DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Hotarare nr. 1428/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 8 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, al art. 6 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei se organizeaza si functioneaza ca institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, cu patrimoniu propriu, in coordonarea directa a viceprimministrului, prin preluarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei, agentie care se desfiinteaza.
(2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar veniturile incasate, potrivit legii, se varsa integral la bugetul de stat.
(3) Veniturile incasate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei provin din tarifele percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, prestari servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.
(4) Sediul principal al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este in municipiul Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei isi desfasoara activitatea si in alte sedii.

Art. 2
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta energetica, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si exercita atributiile stabilite prin lege.

Art. 3
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei indeplineste atributiile si competentele prevazute in Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie sau prin alte acte normative in vigoare.

Art. 4
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile de reglementare ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, putand participa la activitatea acestora sau putand deveni membra a acestora.

Art. 5
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei colaboreaza, pe baza de protocol, cu alte institutii ale statului sau entitati, pentru realizarea atributiilor proprii si pentru utilizarea eficienta a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului.

Art. 6
(1) In scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei poate beneficia de servicii de consultanta, studii si asistenta de specialitate din tara sau din strainatate ori poate incheia acorduri de colaborare cu alte autoritati, precum si de programe de formare si perfectionare profesionala a personalului sau.
(2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei poate desfasura activitati de instruire si pregatire profesionala.

Art. 7
(1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si revocat prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 5 ani. In subordinea presedintelui se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului.
(2) Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este ajutat de 3 vicepresedinti, cu rang de subsecretari de stat, numiti si revocati prin decizie a primuluiministru, pentru un mandat de 5 ani.
(3) Presedintele si cei 3 vicepresedinti asigura indeplinirea atributiilor si competentelor ce revin Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, potrivit prevederilor legale in vigoare si ale prezentei hotarari.
(4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.
(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
(1) Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati publice, cu institutii nationale si internationale, cu persoanele juridice si fizice, romane sau straine;
b) aproba strategia de dezvoltare institutionala a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, programele de activitate si programele de cooperare;
c) aproba incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca ale salariatilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conditiile legii;
d) acorda delegarile de competenta si imputernicirile de reprezentare vicepresedintilor si personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in actul de delegare fiind precizate expres limitele si conditiile delegarii;
e) aproba atributiile si competentele celor 3 vicepresedinti, ale personalului si ale departamentelor, directiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri functionale si ale oficiilor teritoriale organizate in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
f) aproba statul de functii al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
g) aproba deplasarile in strainatate ale personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
h) propune si inainteaza Secretariatului General al Guvernului proiectul de buget al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
(2) Inlocuitorul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este numit prin decizie a acestuia pentru situatiile in care, din motive intemeiate, presedintele nu isi poate exercita atributiile prevazute in actele normative in vigoare, in conditiile prevazute de lege.

Art. 9
(1) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei se constituie Comitetul de reglementare, in conditiile legii.
(2) Comitetul de reglementare este alcatuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, in conditiile legii.
(3) Comitetul de reglementare adopta, cu votul majoritatii membrilor, ordinele si deciziile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei cu privire la reglementare.
(4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonata de presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
(5) Activitatea Comitetului de reglementare se desfasoara pe baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Art. 10
(1) In activitatea sa, Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ cu rol in asigurarea armonizarii intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluarea impactului reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si formularea de propuneri de imbunatatire a acestora.
(2) Consiliul consultativ este format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conformitate cu art. 9 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. (7) din Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Activitatea consiliului consultativ se desfasoara in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
(4) Hotararile consiliului consultativ au caracter de recomandare.

Art. 11
(1) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Orice alte atributii si sarcini ale departamentelor, inclusiv atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri functionale si ale oficiilor teritoriale organizate in cadrul institutiei se stabilesc prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
(3) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.
(4) Angajarea personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii.
(5) Salarizarea personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se face potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 12
(1) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorica a departamentelor, inclusiv directiile, serviciile, birourile, alte structuri functionale si oficii teritoriale organizate in cadrul institutiei, precum si numarul posturilor de conducere, se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conditiile legii.
(3) Prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pot fi constituite servicii, birouri si alte structuri functionale, conform prevederilor legale in vigoare.
(4) Numarul maxim de posturi este de 275.
(5) Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica, precum si statul de functii se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conditiile legii.
(6) Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prin decizie, pentru motive justificate, poate redistribui posturile intre structuri functionale si oficii teritoriale organizate in cadrul institutiei si poate promova personalul institutiei, in baza unui regulament specific.

Art. 13
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei se preia de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
(2) In termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul preluat potrivit alin. (1) se incadreaza pe noile functii in limita numarului de posturi aprobat Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu stabilirea drepturilor salariale aferente.
(3) Patrimoniul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, creditele bugetare ramase neutilizate la data intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, precum si celelalte drepturi si obligatii se preiau de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza de protocol de predare-preluare, potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 14
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, si Hotararea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 15
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 16
Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
Departamentele din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei asigura indeplinirea urmatoarelor atributii principale, care le revin, in conditiile legii, in urmatoarele domenii de activitate:
a) Departamentul reglementare piata de energie electrica, preturi si tarife asigura:
 • elaborarea de reglementari privind preturile si cantitatile de energie electrica si termica pe piata reglementata, tarifele pentru reteaua de transport, servicii de sistem, retelele de distributie, preturi/tarife ale furnizorilor de ultima optiune, tarifele la clientii finali captivi, precum si tarifele de racordare la reteaua electrica;
 • elaborarea de reglementari comerciale pe piata nationala de energie electrica, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de energie electrica, precum si monitorizarea pietei de energie electrica.
  b) Departamentul reglementare piata de gaze naturale, preturi si tarife asigura:
 • elaborarea de reglementari privind preturile si tarifele reglementate, inclusiv preturile pentru furnizorii de ultima optiune, precum si analizarea costurilor prezentate de operatorii licentiati la fundamentarea preturilor si tarifelor reglementate, cu prelucrarea unor indicatori specifici;
 • elaborarea de reglementari comerciale pe piata nationala de gaze naturale, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de gaze naturale, precum si monitorizarea pietei de gaze naturale.
  c) Departamentul reglementare acces la retea si autorizare in domeniul energiei electrice si gazelor naturale asigura:
 • elaborarea de reglementari tehnice, precum si reglementari privind acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, al gazelor naturale si al energiei termice produse in cogenerare, autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici in sectorul energiei electrice, precum si autorizarea operatorilor economici si a persoanelor de specialitate in sectorul gazelor naturale.
  d) Departamentul reglementare in domeniul eficientei energetice asigura:
 • implementarea si monitorizarea aplicarii politicii nationale de eficienta energetica, monitorizarea programelor de utilizare eficienta a energiei si a economiilor de energie rezultate, evaluarea tehnica a proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice pentru care se solicita finantare, elaborarea impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si publicarea liniilor directoare privind eficienta energetica si economiile de energie ca posibile criterii de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice, autorizarea auditorilor energetici si atestarea managerilor energetici;
 • promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta.
  e) Departamentul control si protectia consumatorilor asigura:
 • realizarea de activitati specifice privind protectia consumatorilor, solutionarea divergentelor din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, in conditiile legii, controlul respectarii reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si a normelor, reglementarilor si masurilor specifice privind cresterea eficientei energetice in toate domeniile de activitate.
  f) Departamentul cooperare, programe si comunicare asigura:
 • relatiile cu institutiile Uniunii Europene si cu entitatile nationale care coordoneaza transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar, derularea programelor de asistenta cu organisme internationale, coordonarea alinierii sistemului de reglementari din domeniul energiei electrice si din domeniul gazelor naturale, care sunt de competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, la legislatia Uniunii Europene, asigura relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, relatiile publice, relatia cu mass-media, activitatile specifice in domeniul comunicarii si al transparentei decizionale, precum si administrarea si dezvoltarea sistemului informatic al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
  g) Cabinetul presedintelui este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile legii.
  h) Directia juridica asigura legalitatea in desfasurarea activitatilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si apararea drepturilor si intereselor institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
  i) Directia economica asigura efectuarea lucrarilor specifice privind:
 • bugetul de venituri si cheltuieli, contabilitatea financiara si de gestiune, contabilitatea de angajamente, finantarea activitatilor institutiei, evidenta si gestiunea patrimoniului;
 • gestionarea, paza si protectia bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiei, achizitiile publice, dezvoltarea bazei materiale si gospodarirea acesteia, gestionarea arhivei de documente;
  j) Directia management si resurse umane asigura:
 • efectuarea lucrarilor specifice privind planificarea si monitorizarea Programului de reglementari al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, a sedintelor Comitetului de reglementare si a sedintelor consiliului consultativ; controlul managerial intern, care include sistemul calitatii; securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare in domeniu; situatiile de urgenta si gestionarea documentelor clasificate;
 • activitatea de management organizatoric, gestiunea resurselor umane, formarea profesionala a salariatilor, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, intocmirea si evidenta deciziilor privind organizarea si functionarea institutiei.
  k) Biroul audit public intern se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile legii.


  Anexa nr. 2 - Structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei


  [click pe imagine pentru versiunea marita]
  Structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
  HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
  Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
  Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
  OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
  Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
  Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
  Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
  OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
  HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
  Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
  Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
  OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
  Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
  Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
  OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
  Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
  OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
  Procedura penala. Partea generala. Partea speciala
  Zarafiu Andrei

  Pret: 89.9 lei
  76.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  65 useri online

  Useri autentificati: