DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 16 septembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc actele necesare, procedura, conditiile si termenele de solutionare a cererilor pentru eliberarea documentelor de calatorie in strainatate prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, emise de autoritatile romane, precum si procedurile pentru indeplinirea conditiilor privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, necesare exercitarii dreptului la libera circulatie."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Pasaportul diplomatic si pasaportul de serviciu, inclusiv cele electronice, sunt documentele de calatorie care se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, prin Directia Generala Afaceri Consulare, la solicitarea institutiilor sau autoritatilor publice interesate ori, dupa caz, a organismelor interesate, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(2) Solicitarile privind eliberarea pasapoartelor diplomatice sau de serviciu, inclusiv a celor electronice, trebuie sa fie insotite de note justificative in care se precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza sa se deplaseze in strainatate, intocmite de institutiile sau autoritatile ori, dupa caz, de organismele interesate.
(3) Procedurile, documentele necesare si termenele de eliberare a pasapoartelor diplomatice si a pasapoartelor de serviciu, inclusiv a celor electronice, se stabilesc prin instructiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunica institutiilor, organismelor si autoritatiior interesate."

3. La capitolul II, sectiunea a 2-a, alcatuita din articolele 415, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 2 - Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar

Art. 4
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple electronice se depun la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, in sistem de ghiseu unic, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(3) Serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei prevazute la alin. (1) primesc cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice numai pe masura dotarii cu echipamentele tehnice corespunzatoare.
(4) Dupa dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, in conditiile prevazute de art. 15 alin. (3) din lege.
(5) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare se depun, in tara, la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza tentoriala titularii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(6) In situatia in care sunt incidente dispozitiile prevazute de art. 15 alin. (3) si, dupa caz, alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple temporare pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Art. 5
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, insotite de urmatoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original si in fotocopie;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta prevazut de lege, completate pe numele titularului, in original;
c) pasaportul anterior, daca acesta exista.
(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se pot depune si de catre reprezentantul legal sau autoritatile medicale romane, in situatia in care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exercitiu. In aceasta situate, cererile trebuie insotite si de documente privind situatia medicala a titularului pe numele caruia se solicita eliberarea pasaportului simplu, care sa ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autoritatile medicale romane.

Art. 6
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, insotite de documentele prevazute la art. 5 alin. (1).
(2) La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala.
(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului aratator de la ambele maini. In cazul in care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzatoare si/sau degetele aratatoare prezinta rani, se preia amprenta plana, de buna calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, dupa caz. In situatia in care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzatoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibila, solicitantului i se poate elibera un pasaport simplu temporar, in conditiile legii.
(4) La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi ori sa poarte ochelari, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina.
(5) Impresiunile digitale si imaginea faciala colectate in scopurile prevazute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE)2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre se includ in mediul de stocare electronica a pasaportului simplu electronic si se stocheaza in baza de date a Sistemului national informatic de evidenta a pasapoartelor simple si in bazele de date de productie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1319/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice.
(6) Dupa personalizarea pasaportului simplu electronic si transmiterea acestuia la organul competent sa il elibereze, datele biometrice stocate in bazele de date de productie se sterg prin procedura automata.
(7) Impresiunile digitale stocate in baza de date a Sistemului national informatic de evidenta a pasapoartelor simple se sterg prin procedura automata imediat dupa ridicarea pasaportului simplu electronic in conditiile art. 14 sau, daca nu a fost ridicat in astfel de conditii, cel tarziu la implinirea unui termen de 3 luni de la data programata pentru eliberarea acestuia.

