DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 8 iulie 2009In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La punctul 2.d), dupa liniuta a 27-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 28-a, cu urmatorul cuprins:
"- plasamentul privat - instrument de datorie publica materializat prin contractarea in mod direct de imprumuturi sau vanzarea directa de titluri de stat catre un investitor ori un grup restrans de investitori autorizati sa opereze pe pietele financiare care au capacitatea de a evalua si administra beneficiile si riscurile unei oportunitati de investitii si care se afla sub reglementarea autoritatilor de supraveghere a pietelor financiare. Utilizarea acestui instrument se realizeaza in conditii specifice determinate de caracterul confidential al tranzactiei solicitat de investitori."

2. La punctul 3.2.1, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) plasamente private."

3. Punctul 3.2.4 se abroga.

4. Dupa punctul 3.2.6 se introduce un nou punct, punctul 3.2.6^1, cu urmatorul cuprins:
"3.2.6^1. In scopul limitarii riscurilor asumate de catre stat in utilizarea instrumentelor de datorie, in functie de complexitatea fiecarei tranzactii si a documentatiei contractuale aferente, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, poate solicita unor firme de avocatura servicii de consultanta juridica"

5. Punctul 4.1.a), b)2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4.1.a), b)2. Procedura lansarii emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice:
1. directia de specialitate fundamenteaza necesitatea lansarii unei emisiuni de titluri de stat pe pietele internationale de capital, ca instrument de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, si supune aprobarii Guvernului, printr-un memorandum, principalele caracteristici ale acesteia in ceea ce priveste suma, scadenta, moneda;
2. cererea de oferta se transmite catre institutii financiare care au capacitatea si experienta sa efectueze astfel de tranzactii. In cuprinsul acesteia se specifica principalele caracteristici ale emisiunii, fara a se limita la acestea: suma, scadenta, moneda, criteriile care vor fi avute in vedere in procesul de selectie, precum si termenul pana la care poate fi transmisa;
3. ofertele primite in termenul specificat in cererile de oferta sunt evaluate pe baza criteriilor mentionate la pct. 2, care indud urmatoarele: elementele fixe de cost care nu se pot modifica pana la momentul lansarii emisiunii (comisionul de administrare a tranzactiei, costurile cu consultanta juridica, in cazul in care acestea sunt incluse in acest comision), strategia propusa de institutiile financiare pentru lansarea emisiunii, capabilitatea de distribuire a emisiunii catre potentiali investitori, istoricul si experienta ofertantilor in finalizarea unor tranzactii similare ale emitentilor suverani, activitatea pe piata primara si secundara, interna si externa a titlurilor de stat emise de Romania, precum si alti factori considerati relevanti;
4. efectuarea selectiei intermediare a institutiilor financiare prin intocmirea «listei scurte» si aprobarea acesteia de catre ministrul finantelor publice;
5. organizarea de intrevederi cu institutiile financiare selectate in «lista scurta» pentru dezbatere si o eventuala actualizare a ofertelor depuse initial;
6. evaluarea ofertelor rezultate si intocmirea clasamentului, luandu-se in considerare criteriile prevazute la pct. 3; rezultatele evaluarii si clasamentul ofertelor institutiilor financiare, precum si propunerea de numire a administratorilor tranzactiei se aproba de catre ministrul finantelor publice;
7. aprobarea prin ordin al ministruJui finantelor publice a administratorilor desemnati ai tranzactiei, suma, scadenta, precum si alte elemente de baza ale acesteia, cu exceptia celor care depind de evolutia conditiilor de piata si care se pot modifica pana la momentul lansarii efective a emisiunii;
8. intre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si administratorii desemnati ai tranzactiei se semneaza scrisoarea de mandat, in cuprinsul careia se vor preciza, fara a se limita la acestea, responsabilitatile si obligatiile administratorilor, comisionul perceput de acestia pentru administrarea tranzactiei, precum si eventuale cheltuieli care sunt suportate de catre administratorii tranzactiei;
9. selectarea firmei/firmelor de consultanta juridica care va/vor analiza si definitiva documentatia contractuala aferenta emisiunii de titluri de stat in numele Ministerului Finantelor Publice. In alegerea acestora se vor avea in vedere o serie de criterii considerate relevante pentru scopul propus, mentionate in cererile de oferta transmise de Ministerul Finantelor Publice;
10. desfasurarea procesului de pregatire a lansarii emisiunii si elaborarea documentatiei aferente: colectarea de informatii in vederea elaborarii prospectului de emisiune, organizarea de intalniri intre administratorii tranzactiei si institutii reprezentative ale statului (procesul de due dilligence), realizarea marketingului emisiunii prin organizarea de roadshows in centre financiare recomandate de administratorii tranzactiei;
11. lansarea emisiunii, cu stabilirea caracteristicilor principale: cupon, randament, pret;
12. semnarea documentatiei aferente tranzactiei de catre ministrul finantelor publice;
13. suma aferenta emisiunii se vireaza in contul Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor legale in vigoare. Suma incasata va fi reintregita, dupa caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente emisiunii (cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu marketingul emisiunii etc.), la care se adauga discontul, in cazul in care emisiunea se lanseaza cu discont.
Reintregirea sumei emisiunii se efectueaza:
 • din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si Imprumuturi», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si
 • din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si Imprumuturi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobanzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului;
  14. in cazul in care pretul emisiunii este cu prima, prima inregistrata reprezinta venit al bugetului de stat si se vireaza la cap. «Alte venituri»;
  15. in functie de evolutiile pietelor financiare interne si internationale, tinand cont de necesitatile de finantare si refinantare a datoriei publice guvernamentale si in baza unei fundamentari in acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pietele internationale pot fi redeschise, cu aprobarea ministrului finantelor publice; in cadrul fundamentarii se vor prezenta argumentele in favoarea redeschiderii, precum si conditiile de desfasurare a acesteia (administratorii tranzactiei, avocati etc.);
  16. operatiunea de redeschidere se poate aplica in mod corespunzator si emisiunii de titluri de stat lansate pe piata internationala, conform Hotararii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractarii unui imprumut extern, sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominata in euro, in conditiile in care suma care se doreste a fi obtinuta prin redeschidere se incadreaza in limita aprobata prin aceasta hotarare."

