DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Se stabilesc pasapoartele cu date biometrice incluse, denumite in continuare pasapoarte electronice, avand forma si continutul prevazute in anexele nr. 1-6, care fac parte integranta din prezenta hotarare."
2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pasaport electronic:
1. pasaportul diplomatic, pasaportul de serviciu sau pasaportul simplu, eliberat cetatenilor romani;
2. pasaportul eliberat persoanelor fara cetatenie prevazute la art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata;
3. documentul de calatorie eliberat refugiatilor recunoscuti in baza Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951;
4. documentul de calatorie eliberat persoanelor care au obtinut protectie subsidiara conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile ulterioare, in care se include un mediu de stocare electronica a datelor biometrice ale persoanei;".
3. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Pana la punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, persoanelor prevazute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se elibereaza in continuare pasapoarte pentru persoanele fara cetatenie sau, dupa caz, documente de calatorie pentru persoanele care beneficiaza de o forma de protectie in Romania, aflate in uz."
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Producerea pasapoartelor electronice se realizeaza de Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie.
(2) Personalizarea pasapoartelor electronice se realizeaza de Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, care functioneaza in structura Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative."
5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Pasapoartele electronice se elibereaza titularului dupa achitarea contravalorii acestora si a taxelor consulare, stabilite potrivit legii.
(2) Stabilirea si actualizarea contravalorii pasapoartelor electronice se fac de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A., conform indicatorilor stabiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Guvernul Romaniei.
(3) Contravaloarea pasapoartelor electronice eliberate in tara se incaseaza la unitatile Trezoreriei Statului si la unitatile bancare cu care Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. incheie conventii in acest scop, urmand ca sumele incasate sa fie virate in contul acesteia.
(4) Taxele consulare percepute in tara pentru eliberarea pasapoartelor electronice se achita in contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare», deschis la unitatile Trezoreriei Statului.
(5) Contravaloarea pasapoartelor electronice perceputa in strainatate se incaseaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu care Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. incheie conventii in acest scop, urmand ca sumele incasate sa fie virate in contul acesteia."
6. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotarare.
7. Dupa anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4, 5 si 6, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 4-6 la prezenta hotarare.

Art. II
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) art. 21 alin. (1)-(3) si anexa nr. 5 "Pasaport electronic pentru persoana fara cetatenie" din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de calatorie care se elibereaza strainilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) anexa nr. 4 "Forma si continutul documentului de calatorie electronic pentru refugiatii recunoscuti in baza Conventiei de la Geneva din 1951" si anexa nr. 5 "Forma si continutul documentului de calatorie electronic pentru persoanele care au obtinut protectie subsidiara conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania" la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic diplomatic 
  
Culoarea copertei:                   - neagra
Coperta I (exterior):                 - Uniunea Europeana, Romania, stema Romaniei
                            - Pasaport diplomatic
                            - Semn distinctiv pasaport electronic
Coperta I (interior):                 - "Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei roaga autoritatile statelor
                             prietene sa permita libera trecere titularului prezentului pasaport si
                             sa-i acorde ajutor si protectie in caz de nevoie."
                            - in limbile romana, engleza si franceza
                            - banda heliogravata
Marimea:                        - 125 x 88 mm
Numarul de pagini:                   - 32
Numarul pasaportului:                 - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina
                             din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:                 - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini si in filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
pozitionata intre coperta I (interioara) si pagina 1: - din policarbonat
                            - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data si locul
                             nasterii), autoritatea emitenta, data eliberarii pasaportului, data
                             expirarii pasaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex, cetatenia,
                             fotografia titularului gravata laser si fotografia in umbra realizata
                             prin perforatie cu laser, numarul pasaportului, semnatura titularului,
                             datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronica
                             a datelor biometrice ale persoanei
Pagina 1:                       - inaltimea, culoarea ochilor, domiciliul si fotografia in umbra a
                             titularului, realizata prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor
romane
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina
din policarbonat in toate limbile oficiale ale
tarilor Uniunii Europene
Paginile 4-31, pagini pentru vize:           - se introduce fir metalic fluorescent in structura hartiei
Pagina 32, urgente:                  - titularul pasaportului trebuie sa completeze datele particulare ale unei
                             rude sau ale unui prieten care poate fi contactat in caz de accident:
                                        Numele
                                        Prenumele
                                        Adresa
                                        Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii
Hartie:                        - speciala, filigran, elemente de siguranta


NOTA:
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate in pasapoarte si in documentele de calatorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.


ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic de serviciu 
  
Culoarea copertei:                   - albastra
Coperta I (exterior):                 - Uniunea Europeana, Romania, stema Romaniei
                            - Pasaport de serviciu
                            - Semn distinctiv pasaport electronic
Coperta I (interior):                 - "Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei roaga autoritatile statelor
                             prietene sa permita libera trecere titularului prezentului pasaport si
                             sa-i acorde ajutor si protectie in caz de nevoie."
                            - in limbile romana, engleza si franceza
                            - banda heliogravata
Marimea:                        - 125 x 88 mm
Numarul de pagini:                   - 32
Numarul pasaportului:                 - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina
                             din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:                 - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini si in filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
pozitionata intre coperta I (interioara) si pagina 1: - din policarbonat
                            - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data si locul
                             nasterii), autoritatea emitenta, data eliberarii pasaportului, data
                             expirarii pasaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex, cetatenia,
                             fotografia titularului gravata laser si fotografia in umbra realizata
                             prin perforatie cu laser, numarul pasaportului, semnatura titularului,
                             datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronica
                             a datelor biometrice ale persoanei
Pagina 1:                       - inaltimea, culoarea ochilor, domiciliul si fotografia in umbra a
                             titularului, realizata prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor
romane
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat in toate limbile oficiale ale tarilor Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize:           - se introduce fir metalic fluorescent in structura hartiei
Pagina 32, urgente:                  - titularul pasaportului trebuie sa completeze datele particulare ale unei
                             rude sau ale unui prieten care poate fi contactat in caz de accident:
                                        Numele
                                        Prenumele
                                        Adresa
                                        Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii.
Hartie:                        - speciala, filigran, elemente de sigurantaNOTA:
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate in pasapoarte si in documentele de calatorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.


ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic simplu 
  
Culoarea copertei:                   - rosu visiniu
Coperta I (exterior):                 - Uniunea Europeana, Romania, stema Romaniei
                            - Pasaport
                            - Semn distinctiv pasaport electronic
Coperta I (interior):                 - Romania, stema Romaniei in tehnologie intaglio
                            - banda heliogravata
Marimea:                        - 125 x 88 mm
Numarul de pagini:                   - 32
Numarul pasaportului:                 - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe
                             pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:                 - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini si in filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
pozitionata intre coperta I (interioara) si pagina 1: - din policarbonat
                            - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data si locul
                             nasterii), autoritatea emitenta, data eliberarii pasaportului, data
                             expirarii pasaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex cetatenia,
                             fotografia titularului gravata laser si fotografia in umbra realizata
                             prin perforatie cu laser, numarul pasaportului, semnatura titularului,
                             datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronica
                             a datelor biometrice ale persoanei


NOTA:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu in toate - Uniunea Europeana
limbile oficiale ale Uniunii Europene:         - Romania
                            - Pasaport
Pagina 1:                       - inaltimea, culoarea ochilor, domiciliul si fotografia in umbra a
                             titularului, realizata prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor
romane
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat in toate limbile oficiale ale tarilor Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize           - se introduce fir metalic fluorescent in structura hartiei
Pagina 32, urgente:                  - titularul pasaportului trebuie sa completeze datele particulare ale unei
                             rude sau ale unui prieten care poate fi contactat in caz de accident:
                                       Numele
                                       Prenumele
                                       Adresa
                                       Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii.
Hartie:                        - speciala, filigran, elemente de siguranta
 NOTA:
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate in pasapoarte si in documentele de calatorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.


ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic pentru persoana fara cetatenie 
  
Marimea:                        - 125 x 88 mm
Numarul de pagini:                   - 32
Culoarea copertei:                   - maro inchis
Coperta I (exterior):                 - stema Romaniei, Romania, in limbile romana, engleza si franceza
                            - Pasaport pentru persoana fara cetatenie, in limbile romana, engleza si
                             franceza
                            - Semn distinctiv pasaport electronic
Coperta I (interior):                 - stema Romaniei in tehnologie intaglio
Numarul pasaportului:                 - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina
                             din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:                 - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
pozitionata intre coperta I (interioara) si pagina 1: - din policarbonat
                            - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, tara de
                             origine, data si locul nasterii, codul numeric personal - C.N.P.,
                             sexul), data eliberarii, organul emitent, data expirarii, fotografia
                             titularului gravata laser si fotografia in umbra realizata prin
                             perforatie cu laser, numarul pasaportului, semnatura titularului, datele
                             informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronica a
                             datelor biometrice ale persoanei


NOTA:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu in toate
limbile oficiale ale Uniunii Europene:         - Uniunea Europeana
                            - Romania
                            - Pasaport pentru persoana fara cetatenie
Pagina 1:                       - inaltimea si culoarea ochilor
                            - domiciliul
                            - fotografia in umbra a titularului
Pagina 2, pagina rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor romane
Pagina 3 contine denumirile rubricilor din pagina din policarbonat in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize:           - se introduce fir metalic fluorescent in structura hartiei
Pagina 32, urgente:                  - titularul pasaportului trebuie sa completeze datele particulare ale unei
                             rude sau ale unui prieten care poate fi contactat in caz de accident:
                                       Numele
                                       Prenumele
                                       Adresa
                                       Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instructiuni, obligatii.
Hartie:                        - speciala, filigran, elemente de siguranta
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.NOTA:
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate in pasapoarte si in documentele de calatorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.


ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 557/2006)


  FORMA SI CONTINUTUL
documentului de calatorie electronic pentru refugiatii recunoscuti
in baza Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 
  
Marimea:                        - 125 x 88 mm
Numarul de pagini:                   - 32
Culoarea copertei:                   - albastru inchis
Coperta I (exterior):                 - stema Romaniei
                            - Romania, in limbile romana, engleza si franceza
                            - Document de calatorie (Conventia din 28 iulie 1951), in limbile romana,
                             engleza si franceza
                            - semn distinctiv pasaport electronic
Coperta I (interior):                 - stema Romaniei in tehnologie intaglio
Numarul pasaportului:                 - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina
                             din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:                 - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
pozitionata intre coperta I (interioara) si pagina 1: - din policarbonat
                            - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, cetatenia, data
                             si locul nasterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data
                             eliberarii, organul emitent, data expirarii, fotografia titularului
                             gravata laser si fotografia in umbra realizata prin perforatie cu laser,
                             numarul pasaportului, semnatura titularului, datele informatizate
                             citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronica a datelor biometrice
                             ale persoanei
 
  NOTA: 
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza. 
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu in
limbile romana, engleza si franceza:          - Uniunea Europeana
                            - Romania
                            - Document de calatorie (Conventia din 28 iulie 1951)
Pagina 1:                       - inaltimea si culoarea ochilor
                            - resedinta
                            - Acest document este valabil pentru toate tarile, cu exceptia:
                            - documentul/documentele pe baza caruia/carora este eliberat prezentul
                             document
                            - fotografia in umbra a titularului
Pagina 2, pagina rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor romane
Pagina 3 contine denumirile rubricilor din pagina din policarbonat in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Paginilea 4-31, pagini pentru vize           - se introduce fir metalic fluorescent in structura hartiei
Pagina 32, urgente:                  - titularul pasaportului trebuie sa completeze datele particulare ale unei
                             rude sau ale unui prieten care poate fi contactat in caz de accident:
                                       Numele
                                       Prenumele
                                       Adresa
                                       Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior):                 - Acest document este eliberat numai in scopul de a furniza titularului
                             un document de calatorie care poate tine loc de pasaport national. El
                             nu aduce niciun prejudiciu si nu afecteaza in niciun fel nationalitatea
                             titularului.
                            - Titularul este autorizat sa se intoarca in Romania pana la data expirarii
                             mentionate in documentul de calatorie la fila informatizata,
                            - Valabilitatea prezentului document de calatorie nu poate fi prelungita.
                            - In cazul stabilirii intr-o alta tara decat cea in care prezentul document
                             de calatorie a fost eliberat, titularul trebuie, daca doreste sa se
                             deplaseze din nou, sa solicite un nou document autoritatilor competente
                             ale tarii sale de resedinta. Vechiul document de calatorie va fi remis
                             autoritatii care elibereaza noul document pentru a fi trimis autoritatii
                             care l-a eliberat.
                            - Acest document este valabil pentru toate tarile, cu exceptia celor
                             mentionate la pagina 1.
Hartie:                        - speciala, filigran, elemente de sigurantaNOTA:
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Toate paginile, mai putin pagina cu datele de identificare ale titularului, contin textul "Conventia din 28 iulie 1951".
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate in pasapoarte si in documentele de calatorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.


ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 557/2006)

  FORMA SI CONTINUTUL
documentului de calatorie electronic pentru strainii carora li s-a
acordat protectie subsidiara in baza Legii nr. 122/2006
privind azilul in Romania 
  
Marimea:                        - 125 x 88 mm
Numarul de pagini:                   - 32
Culoarea copertei:                   - gri
Coperta I (exterior):                 - stema Romaniei
                            - Romania, in limbile romana, engleza si franceza
                            - Document de calatorie (protectie subsidiara), in limbile romana, engleza
                             si franceza
                            - Semn distinctiv pasaport electronic
Coperta I (interior):                 - stema Romaniei in tehnologie intaglio
Numarul pasaportului:                 - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina
                             din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:                 - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
pozitionata intre coperta I (interioara) si pagina 1: - din policarbonat
                            - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, cetatenia, data
                             si locul nasterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data
                             eliberarii, organul emitent, data expirarii, fotografia titularului
                             gravata laser si fotografia in umbra realizata prin perforatie cu laser,
                             numarul pasaportului, semnatura titularului, datele informatizate
                             citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronica a datelor biometrice
                             ale persoanei


NOTA:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu
in limbile romana, engleza si franceza:        - Uniunea Europeana
                            - Romania
                            - Document de calatorie (protectie subsidiara)
Pagina 1:                       - inaltimea si culoarea ochilor
                            - resedinta
                            - fotografia in umbra a titularului
                            - Acest document este valabil pentru toate tarile, cu exceptia:
                            - Documentul/documentele pe baza caruia/carora este eliberat prezentul
                             document
Pagina 2, pagina rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor romane
Pagina 3 contine denumirile rubricilor din pagina din policarbonat in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize           - se introduce fir metalic fluorescent in structura hartiei
Pagina 32, urgente:                  - titularul pasaportului trebuie sa completeze datele particulare ale unei
                             rude sau ale unui prieten care poate fi contactat in caz de accident:
                                       Numele
                                       Prenumele
                                       Adresa
                                       Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Acest pasaport contine 32 de pagini numerotate (in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior):                 - Acest document este eliberat numai in scopul de a furniza titularului un
                             document de calatorie care poate tine loc de pasaport national. El nu
                             aduce niciun prejudiciu si nu afecteaza in niciun fel nationalitatea
                             titularului
                            - Valabilitatea prezentului document de calatorie nu poate fi prelungita.
                            - Acest document de calatorie este valabil pentru toate tarile, cu exceptia
                             celor mentionate la pagina 1.
Hartie:                        - speciala, filigran, elemente de siguranta


NOTA:
Denumirile rubricilor vor fi redactate in limbile romana, engleza si franceza.
Toate paginile, mai putin pagina cu datele de identificare ale titularului, contin textul "Protectie subsidiara".
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, si ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificatiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate si a elementelor biometrice integrate in pasapoarte si in documentele de calatorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Ordin nr. 161/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
HG 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Hotararea nr. 219/2011
OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
OUG 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Ordonanta de urgenta 107/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OUG nr. 87/2009 privind modificarea OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
OUG nr. 207/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
HG nr. 1319/2008, hotarare privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Curierul Fiscal, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
92 useri online

Useri autentificati: