DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania. Hotararea nr. 1326/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 27 noiembrie 2009

Avand in vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum si ale art. 10 alin. (1) din Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de marfuri periculoase, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Prezenta hotarare stabileste cadrul general unitar de efectuare a transporturilor de marfuri periculoase in modurile rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare, desfasurate in intregime sau partial pe teritoriul Romaniei, incluzand activitatile de incarcare si descarcare, transferul/transbordarea dinspre sau inspre alt mod de transport, precum si stationarile impuse de circumstantele de transport, conform legislatiei in vigoare.
(2) Prezenta hotarare nu se aplica transporturilor de marfuri periculoase efectuate:
a) cu vehicule, vagoane sau nave apartinand institutiilor din sistemul national de aparare sau aflate sub raspunderea acestora ori asimilate acestora;
b) cu nave maritime pe cai navigabile maritime care fac parte din caile navigabile interioare;
c) cu bacuri care traverseaza numai cai navigabile interioare sau un port;
d) integral in perimetrul unei zone inchise, in care accesul public este restrictionat.

Art. 2
(1) Prezenta hotarare nu limiteaza dreptul autoritatilor publice cu atributii in domeniu de a emite, cu respectarea legislatiei comunitare si a legislatiei interne, reglementari si cerinte de siguranta privind:
a) transportul de marfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate cailor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentei hotarari;
b) utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite, in cazuri justificate;
c) normele speciale pentru transportul de marfuri periculoase in trenuri de calatori.
(2) Reglementarile mentionate la alin. (1) se adopta cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si se notifica Comisiei Europene.

Art. 3
Fara a aduce atingere legislatiei comunitare, mai ales celei privind accesul la piata, Romania, prin autoritatile publice cu atributii in domeniu, poate reglementa sau poate interzice transportul anumitor marfuri periculoase pe teritoriul sau, exclusiv din alte motive decat cele care tin de siguranta pe parcursul transportului, conform legislatiei in vigoare.

Art. 4
In sensul prezentei hotarari, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) A.D.R.- Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase, adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) R.I.D.- Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase, care figureaza in anexa C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983, astfel cum a fost modificata prin Protocolul de la Vilnius incheiat la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001, aprobata prin Legea nr. 53/2002;
c) A.D.N

Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare, adoptat la Geneva la 26 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 159/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 si 675 bis din 1 octombrie 2008;
d) vehicul orice autovehicul avand cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, precum si orice remorca, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine, a utilajelor mobile si a tractoarelor agricole si forestiere, care nu se deplaseaza cu o viteza mai mare de 40 km/h atunci cand transporta marfuri periculoase;
e) vagon orice vehicul care nu are mijloace proprii de propulsie, care circula pe propriile roti pe sine si se foloseste pentru transportul de marfuri;
f) nava o constructie navala care indeplineste prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2006/87/CE din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara si de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 389 din 30 decembrie 2006, p. 1, asa cum a fost modificata, transpusa in legislatia nationala prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o nava maritima.

Art. 5
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 8, marfurile periculoase nu se transporta in masura in care acest lucru este interzis conform dispozitiilor A.D.R., R.I.D., respectiv A.D.N., la care se face referire in anexa nr. 1, anexa nr. 2 sectiunea 2.1, respectiv anexa nr. 3 sectiunea 3.1.
(2) Fara a aduce atingere normelor generale privind accesul pe piata sau regulilor general aplicabile transportului de marfuri, se autorizeaza transportul de marfuri, sub rezerva respectarii conditiilor stabilite in anexa nr. 1, anexa nr. 2 sectiunea 2.1 sau anexa nr. 3 sectiunea 3.1.

Art. 6
Transportul de marfuri periculoase intre statele membre si state terte este autorizat in masura in care acesta respecta cerintele A.D.R., R.I.D. sau A.D.N., cu exceptia cazului in care in anexele la prezenta hotarare se prevede altfel.

Art. 7
(1) Cu exceptia cerintelor de constructie a ambalajelor, recipientelor, dispozitivelor sau mijloacelor de transport, autoritatile publice cu atributii in domeniu pot aplica din motive de siguranta a transportului dispozitii mai stricte in privinta transportului intern de marfuri periculoase efectuat cu vehicule, vagoane sau nave destinate cailor navigabile interioare inmatriculate sau puse in circulatie pe teritoriul national.
(2) Daca in urma analizei unui accident sau incident care a avut loc pe teritoriul Romaniei autoritatea competenta ajunge la concluzia ca dispozitiile de siguranta aplicabile sunt insuficiente pentru a limita pericolele comportate de acel tip de transport si in cazul in care adoptarea de masuri este urgenta, autoritatea competenta informeaza Comisia Europeana cu privire la proiectul de masuri si il adopta cu acordul acesteia si pe perioada pentru care Comisia Europeana autorizeaza aceasta.

Art. 8
(1) La transportul intern al marfurilor periculoase documentele pot fi redactate doar in limba romana.
(2) Autoritatea competenta poate solicita Comisiei Europene autorizarea adoptarii de derogari de la aplicarea dispozitiilor legislatiei comunitare sau prelungirea unor autorizatii acordate, cu conditia sa nu se pericliteze siguranta transporturilor, pentru:
a) derogari de la anexa nr. 1, anexa nr. 2 sectiunea 2.1 si/sau anexa nr. 3 pentru transportul pe teritoriul Romaniei a unor cantitati mici din anumite marfuri periculoase, cu exceptia substantelor cu un nivel mediu sau ridicat de radioactivitate, numai in cazul in care conditiile stabilite in alte reglementari pentru un astfel de transport nu sunt mai stricte decat conditiile stabilite in anexele la prezenta hotarare;
b) derogari de la anexa nr. 1, anexa nr. 2 sectiunea 2.1 sau anexa nr. 3 pentru transportul de marfuri periculoase pe teritoriul acestora, pentru transportul local pe distante scurte sau transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, atunci cand acesta face parte dintr-un proces industrial specific, care este strict controlat in conditii clar definite.
(3) Derogarile prevazute la alin. (2) sunt valabile pe o perioada de cel mult 6 ani de la data autorizarii stabilita in decizia de autorizare emisa de Comisia Europeana.
(4) Cu exceptia cazului in care se indica altfel, derogarile sunt valabile pentru o perioada de 6 ani.
(5) Derogarile se aplica fara discriminare.
(6) Autoritatea competenta poate, in mod exceptional si cu conditia de a nu periclita siguranta, sa emita autorizatii individuale pentru efectuarea operatiunilor de transport de marfuri periculoase pe teritoriul Romaniei care sunt interzise potrivit prezentei hotarari sau sa efectueze astfel de operatiuni in alte conditii decat cele specificate in prezenta hotarare, cu conditia ca aceste operatiuni de transport sa fie clar definite si sa se desfasoare pe o perioada limitata.
(7) Derogarile prevazute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9
(1) Prevederile anexei nr. 3 sectiunea 3.1 se aplica incepand cu data de 1 iulie 2011.
(2) Pana la data de 30 iunie 2011, transportului marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare i se aplica in mod corespunzator dispozitiile directivelor 96/35/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor pe probleme de siguranta a transportului rutier, feroviar si naval de marfuri periculoase si 2000/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2000 privind exigentele minime aplicabile examinarii consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar si pe caile navigabile al marfurilor periculoase, transpuse in legislatia nationala prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
Amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta hotarare la progresul stiintific si tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare si urmarire, in domeniile reglementate de prezenta hotarare, in special pentru a lua in considerare modificarile aduse A.D.R., R.I.D. si A.D.N., se adopta prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 11
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii informeaza Comisia Europeana cu privire la prezenta hotarare si la legislatia adoptata pentru aplicarea acesteia.

Art. 12
Anexele nr. 13 fac parte integranta din prezenta hotarare.
*
Prezenta hotarare transpune Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de marfuri periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 260 din 30 septembrie 2008.


center>ANEXA Nr. 1 - Transportul rutier


A.D.R.
Anexele A si B la A.D.R., aplicabile de la 1 ianuarie 2009, unde termenul "parte contractanta" se inlocuieste, dupa caz, cu termenul "stat membru al Uniunii Europene".


ANEXA Nr. 2 - Transportul feroviar


2.1. R.I.D.*)
Anexa la R.I.D., care figureaza in anexa C la Conventia privind transporturile internationale feroviare COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2009.

2.2. Dispozitii tranzitorii suplimentare
1. Pe teritoriul Romaniei se mentin in vigoare derogarile adoptate in temeiul art. 4 din Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind transportul feroviar de marfuri periculoase pana la 31 decembrie 2010 sau pana la data in care sectiunea 2.1 din prezenta anexa este modificata astfel incat sa reflecte Recomandarile ONU privind transportul de marfuri periculoase mentionate la respectivul articol, in cazul in care aceasta data este anterioara.
2. Pe teritoriul Romaniei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii autorizeaza, la cerere, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii utilizarea unor vagoane si vagoane-cisterna cu ecartamentul de 1.520/1.524 mm, construite inainte de 1 iulie 2005, care nu respecta dispozitiile prezentei hotarari, dar au fost construite in conformitate cu anexa II la Conventia privind traficul international feroviar de marfuri SMGS sau cu reglementarile nationale in vigoare la 30 iunie 2005, cu conditia ca aceste vagoane sa fie mentinute la nivelurile necesare de siguranta.
3. Pe teritoriul Romaniei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii autorizeaza, la cerere, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii utilizarea unor cisterne si vagoane construite inainte de 1 ianuarie 1997 care nu respecta dispozitiile prezentei hotarari, dar au fost construite in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare la 31 decembrie 1996, cu conditia ca aceste cisterne si vagoane sa fie mentinute la nivelele necesare de siguranta. Cisternele si vagoanele construite la 1 ianuarie 1997 sau dupa aceasta data si care nu respecta dispozitiile prezentei hotarari, dar care au fost construite in conformitate cu cerintele Directivei 96/49/CE in vigoare la data constructiei acestora, pot fi utilizate in continuare pentru transportul intern.
4. Pe teritoriul Romaniei, in zonele in care temperatura ambianta este de regula mai mica de -20 C, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate sa stabileasca, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, norme mai severe referitoare la temperatura de functionare a materialelor utilizate pentru ambalarea materialelor plastice, cisterne si echipamentul acestora destinate utilizarii in transportul feroviar national de marfuri periculoase, pana la includerea in sectiunea 2.1 din prezenta anexa a dispozitiilor privind temperaturile de referinta corespunzatoare pentru zonele climatice date.
5. Pe teritoriul Romaniei se mentin dispozitiile de drept intern, altele decat cele prevazute in prezenta hotarare, cu privire la temperatura de referinta pentru transportul gazelor lichefiate sau al amestecurilor de gaze lichefiate, pana la includerea temperaturilor de referinta corespunzatoare pentru zonele climatice desemnate in standardele europene si mentionarea lor in sectiunea 2.1 din prezenta anexa.
6. La transportul intern se mentin dispozitiile legislatiei nationale in vigoare la 31 decembrie 1996 cu privire la afisarea sau plasarea unui cod de actiune de urgenta sau card de pericol in locul numarului de identificare a pericolului prevazut in sectiunea 2.1 din prezenta anexa.
7. Pe teritoriul Romaniei se mentin si se pot emite dispozitii privind transportul feroviar de marfuri periculoase din si catre partile contractante ale Organizatiei de colaborare a cailor ferate OSJD. Prin masuri si obligatii corespunzatoare se garanteaza mentinerea unui nivel de siguranta echivalent cu cel prevazut in sectiunea 2.1 din prezenta anexa. Romania prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va informa Comisia cu privire la astfel de dispozitii.
8. Pe teritoriul Romaniei se mentin restrictiile nationale privind transportul de substante care contin dioxina si furan, aplicabile la 31 decembrie 1996.
--------------------------
*) Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 bis din 10 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA Nr. 3 - Transportul pe caile navigabile interioare


3.1. A.D.N.
In Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (A.D.N.) termenul "parte contractanta", prevazut la art. 3 lit. f) si h) si art. 8 alin. (2) si (4), precum si in Regulamentul anexat la A.D.N., se inlocuieste cu termenul "stat membru al Uniunii Europene".
3.2. Dispozitii tranzitorii suplimentare Certificatele care se emit, in conformitate cu prevederile art. 8.1. din A.D.N., in timpul perioadei de tranzitie mentionate la art. 9 alin. (1) din prezenta hotarare sau care au fost emise inainte de aceasta perioada raman valabile pana la expirare, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2016.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane
Legea 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Lege nr. 129/2015
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
OUG 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Ordonanta de urgenta 81/2014
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OG 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin OG 7/2005. Ordonanta 26/2014
Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportu
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
OUG 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Ordonanta de urgenta nr. 50/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare
Codul silvic si legislatie conexa. Cod 650. Actualizat la 17.10.2017
Editura C.H. Beck

Pret: 16 lei
14 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: