DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1210/2009 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura. Hotararea nr. 1210/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 15 octombrie 2009

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene, conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana.
Avand in vedere:
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, art. 29 alin. (2) care stabileste ca platile directe se fac in cel mult doua rate pe an, in cursul perioadei care incepe la data de 1 decembrie si se incheie la data de 30 iunie a anului calendaristic urmator, si alin. (4) care stabileste ca prin derogare de la dispozitiile alin. (2) al aceluiasi articol Comisia Europeana poate sa acorde avansuri;
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, incepand cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate si platile suplimentare, la platile pe suprafata pentru culturile arabile, la platile directe in temeiul masurilor stabilite in programele POSEI si in cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plata unica, la plata specifica pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor si caprinelor, la platile pentru carnea de vita si manzat si la schema de plata unica pe suprafata;
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificarile ulterioare,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1
  Ministerul Finantelor Publice aloca temporar sume din veniturile obtinute din privatizare Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in vederea acordarii de avansuri beneficiarilor schemei de plata unica pe suprafata.

  Art. 2
  (1) In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in cadrul schemei de plata unica directa pe suprafata, in cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare din bugetUl Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, se acorda Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale fonduri pana la limita sumei de 1.800.000 mii lei, din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, fara dobanda, pe o perioada de un an.
  (2) Suma prevazuta la alin. (1) este destinata asigurarii surselor necesare platii avansului de 209,98 lei/ha, reprezentand 70% din suma aprobata a se acorda beneficiarilor schemei de plata unica pe suprafata, finantata din Fondul european pentru garantare in agricultura (F.E.G.A), aferenta anului agricol 2009, pentru care au fost finalizate verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

  Art. 3
  (1) Ministerul Finantelor Publice vireaza sumele solicitate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, esalonat, pana la concurenta sumei prevazute la art. 2 alin. (1), intr-un cont de disponibilitati distinct, deschis in numele acestuia, la Trezoreria Statului. Sumele se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la data formularii cererii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Sumele ramase neutilizate pana la finele exercitiului financiar al anului 2009 se anuleaza de drept.
  (2) Suma prevazuta la art. 2 alin. (1) si utilizate conform alin. (1) se va aloca de Ministerul Finantelor Publice numai dupa utilizarea sumelor prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu aceaste destinatie.

  Art. 4
  (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vireaza intr-un cont distinct deschis pe numele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agriculture (APIA) sumele primite potrivit prevederilor art. 3.
  (2) Decontarea platilor reprezentand avansuri aferente schemei de plata unica pe suprafate se efectueaza de catre A.P.I.A. prin virament in contul beneficiarului.
  (3) Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemei de plata unica pe suprafata sunt persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agriculture incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare.

  Art. 5
  Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la Comisia Europeana sa reconstituie veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, pana la nivelul sumei acordate conform art. 2 alin. (1).

  Art. 6
  In termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
  Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
  Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
  Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
  OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
  OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
  HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
  Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
  Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
  Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
  HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
  HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
  HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
  HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
  HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
  Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia 4
  Terzea Viorel

  Pret: 149 lei
  126.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  57 useri online

  Useri autentificati: