DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006. Hotararea nr. 370/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 3 aprilie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) in cazul in care, din motive de natura tehnica imputabile operatorului SEAP, anterior expirarii perioadei de valabilitate, certificatul de inregistrare in SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmeaza a fi reinnoit cu respectarea procedurii de reinnoire."

2. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP atat a autoritatilor contractante, cat si a operatorilor economici cuprinde urmatoarele faze:
a) transmiterea unei cereri de reinnoire a inregistrarii adresate operatorului SEAP;
b) cererea prevazuta la lit. a) va fi transmisa operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizandu-se formularul de reinnoire publicat in SEAP;
c) transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de reinnoire a inregistrarii si a instructiunilor de utilizare a acestuia, dupa finalizarea primei etape."

3. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem."

4. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 55^1. - (1) Operatorul SEAP pune la dispozitia operatorilor economici, prin intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici si alte facilitati configurabile, in functie de natura solicitarilor operatorilor economici si de posibilitatile tehnice ale SEAP.
(2) Tipurile de rapoarte, statistici si facilitati prevazute la alin. (1), modalitatea de solicitare si furnizare a acestora, precum si tarifele aferente furnizarii vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publica in sistem."

5. La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57. - (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 40 de lei pentru orice tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitatia electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice."

6. La capitolul VIII, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va fi "Tariful de acces".

7. La articolul 64, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64. - (1) Orice autoritate contractanta inregistrata in SEAP are obligatia sa plateasca anual operatorului SEAP un tarif de acces in sistem in cuantum de 2500 lei."

8. La articolul 64, alineatele (2)-(4) se abroga.

9. La articolul 64, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) La cuantumul tarifului de acces stabilit potrivit alin. (1) se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii."

10. La articolul 64, alineatul (6) se abroga.

11. La articolul 65, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Plata tarifului de acces in SEAP se efectueaza in baza deciziei titlu de creanta emise de operatorul SEAP si a facturii anexate la aceasta.
(2) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces pana la data de 15 ianuarie a anului pentru care se datoreaza tariful de acces.
(4) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la alin. (1 )."

12. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - (1) Autoritatile contractante nu datoreaza tarif pentru accesul in SEAP si utilizarea sistemului in primul semestru al anului 2009.
(2) Pentru accesul in sistem in al doilea semestru al anului 2009, autoritatile contractante inregistrate in SEAP vor achita operatorului SEAP un tarif de acces in cuantum de 1500 lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.
(3) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces prevazut la alin. (2) pana la data de 15 august 2009.
(4) Deciziile si facturile prevazute la alin. (3) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(5) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces prevazut la alin. (2) in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la alin. (3).
(6) Autoritatile contractante care se inregistreaza in SEAP in cursul unui an datoreaza un tarif de acces in sistem aferent anului in care au efectuat in registrarea in cuantum de 2500 lei.
(7) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces prevazut la alin. (6) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii autoritatii contractante in sistem.
(8) Deciziile si facturile prevazute la alin. (7) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
(9) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces prevazut la alin. (6) in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la alin. (7)."

13. Dupa articolul 66^3 se introduce un nou articol, articolul 66^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 66^4. - (1) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 66^1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 35000 lei.
(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile sectiunii a 2-a «Sanctionarea contraventiilor» a cap. X «Contraventii si sanctiuni» din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."