DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 13 ianuarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba standardele de cost pentru serviciile sociale organizate si administrate, in conditiile legii, de catre furnizorii publici de servicii sociale.
(2) Standardele de cost stau la baza determinarii necesarului cheltuielilor de functionare ale serviciilor sociale organizate si administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si a alocarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
(3) Standardele de cost constituie unul dintre criteriile in baza carora furnizorii publici de servicii sociale contracteaza servicii sociale cu furnizorii privati sau, dupa caz, cu alti furnizori publici.
(4) Pentru incadrarea in standardele de cost, la organizarea si infiintarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea in vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacitatii serviciului respectiv.

Art. 2
Standardele de cost reprezinta costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevazute de lege.

Art. 3
In situatia in care, datorita nevoilor specifice si situatiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizarii serviciului respectiv depasesc nivelul prevazut de standardul de cost, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, in calitate de furnizori publici de servicii sociale, aloca sumele necesare din veniturile proprii.

Art. 4
(1) Pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor si pentru asigurarea unor servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale angajeaza personalul din centrele rezidentiale si centrele de zi, cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) incadrarea pe categorii de personal;
b) normarea, pe tipuri de servicii, a personalului incadrat potrivit prevederilor lit. a), cu raportare la totalul personalului prevazut in statul de functii aprobat prin hotarare a consiliului judetean sau local;
c) incadrarea personalului corespunzator numarului maxim de posturi prevazut in statul de functii aprobat.
(2) Categoriile de personal prevazute la alin. (1) lit. a) se refera la personalul cu functii de conducere, functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire, precum si functii de specialitate pentru ingrijirea si asistenta beneficiarilor. Functiile personalului sunt prevazute in anexa nr. 4.
(3) Normarea personalului, prevazuta la alin. (1) lit. b), se realizeaza astfel:
a) in cazul serviciilor sociale acordate si organizate in centre rezidentiale, personalul de specialitate reprezinta minimum 60% din numarul total de personal;
b) in cazul serviciilor sociale acordate si organizate in centre de zi, personalul de specialitate reprezinta minimum 80% din numarul total de personal.
(4) Pentru serviciile sociale prevazute la alin. (3) lit. a) si b), se repartizeaza maximum doua posturi pentru functii de conducere, respectiv un post pentru directorul sau seful de centru si, dupa caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.
(5) Incadrarea cu personal, potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), se stabileste in functie de nevoile persoanelor beneficiare, precum si cu respectarea raportului numar de beneficiari/numar de personal.

Art. 5
(1) Pentru asigurarea transparentei privind utilizarea fondurilor alocate si administrarea acestora, furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a face publice informatiile privind costurile serviciilor sociale acordate.
(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligatia ca pana la data de 30 aprilie a fiecarui an sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si autoritatilor administratiei publice centrale aflate in subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile si personalul/tipul de serviciu, inregistrate in anul anterior raportarii.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale aflate in subordine si care au atributii in domeniul serviciilor sociale, emit instructiuni.

Art. 6
(1) Nivelul standardului de cost si raportul numar de beneficiari/personal angajat sunt prevazute in anexele nr. 13 la prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului;
b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap;
c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor varstnice.
(2) Finantarea serviciilor sociale conform standardelor de cost prevazute in anexele nr. 1 si 2 se asigura de la bugetul de stat in limita bugetelor aprobate anual cu aceasta destinatie in legea bugetului de stat si din bugetele proprii ale autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 7
Consiliile judetene, respectiv consiliile locale raspund de repartizarea sumelor si de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fara personalitate juridica, aflate in administrare.

Art. 8
Autoritatile administratiei publice locale care au in administrare servicii sociale, coordonatorii serviciilor publice de asistenta sociala organizate in conditiile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, precum si directorii serviciilor sociale cu personalitate juridica raspund, in calitate de angajator, de reorganizarea serviciilor sociale, in conditiile legii, cu incadrarea in standardele de cost aprobate.

Art. 9
In functie de dinamica cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (2), precum si de particularitatile in evolutie ale serviciilor sociale si de standardele de calitate aferente, prezenta hotarare se modifica si se completeaza in mod corespunzator, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 10
Anexele nr. 14 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Anexele 1-4


Anexa 1 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii copilului - partea 1
Anexa 1 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii copilului - partea 2
Anexa 2 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap - partea 1
Anexa 2 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap - partea 2
Anexa 2 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap - partea 3
Anexa 3 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor varstnice
Anexa 4 - Functiile personalului din serviciile sociale

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 66/2015 privind aprobarea OG 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Legea 66/2015
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Ordin nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014
Ordin nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Achizitii publice. Concesiuni. Remedii si cai de atac
Dan Cimpoeru

Pret: 46.66 lei
54.9 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
34 useri online

Useri autentificati: