DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 24 noiembrie 2014

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA

Avand in vedere proiectul Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania elaborat de catre Comisia pentru elaborarea Statutului si prezentat Congresului de catre doamna notar public Doina Rotaru, vicepresedinte al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si presedinta comisiei,
luand in considerare faptul ca proiectul Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici, atat prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecarui notar public, cat si prin postare pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania,
tinand seama de dezbaterile din cadrul Congresului Notarilor Publici din Romania, precum si de votul celor de 274 de notari publici, reprezentanti ai Camerelor Notarilor Publici, prezenti la Congresul al XII-lea al Notarilor Publici din Romania,
in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata,
Congresul Notarilor Publici din Romania, cu unanimitate de voturi, adopta prezenta hotarare.


Art. 1

Se aproba Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 2

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 14 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nepublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga la data publicarii prezentului statut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 4

Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta tuturor notarilor publici.


Art. 5

Biroul executiv al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.


ANEXA - STATUTUL Uniunii Nationale a Notarilor Publici din RomaniaCapitolul I - Dispozitii generaleArt. 1

(1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, este unica organizatie profesionala a notarilor publici din Romania, infiintata potrivit legii, cu personalitate juridica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii.
(2) Notarii publici din Romania sunt membri ai Uniunii.


Art. 2

(1) Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti. Uniunea are sigiliu si sigla proprii.
(2) Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale si necorporale afectate desfasurarii activitatii. Sursele de venit al Uniunii se constituie din contributii profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si din alte surse permise de lege.


Art. 3

La nivel teritorial, notarii publici din Romania sunt organizati in Camerele Notarilor Publici, denumite in continuare Camere. Acestea functioneaza in circumscriptia fiecarei Curti de Apel, in structura prevazuta in anexa la Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, denumita in continuare lege.


Capitolul II - Obiectivele, principiile de functionare si atributiile UniuniiArt. 4

(1) Uniunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai, actionand prin organele sale pentru asigurarea prestigiului si a autoritatii profesiei de notar public.
(2) Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile reprezentantilor lor sau ale oricarui membru al acestora.


Art. 5

(1) Uniunea, prin organele sale, militeaza in toate imprejurarile, in scopul realizarii unei institutii moderne, adaptate conditiilor socio-economice, precum si pentru armonizarea intereselor membrilor Uniunii atat cu interesele statului, cat si cu cele ale cetatenilor, ca beneficiari ai serviciului notarial.
(2) Uniunea are ca obiective permanente siguranta circuitului civil si a actelor si procedurilor notariale, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, largirea competentelor activitatii notariale, precum si crearea unui cadru optim si sigur pentru desfasurarea activitatii notariale.


Art. 6

In realizarea obiectivelor sale, Uniunea functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

a) egalitatea de tratament a tuturor notarilor publici;
b) apararea intereselor profesionale si economice ale membrilor sai;
c) perfectionarea continua a pregatirii profesionale a notarilor publici;
d) stabilirea, in beneficiul membrilor Uniunii, a politicilor de reprezentare;

e) responsabilizarea notarilor alesi in organele de conducere ale Uniunii, Camerelor si ale organismelor profesionale interne si internationale specifice profesiei de a reprezenta cu buna- credinta si competenta interesele profesiei;
f) colaborarea cu institutiile statutului, pentru sprijinirea acestora in garantarea circuitului civil, a protectiei cetatenilor si a statului de drept, prin incheierea de protocoale de colaborare cu aceste institutii;
g) neangajarea politica a Uniunii si a entitatilor sale;
h) colaborarea cu organizatiile celorlalte profesii liberale care functioneaza la nivel intern si international;
i) autonomia functionala si financiara.


Art. 7

(1) Atributiile Uniunii se realizeaza prin structurile si organismele proprii.
(2) Uniunea are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si implementeaza strategia profesiei, cu consultarea membrilor sai;
b) apara si promoveaza interesele membrilor sai, precum si imaginea institutiei, in scopul intaririi autoritatii si prestigiului profesiei de notar public;
c) elaboreaza regulamente si norme, cu caracter obligatoriu pentru membrii sai, pentru Camere, pentru ea insasi si pentru entitatile sale.
d) elaboreaza studii si puncte de vedere referitoare la activitatea profesionala, in scopul unificarii practicii notariale, acestea putand deveni uzante profesionale;
e) realizeaza programe si tehnologii necesare managementului activitatii notariale, asigurand implementarea acestora;
f) verifica respectarea de catre Camere si entitatile Uniunii a intereselor notarilor publici, precum si respectarea de catre acestea a scopului pentru care au fost infiintate;
g) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu in folosul tuturor notarilor publici si in scopul pentru care acesta a fost infiintat;
h) sprijina material notarii publici, la cerere, in cazuri justificate, din fondul de solidaritate;
i) asigura membrilor sai si angajatilor acestora instrumentele de formare profesionala permanenta si continua, inclusiv in ceea ce priveste utilizarea noilor tehnologii in desfasurarea activitatii notariale;
i) sprijina participarea membrilor Uniunii la manifestari nationale si internationale de interes notarial;
j) elaboreaza si editeaza publicatii de interes profesional, pe care le transmite gratuit membrilor sai;
k) informeaza notarii publici, prin publicatiile de interes profesional, cu privire la practica notariala si judiciara, doctrina de specialitate, precum si legislatia incidenta in activitatea notariala;
l) asigura conditiile necesare exprimarii de catre notarii publici, in publicatiile Uniunii, a opiniilor cu caracter profesional si statutar si sprijina exprimarea acestora in publicatiile Uniunii Internationale a Notariatului (UIN), Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeana (CNUE) si in alte publicatii de specialitate;
m) organizeaza colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte activitati la nivel teritorial, national si international;
n) elaboreaza studii statistice si social-economice, pe baza datelor si informatiilor interne si internationale, in scopul stabilirii dinamicii numarului de membri, a componentei economice a actului notarial, precum si a competentelor profesionale;
o) exercita controlul profesional-administrativ, in scopul aplicarii corecte a prevederilor legii, a regulamentului de aplicare a acesteia, a regulamentelor proprii, a statutului si a Codului deontologic, atat la nivelul Camerelor si al notarilor publici, cat si la nivelul entitatilor Uniunii;
p) exercita controlul asupra activitatilor Institutului Notarial Roman, denumit in continuare INR, in scopul asigurarii pregatirii si perfectionarii profesionale initiale, permanente si continue a notarilor publici;
q) mediaza conflictele dintre Camere, precum si conflictele dintre o Camera si ceilalti membri ai Uniunii;
r) poate promova si sustine programele altor institutii sau entitati, daca acestea sunt in concordanta cu obiectivele sale.
(3) In realizarea obiectivelor si scopurilor sale, Uniunea indeplineste si atributiile prevazute de lege si regulamente, asigurand respectarea de catre membrii sai a normelor Codului deontologic.
(4) Pentru indeplinirea atributiilor sale si in interesul notarilor publici, Uniunea poate infiinta si alte entitati.


Art. 8

(1) In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, Uniunea formuleaza propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa, pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea notariala.
(2) Uniunea monitorizeaza aparitia in mass-media referitoare la activitatea notariala si la membrii sai, evalueaza situatia si actioneaza in consecinta.


Capitolul III - Notarul public - membru al UniuniiArt. 9

(1) Notarii publici, in calitatea lor de delegatari ai autoritatii publice, sunt supusi ansamblului legislativ, exercita un serviciu de interes public si sunt organizati intr-o profesie liberala.
(2) Notarul public este consilierul independent, impartial si obiectiv al partilor, fiind obligat sa respecte regulile deontologice ale profesiei.
(3) In exercitarea atributiilor sale, notarul public examineaza intentiile partilor, le transpune in realitate prin actele pe care le instrumenteaza si le conserva, le confera acestora autenticitate, forta probanta si executorie si asigura legalitatea clauzelor contractuale.
(4) Notarul public verifica, de asemenea, daca partile au capacitate deplina pentru a incheia un act notarial si se asigura ca acestea au inteles consecintele juridice ale angajamentului luat.
(5) Notarul public nu poate instrumenta acte si proceduri notariale care contin dispozitii in favoarea sa in mod direct sau indirect.


Art. 10

(1) Notarul public isi exercita atributiile cu probitate, disponibilitate si diligenta.
(2) Notarul public trebuie sa se bucure de o buna reputatie, exercitandu-si functia cu demnitate, corectitudine si profesionalism, avand datoria de a evita orice actiuni susceptibile de a afecta reputatia sa si a profesiei si aptitudinea de a servi interesului public.
(3) In intreaga sa activitate, notarul public urmareste prevenirea si evitarea litigiilor.


Art. 11

In exercitarea functiei de notar, membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca onorariul cuvenit, in functie de complexitatea serviciului notarial prestat;
b) sa se adreseze organelor Uniunii si Camerelor, precum si entitatilor din cadrul acestora si sa primeasca informatiile solicitate;
c) sa aiba acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a activitatii notariale, la nivelul Camerelor, al Uniunii si al entitatilor din cadrul acestora;
d) sa beneficieze, anual, de concediu de odihna;
e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in lege, in regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 si in regulamentele de alegeri;
f) sa participe, la cerere, la sedintele organelor Camerelor si ale Uniunii, atunci cand au un interes propriu, in vederea sustinerii acestuia;
g) sa beneficieze, la cerere, de sprijin financiar in caz de intrerupere a activitatii biroului din cauza incapacitatii temporare de munca;
h) sa beneficieze, la cerere, de asistenta juridica gratuita din partea Uniunii, prin personalul de specialitate, in cauzele care au legatura cu activitatea profesionala;
i) sa primeasca, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta, la propunerea adunarilor generale ale notarilor publici sau a Consiliului Uniunii;
i) sa adere individual la UIN;
j) sa participe la manifestari profesionale organizate in tara si strainatate;
k) sa primeasca informatiile utile exercitarii profesiei, atat de la organizatia profesionala, cat si de la entitatile din cadrul acesteia;
l) sa primeasca de la alti colegi notari, la cerere, informatii sau documente necesare instrumentarii procedurilor notariale, intre notari neoperand secretul profesional;
m) sa primeasca gratuit, in conditiile legii si regulamentului de aplicare a legii, licenta de functionare, certificatul de inregistrare in Registrul national de evidenta a notarilor publici (RNENP) si legitimatia de notar public;
n) sa primeasca gratuit revistele de specialitate ale Uniunii si, dupa caz, alte publicatii de interes profesional;
o) sa primeasca gratuit de la Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale CNARNN - INFONOT, denumit in continuare CNARNN - INFONOT, certificatul digital de semnatura electronica calificata;
p) sa beneficieze de pensie pe baza contributiei la Casa de pensii a notarilor publici, in conditiile legii, regulamentului de aplicare a legii si statutului acesteia;
q) sa obtina, la cerere, de la Camera sau de la Uniune caracterizari cu privire la activitatea sa profesionala;
r) notarul public isi poate face cunoscute datele profesionale atat cu privire la persoana sa, cat si cu privire la locul unde isi exercita functia numai prin pagina de internet a Uniunii si a Camerei si prin pagina de internet proprie a biroului in care isi desfasoara activitatea; regulile privind publicitatea individuala a notarilor publici se stabilesc prin Codul deontologic;
s) sa beneficieze de orice alte drepturi prevazute de lege, regulamentul de aplicare a legii si alte acte normative.


Art. 12

In cazul decesului notarului public, membrii familiei acestuia beneficiaza, la cerere, de sprijin financiar acordat de Uniune.


Art. 13

(1) Consiliul Uniunii poate acorda calitatea de membru de onoare al Uniunii unor personalitati din afara sistemului notarial care, prin activitatea desfasurata, au sau au avut o contributie insemnata la cresterea rolului si prestigiului notarului public in viata sociala.
(2) Membrii de onoare ai Uniunii beneficiaza de drepturile stabilite de Consiliul Uniunii.


Art. 14

(1) Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte si sa isi desfasoare intreaga activitate profesionala in conformitate cu dispozitiile legii, regulamentelor, normelor, statutului si ale Codului deontologic;
b) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei notariale si sa aiba un comportament demn atat in exercitarea profesiei, cat si in afara acesteia;
c) sa respecte hotararile organelor Uniunii si ale Camerelor, sa indeplineasca sarcinile ce le-au fost incredintate si sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;
d) sa participe la sedintele adunarilor generale si, dupa caz, la Congres;
e) sa participe la sedintele organelor de conducere din care fac parte, cu respectarea mandatului dat si in interesul general al profesiei;
f) sa participe la manifestarile organizate de Uniune, de Camere si de alte organizatii interne si internationale avand scopuri si principii similare;
g) sa achite, la termen, cotele de contributie stabilite pentru formarea bugetului Camerelor si al Uniunii, precum si obligatiile financiare la celelalte entitati ale Camerelor si Uniunii;
h) sa pastreze confidentialitatea fata de terti a dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere ale Camerelor si Uniunii;
i) sa participe la formele de pregatire profesionala continua, precum si la formele de pregatire dispuse ca sanctiune disciplinara;
i) sa asigure pregatirea practica a notarilor stagiari, precum si pregatirea profesionala a personalului angajat.
j) sa comunice Camerei si Uniunii, in vederea inscrierii in RNENP, orice modificare intervenita in modul de desfasurare a activitatii;
k) sa informeze de urgenta Casa de Asigurari a Notarilor Publici in legatura cu litigiile privind activitatea profesionala, litigii care ar putea atrage plata de despagubiri;
l) sa aduca de indata la cunostinta Camerei si a Uniunii urmatoarele situatii:
- pierderea, sustragerea sau distrugerea sigiliului, a mapelor arhivistice si a dispozitivului de semnatura electronica;
- inundatii, explozii, incendii la sediul biroului notarial, care afecteaza arhiva si desfasurarea activitatii;
- perchezitionarea de catre organele abilitate a birourilor notariale si/sau ridicarea de documente, tehnica de calcul sau de sigilii care fac imposibila continuarea activitatii notariale;
- comunicarea, de indata, a masurii condamnarii dispuse de instanta de judecata;
m) sa ia cunostinta de informatiile profesionale comunicate de Uniune, Camere si entitatile din cadrul acestora;
n) sa ofere la solicitare, in termen util, informatii si/sau documente altor colegi, notari publici, necesare instrumentarii procedurilor notariale;
o) sa dea dovada de confraternitate fata de oricare alt notar; sa caute, impreuna cu ceilalti notari, solutia comuna, garantand ansamblul intereselor partilor, in conformitate cu dispozitiile legislative si regulamentare in vigoare, in situatiile in care colaboreaza in aceeasi cauza;
p) sa nu savarseasca acte sau fapte, sub orice forma, de concurenta neloiala;
q) sa respecte secretul profesional;
r) sa isi perfectioneze continuu cunostintele profesionale si sa se preocupe de perfectionarea profesionala a angajatilor sai;
s) sa nu implice institutia si calitatea sa de notar in luarile de pozitie si declaratiile politice pe care le face.
(2) In exercitarea drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul statut, referitoare la comunicarile dintre Uniune si notari, Camere si notari, precum si intre notari, membrii Uniunii sunt obligati sa utilizeze exclusiv adresa de e-mail profesionala, pusa la dispozitie, gratuit, de catre Uniune.
(3) Dupa numire si inainte de inceperea activitatii, notarul public are obligatia de a plati taxa de inscriere in Uniune stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii.
(4) Notarii publici au obligatia sa plateasca lunar cotele de contributie, sub sanctiunea disciplinara prevazuta de lege.


Art. 15

Notarul public raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile referitoare la legalitatea raporturilor juridice pe care le constata, la exercitarea drepturilor si la ocrotirea, in conditiile legii, a intereselor persoanelor ce solicita incheierea actelor notariale, precum si pentru incalcarea dispozitiilor legii, regulamentului de aplicare a legii, statutului si a celorlalte acte ce reglementeaza profesia.


Art. 16

Raspunderea notarului public poate fi angajata in conditiile legi.


Art. 17

(1) Actiunea disciplinara se exercita, dupa caz, de catre:
a) ministrul justitiei;
b) presedintele Uniunii;
c) Colegiul director.
(2) Actiunea disciplinara se promoveaza numai dupa efectuarea, in conditiile legii, a cercetarii prealabile.
(3) In cazul in care actiunea disciplinara este promovata de ministrul justitiei, cercetarea prealabila se face de catre inspectori din Corpul de control al Ministerului Justitiei.
(4) In cazul in care actiunea disciplinara este promovata de presedintele Uniunii, cercetarea prealabila se face de catre membrii Corpului de control al Uniunii, delegati de presedinte direct sau la propunerea sefului corpului de control.
(5) In cazul in care actiunea disciplinara este promovata de Colegiul director, cercetarea prealabila se face de catre acesta.
(6) Nu pot participa la efectuarea cercetarii prealabile persoanele aflate in orice situatie de incompatibilitate sau conflict de interese.
(7) Cercetarea prealabila este obligatorie si se desfasoara potrivit dispozitiilor legii si regulamentului de aplicare a acesteia.


Art. 18

(1) Notarul public trebuie sa se bucure de buna reputatie, atat la dobandirea acestei calitati, cat si pe parcursul exercitarii profesiei.
(2) Se bucura de buna reputatie notarul public care are un comportament corespunzator in familie, in societate si in exercitarea cu demnitate a functiei, se abtine de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lui, a profesiei si a institutiilor din care face parte si are relatii profesionale bazate pe respect si buna-credinta.
(3) Incalcarea dispozitiilor referitoare la buna reputatie se verifica din oficiu sau ca urmare a unei sesizari depuse la Ministerul Justitiei, la Uniune sau Camere.
(4) In cazul sesizarii Camerei sau Uniunii, verificarea se face de catre membrii Corpului de control al Uniunii, delegati de presedintele Uniunii.


Art. 19

(1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina, constituit in cadrul Uniunii.
(2) Sedintele de judecata se tin la sediul Uniunii.
(3) Consiliul de disciplina functioneaza potrivit legii, regulamentului de aplicare a acesteia si a regulamentului propriu adoptat de Consiliul Uniunii.
(4) Consiliul de disciplina isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza organelor de conducere ale Uniunii.
(5) In caile de atac formulate la instanta de judecata impotriva hotararilor Consiliului de disciplina, calitatea procesuala o au Ministerul Justitiei prin ministru, Uniunea prin presedinte si Colegiul director prin presedinte.
(6) Lucrarile cu caracter tehnic ale Consiliului de disciplina vor fi efectuate de un secretar cu studii juridice, angajat al Uniunii.
(7) Hotararile pronuntate de Consiliul de disciplina ramase definitive se transmit RNENP in vederea inregistrarii. Sanctiunile disciplinare se radiaza din RNENP dupa trecerea unui termen de 1 an de la data executarii sanctiunii, cu exceptia avertismentului scris care se radiaza dupa trecerea unui termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii.
(8) Presedintele Consiliului de disciplina elaboreaza anual un raport privind activitatea Consiliului de disciplina, care se publica in Activitatea Uniunii.


Capitolul IV - Structura organizatorica


Sectiunea 1Art. 20

Organele de conducere ale Uniunii sunt:
a) Congresul;
b) Consiliul Uniunii;
c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
d) Presedintele Uniunii.


Art. 21

(1) Congresul este constituit din reprezentantii notarilor publici, alesi de adunarea generala a fiecarei Camere, potrivit normei de reprezentare de 1 la 10, la care se adauga membrii Consiliului Uniunii, precum si vicepresedintii Colegiilor directoare ale Camerelor.
(2) Congresul se intruneste in sesiune ordinara, de regula, o data pe an. Congresul se poate intruni si in sesiune extraordinara, la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, daca acestea reprezinta cel putin o treime din numarul notarilor publici.
(3) Convocarea Congresului notarilor publici in sesiune ordinara se face de Biroul executiv, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acestuia, iar in sesiune extraordinara, cu cel putin 30 de zile inainte, prin instiintarea in scris a Camerelor si prin publicarea in presa, cu mentionarea datei, a locului desfasurarii si a ordinii de zi.
(4) Congresul este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul reprezentantilor si adopta hotarari si, dupa caz, rezolutii, cu majoritatea simpla a reprezentantilor prezenti.
(5) Cvorumul stabilit la inceputul sesiunii pe baza listelor de prezenta va fi valabil, cu toate efectele, pe toata durata acesteia.
(6) In cazul in care cvorumul nu este intrunit, presedintele Uniunii are obligatia sa indeplineasca procedura de convocare in cel mult 15 zile de la data constatarii lipsei cvorumului.
(7) Congresul, convocat in conditiile prevazute la alineatul precedent, este legal constituit cu participarea a cel putin jumatate din numarul reprezentantilor Camerelor pentru Congres si adopta hotarari cu majoritatea simpla a acestora.
(8) Procedura de vot in Congres este prin vot deschis. Cu majoritate simpla a celor prezenti se poate adopta procedura prin vot secret pentru anumite puncte ale ordinii de zi.
(9) Congresul se organizeaza de catre Uniune in parteneriat cu una sau mai multe Camere, desemnate de Consiliul Uniunii, la solicitarea acestora.
(10) Presedintele Congresului este presedintele uneia dintre Camerele organizatoare a acestuia, iar lucrarile Congresului sunt conduse de presedintele Uniunii, prim-vicepresedintele si cei doi vicepresedinti.
(11) Lucrarile congresului vor fi stenografiate, stenograma stand la baza redactarii procesului-verbal al Congresului.
(12) Hotararile Congresului se semneaza de catre presedintele Uniunii, de presedintele Congresului si de membrii secretariatului Congresului si vor fi aduse la cunostinta tuturor notarilor publici, prin publicatiile Uniunii.
(13) Congresul are un secretariat format din cate un reprezentant al fiecarei Camere, care atesta cvorumul, pe baza mandatelor de reprezentare si a listelor de prezenta cuprinzand semnatura fiecarui delegat. Secretariatul Congresului, in indeplinirea atributiilor, este sprijinit de personalul de specialitate al Camerei organizatoare si al Uniunii.
(14) Procedura de organizare si desfasurare a lucrarilor Congresului se stabileste prin regulament aprobat de Congres.


Art. 22

(1) Congresul notarilor publici are urmatoarele atributii:
a) analizeaza situatia generala a notariatului si adopta o rezolutie ce va fi avuta in vedere la stabilirea strategiei acestuia, in concordanta cu realitatile social-economice, precum si cu politica notariatelor membre CNUE si UIN;
b) dezbate probleme profesionale de interes general, sens in care adopta, cu majoritatea celor prezenti, rezolutii;
c) adopta Statutul Uniunii si Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici, completarea sau modificarea acestora si ratifica hotararile Consiliului Uniunii de modificare a acestora adoptate intre Congrese;
d) adopta Codul deontologic al notarilor publici, precum si completarile si modificarile care i se aduc de catre Consiliul Uniunii, intre Congrese;
e) valideaza alegerea reprezentantilor Camerelor in Consiliul Uniunii si a supleantilor acestora;
f) valideaza alegerea, dintre reprezentantii Camerelor in Consiliul Uniunii, a presedintelui si vicepresedintilor. Supleantii reprezentantilor alesi in functia de presedinte si vicepresedinti devin reprezentanti ai Camerelor din care provin, in Consiliu, iar in locul acestora Camerele aleg alti supleanti;
g) valideaza alegerea membrilor Consiliului de disciplina;
h) alege, dintre notarii publici propusi de Camere, membrii Comisiei de cenzori a Uniunii si numeste, la propunerea Consiliului Uniunii, 2 experti contabili care sa faca parte din Comisie;
i) aproba raportul de activitate al Consiliului Uniunii;
i) aproba raportul de activitate anual al Comisiei de cenzori cu privire la executia bugetara si acorda descarcarea de gestiune;
j) analizeaza rapoartele de activitate ale Consiliului de disciplina, Casei de asigurari, CNARNN - INFONOT, Casei de pensii, INR, Corpului de control, Societatii Comerciale "Notarom" - S.A. si face recomandari Consiliului Uniunii sau Biroului executiv, dupa caz, pentru imbunatatirea activitatii acestor entitati;
k) acorda si retrage, la propunerea Consiliului Uniunii, titlul de presedinte de onoare notarilor publici care au detinut calitatea de presedinte al Consiliului Uniunii;
l) adopta insemnele Uniunii, la propunerea Consiliului Uniunii;
m) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege si regulamentul de aplicare a legii.
(2) Hotararile si rezolutiile adoptate de Congres sunt obligatorii pentru notarii publici.


Art. 23

(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere colectiv al Uniunii, constituit din presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti si din reprezentantii fiecarei Camere, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant, pentru Camerele cu pana la 200 de notari publici in functie;
b) 2 reprezentanti, pentru Camerele care au intre 201 si 400 de notari publici in functie;
c) 3 reprezentanti, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici in functie.
(2) Daca numarul de notari publici din cadrul unei Camere va depasi unul din pragurile de reprezentare prevazute la alin. (1), Camera va alege, in Adunarea generala extraordinara, inca un reprezentant, cu respectarea dispozitiilor regulamentului de alegeri.
(3) Daca numarul de notari publici din cadrul unei Camere va scadea sub unul din pragurile de reprezentare prevazute mai sus, Adunarea generala va hotari caruia dintre reprezentanti ii inceteaza mandatul.
(4) Data de la care membrul Consiliului nou ales sau retras isi incepe sau inceteaza mandatul se stabileste de catre Consiliul Uniunii.
(5) Procedura alegerii reprezentantilor Camerelor in Consiliul Uniunii si supleantilor acestora se stabileste prin regulamentele aprobate de Adunarile generale ale Camerelor, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.
(6) Odata cu alegerea de catre adunarile generale a reprezentantilor Camerelor in Consiliul Uniunii se alege si cate un supleant pentru fiecare reprezentant.


Art. 24

(1) Presedintii Camerelor fac parte de drept din Consiliul Uniunii, cu drept de vot, si pot fi alesi in functiile de presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinte si membru in Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2) In cazul in care presedintele Camerei este ales in una dintre functiile de presedinte, prim-vicepresedinte sau vicepresedinte al Uniunii, acesta este obligat sa renunte la functia de presedinte al Camerei.
(3) Mandatul Consiliului incepe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator alegerii. Mandatul Consiliului este pe o durata de 4 ani.
(4) Membrii Consiliului Uniunii, prin votul exprimat sau initiativele promovate, reprezinta interesele tuturor notarilor publici din cadrul Uniunii. Fiecare membru al Consiliului Uniunii are dreptul la un singur vot pentru fiecare propunere supusa votului.
(5) Membrii Consiliului Uniunii au acces neingradit la toate documentele scrise sau pe suport electronic ale Consiliului Uniunii, precum si ale Camerei notarilor din care fac parte.
(6) In cazul in care presedintele Camerei, vicepresedintele sau reprezentantul Camerei absenteaza nemotivat, in mod repetat, la sedintele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Adunarii generale a Camerei revocarea din functie a acestora.
(7) In cazul in care presedintele Uniunii, prim-vicepresedintele sau vicepresedintii absenteaza nemotivat, in mod repetat, la sedintele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Congresului revocarea din functie a acestora.
(8) In cazul absentei reprezentantului Camerei in Consiliu, acesta este inlocuit de drept si in mod obligatoriu de supleantul sau. In cazul absentei presedintelui Camerei, supleantul acestuia este vicepresedintele, iar, in caz de absenta a vicepresedintelui, un membru al Colegiului va fi delegat in acest sens.
(9) In cazul participarii la sedintele Consiliului Uniunii a membrului supleant acesta are aceleasi drepturi si obligatii ca si membrul titular pe care il inlocuieste.


Art. 25

(1) Notarii publici in functie aleg, prin vot secret, dintre membrii Consiliului Uniunii, presedintele si vicepresedintii, in conditiile regulamentului de alegeri, adoptat de Consiliul Uniunii. Candidaturile pentru aceste functii se depun si se inregistreaza la Uniune.
(2) Dupa validarea alegerii sale de catre Congres, presedintele Consiliului Uniunii depune, in fata reprezentantilor Camerelor prezenti la Congres, urmatorul juramant:
"Jur sa respect legea si statutul profesiei de notar public, sa indeplinesc cu onoare, cinste si responsabilitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce imi revin in calitate de presedinte. Jur sa reprezint cu patriotism, cu demnitate si credinta interesele legitime ale notariatului roman, in slujba tarii si a cetateanului, sa contribui cu toata energia la dezvoltarea profesiei de notar public. Asa sa imi ajute Dumnezeu!"
(3) Prim-vicepresedintele se alege dintre cei 3 vicepresedinti, de catre Consiliul Uniunii, prin vot secret.


Art. 26

(1) Consiliul Uniunii se intruneste, de regula, trimestrial si/sau ori de cate ori este convocat de presedinte.
(2) Consiliul Uniunii isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv in adoptarea hotararii. Pentru motive intemeiate, presedintele Uniunii poate solicita vot nominal sau secret.


Art. 27

(1) Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii:
1. stabileste strategia de dezvoltare durabila a institutiei, tinand seama de rezolutiile Congresului, in functie de realitatile social-economice la nivel national si international si de interesul general pentru asigurarea stabilitatii profesiei de notar public;
2. reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii, pe plan intern si international, prin presedintele sau sau printr-un alt reprezentant desemnat de acesta;
3. propune ministrului justitiei actualizarea numarului de posturi de notar public, notar stagiar si posturile destinate concursului de schimbari de sedii, pe baza propunerilor Camerelor, studiilor statistice si rapoartelor RNENP elaborate in aplicarea dispozitiilor si criteriilor din lege si regulamentului de aplicare a legii;
4. propune ministrului justitiei, pentru aprobare, regulamentele de organizare si desfasurare a examenelor si concursurilor, precum si tematica si bibliografia acestora, daca este cazul;
5. propune ministrului justitiei onorariile minimale pentru serviciile, actele si procedurile notariale indeplinite in exercitarea functiei de catre notarii publici, pe baza studiilor statistice si a dinamicii economice nationale si internationale;
6. urmareste evolutia legislatiei europene si face propuneri de armonizare a legislatiei nationale cu incidenta notariala cu legislatia europeana, raportat la interesul general al notarilor publici;
7. adopta hotarari ce pot constitui uzante profesionale;
8. numeste notarii publici si desemneaza cadrele universitare care sa faca parte din comisiile stabilite pentru organizarea si desfasurarea examenelor si concursurilor sustinute la nivelul INR;
9. pe baza deciziilor Colegiilor directoare ale Camerelor care atesta indeplinirea procedurilor prevazute de regulamentul de examen, valideaza rezultatele examenelor de dobandire a calitatii de notar stagiar; in cazul in care decizia Colegiului director nu cuprinde constatarea indeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acesteia;
10. pe baza rapoartelor comunicate de INR, care atesta indeplinirea procedurilor prevazute de regulamentul de examen si concurs, valideaza rezultatele acestora; in cazul in care rapoartele comunicate de INR nu cuprind constatarea indeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acestora;
11. aproba planul de desfasurare a cursurilor de pregatire profesionala continua a notarilor publici si a cursurilor de pregatire a notarilor stagiari in anul de pregatire teoretica in cadrul INR, in baza rapoartelor prezentate de INR;
12. aproba bilantul contabil si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat al Uniunii; examineaza informarea Comisiei de cenzori asupra gestiunii economico-financiare a Uniunii;
13. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Uniunii pentru exercitiul financiar urmator, propus de Biroul executiv;
14. stabileste cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniune, in functie de dinamica economica si de strategia de dezvoltare a profesiei;
15. stabileste, prin hotarare, indemnizatiile tuturor membrilor Consiliului Uniunii, ale membrilor Comisiei de cenzori, ale membrilor Consiliului de disciplina, ale membrilor Consiliului de administratie al Casei de Asigurari a Notarilor Publici, ale membrilor Consiliului de administratie al Casei de Pensii, ale organelor de conducere ale INR, precum si indemnizatiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii;
16. propune Congresului acordarea si retragerea titlurilor onorifice prevazute de lege si statut;
17. solutioneaza, ca organ jurisdictional, contestatiile impotriva hotararilor Consiliului de disciplina al Uniunii;
18. aproba componenta Corpului de control, strategia desfasurarii controlului profesional administrativ si numeste seful Corpului de control;
19. analizeaza activitatea Corpului de control ca urmare a prezentarii atat a informarilor cu privire la controlul desfasurat la nivelul unei Camere, cat si a sintezei controalelor efectuate la nivelul Camerelor in decurs de un an; informarile si sintezele controalelor efectuate vor cuprinde si masurile propuse de Corpul de control si modalitatea de indeplinire a acestora;
20. solutioneaza contestatiile formulate la hotararile adunarilor generale ale Camerelor;
21. alege dintre membri sai, prin vot secret, 5 membri ai Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
22. repartizeaza sarcinile si responsabilitatile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si ale celorlalti membri ai Consiliului Uniunii;
23. coordoneaza activitatea Buletinului notarilor publici si a altor publicatii privind activitatea notariala, desemneaza redactorul-sef si colectivul redactional, la propunerea redactorului-sef;
24. reprezinta, la cerere, interesele notarilor publici si ale Camerelor in fata instantelor de judecata, prin delegarea unui consilier juridic din aparatul propriu;
25. primeste rapoarte de activitate, spre analiza, de la toate entitatile Uniunii, respectiv: CNARNN, INR, Casa Asigurari a Notarilor Publici, Casa de Pensii a Notarilor Publici, Buletinul Notarilor Publici si Societatea Comerciala "Notarom" - S.A.;
26. mediaza neintelegerile dintre Camere, precum si dintre Camere si membrii acestora, in legatura cu exercitarea atributiilor profesionale stabilite de lege, regulamentul de aplicare a legii si statut;
27. aproba afilierea Uniunii la organizatii internationale profesionale ale notarilor si cotele de contributie la acestea;
28. accepta donatiile si legatele facute Uniunii, aproba sponsorizari, mecenate, ajutoare, donatii, precum si orice alte acte de dispozitie;
29. valideaza alegerile pentru functiile eligibile la nivelul Uniunii, ce au loc intre Congrese; hotararea de validare se supune ratificarii in proximul Congres; mandatul persoanelor astfel alese incepe de la data hotararii de validare a Consiliului Uniunii;
30. numeste si revoca presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului de administratie al Casei de Asigurari a Notarilor Publici;
31. mediaza, la cererea partilor, litigiile dintre notarii publici asigurati si Casa de Asigurari;
32. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si regulamente.
(2) Consiliul Uniunii poate sa delege Biroul executiv sa indeplineasca, temporar, unele atributii ale sale, urmand ca hotararile adoptate sa fie ratificate in prima sedinta a acestuia.


Art. 28

Membrii Consiliului Uniunii raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Uniunii, in functie de votul nominal exprimat.


Art. 29

(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din presedinte, prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti si 5 membri alesi de Consiliul Uniunii dintre membrii sai.
(2) Biroul executiv este un organ colegial care se intruneste in sedinte ori de cate ori este nevoie, pentru rezolvarea cu celeritate a situatiilor privind activitatea notariala, a Uniunii sau a entitatilor din cadrul acesteia.
(3) Membrii Biroului executiv al Consiliului Uniunii nu pot fi inlocuiti de reprezentantul Camerei sau de supleantul acestuia.
(4) Biroul executiv lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii cu majoritatea celor prezenti.


Art. 30

(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii:
a) asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii intre sedintele acestuia;
b) duce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii;
c) propune ministrului justitiei numirea in functie a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea si incetarea asocierii, suspendarea si incetarea suspendarii din functia de notar public, revocarea ori incetarea calitatii de notar public;
d) propune ministrului justitiei suspendarea din functia de notar public;
e) stabileste strategia economico-financiara a entitatilor din cadrul Uniunii si urmareste implementarea acesteia;
f) pregateste proiectele de documente care vor fi prezentate, spre dezbatere si aprobare, Consiliului Uniunii;
g) elaboreaza proiectul raportului anual al activitatii Uniunii, pe care il supune aprobarii Consiliului Uniunii;
h) elaboreaza proiectul de buget anual al Uniunii, asigura gestionarea curenta a patrimoniului, urmareste intocmirea bilantului financiar-contabil si executarea bugetului;
i) aproba proiectul de buget anual, executia bugetara si descarcarea de gestiune a entitatilor infiintate in cadrul Uniunii, informand, in acest sens, Consiliul Uniunii;
i) intocmeste proiectul tarifelor minimale de onorarii ale notarilor publici pe care il supune aprobarii de catre Consiliul Uniunii;
j) propune Consiliului Uniunii distribuirea cotelor de contributie ale notarilor publici la Camera si la Uniune, tinand seama de dinamica economica si de strategia de dezvoltare a profesiei;
k) propune candidatii pentru structurile UIN si ale altor organizatii internationale, la recomandarea Camerelor;
l) asigura functionarea RNENP si centralizeaza datele statistice privind activitatea notariala, pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;
m) exercita orice alte atributii, stabilite de lege si regulamente.
(2) Membrii Biroului executiv raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in ceea ce priveste gestionarea curenta a patrimoniului, in functie de votul nominal exprimat.


Art. 31

(1) Presedintele Consiliului Uniunii nu poate fi angajat politic, nu poate face declaratii politice si nu poate angaja politic institutia. In activitatea sa profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, presedintele trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.
(2) In exercitarea atributiilor de reprezentare interna si internationala, presedintele trebuie sa fie permanent informat despre realitatile interne si internationale si sa reprezinte cu demnitate si profesionalism interesele nationale si ale profesiei de notar public.


Art. 32

(1) Presedintele Consiliului Uniunii este si presedintele Uniunii si are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, iar in plan extern, cu organizatiile nationale si internationale ale notarilor publici si oriunde va fi invitat oficial, in calitate de presedinte al Uniunii;
b) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii; presedintele poate delega aceasta atributie prim-vicepresedintelui sau unuia dintre vicepresedinti;
c) convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia;
d) declanseaza, la cerere sau din oficiu, controlul profesional administrativ, direct sau prin intermediul sefului Corpului de control;
e) exercita actiunea disciplinara, la cerere sau din oficiu, si efectueaza cercetarea prealabila prin membrii Corpului de control sau prin alte persoane desemnate in acest scop;
f) poate solicita notarilor publici, Camerelor si entitatilor din cadrul Uniunii note de relatii, puncte de vedere sau rapoarte de activitate;
g) poate participa la Adunarile generale ale Camerelor, la sedintele Colegiilor directoare si la sedintele organelor de conducere ale entitatilor din cadrul Uniunii;
h) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii, coordoneaza si supravegheaza permanent activitatea acestuia.
(2) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de drept de catre prim-vicepresedinte sau, in lipsa acestuia, Consiliul Uniunii va desemna, dintre vicepresedinti, prin vot, persoana care va prelua atributiile presedintelui pana la organizarea alegerilor, care vor avea loc in termen de 90 de zile de la vacantarea postului.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Uniunii emite dispozitii.
(4) Pe perioada mandatului, atat presedintele, prim- vicepresedintele, cat si vicepresedintii trebuie sa fie notari publici in functie.


Art. 33

(1) Prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii, in activitatea lor profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.
(2) In indeplinirea atributiilor lor, prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii, impreuna cu presedintele, au obligatia sa dea dovada de spirit de echipa, sa isi indeplineasca atributiile in deplin spirit de colegialitate si in concordanta cu strategia si interesul institutiei.
(3) Prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii au obligatia de a informa permanent presedintele cu privire la modul de indeplinire a atributiilor lor.
(4) In exercitarea atributiilor, prim-vicepresedintele si vicepresedintii Uniunii nu pot face declaratii politice care sa implice institutia si nu pot angaja politic Uniunea.
(5) In exercitarea atributiilor delegate de reprezentare interna si internationala trebuie sa fie permanent informati despre realitatile interne si internationale si sa reprezinte cu demnitate si profesionalism interesele nationale si ale profesiei de notar public.
(6) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii prim-vicepresedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre unul dintre vicepresedinti desemnat de Consiliul Uniunii prin vot. In termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea celui de-al treilea post de vicepresedinte. Rezultatul alegerii va fi validat in proximul Congres, vicepresedintele nou-ales incepandu-si mandatul de la data hotararii Comisiei nationale de alegeri, ce va fi prezentata in sedinta Consiliului Uniunii. In aceeasi sedinta, Consiliul Uniunii alege dintre cei 3 vicepresedinti prim-vicepresedintele.
(7) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii unuia dintre vicepresedinti, in termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea postului de vicepresedinte. Rezultatul alegerii va fi validat in proximul Congres, vicepresedintele nou-ales incepandu-si mandatul de la data hotararii Comisiei nationale de alegeri, ce va fi prezentata in sedinta Consiliului Uniunii.


Art. 34

(1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusa din 5 membri, dintre care 3 notari publici si 2 experti contabili, alesi de Congres.
(2) Cenzorii isi exercita personal mandatul incredintat si isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.
(3) Comisia de cenzori este independenta fata de Consiliul Uniunii, de Biroul executiv si de presedinte, informeaza si raspunde pentru activitatea sa doar in fata Congresului.
(4) Comisia de cenzori este obligata sa supravegheze gestiunea patrimoniului Uniunii si sa verifice executia bugetului de venituri si cheltuieli al Uniunii. Cenzorul este indreptatit sa ceara lamuriri tuturor celor care se ocupa de gestiune si sa examineze orice acte si documente privitoare la aceasta gestiune.
(5) Cenzorul are dreptul sa obtina de la Biroul executiv al Consiliului Uniunii, trimestrial, o situatie cu privire la exercitiul bugetului si la conturile Uniunii.
(6) Comisia de cenzori informeaza permanent Consiliul Uniunii si Biroul executiv despre administrarea si gestionarea patrimoniului Uniunii, precum si despre eventualele incalcari ale dispozitiilor legale si ale actelor proprii ale Consiliului Uniunii care reglementeaza patrimoniul.
(7) Calitatea de cenzor al Uniunii este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Camerelor si al Uniunii.
(8) Comisia de cenzori prezinta si supune aprobarii Congresului rapoartele asupra executiei bugetare a Uniunii si descarcarea de gestiune.

Sectiunea 2 - Camera Notarilor PubliciArt. 35

(1) Camera este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, infiintata prin lege si are sigiliu propriu.
(2) Camera nu poate fi angajata politic prin actiunile membrilor sai.
(3) Fiecare Camera are sediul principal in localitatea in care functioneaza curtea de apel. La nivelul fiecarui judet aflat in raza teritoriala a Camerei pot functiona unul sau mai multe sedii secundare ori depozite de arhiva gestionate de Camera.
(4) Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia unei Curti de Apel.
(5) Camera functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat de Adunarea generala, in baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.


Art. 36

Organele de conducere ale Camerei sunt:
a) Adunarea generala a notarilor publici;
b) Colegiul director;
c) presedintele Colegiului director al Camerei.


Art. 37

(1) Adunarea generala se intruneste cel putin de doua ori pe an si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Colegiului director sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
(2) In cazul in care presedintele refuza convocarea sedintei, Colegiul director al Camerei poate convoca Adunarea generala.
(3) Adunarea generala se convoaca de catre presedinte sau de Colegiul director al Camerei la solicitarea scrisa a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
(4) Prezenta notarilor publici la adunarile generale este obligatorie, cu exceptia absentelor motivate cu documente justificative.
(5) Convocarea Adunarii generale in sedinta ordinara se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia, iar in sedinta extraordinara, cu cel putin 7 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei, a locului desfasurarii si a ordinii de zi.
(6) In situatia in care convocarea se face la solicitarea Biroului executiv, Colegiul director sau presedintele are obligatia de a convoca Adunarea generala in termen de 7 zile de la primirea solicitarii. Adunarea generala convocata la solicitarea Biroului executiv este condusa de reprezentantul acestuia.
(7) Hotararile Adunarii generale sunt obligatorii si executorii pentru toti notarii publici din Camera si se adopta in sedintele convocate si intrunite.


Art. 38

(1) Adunarea generala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai cu drept de vot.
(2) Cvorumul stabilit la inceputul Adunarii generale pe baza listei de prezenta va fi valabil cu toate efectele pe toata durata acesteia.
(3) In cazul in care cvorumul nu este intrunit, Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua Adunare generala, in termen de cel mult 7 zile.
(4) Adunarea generala, convocata in conditiile alineatului precedent, isi va putea desfasura activitatea in prezenta a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai. Adunarea generala adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti.
(5) Notarul public suspendat nu poate participa cu drept de vot la adunarea generala.


Art. 39

(1) Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii:
a) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Camerei;
b) aproba Regulamentul de alegeri pentru functiile eligibile, in baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii;
c) alege si revoca Colegiul director compus din presedinte, vicepresedinte si 5-7 membri si stabileste cuantumul indemnizatiilor acestora; mandatul Colegiului director este pe o durata de 4 ani si incepe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator alegerii sale;
d) alege si revoca reprezentantii Camerei si supleantii acestora in Consiliul Uniunii;
e) alege reprezentantii Camerei, conform normei de reprezentare la Congres;
f) alege si revoca membrii Comisiei de cenzori a Camerei si stabileste indemnizatia cenzorilor;
g) alege si revoca reprezentantii Camerei in Consiliul de disciplina al Uniunii;
h) propune Consiliului Uniunii numarul de birouri notariale si/sau de notari publici din circumscriptia fiecarei judecatorii din raza sa de activitate, precum si actualizarea acestora in raport cu numarul notarilor stagiari. La actualizare se vor avea in vedere criteriile prevazute de lege si regulamentul de aplicare a legii si situatiile statistice elaborate de Uniune;
i) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune;
i) acorda, in cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public;
j) analizeaza, anual, activitatea Colegiului director si a reprezentantului/reprezentantilor Camerei in Consiliul Uniunii;
k) acorda si retrage, la propunerea Colegiului director, titlul onorific de presedinte de onoare notarilor publici care au detinut calitatea de presedinte al Colegiului director;
l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de aplicare a legii si de prezentul statut.
(2) In cadrul primei Adunari generale din an se vor prezenta, spre aprobare si informare, raportul de activitate al Colegiului director pe anul anterior, raportul comisiei de cenzori, executia bugetara si descarcarea de gestiune, planul de activitate pentru anul in curs si proiectul de buget.
(3) In cadrul Adunarii generale in care se aproba actualizarea numarului de notari vor fi puse la dispozitia membrilor Camerei date statistice cu privire la activitatea notariala la nivel de circumscriptie si localitati.


Art. 40

Presedintele, vicepresedintele si membrii Colegiului director ai Camerei, precum si reprezentantul/reprezentantii Camerei in Consiliul Uniunii si supleantul/supleantii acestora sunt alesi de Adunarea generala a Camerei, prin vot direct si secret, in conditiile stabilite prin regulamentul de alegeri.


Art. 41

(1) Colegiul director al Camerei lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii, cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Presedintele Colegiului director este si presedintele Camerei.


Art. 42

Colegiul director al Camerei se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.


Art. 43

(1) Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii:
a) stabileste strategia Camerei in functie de realitatile social-economice de la nivel teritorial si interesele notarilor publici din circumscriptia sa;
b) decide cu privire la buna organizare si functionare a Camerei si a birourilor notariale din circumscriptia sa;
c) propune Adunarii generale a Camerei actualizarea numarului de notari publici avand in vedere situatiile statistice si criteriile prevazute de lege;
d) stabileste numarul de posturi destinate dobandirii calitatii de notar stagiar;
e) organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii, urmareste buna desfasurare a acestuia si constata prin decizie indeplinirea procedurilor prevazute de regulamentul de aplicare a legii;
f) asigura masurile necesare pentru buna desfasurare a alegerilor pentru functiile de presedinte si vicepresedinti ai Consiliului Uniunii, conform regulamentului de alegeri aprobat de Consiliul Uniunii;
g) indeplineste atributiile date in sarcina sa de lege si regulamente cu privire la notarii stagiari si stabileste birourile notariale in care se va efectua pregatirea practica a acestora;
h) stabileste componenta comisiei de inventariere si lichidare a birourilor notariale, in caz de suspendare sau incetare, potrivit legii si regulamentului de aplicare a legii;
i) organizeaza activitatea de gestionare a arhivei preluata in custodie de Camera, potrivit legii, si ia de urgenta masurile necesare conservarii corespunzatoare a arhivelor birourilor notariale aflate in pericol de degradare;
i) poate acorda sprijin si ajutor material notarilor publici, in cazuri justificate;
j) mediaza neintelegerile dintre membrii sai, precum si cele dintre notari si angajatii acestora;
k) intocmeste recomandarile si confirmarile prevazute de regulamentul de aplicare a legii privind indeplinirea conditiilor legale pentru numirea notarului public si inregistrarea biroului notarial si verifica indeplinirea conditiilor pentru avizarea sediului unui birou notarial;
l) primeste certificatul de inregistrare a biroului notarial, eliberat de RNENP;
m) avizeaza si aproba cererile notarilor publici de asociere in conditiile stabilite de lege si regulamentul de aplicare a legii;
n) difuzeaza Buletinul notarilor publici si celelalte publicatii de specialitate ale Uniunii;
o) exercita actiunea disciplinara impotriva notarilor publici;
p) in vederea exercitarii controlului profesional-administrativ delegat de Consiliul Uniunii desemneaza notarii publici care vor verifica birourile notariale din circumscriptie, o data pe an; notarii publici sunt supusi controlului indiferent de functia ocupata in structurile de conducere ale Camerei si ale Uniunii;
q) asigura indeplinirea masurilor stabilite in actele de control si sinteza acestora si urmareste inlaturarea aspectelor negative constatate;
r) verifica, ca urmare a solicitarii de reluare a activitatii, cunostintele privind legislatia notariala actualizata, in cazul notarilor publici a caror activitate a fost intrerupta mai mult de 1 an;
s) acorda gratuit asistenta pentru solutionarea problemelor juridice, economice si sociale in cazul incetarii activitatii unui birou notarial;
sh) asigura in conditiile legii si regulamentului de aplicare a legii organizarea si functionarea activitatilor de arbitraj si licitatii;
t) aproba organigrama si statul de functii si de salarizare ale Camerei, precum si conditiile de angajare a personalului de specialitate si administrativ;
tz) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de aplicare a legii si de prezentul statut.
(2) Membrii Colegiului director raspund pentru prejudiciile cauzate prin deciziile adoptate in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului, in functie de votul exprimat.


Art. 44

(1) In activitatea profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, presedintele Colegiului director trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta, devotament fata de profesie si atasament fata de interesele Camerei si a membrilor sai.
(2) In exercitarea atributiilor de reprezentare interna si internationala a Camerei, presedintele trebuie sa fie permanent documentat cu privire la realitatile interne si internationale si sa reprezinte cu demnitate si profesionalism interesele notarilor publici din Camera.
(3) Presedintele Colegiului director are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea activitatii curente a Camerei;
b) reprezinta Camera in raporturile cu persoanele fizice si juridice;
c) duce la indeplinire hotararile Adunarii generale si deciziile Colegiului director;
d) solutioneaza sesizarile indreptate impotriva notarilor publici;
e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei, in limita organigramei si statului de functii, aprobate de Colegiul director;
f) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei;
g) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale si ale Colegiului director al Camerei;
h) comunica notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum si cele adoptate de Adunarea generala, Colegiul director si dispozitiile proprii;
i) informeaza Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei, impreuna cu reprezentantul/reprezentantii Camerei in Consiliul Uniunii, despre hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;
i) urmareste transmiterea lunara, pana la data de 15 a lunii urmatoare, a cotelor de contributie cuvenite Uniunii;
j) informeaza de indata Uniunea despre orice eveniment din activitatea Camerei sau birourilor notariale de natura sa afecteze buna functionare sau imaginea acestora sau a institutiei;
k) aproba, la cerere, in cazuri justificate, transferul dosarelor succesorale intre birourile notariale din cadrul Camerei;
l) deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulamentul de aplicare a legii, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care sa asigure functionarea unui birou notarial, pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou, daca in acea localitate sau circumscriptie nu mai functioneaza un alt notar public; aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si in cazul sediului secundar;
m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de aplicare a legii si de prezentul statut.


Art. 45

(1) In urma sesizarilor primite de la persoanele interesate cu privire la neindeplinirea fara justificare a unor proceduri de catre notarii publici, presedintele Camerei va desemna notarii publici care vor indeplini urmatoarele proceduri:
a) incheieri de rectificare ale actelor emise de fostele notariate de stat sau de notarii care si-au incetat activitatea, iar arhiva lor a fost preluata de Camera;
b) deplasari in afara sediului biroului in vederea indeplinirii unor acte si proceduri notariale in conditiile legii;
c) succesiuni vacante;
d) acordarea, la cerere, pentru motive intemeiate, de reduceri sau scutiri de tarife pentru copiile eliberate din arhiva gestionata de Camera.
(2) In situatiile prevazute la alineatul precedent, desemnarea notarului public se va face in ordine alfabetica, evidenta fiind tinuta de secretariatul Camerei.
(3) Dupa alegerea sa de catre Adunarea generala, presedintele Camerei va depune in fata Adunarii generale juramantul prevazut de art. 25.
(4) Presedintele nou-ales preia in gestiune, prin protocol de predare-primire, de la presedintele al carui mandat s-a incheiat patrimoniul si toate lucrarile ori proiectele aflate in curs de realizare.


Art. 46

(1) Vicepresedintele Camerei, in activitatea profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.
(2) In indeplinirea atributiilor sale, vicepresedintele Camerei impreuna cu presedintele au obligatia sa dea dovada de spirit de echipa, sa isi indeplineasca atributiile in deplin spirit de colegialitate si concordanta in exercitarea functiilor.
(3) Vicepresedintele are obligatia de a informa permanent presedintele cu privire la modul de indeplinire a atributiilor sale.
(4) Vicepresedintele exercita atributiile presedintelui, in lipsa acestuia, precum si orice alte responsabilitati stabilite de Colegiul director sau de Adunarea generala.


Art. 47

(1) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii in activitatea sa profesionala trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.
(2) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) participa, de drept, la sedintele Colegiului director;
b) are acces la toate documentele Camerei;
c) participa obligatoriu la toate sedintele Consiliului Uniunii si are dreptul la o indemnizatie;
d) prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si sustine interesele acesteia;
e) informeaza Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei, impreuna cu presedintele Colegiului director si, dupa caz, ceilalti reprezentanti despre hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;
f) propune Consiliului Uniunii proiecte, studii, materiale de analiza pentru imbunatatirea activitatii;
g) informeaza permanent si in regim de urgenta conducerea Uniunii despre orice eveniment de natura sa afecteze institutia;
h) indeplineste orice alte atributii, stabilite de lege si regulamente.


Art. 48

(1) Camera are patrimoniu si buget proprii.
(2) Patrimoniul Camerei este format din bunuri corporale si necorporale afectate desfasurarii activitatii. Sursele de venit al Camerei se constituie din contributii profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si alte surse permise de lege.


Art. 49

(1) Comisia de cenzori a Camerei este compusa din 3 membri, dintre care 2 notari publici si un expert contabil.
(2) Comisia de cenzori a Camerei verifica modul de executare a bugetului Camerei si prezinta anual un raport Adunarii generale.
(3) Comisia de cenzori are acces la toate documentele necesare pentru efectuarea verificarilor si este independenta fata de Colegiul director si presedintele acestuia, informeaza si raspunde pentru activitatea sa doar in fata Adunarii Generale a Camerei.


Capitolul V - Dispozitii finaleArt. 50

Pentru motive temeinice, notarii publici alesi in orice functie in cadrul Uniunii, Camerelor si structurilor acestora pot fi revocati din functie cu respectarea procedurii prevazute pentru alegerea lor.


Art. 51

Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind activitatea notariala, precum si modificarile impuse de situatii deosebite se vor face de Consiliul Uniunii, urmand sa fie ratificate de proximul Congres al notarilor publici.


Art. 52

Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii, regulamentelor si statutului.


Art. 53

Prezentul statut intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.