  6. La punctul 4.1.a),b)4, subpunctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "2. Ministerul Finantelor Publice selecteaza institutia/institutiile finantatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5;"

  7. Dupa punctul 4.1.a),b)4 se introduce un nou punct, punctul4.1.a),b)5, cu urmatorul cuprins:
  "4.1.a),b)5. Procedura contractarii de imprumuturi prin plasamente private se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
  1. un investitor sau un grup restrans de investitori transmite Ministerului Finantelor Publice o oferta de efectuare a unui plasament privat;
  2. Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, efectueaza analiza comparativa a termenilor si conditiilor ofertei primite cu cele aferente instrumentelor de datorie cu caracteristici similare emise de Romania (de exemplu, pret, randament, maturitate, moneda) pe pietele financiare interne si externe. In cazul in care nu exista instrumente de datorie cu caracteristici similare emise de Romania, analiza poate avea in vedere compararea cu instrumente cu caracteristici similare emise de tari clasificate intr-o categorie de rating apropiata de cea a Romaniei;
  3. In cazul in care oferta este considerata avantajoasa prin raportarea la conditiile respective de piata, se supune aprobarii ministrului finantelor publice mandatul de negociere a ofertei (conditiile si termenii financiari, precum si alte conditii, daca este cazul);
  4. termenii si conditiile ofertei si documentatia contractuala aferenta se negociaza in conformitate cu mandatul aprobat de ministrul finantelor publice;
  5. rezultatele negocierii se aproba de ministrul finantelor publice;
  6. documentatia contractuala aferenta tranzactiei se semneaza de catre ministrul finantelor publice;
  7. suma aferenta plasamentului privat se vireaza in contul Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor legale in vigoare. Suma incasata va fi reintregita, dupa caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente (de exemplu, cheltuieli cu avocatii), la care se adauga discontul, in cazul in care plasamentul privat s-a efectuat prin emiterea de titluri de stat cu discont. Reintregirea sumei imprumutului se efectueaza:
 • din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si
 • din bugetul de stat, cap: 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobanzi aferente datoriei publice exteme directe» - cu valoarea discontului."

  8. La punctul 4.1.i), dupa subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu urmatorul cuprins:
  "9. Dupa virarea transelor in contul Ministerului Finantelor Publice, suma obtinuta va fi reintregita, dupa caz, cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de catre Uniunea Europeana (de exemplu, pregatirea si executarea documentatiei imprumutului, plata serviciilor de rating, deplasari s.a., dupa caz), la care se adauga discontul, in cazul in care imprumutul a fost contractat prin emisiune de obligatiuni.
  Reintregirea sumei imprumutului se efectueaza:
 • din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor;, alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe» - cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de catre UE; si
 • din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi», art. 30.02 «Dobanzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobanzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului."

  9. La punctul 4.1.a), b)1 subpunctul 4 si punctul 4.1.a), b)2 subpunctul 14, sintagma "Alte incasari" se inlocuieste cu sintagma "Alte venituri".

  Art. II
  Hotararea Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
  Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
  Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din
  Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
  Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
  Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
  Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
  Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
  OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
  OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012
  OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
  Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
  Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010
  Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
  OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
  OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
  Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
  OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009
  Ordonanta de urgenta privind datoria publica, oug 64/2007
  Impactul coruptiei si al fraudei din achizitiile publice asupra absorbtiei fondurilor europene
  Florin Gheorghe Bene, Mihaela Bene

  Pret: 54 lei
  46 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  85 useri online

  Useri autentificati: