DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 13 ianuarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba standardele de cost pentru serviciile sociale organizate si administrate, in conditiile legii, de catre furnizorii publici de servicii sociale.
(2) Standardele de cost stau la baza determinarii necesarului cheltuielilor de functionare ale serviciilor sociale organizate si administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si a alocarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
(3) Standardele de cost constituie unul dintre criteriile in baza carora furnizorii publici de servicii sociale contracteaza servicii sociale cu furnizorii privati sau, dupa caz, cu alti furnizori publici.
(4) Pentru incadrarea in standardele de cost, la organizarea si infiintarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea in vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacitatii serviciului respectiv.

Art. 2
Standardele de cost reprezinta costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevazute de lege.

Art. 3
In situatia in care, datorita nevoilor specifice si situatiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizarii serviciului respectiv depasesc nivelul prevazut de standardul de cost, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, in calitate de furnizori publici de servicii sociale, aloca sumele necesare din veniturile proprii.

Art. 4
(1) Pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor si pentru asigurarea unor servicii de calitate, furnizorii publici de servicii sociale angajeaza personalul din centrele rezidentiale si centrele de zi, cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) incadrarea pe categorii de personal;
b) normarea, pe tipuri de servicii, a personalului incadrat potrivit prevederilor lit. a), cu raportare la totalul personalului prevazut in statul de functii aprobat prin hotarare a consiliului judetean sau local;
c) incadrarea personalului corespunzator numarului maxim de posturi prevazut in statul de functii aprobat.
(2) Categoriile de personal prevazute la alin. (1) lit. a) se refera la personalul cu functii de conducere, functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire, precum si functii de specialitate pentru ingrijirea si asistenta beneficiarilor. Functiile personalului sunt prevazute in anexa nr. 4.
(3) Normarea personalului, prevazuta la alin. (1) lit. b), se realizeaza astfel:
a) in cazul serviciilor sociale acordate si organizate in centre rezidentiale, personalul de specialitate reprezinta minimum 60% din numarul total de personal;
b) in cazul serviciilor sociale acordate si organizate in centre de zi, personalul de specialitate reprezinta minimum 80% din numarul total de personal.
(4) Pentru serviciile sociale prevazute la alin. (3) lit. a) si b), se repartizeaza maximum doua posturi pentru functii de conducere, respectiv un post pentru directorul sau seful de centru si, dupa caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.
(5) Incadrarea cu personal, potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), se stabileste in functie de nevoile persoanelor beneficiare, precum si cu respectarea raportului numar de beneficiari/numar de personal.

Art. 5
(1) Pentru asigurarea transparentei privind utilizarea fondurilor alocate si administrarea acestora, furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a face publice informatiile privind costurile serviciilor sociale acordate.
(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligatia ca pana la data de 30 aprilie a fiecarui an sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si autoritatilor administratiei publice centrale aflate in subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile si personalul/tipul de serviciu, inregistrate in anul anterior raportarii.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale aflate in subordine si care au atributii in domeniul serviciilor sociale, emit instructiuni.

Art. 6
(1) Nivelul standardului de cost si raportul numar de beneficiari/personal angajat sunt prevazute in anexele nr. 13 la prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului;
b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap;
c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor varstnice.
(2) Finantarea serviciilor sociale conform standardelor de cost prevazute in anexele nr. 1 si 2 se asigura de la bugetul de stat in limita bugetelor aprobate anual cu aceasta destinatie in legea bugetului de stat si din bugetele proprii ale autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 7
Consiliile judetene, respectiv consiliile locale raspund de repartizarea sumelor si de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fara personalitate juridica, aflate in administrare.

Art. 8
Autoritatile administratiei publice locale care au in administrare servicii sociale, coordonatorii serviciilor publice de asistenta sociala organizate in conditiile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, precum si directorii serviciilor sociale cu personalitate juridica raspund, in calitate de angajator, de reorganizarea serviciilor sociale, in conditiile legii, cu incadrarea in standardele de cost aprobate.

Art. 9
In functie de dinamica cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (2), precum si de particularitatile in evolutie ale serviciilor sociale si de standardele de calitate aferente, prezenta hotarare se modifica si se completeaza in mod corespunzator, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 10
Anexele nr. 14 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Anexele 1-4


Anexa 1 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii copilului - partea 1
Anexa 1 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii copilului - partea 2
Anexa 2 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap - partea 1
Anexa 2 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap - partea 2
Anexa 2 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap - partea 3
Anexa 3 - Standardele de cost/an pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor varstnice
Anexa 4 - Functiile personalului din serviciile sociale