DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 968/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Hotarare nr. 968/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 14 septembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (2), punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"37. reprezinta statul in fata instantelor si a organelor de urmarire penala, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Garda Financiara si unitatile sale teritoriale si/sau Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile sale subordonate, in baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;".

2. La articolul 4 alineatul (3), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. Activitate interna:
a) exercita functia de audit public intern in conditiile legii;
b) efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul unitatilor subordonate, in domeniul sau de activitate, in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;
c) exercita controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu, in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
d) elaboreaza, fundamenteaza si avizeaza, dupa caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, pentru aparatul propriu, Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia;
e) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator tertiar de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar."

3. La articolul 4 alineatul (3), punctul 5 se abroga.

4. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 27.159, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

5. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat conform alin. (3)."

6. La articolul 7, alineatele (5), (6), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate in directa subordine a vicepresedintelui, si numarul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale, a birourilor vamale de frontiera si de interior si a punctelor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
............
(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, pentru directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, pentru birourile vamale de frontiera si de interior se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
............
(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.
(10) Directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, precum si directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si al Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii."

7. La articolul 8, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, cu exceptia directorilor coordonatori si directorilor coordonatori adjuncti, care se numesc in functie prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii, sunt numite, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

8. La articolul 10, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc in functie prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
(6) Sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publica -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

9. La articolul 11, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Repartizarea numarului maxim de posturi prevazut la pct. 1 din anexa nr. 2 pe directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.
............
(4) Structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, orasenesti si comunale, precum si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Structurile organizatorice teritoriale aferente activitatii de trezorerie si contabilitate publica si ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finantelor Publice se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul ministrului finantelor publice."

10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) prin decizie a directorului coordonator, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie."

11. La anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala", nota privind numarul maxim de posturi se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF, inclusiv presedintele, 2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor demnitarilor, se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF."

12. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

13. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"****) Cele cate 10 autoturisme sunt destinate activitatii de inspectie fiscala la nivelul fiecarei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului coordonator."

Art. II
Incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.


Anexa (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 109/2009) - Numarul maxim de posturi aferent aparatului propriu si unitatilor aflate in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - ANAF


                                                      Numarul maxim de posturi
1. Aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor 
publice judetene, in subordinea carora functioneaza administratiile finantelor publice municipale, 
administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice         27.159* 
orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in subordinea careia functioneaza 
administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii si administratiile finantelor publice 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti 
 
2. Garda Financiara                                                  1.805
 
3. Autoritatea Nationala a Vamilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 
care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor si cabinetul acestuia                           4.586
 

* In numarul maxim de posturi sunt inclusi presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 2 vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal
Vintila Nicoleta,Filipescu Maria-Oana,Lazar Paula

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: