procuror militar, transferul de la instantele sau parchetele civile la instantele ori parchetele militare, precum si acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari;".

7. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor pot fi atacate cu contestatie de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de contenctios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Contestatia se depune la Consiliu si suspenda executarea hotararii.
(3) Contestatia si hotararea atacata, impreuna cu dosarul cauzei, se transmit de indata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(4) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia prevazuta la alin. (1) este definitiva."

8. La articolul 21, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"10. dispun suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor sau, dupap caz, interzicerea provizorie a exercitarii anumitor atributii de catre acestia, pana la solutionarea definitiva a cauzei, in conditiile Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti, arestati la domiciliu sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului."

10. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Sectiile Consiliului se pronunta de indata dupa primirea sesizarii."

11. Articolul 26^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^1
Cererile avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestului la domiciliu sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se inregistreaza intr-un registru special nepublic, tinut de Biroul grefa sectiilor, care va include: numarul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru solutionarea cererii, solutia dispusa de sectia corespunzatoare a Consiliului si data comunicarii acesteia catre parchetul sau instanta care a solicitat incuviintarea, dupa caz."

12. La articolul 26^2 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) motivele pentru care s-a solicitat incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestului la domiciliu sau arestarii preventive a judecatorului, procurorului ori magistratului-asistent;".

13. La articolul 26^3, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^3
(1) Registrele prevazute la art. 26^1 alin. (1) si dosarele avand ca obiect cereri de incuviintare a perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se arhiveaza de Biroul grefa sectiilor.
......
(3) Dupa ce a primit comunicarea despre efectuarea perchezitiei sau, dupa caz, despre luarea masurii retinerii ori solutionarea propunerii de arestare preventiva sau a celei privind arestul la domiciliu, Consiliul, prin purtatorul de cuvant, poate da un comunicat in care sa aduca la cunostinta publica faptul ca s-a incuviintat cererea parchetului, obiectul acesteia si persoana vizata.
......
(5) Dupa judecarea propunerii de arestare preventiva sau a celei privind arestul la domiciliu, presedintele completului de judecata comunica de indata Consiliului solutia adoptata. Incheierea definitiva prin care s-a dispus arestarea preventiva ori arestul la domiciliu, cu privire la un judecator ori procuror, se comunica in termen de 24 de ore Consiliului."

14. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Hotararile prin care s-a dispus aplicarea vreuneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de art. 100 lit. b)-d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se comunica, dupa caz, si presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, presedintelui curtii de apel ori procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei circumscriptie functioneaza instanta sau parchetul la care isi desfasoara activitatea judecatorul sau procurorul sanctionat, in vederea luarii masurilor corespunzatoare, potrivit atributiilor ce le revin. In cazul aplicarii sanctiunii mutarii disciplinare, hotararile se comunica si presedintelui curtii de apel ori procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei circumscriptie functioneaza instanta sau parchetul la care s-a dispus mutarea disciplinara a judecatorului ori procurorului sanctionat."

15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Registrul de dosare avand ca obiect actiuni disciplinare, in care se mentioneaza, pentru fiecare dosar trecut in ordinea numerica: primul termen de judecata si termenele ulterioare; circuitul dosarului; numarul si data hotararii sectiei, solutia pe scurt; data declararii cai ide atac; data trimiterii dosarului la instanta, solutia pronuntata de instanta, comunicarile facute, date privind punerea in executare sanctiunii disciplinare aplicate;".

16. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Judecatorii si procurorii, membri ai Consiliului, au calitatea de demnitar."

17. La articolul 48 alineatul (1), litera s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"s) desemneaza persoanele din cadrul aparatului propriu care urmeaza sa exercite atributiile prevazute de art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare;".

18. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, literele a), g), q) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si eliberarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti si, daca este cazul, cele privind mentinerea in activitate;
......
g) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti si, daca este cazul, cele privind interzicerea provizorie a exercitarii unor atributii;
......
q) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;
......
s) transmite Directiei economice si administrativ datele rezultate din dosarele profesionale, in vederea intocmirii actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale privind personalul care isi desfasoara activitatea in aparatul propriu al Consiliului;".

19. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:
"s^1) avizeaza datele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenta ordonatorului principal de credite;".

20. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1), litera s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"s) exercita, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atributiile prevazute de art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare, in privinta membrilor consiliului, judecatorilor, asistentilor judiciari, magistratilor-asistenti, precum si a personalului din cadrul aparatului propriu;".

21. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, dupa litera t) se introduc doua noi litere, literele t) si u), cu urmatorul cuprins:
"t) efectueaza lucrarile privind contestatiile formulate de judecatori in temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;
u) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie si pentru promovarea in functia de prim-magistrat-asistent si de magistrat-asistent-sef la Inalta Curte de Casatie si Justitie."

22. La articolul 59 alinetul (3) punctul 2, litera b) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"b) examineaza propunerile privind infiintarea de sectii la nivelul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor;".

23. La articolul 59 alineatul (4), literele a) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) efectueaza lucrarile referitoare la numirea, eliberarea din functie ori, daca este cazul, mentinerea in activitate a procurorilor;
......
h) efectueaza lucrarile privind suspendarea din fucntie si, daca este cazul, cele privind interzicerea provizorie a exercitarii unor atributii de catre procurori;".

24. La articolul 59 alineatul (4), dupa litera o) se introduce o noua litera, litera o^1), cu urmatorul cuprins:
"o^1) efectueaza lucrarile privind contestatiile formulate de procurori in temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;".

25. La articolul 59 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) exercita, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atributiile prevazute de art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare, in privinta procurorilor;".

26. La articolul 62, lierele q) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"q) elaboreaza puncte de vedere referitoare la functionarea modulului de statistica judiciara cuprins in aplicatia ECRIS;
......
s) organizeaza si indruma activitatea de statistica judiciara la instantele judecatoresti si organizeaza arhivarea datelor statistice;".

27. La articolul 62, dupa litera t) se introduc doua noi litere, literele t) si u), cu urmatorul cuprins:
"t) formuleaza propuneri de modificare a reglementarilor in domeniul statisticii judiciare;
u) formuleaza propuneri de imbunatatire a modulului de statistica judiciara din oficiu sau la solicitarea instantelor, parchetelor sau Consiliului."

28. La articolul 65 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
"f^1) intocmeste actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenta ordonatorului principal de credite, potrivit legii;".

29. La articolul 67 alineatul (1), literele g)-j) se abroga.

30. La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Biroul contencios are urmatoarele atributii:
a) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a ordonatorului principal de credite si, daca este cazul, formuleaza puncte de vedere pe aceste aspecte;
b) formuleaza puncte de vedere referitoare la procedurile care vizeaza plata unor sume de bani de catre Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de catre Consiliu, precum si la aspecte referitoare la salarizarea personalului, daca aceste aspecte sunt controversate;
c) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului;
d) avizeaza contractele incheiate de Consiliu in calitate de ordonator principal de credite, precum si lucrarile intocmite pe parcursul intregii proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica;
e) avizeaza, la solciitarea unitatilor aflate in coordonarea Consiliului, contractele incheiate de acestea;
f) intocmeste lucrarile referitoare la plangerile prealabile formulate impotriva hotararilor sectiilor si Plenului Consiliului;
g) reprezinta Consiliul si apara drepturile si interesele acestuia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictii, formuland, in acest sens, actiuni, cereri, intampinari si alte lucrari;
h) comunica Directiei resurse umane si organizare extrase de pe hotararile judecatoresti privind cariera si drepturile judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti, in maximum 5 zile de la pronuntare, precum si hotararile, dupa redactare, in vederea ducerii la indeplinire a masurilor dispuse in legatura cu executarea acestora;
i) avizeaza dispozitiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din functie si sanctionare disciplinara pentru personalul de executie din aparatul propriu al Consiliului;
j) intocmeste calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecatori si procurori si indeplineste orice alte masuri in legatura cu procedura alegerii, dispuse de secretarul general."

31. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) asigura pregatirea lucrarilor sedintelor si secretariatul Plenului si al sectiilor Consiliului, cu exceptia celor date in atributia altor compartimente;".

32. La articolul 69 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asigura activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului in materie disciplinara si urmareste solutiile pronuntate in cauzele in care a fost exercitata calea de atac;
......
c) comunica de indata, in scris, judecatorului sau procurorului, precum si Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, titularului actiunii disciplinare care a exercitat-o hotararile sectiilor Consiliului, prin care s-a solutionat actiunea disciplinara; ia masuri, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti in materie disciplinara, inclusiv pe baza comunicarilor facute de Inspectia Judiciara;".

33. La articolul 69 alineatul (2), dupa litera f) se introduc doua noi litere, lierele g) si h), cu urmatorul cuprins:
"g) asigura activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului in materia sesizarilor avand ca obiect suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor ori interzicerea provizorie a exercitarii unor atributii si redaceaza hotararile pronuntate;
h) asigura activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului in materia sesizarilor referitoare la buna reputatie a judecatorilor si procurorilor si redacteaza hotararile pronuntate."

34. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106
Ocuparea posturilor de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului se face in conformitate cu dispozitiile Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011."

35. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107
Promovarea personalului contractual se face in conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Intitutului National al Magistraturii, Scolii Nationale de Grefiei si Inspectiei Judiciare, aprobat prin Decizia presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273/2013*)."

36. Articolele 108-116 se abroga.

37. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 119
(1) Pentru indeplinirea criteriilor de competenta profesinala si de performanta, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare. In cazul personalului numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.
(2) Evaluarea personalului contractual se face in conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Decizia presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 274/2013*)."
------------
*) Decizia presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273/2013 si nr. 274/2013 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

38. La articolul 121, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Evaluarea functionarilor publici se face anual, potrivit dispozitiilor legale privind aceste categorii de personal."

39. La articolul 122, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Evaluarea functionarilor publici care ocupa functii de executie, precum si a personalului auxiliar detasat se face de seful ierarhic si se contrasemneaza de seful evaluatorului."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
39 useri online

Useri autentificati: