DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 3 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Institutul de Stiinte ale Educatiei, denumit in continuare I.S.E., se organizeaza si functioneaza ca institutie publica de cercetare si dezvoltare cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 37, sectorul 1.
(2) I.S.E. preia activitatea de curriculum si pe cea privind manualele scolare de la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, care se desfiinteaza.
(3) Activitatea I.S.E. se desfasoara in concordanta cu programele si politicile educationale ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(4) Pentru indeplinirea atributiilor in domeniile sale de activitate, I.S.E. realizeaza colaborari cu institutii de invatamant preuniversitar sau superior, cu alte organizatii si asociatii profesionale din tara si din strainatate.

Art. 2
I.S.E are ca scop realizarea de proiecte de cercetare si dezvoltare in domeniul educatiei, selectarea, pregatirea, stimularea si valorificarea potentialului tinerilor capabili de performanta, proiectarea, dezvoltarea, aplicarea si revizuirea curriculumului national.

Art. 3
(1) I.S.E. are urmatoarele atributii:
a) contribuie la fundamentarea stiintifica a deciziilor privind reforma si inovatia in invatamantul romanesc;
b) propune conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii politici, precum si initierea unor proiecte de acte normative privind curriculumul national in invatamantul preuniversitar, pregatirea si sustinerea tinerilor si a cadrelor didactice in activitati de inalta performanta;
c) asigura expertiza si consultanta, participa la formarea continua in stiintele educatiei;
d) asigura asistenta Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii in fundamentarea proiectelor de dezvoltare si a deciziilor referitoare la sistemul de invatamant;
e) editeaza publicatii de specialitate precum reviste, studii, carti, rapoarte tehnice in domeniul stiintelor educatiei;
f) participa la viata stiintifica interna si internationala in vederea schimbului si difuzarii de informatii;
g) dezvolta relatii si proiecte de colaborare cu alte institutii, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale si asociatii profesionale din tara si din strainatate;
h) acorda asistenta de specialitate unitatilor de invatamant care isi propun teme de cercetare;
i) realizeaza expertize cu privire la procesul de aplicare si de functionare in sistemul de invatamant a curriculumului national, in scopul asigurarii revizuirii periodice a acestuia;
j) asigura coordonarea stiintifica a elaborarii componentelor curriculumului national, planuri de invatamant, programe scolare si revizuirea periodica a acestora;
k) asigura corelarea stiintifica si coerenta metodologica dintre curriculum si celelalte componente ale sistemului national de invatamant;
l) realizeaza unele suporturi metodologice necesare proceselor de aplicare si de functionare eficienta a curriculumului national;
m) elaboreaza materiale si desfasoara programe de formare pentru cadre didactice, in vederea dezvoltarii competentelor de proiectare, implementare si evaluare a curriculumului;
n) ofera consultanta pentru elaborarea, aplicarea si evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local;
o) elaboreaza standarde nationale de evaluare, care vor fi utilizate ca repere pentru elaborarea probelor de evaluare la nivel national;
p) participa la proiecte nationale si internationale in domeniul curriculumului si formarii cadrelor didactice, finantate din fondurile interne sau internationale;
q) constituie si coordoneaza activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialisti si din cadre didactice cu experienta, in scopul proiectarii/revizuirii curriculumului national si al pregatirii elevilor capabili de performanta;
r) desfasoara activitati de cercetare si de analiza specifice in domeniile curriculumului national si evaluarii de proces;
s) propune Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii acordarea de burse de studii in tara si in strainatate, de premii, precum si alte modalitati de sustinere a performantei pentru elevii laureati ai olimpiadelor si concursurilor internationale;
t) organizeaza tabere de studiu si de odihna, excursii in tara si in strainatate pentru elevii capabili de performanta;
u) formeaza autorii de manuale scolare;
v) coordoneaza metodologic structura si continutul manualelor scolare;
w) acorda consultanta in vederea realizarii instrumentelor de elaborare a manualelor scolare.
(2) I.S.E. va cuprinde structuri fara personalitate juridica, care sa realizeze atributiile specifice scopului pentru care a fost infiintata institutia.

Art. 4
(1) Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul de functionare ale I.S.E. se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
(2) Conducerea I.S.E. este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, pe baza rezultatelor concursului organizat in conditiile legii.
(3) Numarul maxim de posturi ale I.S.E. este de 105.
(4) Posturile sunt prevazute, in conditiile legii, pentru personal contractual.
(5) Posturile I.S.E. se asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile din subordinea Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin redistribuirea numarului de posturi de la unitatile finantate integral de la bugetul de stat la unitatile din structura Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat si cu incadrarea in cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.
(6) I.S.E. are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activitatile desfasurate colaboratori externi, in conditiile legii.
(7) I.S.E. preia personalul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar cu atributii in sfera curriculumului si a coordonarii metodologice a elaborarii manualelor scolare.

Art. 5
(1) Cheltuielile curente si de capital ale I.S.E. se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(2) Salarizarea personalului I.S.E. se face conform prevederilor legislatiei in vigoare.
(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din tarife percepute pentru activitati de elaborare de planuri de invatamant si programe scolare pentru invatamantul particular sau alternativ, consultanta pentru elaborarea de strategii in domeniul dezvoltarii curriculare, elaborare/derulare de programe de pregatire a profesorilor, evaluare de proiecte curriculare si alte activitati, precum si din sponsorizari sau donatii si alte venituri dobandite in conditiile legii. Cuantumul tarifelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

Art. 6
Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari se preiau de la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar pe baza de protocol de predare-preluare incheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
Legea 96/2014 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Lege nr. 96/2014
Ordin 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat ? 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale
OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Ordin 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2013
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
Legea 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 206/2013
Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
HG 1252/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Drept comercial roman
Gheorghe Cristian,Gheorghe Cristian

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: