DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncii periculoase pentru copii. Hotarare 867/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 14 august 2009

In temelul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor art. 4 alin. (1) din Conventia nr. 182/1999 — Conventia privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediata in vederea eliminarii lor, adoptata la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, ratificata prin Legea nr. 203/2000, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta hotarare reglementeaza cadrul legal privind definirea, interzicerea si eliminarea muncilor periculoase pentru copii, care, prin natura lor sau prin conditiile in care se exercita, dauneaza sanatatii, securitatii sau moralitatii copiilor.
(2) Dispozitiile prezentei hotarari se aplica tuturor categoriilor de angajatori, organizatiilor neguvernamentale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale, precum si persoanelor fizice care utilizeaza munca copiilor in sectorul informal si in cel formal.
(3) Prevederile prezentei hotarari se aplica in domeniul muncii, asistentei sociale si protectiei copilului, educatiei, sanatatii, precum si in oricare alt domeniu cu incidenta asupra copilului.
(4) In situatia tinerilor angajati in sectorul formal cu contract individual de munca se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, act normativ care se completeaza cu dispozitiile prezentei hotarari.


Capitolul II - Definitii


Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si notiunile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) copil — orice persoana in varsta de pana la 18 ani;
b) munci periculoase — toate activitatile din sectoarele formal si informal, desfasurate de catre copil sau realizate prin implicarea nemijlocita a copilului, care, prin natura lor sau prin conditiile in care se exercita, dauneaza sanatatii, securitatii, dezvoltarii sau moralitatii copiilor, avand urmatoarele caracteristici: se desfasoara in sectoare economice periculoase sau in ocupatii periculoase in care munca copiilor este interzisa prin lege; au o frecventa, durata si/sau intensitate care impiedica frecventarea invatamantului obligatoriu, participarea la programe de orientare sau de formare profesionala aprobate de autoritatea competenta sau capacitatea copilului de a beneficia de instruire;
c) munci intolerable — activitatile desfasurate de catre copii sau realizate prin implicarea nemijlocita a copilului, care, prin natura lor sau conditiile in care se exercita, dauneaza sanatatii, securitatii, dezvoltarii sau moralitatii copiilor, si anume: toate formele de sclavie sau practicile similare — vanzarea de sau comertul cu copii, servitutea pentru datorii si munca de servitor— precum si munca fortata sau obligatorie, inclusiv recrutarea fortata sau obligatorie a copiilor in vederea utilizarii lor in conflictele armate; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil in scopul practicarii prostitutiei, productiei de material pornografic sau de spectacole pornografice; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil in scopul unor activitati ilicite, mai ales pentru productia si traficul de stupefiante, asa cum le definesc conventiile internationale;
d) sectorul formal — sectorul in care activitatea sau munca prestata de un copil pentru persoane juridice sau fizice se realizeaza in baza unei forme contractuale reglementate de lege corespunzator varstei sale;
e) sectorul informal — sectorul in care activitatea desfasurata de un copil pentru persoane fizice se realizeaza fara o forma contractuala reglementata de lege, cum ar fi: activitatile domestice in gospodariile proprii sau in alte gospodarii, activitatile din agricultura, activitatile de pe strada: spalatul geamurilor in intersectii, inchirierea unui loc de parcare, distribuirea de pliante/reviste si altele asemenea, piete, gari si porturi, activitatile traditionale: topirea metalelor neferoase, fabricarea caramizilor si altele;
f) educatie tehnologica — disciplina de studiu din trunchiul comun pentru invatamant obligatoriu, componenta a ariei curriculare Tehnologii, cu caracter interdisciplinar si practic-aplicativ;
g) instruire practica — activitate prevazuta in planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional, liceal — filiera tehnologica si postliceal, la aria curriculara Tehnologii, care asigura achizitia de competente de tip experiente de munca, corespunzatoare unei anumite calificari profesionale, si care poate fi organizata comasat sau in cadrul saptamanilor mixte: teorie, laborator tehnologic si pregatire practica;
h) stagii de practica la operatorii economici — activitate de instruire practica, prevazuta in planul-cadru de invatamant, desfasurata la operatorii economici, in baza unei conventii/protocol de colaborare intre unitatea de invatamant si operatorul economic.


Capitolul III - Tipuri de munci periculoase pentru copii


Art. 3
Muncile periculoase pentru copii sunt determinate de urmatoarele criterii:
a) expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;
b) efectuarea de activitati sub pamant, sub apa, la inaltimi periculoase sau in spatii restranse;
c) efectuarea de activitati cu masini, materiale sau instrumente periculoase, care implica manipularea sau transportul unor greutati;
d) efectuarea de activitati intr-un mediu in care copiii sunt expusi la actiunea unor substante, agenti sau proceduri periculoase ori in conditii de temperatura, umiditate, zgomot sau vibratii care le-ar prejudicia sanatatea si in alte conditii de aceeasi natura;
e) efectuarea de activitati in conditii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau in timpul noptii, ori pentru care copilul este retinut intr-un mod nejustificat de catre angajator si in alte conditii de aceeasi natura;
f) efectuarea de activitati in locurile cu conditii deosebite sau speciale de munca, stabilite potrivit legii;
g) expunerea la riscuri de accidentare sau de imbolnavire profesionala;
h) orice forma de munca care, prin natura acesteia, contravine scopurilor si masurilor luate in vederea frecventarii obligatorii a unei forme de invatamant, potrivit legii.

Art. 4
(1) Lista cuprinzand tipurile de munci periculoase pentru copii este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Lista cuprinzand tipurile de munci periculoase pentru copii va fi examinata periodic de catre Comitetul national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca care, dupa caz, va propune revizuirea acesteia, in conditiile legii, dupa consultari cu organizatiile interesate ale angajatorilor si lucratorilor, precum si ale societatii civile.

Art. 5
Cazurile de copii implicati in munci intolerabile si munci periculoase in sectorul formal si informal sunt identificate de catre profesionistii din diferite domenii de activitate, cum ar fi: inspectia muncii, asistenta sociala si protectia copilului, educatia, sanatatea, politia.

Art. 6
(1) Toate cazurile de copii implicati in cele mai grave forme de munca a copiilor, respectiv munci intolerabile si munci periculoase, se raporteaza obligatoriu la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, care coordoneaza activitatea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca si asigura monitorizarea acestor cazuri.
(2) Compartimentul de interventie in situatii de abuz, neglijare, trafic si migratie din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului raspunde de evaluarea cazurilor si aprecierea muncilor in sectorul formal, desfasurate in baza contractelor civile, si a activitatilor din sectorul informal ca fiind munci periculoase, tinand cont de definitia prevazuta la art. 2, criteriile prevazute la art. 3, lista prevazuta in anexa la prezenta hotarare si metodologia prevazuta la alin. (4).
(3) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului evalueaza cazurile de copii implicati in munci intolerable si munci periculoase in vederea luarii masurilor care se impun si oferirii serviciilor necesare pentru copii si familiile acestora, in baza unui plan de reabilitare si/sau integrare sociala ori, in cazul in care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protectie.
(4) Metodologia de interventie multidisciplinara si interinstitutionala, precum si modalitatea prin care se realizeaza monitorizarea globala a acestor cazuri, la nivel judetean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucuresti, se aproba prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7
Reglementarea prestarii de catre copii de activitati in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling, in sectorul format in baza contractelor civile, precum si de activitati din cadrul educatiei tehnologice, instruirii practice, stagiului la operatori economici, in vederea prevenirii munciior periculoase, se aproba prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Capitolul IV - Contraventii si sanctiuni


Art. 8
(1) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului depistati ca permit copilului sau folosesc copilul la efectuarea de munci periculoase sunt obligati sa frecventeze programe de educatie parentala sau, dupa caz, de consiliere, in baza serviciilor asigurate sau facilitate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, potrivit prevederilor art. 92 lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
(2) Serviciile mentionate la alin. (1) sunt destinate atat parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului, cat si copiilor, in baza unuia dintre planurile prevazute la art. 6 alin. (3).
(3) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal care refuza serviciile prevazute la alin. (1) sau care a beneficiat de programe de educatie parentala si consiliere si continua sa foloseasca sau permite copiluiui efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1000 lei.

Art. 9
Fapta persoanei fizice care foloseste copiii la efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei.

Art. 10
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (3) si art. 9 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politie, in urma sesizarii scrise din partea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Art. 11
(1) Prevederile prezentului capitol referitoare la contraventii se aplica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari si se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii ori comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazut de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


Lista cu tipurile de munci periculoase pentru copii


I. Activitati/Munci in care copiii sunt expusi actiunii unor agenti care dauneaza securitatii si sanatatii, precum:

1. Agenti fizici:
a) radiatiile ionizante;
b) expunere prelungita la radiatiile solare;
c) activitatea/munca in atmosfera hiperbarica, de exemplu in incintele presurizate, la scufundari subacvatice, precum si in atmosfera cu presiune scazuta;
d) activitati/munci ce pun in pericol sanaiatea din cauza temperaturilor extreme (sub 0 grade Celsius, respectiv peste *37 grade Celsius) sau a umiditatii crescute ori scazute;
e) activitati/munci ce pun in pericol sanatatea din cauza zgomotului ori vibratiilor;
f) expunere la ultrasunete;
g) activitati/munci in spatii slab iluminate;
h) activitati/munci in locuri cu emisii de praf de cereale sau de legume.
2. Agenti biologici: agentii biologici din clasele 3 si 4 in sensul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.
3. Agenti chimici:
a) substantele si preparatele care sunt clasificate in toxice, foarte toxice, corozive, caustice, inflamabile sau explozive;
b) substantele si preparatele care se clasifica in nocive si prezinta urmatoarele riscuri:
— pot determina efecte ireversibile foarte grave;
— pot determina efecte ireversibile;
— pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
— pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
— pot cauza cancer;
— pot cauza modificari genetice ereditare;
— pot avea efecte grave pentru sanatate in caz de expunere prelungita;
— pot reduce fertilitatea;
— pot determina aparitia pe durata graviditatii a unor efecte nocive pentru mama minora si copil;
c) substantele si preparatele care se clasifica in iritante si prezinta urmatoarele riscuri:
— sunt inflamabile;
— pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
— pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
d) substantele si preparatele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni si mutageni la locul de munca;
e) plumbul si compusii sai, in masura in care agentii respectivi pot sa fie absorbiti de organismul uman;
f) azbestul.

II. Munci in care copiii sunt expusi actiunii unor procedee si/sau activitati care dauneaza securitatii si sanatatii, precum:
1. procedee si/sau activitati prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1093/2006;
2. procedee si/sau activitati de fabricate si de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care contin explozivi;
3. procedee si/sau activitati din menajeriile de animale feroce si veninoase si din crescatoriile de animale;
4. procedee si/sau activitati de taiere industriala si in gospodarii a animalelor si pasarilor, manipularea si depozitarea animalelor sacrificate;
5. procedee si/sau activitati care presupun manipularea aparatelor de producere, de inmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate;
6. procedee si/sau activitati care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care contin agentii chimici prevazuti la pct. I.3;
7. procedee si/sau activitati care comporta risc de prabusire, surpare, cadere de la inaltime;
8. procedee si/sau activitati care comporta riscuri electrice de inalta tensiune;
9. procedee si/sau activitati ce prezinta riscuri de accidentare (taiere, lovire, cadere, zdrobire, amputare, ranire, asfixiere etc.) sau imbolnavire pe care copiii se presupune ca nu le pot identifica sau preveni din cauza atentiei insuficiente pe care o acorda securitatii in munca sau a lipsei lor de experienta ori de pregatire;
10. procedee si/sau activitati interzise in mod explicit pentru copii, prevazute in legislatia muncii;
11. procedee si/sau activitati care presupun manipularea neprotejata a dejectiilor de animale si pasari si altele asemenea;
12. procedee si/sau activitati care presupun manipularea neprotejata a resturilor menajere si/sau a gunoiului, inclusiv colectarea materialelor refolosibile;
13. procedee si/sau activitati care presupun turnarea/prelucrarea de metale;
14. procedee si/sau activitati care presupun fabricarea caramizilor.

III. Activitati/Munci in care copiii sunt expusi unor conditii care dauneaza securitatii, sanatatii si moralitatii, precum:
1. activitati/munci care se desfasoara pe timp de noapte;
2. activitati/munci ce depasesc capacitatea fizica a copilului, apreciata de medicul de familie;
3. activitati/munci ce depasesc capacitatea psihologica a copilului, apreciata de psiholog;
4. munca in acord sau alte munci la care se poate obtine, printr-un tempo de munca crescut, o rasplata mai mare;
5. munca intr-o grupa cu angajati adulti, care lucreaza in acord (in sensul celor mentionate la punctul anterior);
6. munci in care tempoul de lucru nu este recomandat doar ocazional, ci este pretins sau obtinut prin metode de constrangere;
7. activitati/munci in subteran;
8. activitati/munci in cariere de piatra, sare si altele asemenea;
9. activitati/munci care implica manipularea sau transportul unor greutati peste limitele maxime admise prevazute in tabel;
10. activitati/munci la inaltimi periculoase (peste 2 metri);
11. activitati/munci care presupun contactul cu obiecte/suprafete avand temperatura crescuta (peste +37 grade Celsius) sau scazuta (sub 0 grade Celsius);
12. munci in cazinouri, sexy-cluburi, sex-shopuri si altele asemenea;
13. activitati/munci pe strada care expun copilul riscului de exploatare prin munca sau sexuala si/sau de comitere de infractiuni;
14. activitati/munci in cimitire;
15. activitati/munci care presupun fabricarea bauturilor alcoolice, imbutelierea si vanzarea alcoolului, in alte conditii decat cele stabilite de lege;
16. activitati/munci desfasurate in conditii de vreme nefavorabiie sau dezastre naturale.

IV. Orice munca/activitate care impiedica frecventarea unei forme de invatamant, potrivit legii.


TABEL - Limite maxime admise pentru manipularea sau transportul unor greutati (in kg)

Tip de manipulate      Frecventa operatiilor  Baieti si fete    Baieti     Fete
                          Varsta (ani)     Varsta (ani)	Varsta (ani)
                          5—11   12—15    16—18     16—18
Ridicare          Rar*          5    8      35       13
              Frecvent*        —    -      25       9
              Foarte frecvent**    —    —      20       8

Purtare           Rar*          5    8      30       13
              Frecvent*        —    —      20       9
              Foarte frecvent***   —    —      15       8

Tragere           Rar*          5    8      15       10
              Frecvent*        -    —      10       7

Impingere          Rar*          5    8      16       11
              Frecvent*        —    —      11       7,5* Rar: sub 5% din durata muncii.
** Frecvent: intre 6—10% din durata muncii.
*** Foarte frecvent: peste 10% din durata muncii.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
Succesul in cariera
Isabelle Michaud

Pret: 24.9 lei
21.16 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: