DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 7 octombrie 2014

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) si art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (2), litera i^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"i^1) sa aduca de indata la cunostinta presedintelui instantei in care functioneaza faptul ca s-a dispus trimiterea sa in judecata, din momentul in care a luat cunostinta de aceasta;".

2. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Cu cel putin 6 luni inainte de incetarea mandatului functiei de conducere, dar nu mai mult de 9 luni, judecatorii care ocupa aceste functii comunica Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii optiunea cu privire la instanta la care vor sa functioneze."

3. La articolul 10, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Presedintele curtii de apel ia masurile necesare pentru ca, in intervalul de timp dintre trimiterea in judecata si suspendarea din functie de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecator de la curtea de apel, acesta sa fie inlocuit din sedintele de judecata, dupa regulile aplicabile in caz de absenta."


4. La articolul 11 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
"f^1) asigura operationalizarea bazei tehnice si a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedura, a comunicarilor si notificarilor prevazute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv in vederea publicarii acestora in Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI);".

5. La articolul 12, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Presedintele tribunalului ia masurile necesare pentru ca, in intervalul de timp dintre trimiterea in judecata si suspendarea din functie de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecator de la tribunal, acesta sa fie inlocuit din sedintele de judecata, dupa regulile aplicabile in caz de absenta."

6. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) asigura operationalizarea bazei tehnice si a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedura, a comunicarilor si notificarilor prevazute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv in vederea publicarii acestora in BPI;".

7. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) asigura operationalizarea bazei tehnice si a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedura, a comunicarilor si notificarilor prevazute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv in vederea publicarii acestora in BPI;".

8. La articolul 16, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Presedintele judecatoriei ia masurile necesare pentru ca, in intervalul de timp dintre trimiterea in judecata si suspendarea din functie de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecator de la judecatorie, acesta sa fie inlocuit din sedintele de judecata, dupa regulile aplicabile in caz de absenta."

9. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) stabileste componenta sectiilor, a completelor specializate si a completelor cu judecatori-sindici, in functie de volumul de activitate, tinand seama de specializarea judecatorilor;".

10. La capitolul II "Dispozitii privind conducerea instantelor, atributiile judecatorilor, ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economico-financiar si administrativ", sectiunea a V-a "Judecatorii desemnati sau delegati", paragraful 6, care contine articolul 32, se abroga.

11. La articolul 52 alinetul (1), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele j^1) si j^2), cu urmatorul cuprins:
"j^1) urmareste modul de intocmire si de comunicare a actelor procedurale prevazute de lege pentru publicarea in BPI si transmiterea acestor acte procedurale pe suport hartie si electronic catre Oficiul National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului, in vederea publicarii acestora in BPI si realizarea celorlalte comunicari sau notificari in termen legal;
j^2) supravegheaza, controleaza lunar si indruma activitatea grefierilor sectiei cu privire la comunicarea cererilor si actelor procedurale prevazute de lege;".

12. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
"t) certifica, in cazurile prevazute de lege, copiile dupa actele din dosarele sectiei, inclusiv in materia insolventei."

13. La articolul 83 alineatul (1), punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"16. Registrul special privind mandatul ad-hoc
In acest registru se inregistreaza cererile de numire a unui mandatar ad-hoc, cu urmatoarele mentiuni: numarul cererii, denumirea entitatii care solicita aplicarea procedurii mandatului ad-hoc, solutia pronuntata, incetarea mandatului, observatii.
Registrul special privind mandatul ad-hoc se pastreaza la cabinetul presedintelui, in grija primului grefier, nefiind destinat publicitatii."

14. La articolul 83 alineatul (1), dupa punctul 16 se introduc doua noi puncte, punctele 16^1 si 16^2, cu urmatorul cuprins:
"16^1. Registrul special privind concordatul preventiv
In acest registru se vor face urmatoarele mentiuni: numarul dosarului, persoana care depune oferta de concordat preventiv, data depunerii ofertei de concordat preventiv, numele administratorului concordatar, solutii.

16^2. Mapa ofertelor de concordat
Mapa ofertelor de concordat se pastreaza la grefa tribunalului specializat sau, dupa caz, a sectiei specializate. Daca nu exista grefa separata a sectiei specializate, mapa se pastreaza la grefa instantei. In aceasta mapa, accesibila publicului, se vor pastra ofertele de concordat preventiv."

15. La articolul 83 alineatul (1), punctul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"22. Registrul privind evidenta practicii instantelor de control judiciar
In acest registru se inregistreaza toate dosarele sosite de la instantele de control judiciar si solutiile pronuntate in caile de atac."

16. La articolul 95, alineatul (8^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8^1) La cererea motivata a completului de judecata investit cu solutionarea unui dosar care in mod constant necesita un timp de lucru ce acopera durata normala a unei sedinte de judecata, colegiul de conducere al instantei poate sa dispuna, pana la solutionarea cauzei respective, pana la redactarea hotararii pronuntate sau pana la un alt moment al procesului, ca acelui complet sa nu ii mai fie repartizate alte cauze."

17. La articolul 96^1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Cauzele avand ca obiect luarea, revocarea sau inlocuirea unei masuri preventive cu privire la inculpatul condamnat, dupa pronuntarea hotararii asupra fondului cauzei, pana la sesizarea instantei de apel, in conditiile art. 399 alin. (10) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modifiacrile si completarile ulterioare, se solutioneaza de completul care a pronuntat hotararea asupra fondului cauzei, daca judecatorul care a intrat in compunerea acelui complet isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei sau, dupa caz, al instantei si la data stabilita pentru solutionarea acestor cauze."

18. La articolul 96^1, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru formulate dupa ramanerea definitiva a hotararii se vor inregistra cu numar nou de dosar si se vor repartiza completului care a judecat cauza."

19. La articolul 98, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) In cazul absentei judecatorului de camera preliminara, la expirarea termenelor prevazute in titlul II «Camera preliminara» al partii speciale din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulteriaore, in alcatuirea completului intra judecatorul de camera preliminara din completul imediat urmator."

20. La articolul 99, alineatele (2), (3), (5^3) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul transpunerii cauzei de la o sectie la alta si de la un complet la altul, in conditiile legii, dosarul isi pastreaza numarul si este transpus la completul care judeca in aceeasi zi, la sectia competenta, respectiv la compelteul specializat competent, care are stabilita sedinta in aceeasi zi. Daca in ziua respectiva nu este sedinta de judecata la sectia competenta sau, dupa caz, la un complet specializat competent din aceeasi sectie, dosarul se transpune la completul imediat urmator al sectiei competente, respectiv al aceleiasi sectii. Daca mai multe complete judeca in aceeasi zi, repartizarea se va face intre acestea in sistem ciclic.
(3) In situatia recalificarii unei cauze se va proceda astfel:
- daca apelul sau recursul este recalificat in fond, completul de judecata va fi format din presedintele completului de apel sau de recurs, dupa caz;
- daca o cauza in fond este recalificata in apel sau recurs, completul de judecata va fi intregit cu unul sau doi judecatori din lista de permanenta, dupa caz;
- daca apelul este recalificat in recurs, completul de judecata va fi intregit cu un judecator din lista de permanenta;
- daca recursul este recalificat in apel, completul de judecata va fi format din primii 2 judecatori ai completului de recurs.
......
(5^3) In cazurile prevazute la alin. (5)-(5^2), daca judecatorul sau, dupa caz, niciunul dintre judecatorii care au compus completul nu mai functioneaza in cadrul sectiei ori, dupa caz, al instantei, cauza se va repartiza aleatoriu, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (12).
......
(10) Suspendarea provizorie a executarii hotararii in conditiile Codului de procedura civila de la 1865 se va solutiona dupa modelul completelor specializate in compunerea carora intra presedintele instantei sau, dupa caz, presedintele de sectie ori inlocuitorii acestora."

21. La articolul 99, dupa alinetul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
"(10^1) Cererea de suspendare provizorie a executarii silite inceputa in conditiile Codului de procedura civila adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulata inainte de introducerea unei contestatii la executare, se repartizeaza aleatoriu. Daca exista contestatie la executare depusa la instanta, cererea de suspendare provizorie a executarii silite, chiar formulata separat, se va judeca de catre completul care solutioneaza contestatia."

22. La articolul 99, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) In situatia desfiintarii completului, toate cauzele acestuia, inclusiv cele suspendate, vor fi repartizate prin sistemul ciclic, printr-o operatiune unica, celorlalte complete ale instantei, competente sa judece in materia respectiva, de presedintele instantei sau de judecatorul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor."

23. La articolul 99, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) Prin hotarare a colegiului de conducere se poate stabili preluarea cauzelor unui complet daca membrul sau, dupa caz, niciunul dintre membrii acestuia nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul sectiei ori, dupa caz, al instantei, de catre alt sau alti judecatori, dupa caz. In aceasta situatie vor fi preluate toate cauzele completului respectiv, inclusiv cele suspendate."

24. Articolul 99^1 se abroga.

25. Articolul 103^11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103^11
(1) In cauzele penale, in cadrul repartizarii aleatorii in sistem informatic se stabileste numai completul de judecata. Cauzele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor prevazute de lege si, dupa caz, pentru fixarea primului termen de judecata, in conditiile legii.
(2) In cauzele penale in care instanta este sesizata cu rechizitoriu, completul de judecata fixeaza primul termen de judecata, dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus, in procedura in camera preliminara, inceperea judecatii."

26. La articolul 103^14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103^14
(1) Odata cu fixarea primului termen de judecata, completul de judecata dispune citarea partilor, precum si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in aceeasi zi, introduce termenul in aplicatia ECRIS."

27. La articolul 112, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Instanta care a solutionat contestatia declarata impotriva incheierii prin care se dispune asupra masurilor preventive in cursul judecatii va restitui dosarul primei instante in termen de 24 de ore de la solutionarea contestatiei. Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si in cazul contestarii incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive in procedura camerei preliminare."

28. La capitolul III "Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor", dupa articolul 114^16 se introduce o noua sectiune, sectiunea a V^5-a, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA V^5 - Dispozitii speciale referitoare la inregistrarea si judecarea cererilor privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 

§ 1. Dispozitii generale

Art. 114^17
(1) Judecatorul-sindic exercita toate atributiile prevazute de legislatia in vigoare din materia procedurilor de preinsolventa si de insolventa.
(2) Solutionarea cauzelor in materia procedurilor de preinsolventa si de insolventa se realizeaza cu respectarea principiului continuitatii judecatorului-sindic.
(3) Cererile de deschidere a procedurii de insolventa formulate de debitor, cererile de mandat ad-hoc si de concordat preventiv, cele pentru care legea prevede ca se aplica regulile de la ordonanta presedintiala, precum si alte cereri pentru care legea prevede expres ca se solutioneaza de urgenta se judeca inclusiv in perioada vacantei judecatoresti.
(4) Cererile prevazute la alin. (3), cu exceptia celor avand ca obiect mandat ad-hoc si concordat preventiv, inregistrate in perioada vacantei judecatoresti, daca privesc un debitor in legatura cu care exista deja o procedura de insolventa pe rol, se repartizeaza conform art. 114^22.
(5) Pentru solutionarea cererilor de deschidere a procedurii de insolventa, formulate de debitor, a cererilor de concordat preventiv, a ordonantelor presedintiale si a altor cereri urgente in materia procedurilor de preinsolventa si de insolventa se intocmeste o planificare pe perioada vacantei judecatoresti. Judecatorii-sindici investiti cu solutionarea unei cauze anterior pot fi inlocuiti, in cazul absentei din instanta, de judecatorii din aceasta planificare.
(6) Dosarele de deschidere a procedurii de insolventa privind un debitor in legatura cu care nu exista deja o procedura de insolventa pe rol, repartizate judecatorilor-sindici planificati in perioada vacantei judecatoresti, se pastreaza de primul judecator investit, chiar daca in aceasta perioada s-au succedat mai multi judecatori-sindici.
(7) Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.
(8) Dispozitiile prezentului regulament se aplica si cauzelor din materia procedurilor de preinsolventa si de insolventa in masura in care nu contravin Legii nr. 85/2014 si prezentei sectiuni.

§ 2. Mandatul ad-hoc

Art. 114^18
(1) Cererile de numire a unui mandatar ad-hoc, precum si orice inscrisuri referitoare la acestea se depun la primul grefier al instantei sau la grefierul special desemnat de presedintele instantei in acest sens si se inregistreaza in Registrul specil privind mandatul ad-hoc.
(2) Cererile de numire a unui mandatar ad-hoc se inregistreaza si in aplicatia ECRIS, in regim de confidentialitate, de catre primul grefier sau de grefierul special desemnat de presedintele instantei in acest sens. In aplicatia ECRIS se mentioneaza doar numarul de dosar si obiectul acestuia.
(3) Incheierea prin care se desemneaza mandatarul ad-hoc si incheierea prin care se constata incetarea mandatului ad-hoc nu se pronunta in sedinta publica, nu se trec in condica sedintelor de judecata si se comunica numai reprezentantului partii, sub semnatura.
(4) Documentele referitoare la mandatul ad-hoc sunt confidentiale si nu sunt accesibile decat persoanelor prevazute la alin. (2).

§ 3. Concordatul preventiv

Art. 114^19
(1) Cererile privind concordatul preventiv se inregistreaza in aplicatia ECRIS si in Registrul special privind concordatul preventiv si se repartizeaza aleatoriu intre completele de judecatori-sindici.
(2) Grefierul registrator, primind dosarul de concordat preventiv, verifica daca exista un dosar de deschidere a insolventei cu privire la acelasi debitor si intocmeste un referat care se va atasa la toate dosarele identificate si la dosarul nou-inregistrat, pentru informarea judecatorului-sindic.
(3) Ofertele de concordat preventiv se depun la instante, inclusiv in format electronic, si se pastreaza intr-o mapa speciala, accesibila publicului. Ofertele depuse in format electronic se incarca si pe site-ul instantei, intr-o sectiune speciala destinata acestora.
(4) Omologarea concordatului preventiv si, respectiv, inchiderea procedurii se comunica, din oficiu, catre oficiul registrului comertului la care debitorul este inregistrat, pentru a fi efectuate mentiunile corespunzatoare.

Art. 114^20
(1) Cererile privind nulitatea concordatului preventiv, formulate de creditorii care au votat impotriva acestuia, se inregistreaza in dosarul privind deschiderea procedurii de concordat preventiv. In acelasi mod se procedeaza si pentru actiunile in rezolutiunea concordatului.
(2) Cererile de suspendare a concordatului preventiv se inregistreaza ca dosare asociate si se repartizeaza judecatorului care solutioneaza cererea de concordat preventiv.
(3) Incheierile prin care se constata realizarea obiectivului concordatului preventiv sau imposibilitatea realizarii lui din motive neimputabile debitorului constituie acte finale de dezinvestire.

§ 4. Procedura insolventei

Art. 114^21
(1) Cererile de deschidere a procedurii de insolventa se repartizeaza aleatoriu intre completele de judecatori-sindici.
(2) La momentul inregistrarii dosarului de deschidere a procedurii de insolventa se configureaza un complet cu acelasi numar cu al completului caruia i-a fost repartizata cuza, cu indicativul MA, pentru camera de consiliu.
(3) Grefierul registrator, primind cererea de deschidere a procedurii de insolventa, verifica daca exista un dosar de concordat preventiv cu privire la acelasi debitor sau un alt dosar de insolventa cu privire la acesta si intocmeste un referat care se va atasa la toate dosarele identificate si la dosarul nou-inregistrat.
(4) Orice cerere contencioasa in urma careia se pronunta o hotarare intermediara in legatura cu un dosar de insolventa existent se inregistreaza ca dosar asociat chiar de la depunerea ei si se repartizeaza manual aceluiasi judecator-sindic.
(5) Dosarul de fond, in procedurile privind insolventa, este constituit din dosarul de baza si, daca este cazul, din dosare asociate. In dosarul de baza se inregistreaza cererile si se pronunta hotararile privind urmatoarele momente ale procedurii insolventei:
a) deschiderea procedurii;
b) opozitia la deschiderea procedurii;
c) intrarea in faliment;
d) confirmarea planului de reorganizare;
e) confirmarea numirii administratorului/lichidatorului judiciar;
f) inchiderea procedurii.
(6) In cazul declararii unei cai de atac impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in dosarul de baza, se formeaza dosar asociat la momentul inregistrarii caii de atac. Dosarul asociat care se inainteaza istnantei de control judiciar va contine cererea de apel sau, dupa caz, de recurs si copiile certificate ale inscrisurilor din dosarul de baza selectate de catre judecatorul-sindic, conform legii. Dosarul de baza se pastreaza la instanta de fond.
(7) La intocmirea rapoartelor statistice privind volumul de activitate al judecatorilor-sindici, dosarele asociate, inregistrate conform alin. (4), vor fi contabilizate ca fiind dosare nou- inregistrate de catre programul informatic ECRIS. Dosarele asociate formate conform alin. (6), avand ca obiect "cale de atac", nu vor fi contabilizate la instanta de fond, dar vor fi contabilizate ca dosare nou-intrate, in evidentele statistice ale instantei de control judiciar. Dosarul de baza va primi punctajul corespunzator pentru deschiderea procedurii, iar pentru celelalte obiecte prevazute la alin. (5), punctajul va fi alocat numai in caz de rejudecare de catre un alt judecator-sindic, dupa desfiintarea hotararii initiale de catre instanta de control judiciar.

Art. 114^22
(1) Primului judecator-sindic investit cu solutionarea unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa, indiferent ca a fost formulata de catre creditor sau de catre debitor, ii vor fi repartizate cererile ulterioare de deschidere a procedurii privind acelasi debitor, introduse inainte de solutionarea dosarului de insolventa repartizat anterior. Dupa prima cerere repartizata aleatoriu in sistem informatic, dosarele formate ca urmare a formularii unor cereri ulterioare se repartizeaza manual primului complet investit, dupa regulile stabilite la alin. (2)-(6).
(2) Daca, ulterior inregistrarii cererii debitorului, dar inainte de solutionarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de catre creditori, acestea se vor inregistra direct la cererea formulata de debitor. In acest scop, serviciul de registratura va efectua verificari, din oficiu, la data inregistrarii cererilor si va inregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea formulata de debitor.
(3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor, tribunalul, prin serviciul de registratura, va verifica, din oficiu, la data inregistrarii, existenta dosarului pe rol si va inregistra cererea la dosarul existent.
(4) Cand ulterior inregistrarii cererii creditorului se formuleaza cerere de deschidere a procedurii de catre debitor, dosarul de deschidere a procedurii format la cererea creditorului se ataseaza la dosarul format ca urmare a cererii debitorului.
(5) Daca cererea de deschidere a procedurii formulata de catre debitor este respinsa, cererile ulterioare ale creditorilor, inregistrate in dosarul format ca urmare a cererii debitorului, dupa disjungere, sunt inregistrate intr-un nou dosar, avand ca obiect cerere de deschidere a procedurii formulata de catre creditori, care se repartizeaza aceluiasi complet.
(6) Daca cererea de deschidere a procedurii formulata de catre debitor este respinsa si au existat cereri ale creditorilor inregistrate atat inainte, cat si dupa inregistrarea cererii debitorului, cererile creditorilor disjunse din dosarul de deschidere a procedurii la cererea debitorului, dupa disjungere, se judeca in dosarul format ca urmare a cererilor anteriaore ale creditorilor din dosarul atasat conform alin. (4).

Art. 114^23
(1) In cardul curtilor de apel se organizeaza complete specializate pentru solutionarea cailor de atac din materia procedurilor de preinsolventa si de insolventa.
(2) Solutionarea apelurilor se realizeaza cu respectarea principiului continuitatii completului de judecata. Primul apel inregistrat impotriva unei hotarari pronuntate intr-un dosar de insolventa se repartizeaza aleatoriu in sistem informatic. Toate apelurile formulate ulterior impotriva unor hotarari diferite din dosarul de insolventa de la tribunal se judeca de catre completul care a judecat primul apel impotriva unei hotarari din acel dosar. Pentru identificarea completului de apel grefierul registrator verifica in sistemul ECRIS daca s-au mai declarat alte cai de atac in acelasi dosar de fond si repartizeaza manual noul dosar completului care a judecat primul apel.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 98 alin. (3), in situatia recalificarii caii de atac, in aceasta materie, se va proceda astfel: daca in mod gresit s-a formulat recurs si exista deja un dosar inregistrat ca urmare a unui prim apel, apelul nou va fi solutionat de acelasi complet. In cazul in care recursul a fost recalificat apel, fiind prima cale de atac formulata intr-un dosar de insolventa, apelul va fi solutionat de completul de apel specializat din aceeasi zi sau de completul specializat de apel care are urmatoarea sedinta de judecata. Daca mai multe complete de apel au sedinta de judecata in aceeasi zi, repartizarea se va face intre acestea in sistem ciclic.
(4) In situatia in care, in apel, datorita persistentei unui caz de incompatibilitate, s-ar ajunge, in mod repetat, la incalcarea continuitatii completului de judecata prin participarea unor judecatori diferiti la solutionarea apelurilor, dupa admiterea primei cereri de abtinere sau recuzare, colegiul de conducere poate dispune inlocuirea judecatorului incompatibil pentru toate apelurile viitoare, la cererea acestuia sau a presedintelui de sectie, precum si din oficiu. Completul va fi format, de regula, din judecatorul care nu a fost declarat incompatibil si un alt judecator specializat, impreuna cu care acesta formeaza un alt complet.
(5) Prevederile alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator in cazul in care calea de atac, in conformitate cu legea in vigoare la data inregistrarii cererii de deschidere a procedurii de insolventa, este recursul.

Art. 114^24
(1) La data inregistrarii unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa, grefierul registrator verifica daca exista pe rol un dosar de insolventa apartinand unei alte societati care face parte din acelasi grup de societati, potrivit mentiunii din cerere, respectiv din declaratia depusa de debitor potrivit art. 67 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014, sau a listei cuprinzand membrii grupului, prevazuta de art. 194 din aceeasi lege. Daca s-a inregistrat un asemenea dosar, dosarul inregistrat ulterior, ce vizeaza o persoana juridica din acelasi grup de societati, se repartizeaza manual aceluiasi judecator-sindic.
(2) Daca exista o "cerere comuna de deschidere a procedurii insolventei" impotriva mai multor societati apartinand aceluiasi grup de societati, pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat, primul dosar inregistrat repartizandu-se aleatoriu in sistem informatic, iar celelalte vor fi repartizate manual aceluiasi judecator-sindic.
(3) Daca "cererea comuna de deschidere a procedurii insolventei" reprezinta o cerere unica, se va inregistra intr-un singur dosar, iar judecatorul-sindic, desemnat aleatoriu, va dispune disjungerea si formarea de dosare separate pentru fiecare debitor membru al grupului, toate dosarele disjunse ramanand in competenta sa.
(4) Daca "cererea comuna de deschidere a procedurii insolventei" reprezinta cereri separate, formulate concomitent, fiecare cerere va fi inregistrata in dosar separat. Se va repartiza aleatoriu primul dosar inregistrat, iar celelalte dosare se vor repartiza manual aceluiasi judecator-sindic.
(5) Daca la "cererea comuna de deschidere a procedurii insolventei" subscrie unul sau mai multi membri ai aceluiasi grup de societati, desi nu se afla la momentul respectiv in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, dar formuleaza cererea pentru a evita deschiderea ulterioara a unei proceduri separate, pentru fiecare dintre membrii care subscriu se constituie un dosar distinct, acestea fiind repartizate manual aceluiasi judecator-sindic, desemnat aleatoriu in primul dosar.

§ 5. Insolventa transfrontaliera

Art. 114^25
(1) Cererile de recunoastere a unei proceduri straine de insolventa se repartizeaza aleatoriu, in sistem informatizat intre completele de judecatori-sindici.
(2) Orice cerere de anulare sau schimbare a hotararii de recunoastere a unei proceduri straine de insolventa se solutioneaza de acelasi judecator-sindic, in acelasi dosar in care s-a pronuntat recunoasterea, formandu-se dosar asociat.
(3) Orice informare si orice documente privind modificari importante intervenite in derularea procedurii straine recunoscute se depun la acelasi dosar in care s-a pronuntat hotararea de recunoastere.
(4) Masurile cu executare vremelnica ce pot fi dispuse de judecatorul-sindic la cererea reprezentantului strain, anterior sau ulterior recunoasterii unei proceduri straine, se dispun in acelasi dosar in care se judeca sau s-a judecat cererea de recunoastere, de acelasi judecator-sindic, in cadrul unor dosare asociate. Modifiacrea sau incetarea masurii vremelnice se dispune in cadrul aceluiasi dosar asociat.
(5) Actiunile in anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor sai, alte actiuni in nulitate sau inopozabilitate ce pot fi formulate de reprezentantul strain se judeca in acelasi dosar in care s-a dat hotararea de recunoastere, in cadrul unor dosare asociate.
(6) La deschiderea unei proceduri secundare de insolventa pe teritoriul Romaniei, dupa recunoasterea unei proceduri straine principale, se constituie un nou dosar pentru procedura romana, ce se va repartiza manual aceluiasi judecator-sindic desemnat in dosarul care a avut ca obiect recunoasterea procedurii straine.
(7) In cazul recunoasterii mai multor proceduri straine privind acelasi debitor, pentru fiecare recunoastere se constituie un dosar distinct in cadrul caruia judecatorul-sindic va lua si masurile vremelnice ce se impun si va reexamina aceste masuri. Toate dosarele se vor repartiza aceluiasi judecator-sindic care va asigura coordonarea procedurilor.
(8) In cazul recunoasterii unei proceduri straine privind un debitor care face parte dintr-un grup de societati se constituie un dosar in care vor fi luate si revizuite si masurile vremelnice ce se impun. Pentru procedura romana de insolventa privind un alt debitor, ce face parte din acelasi grup de societati, se constituie un dosar distinct. Dosarele vor fi repartizate aceluiasi judecator- sindic care va asigura coordonarea procedurilor.
"

29. La articolul 122, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul curprins:
"(2) Extrasul se emite in ziua pronuntarii hotararii si contine solutia pe scurt, inclusiv cea de declinare a competentei, de trimitere spre rejudecare la prima instanta sau de restituire la organul de urmarire penala. Nu se intocmesc extrase in cazul solutiilor de achitare si de incetare a procesului penal, daca in dosarele respective nu figureaza inculpati condamnati sau pentru care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei ori renuntarea la aplicarea pedepsei si daca nu s-au acordat despagubiri civile si cheltuieli judiciare."

30. La articolul 149, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sanctiunea prevazuta la alin. (3) lit. a) poate fi aplicata de conducatorul instantei in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoana respectiva, iar sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. b)-f) se aplica de presedintele curtii de apel in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea persoana in cauza."

31. La articolul 150, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 150
(1) In cazul in care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, presedintele curtii de apel sau, dupa caz, presedintele i8naltei Curti de Casatie si Justitie, la sesizarea conducatorului instantei in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoana vizata, va dispune efectuarea cercetarii prealabile.
(2) Cercetarea prealabila este obligatorie in toate cazurile, se efectueaza de catre un judecator desemnat de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori, dupa caz, de presedintele curtii de apel si se finalizeaza printr-un act de constatare."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.