Art. 7
(1) Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre:
a) ambii parinti;
b) parintele imputernicit de celalalt parinte printr-o procura speciala ori care are acordul scris al celuilalt parinte;
c) parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
d) parintele in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte;
e) unul dintre parinti, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, numai pentru situatiile prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;
f) parintele supravietuitor;
g) reprezentantul legal al minorului;
h) persoana imputernicita printr-o procura speciala de persoanele prevazute la lit. a), c), d), f) si g).
(2) Cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (1) se depun insotite de urmatoarele documente:
a) certificat de nastere al minorului, in original si in fotocopie;
b) documentul/ele de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie;
c) hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie, numai pentru cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de catre acestea potrivit alin. (1) lit. h);
d) hotarare judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de catre acesta potrivit alin. (1) lit. h);
e) documente emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de acesta potrivit alin. (1) lit. h), in original si in fotocopie;
f) act de deces al parintelui, pentru cererile formulate de parintele supravietuitor prevazut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de catre persoana imputernicita de acesta potrivit alin. (1) lit. h), in original si in fotocopie;
g) procura speciala sau declaratie privind acordul celuilalt parinte, pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. b), in original;
h) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita potrivit alin. (1) lit. h), in original;
i) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta, prevazut de lege, completate pe numele minorului, in original;
j) pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista;
k) doua fotografii color identice ale minorului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situatiile in care acesta nu este prezent la depunerea cererii.
(3) Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu electronic pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de persoanele prevazute la alin. (1), prezenta minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie.
Cererile trebuie insotite de documentele prevazute la alin. (2) lit. a)-j), dupa caz.
(4) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de acestia numai cu acordul:
a) ambilor parinti;
b) parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
c) parintelui in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte;
d) unui parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, doar in situatiile prevazute la art. 171 alin. (1) lit. e) din lege;
e) parintelui supravietuitor;
f) reprezentantului legal al minorului.
(5) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pot fi formulate si de minorul casatorit in conditiile legii, fara a mai fi necesar acordul parintilor sau al reprezentantului legal.
(6) Cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (4) sau (5) se depun insotite de urmatoarele documente:
a) cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate avand forma si continutul stabilite potrivit HG 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare, trebuie insotite de certificatul de nastere, in original si in fotocopie;
b) declaratie, hotarare judecatoreasca sau act de stare civila, astfel:
1. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de ambii parinti, in original;
sau
2. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de parintele sau reprezentantul legal caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, in original, insotita de hotararea instantei, in original si fotocopie;
sau
3. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de un parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, in original, insotita de documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, in original si fotocopie;
sau
4. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de parintele supravietuitor, in original, insotita de actul de deces al celuilalt parinte, in original si in fotocopie;
sau
5. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de un parinte si hotarare judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila, in original si in fotocopie;
sau
6. certificat de casatorie al minorului casatorit in conditiile legii, in original si in fotocopie.
c) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu in regim de urgenta, prevazut de lege, completata pe numele minorului, in original;
d) pasaportul anterior, daca acesta exista.

Art. 8
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare se depun de catre persoanele prevazute la art. 5 sau, dupa caz, art. 7, insotite de urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 5 sau, dupa caz, art. 7 alin. (2) sau alin. (6);
b) dovada achitarii tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, in conditiile prevazute de lege;
c) doua fotografii color identice ale titularului, avand dimensiunile 3,5 * 4,5 cm, pentru cererile depuse in strainatate si pentru cei aflati in situatia prevazuta la art. 15 alin. (4) din lege.
(2) In cazul cererilor depuse in strainatate, pentru dovedirea identitatii, solicitantul pasaportului simplu temporar poate prezenta si documente eliberate de autoritatile romane care ii atesta identitatea, expirate de cel mult 6 luni, insotite de declaratia pe propria raspundere ca nu a pierdut cetatenia romana.
(3) In situatia in care solicitantul nu poseda documente eliberate de autoritatile romane care sa ii dovedeasca identitatea, functionarul consular are obligatia de a efectua la autoritatile competente romane verificarile necesare pentru stabilirea identitatii persoanei pentru care se solicita eliberarea pasaportului simplu temporar, precum si pentru verificarea indeplinirii conditiilor necesare solutionarii cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare.
In acest sens, Directia Generala Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe incheie protocol de colaborare cu Directia Generala de Pasapoarte, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Centrul National pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 9
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare sunt acceptate numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au fost completate corespunzator, prin parcurgerea tuturor rubricilor;
b) datele inscrise corespund cu datele din documentele care insotesc cererea;
c) sunt insotite de toate documentele corespunzatoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice;
d) preluarea imaginii faciale a fost posibila, in cazul cererilor care privesc eliberarea pasaportului simplu electronic.
(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse in strainatate pot fi acceptate fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c), daca in urma verificarilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) a fost posibila stabilirea identitatii solicitantului, iar acesta indeplineste conditiile necesare solutionarii cererii.
(3) Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor se dau in fata functionarului care primeste cererea, caz in care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale parintilor, al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si fotocopie.
(4) Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor, date in alte conditii decat cele prevazute la alin. (3), precum si procura speciala trebuie sa fie autentificate, in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de autoritatile straine.
(5) Hotararile judecatoresti pronuntate in strainatate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru recunoastere si punere in executare.
(6) Actele de stare civila ale cetatenilor romani eliberate de autoritati straine trebuie sa fie inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane, potrivit legii.
(7) Declaratiile si procura speciala prevazute la alin. (4), precum si actele de stare civila ale strainilor si ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European emise de autoritatile straine, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) documentele eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se apostileaza;
b) documentele eliberate de autoritatile statelor cu care Romania a incheiat tratate de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate, potrivit prevederilor cuprinse in tratatele respective;
c) documentele care nu se incadreaza in categoriile prevazute la lit. a) si b) se supralegalizeaza in conditiile prevazute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
(8) Declaratiile prevazute la alin. (4), precum si documentele emise de institutia straina care organizeaza studiile sau concursurile ori care urmeaza sa efectueze tratamentul medical trebuie sa fie insotite de o traducere legalizata.
(9) Fotografiile prevazute la art. 7 si 8 se confirma in fata functionarului care primeste cererea, de catre persoana care o formuleaza, si trebuie sa reprezinte fizionomia actuala a titularului, sa fie realizate din fata, pe un fond clar, neutru si de o singura culoare, astfel incat sa permita identificarea conturului capului.
Titularul fotografiei nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi ori sa poarte ochelari, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie, fotografia poate fi realizata cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina.

Art. 10
(1) Declaratiile date in conditiile art. 9 alin. (3), datele inscrise in formular, precum si documentele prezentate in fotocopie se certifica de functionarul care primeste cererea.
In cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei in strainatate ori prin procura speciala autentificata de acestea, documentele prezentate in fotocopie si fotografiile se certifica de functionarul consular, caz in care cererea transmisa spre solutionare autoritatilor competente din tara trebuie insotita numai de copiile documentelor, respectiv fotografiile astfel certificate.
(2) Functionarul care primeste cererea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9, iar in cazul in care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine daca datele de identitate ale titularului sunt reale solicita suplimentar prezentarea oricaruia dintre urmatoarele documente, dupa caz:
a) certificat de nastere;
b) certificat de casatorie;
c) permis de conducere auto;
d) livret militar;
e) alte documente care pot servi la stabilirea identitatii titularului.
(3) In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, autoritatile competente sa solutioneze cererile transmit datele necesare la Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea validarii acestora.
(4) In cazul cererilor depuse in tara, documentele prezentate in original, cu exceptia procurii speciale, a declaratiei privind acordul parintilor, a dovezii achitarii taxelor si tarifelor aferente eliberarii pasaportului si, dupa caz, a tarifului suplimentar, se restituie solicitantului impreuna cu un tichet care contine mentiuni privind data primirii cererii, numele si prenumele solicitantului, data programata pentru eliberarea pasaportului si, dupa caz, numele si prenumele persoanei imputernicite sa ridice pasaportul.
(5) In cazul cererilor depuse in strainatate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei aplica procedurile de lucru pentru eliberarea pasapoartelor, stabilite prin norme interne, si restituie solicitantului documentele prezentate in original, cu exceptia procurii speciale si a declaratiei privind acordul parintilor.
(6) Pasapoartele anterioare prezentate la depunerea cererii se anuleaza si se restituie titularului. Pasapoartele simple temporare se anuleaza si in urmatoarele situatii:
a) la inmanarea catre titular a pasaportului simplu electronic, pentru pasapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) si f) din lege;
b) la predarea de catre titular a pasaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)- d) din lege, cu exceptia situatiei in care acesta solicita, in scris, pastrarea la autoritatea emitenta, pe perioada valabilitatii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleasi motive pentru care a fost eliberat.

Art. 11
(1) In situatia in care preluarea imaginii faciale nu a fost posibila in conditiile art. 6 alin. (4), solicitantul va fi informat despre posibilitatea eliberarii unui pasaport simplu temporar.
(2) In situatia in care in urma verificarilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibila stabilirea identitatii solicitantului, acesta va fi informat despre posibilitatea eliberarii unui titlu de calatorie.

Art. 12
(1) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) In cazul cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, potrivit art. 4 alin. (4) si (6), competenta de solutionare revine acestora.
(3) In cazul cererilor prevazute la alin. (1) si (2) depuse, dupa caz, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantii au resedinta sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, eliberarea documentelor solicitate se face numai dupa consultarea evidentelor serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza teritoriala solicitantii au domiciliul.
Dupa inmanarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cererea impreuna cu documentatia care o insoteste se transmit la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza teritoriala solicitantii au domiciliul.
(4) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse in strainatate revine misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei.

Art. 13
Cererile se solutioneaza de autoritatile competente, in termene care curg de la data depunerii acestora si care nu pot depasi:
a) 3 zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple, in regim de urgenta, depuse in tara, si in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple temporare;
b) 20 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple depuse in tara;
c) 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
d) 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

Art. 14
(1) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate unde a fost depusa cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acestia printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9.
(2) Pasapoartele care nu au fost ridicate de titulari de la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor la data programata se pastreaza pentru o perioada de 60 de zile, dupa care se transmit la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantul are domiciliul, pentru a fi luate masuri de anuntare a titularului.
Pasapoartele neridicate se pastreaza pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.
(3) La eliberarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar, persoanele prevazute la alin. (1) prezinta un document de identitate valabil, insotit, dupa caz, de certificatul de nastere al minorului sub 14 ani, in original.
(4) La ridicarea pasaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor inscrise in mediul de stocare electronica, sens in care i se asigura conditiile corespunzatoare de securitate si confidentialitate.
(5) Informatiile privind eliberarea unui pasaport simplu temporar se transmit de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular unde a fost depusa cererea Directiei Generale de Pasapoarte, care le va comunica serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza teritoriala solicitantii au domiciliul sau, dupa caz, au avut ultimul domiciliu.

Art. 15
Impotriva deciziei de respingere a cererii, comunicata in conditiile prevazute la art. 21 alin. (2) din lege, solicitantul poate adresa plangere prealabila, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
"

4. La Capitolul II, Sectiunea 3 , alcatuita din articolele 16 - 18, se abroga.

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Titlul de calatorie este documentul care se elibereaza de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei cetatenilor romani aflati in strainatate, care nu mai poseda document de calatorie valabil, pentru ca titularul sa isi poata continua calatoria, reglementa sederea pe teritoriul unui stat ori pentru a se intoarce in tara.
De la data stabilita potrivit art. 6 alin. (3) din lege, titlul de calatorie se elibereaza cetatenilor romani aflati in strainatate, care nu mai poseda un document de calatorie valabil, numai pentru ca titularul sa se intoarca in tara.
(2) Ministerul Afacerilor Externe stabileste proceduri pentru stabilirea identitatii cetatenilor romani care solicita titlu de calatorie si pentru eliberarea acestor documente.
(3) In situatia in care in urma verificarilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibila stabilirea identitatii solicitantului, se elibereaza un titlu de calatorie avand mentiunea identitate incerta, iar solicitantul va fi indrumat sa se deplaseze in Romania pentru clarificarea situatiei."

6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Solutionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de calatorie in cazul pierderii sau furtului documentelor de calatorie este conditionata de prezentarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului, in conditiile prevazute de art. 25 din lege.
In cazul declararii furtului pasaportului simplu, al pasaportului simplu electronic sau al pasaportului simplu temporar la cea mai apropiata unitate de politie din strainatate, adeverinta va fi insotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat.
(2) Obligatia declararii pierderii poate fi realizata, in cazul pasaportului simplu, al pasaportului simplu electronic sau al pasaportului simplu temporar, si cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie in care titularul va declara pe propria raspundere imprejurarile producerii evenimentului.
(3) In cazul distrugerii partiale a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, solutionarea cererii pentru eliberarea unui nou pasaport este conditionata de prezentarea pasaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente de continut care sa faca posibila identificarea documentului.
(4) In situatia in care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate au fost instiintate de pierderea, distrugerea sau furtul unui document de calatorie, acestea au obligatia de a comunica situatia, de indata, Directiei Generale de Pasapoarte."

7. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 23. - (1) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 29 alin. (4) din Lege, Directia Generala de Pasapoarte poate furniza, la cerere, cu achitarea taxelor prevazute de lege, date privind cetatenia romana cuprinse in Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple. (2) In comunicarile prevazute la alin. (1) se inscriu numai datele detinute in evidentele Directiei Generale de Pasapoarte, referitoare la solicitant."

8. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate poate depune cerere pentru eliberarea unui pasaport simplu, a unui pasaport simplu electronic sau a unui pasaport simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se depun personal, in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.
(3) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3) si, dupa caz, alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple temporare pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(4) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(5) Cererile prevazute la alin. (1) trebuie insotite de urmatoarele documente:
a) pasaportul anterior, daca acesta exista;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului prevazute de lege, completata pe numele titularului;
c) certificate de stare civila, in original si fotocopie;
d) documente eliberate de autoritatile statului de domiciliu, in original si fotocopie, impreuna cu traducerea in limba romana, dupa caz, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii:
1. a dobandit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an sau, dupa caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
2. a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificarii familiale cu o persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;
3. a dobandit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului respectiv;
4. a dobandit si cetatenia statului respectiv;
5. a dobandit un drept de munca ori este inscris intr-o institutie privata sau publica cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala;
6. a dobandit un certificat de inregistrare sau document care atesta rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
e) doua fotografii color identice ale titularului, avand dimensiunile 3,5 * 4,5 cm, care respecta conditiile prevazute la art. 9
(6) In cazul in care exista diferente intre numele si prenumele inscrise in documentele prezentate potrivit alin. (5) si cele solicitate a fi inscrise in pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite in strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa inscrierea mentiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Domiciliul cetateanului roman minor se stabileste de drept, in conditiile legii, in statul in care au domiciliul ambii parinti, parintele supravietuitor, parintele caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori reprezentantul legal.
In situatia in care parintii nu au acelasi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de acestia sau, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti, de instanta de judecata.
(2) Dovada domiciliului in strainatate al minorului se face cu:
a) pasaportul acestuia, in care este mentionat statul de domiciliu;
b) pasaportul parintilor, unuia dintre parinti sau reprezentantului legal, dupa cum urmeaza:
1. pasapoartele ambilor parinti, in cazul in care acestia au domiciliul in acelasi stat;
sau
2. pasaportul unuia dintre parinti si declaratia celuilalt parinte, prin care isi exprima acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila;
3. pasaportul parintelui supravietuitor;
4. pasaportul parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
5. pasaportul reprezentantului legal.
(3) Dispozitiile art. 9 se aplica in mod corespunzator si cu privire la pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice sau pasapoartele simple temporare, cu mentionarea domiciliului in strainatate.
Documentele originate se restituie solicitantului, cu respectarea dispozitiilor art. 10 alin. (4) si (5)."

10. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu si a pasaportului simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoarteior simple la care acestea au fost depuse potrivit art. 28 alin. (2) (4), cu aplicarea, dupa caz, a dispozitiilor art. 12 alin. (3), sau Directiei Generale de Pasapoarte.
(2) In vederea solutionarii, cererile pentru eliberarea pasaportului simplu si a pasaportului simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, certificate de functionarul consular, se transmit impreuna cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (5) la Directia Generala de Pasapoarte.
(3) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, depuse in tara, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple la care acestea au fost depuse potrivit art. 28 alin. (2) sau alin. (3), cu aplicarea, dupa caz, a dispozitiilor art. 12 alin. (3), iar a celor depuse in strainatate revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale Romaniei."

11. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 32
(1) Ridicarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, se face cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 14.
(2) Eliberarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea urmatoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atesta domiciliul in Romania emis de autoritatile romane competente;
b) pasaportul anterior, daca este cazul.
(3) Actul de identitate prezentat se transmite serviciului public comunitar pentru evidenta persoanelor care l-a emis, pentru a fi retras.
Pasaportul anterior se anuleaza si se restituie titularului."

12. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 33
(1) Cetateanul roman care are domiciliul in strainatate isi poate stabili oricand, in mod liber, domiciliul in Romania.
(2) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in Romania poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor competent, potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cartii de identitate, care va face dovada domiciliului in Romania.
(3) Serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor competent sa elibereze cartea de identitate retrage documentul de calatorie, cu mentionarea domiciliului in strainatate, in vederea anularii mentiunii sau, dupa caz, a pasaportului de catre structura de pasapoarte emitenta sau, daca documentul de calatorie nu exista, solicita celui in cauza darea unei declaratii cuprinzand motivele pentru care nu-l poate preda.
Documentul de catatorie sau, dupa caz, declaratia solicitantului se transmit structurii de pasapoarte emitente."

13. Dupa articolul articolele 33^1 si 33^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 33^1
Titularii pasapoartelor simple, pasapoartelor simple electronice si ai pasapoartelor simple temporare au drept de acces, de interventie si de opozitie asupra prelucrarilor de date cu caracter personal, in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulate a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 33^2
Personalul care prelucreaza date cu caracter personal in scopurile prevazute de lege are obligatia de a respecta confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare."


14. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Modelul formularelor necesare pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, modelul declaratiei privind acordul parintilor/celuilalt parinte cu privire la eliberarea unui pasaport pentru minor, precum si modelul declaratiei in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii pasaportului se stabilesc prin dispozitie a directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte, iar modelul declaratiei pe propria raspundere, prezentata in punctul de trecere a frontierei, precum si modelul declaratiei privind acordul parintilor pentru iesirea din tara a minorului insotit de o persoana fizica majora se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera."

Art. II
Mentiunile privind includerea minorilor in pasapoartele parintilor raman valabile si permit iesirea din tara a minorului in conditiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la expirarea valabilitatii acestora sau, dupa caz, pana la implinirea varstei de 14 ani.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Ordin nr. 161/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
HG 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Hotararea nr. 219/2011
OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
OUG 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Ordonanta de urgenta 107/2009
Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OUG nr. 87/2009 privind modificarea OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
OUG nr. 207/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
HG nr. 1319/2008, hotarare privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Tehnici de manipulare. Editia VII
Ficeac Bogdan

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: