DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1372/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. Hotarare nr. 1372/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 25 noiembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Guvernul Romaniei

Art. 1
(1) Se infiinteaza Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, denumit in continuare Institutul, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului si in coordonarea primuluiministru, prin comasarea prin fuziune a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania cu Institutul National pentru Memoria Exilului Romanesc, institutii publice care se desfiinteaza. (2) Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, str. General David Praporgescu nr. 33, sectorul 2.

Art. 2
Institutul are ca scop: a) investigarea stiintifica si identificarea crimelor, abuzurilor si incalcarilor drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist in Romania, precum si sesizarea organelor in drept in acele cazuri in care sunt depistate situatii de incalcare a legii; b) activitatea de culegere, arhivare, cercetare si publicare a documentelor referitoare la exilul romanesc din perioada 1940— 1989, precum si rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil romanesc.

Art. 3
(1) Pentru realizarea scopurilor prevazute la art. 2 lit. a), Institutul are urmatoarele atributii principale: a) analizeaza din punct de vedere institutional regimul comunist, sistemul de putere in cadrul acestui regim; b) evidentiaza natura relatiilor dintre activul de partid si fosta Securitate, dintre aceasta si celelalte verigi ale sistemului represiv din Romania; c) descrie modul de organizare si de functionare a acestor institutii in administrarea actului de politie politica; d) prezinta activistii de partid, ofiterii si magistratii care lucrau in cadrul aparatului de represiune; e) identifica abuzurile si crimele savarsite, ordonate sau inspirate de catre persoanele care au ocupat functiile prevazute la lit. d); f) aduna date, documente si marturii cu privire la toate actiunile care au lezat drepturile si libertatile omului in anii regimului comunist si pe baza acestora sesizeaza organele de cercetare penala, indiferent de timpul si de circumstantele in care acestea s-au petrecut; g) identifica responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative si deciziile economice care au generat manifestari ale represiunii in viata sociala si culturala, de la cartelarea hranei zilnice pana la limitarea accesului la informatie, arta si cultura, prin acte de cenzura; h) aduce la cunostinta opiniei publice crimele, abuzurile, instigarile la crime in numele „luptei de clasa”, savarsite de persoanele care au ocupat functiile prevazute la lit. d); i) organizeaza activitati muzeale in spatii puse la dispozitie de institutii si autoritati publice centrale si locale; j) organizeaza activitati de cercetare stiintifica, conferinte, expozitii sau seminare cu caracter informativ-educativ, publica studii si documente rezultate in urma cercetarilor; k) formuleaza puncte de vedere privind crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului, savarsite in perioada regimului comunist in Romania, care ar putea conduce la elaborarea unor proiecte de acte normative cu scop reparatoriu; l) elaboreaza, coordoneaza si participa la programe si/sau proiecte de cercetare, stagii de pregatire si instruire in domeniul de studiu si investigare prevazut la art. 2 lit. a); m) stabileste parteneriate publice si private cu organizatii neguvernamentale, universitati, institute de cercetare din tara si din strainatate, autoritati publice centrale si locale, in vederea derularii unor proiecte si programe de cercetare in domeniul sau de activitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (2) In vederea indeplinirii obiectului de activitate prevazut la art. 2 lit. b), Institutul are urmatoarele atributii principale: a) efectueaza studii si cercetari, in tara si in strainatate, pentru aprofundarea cunoasterii fenomenului exilului romanesc; b) achizitioneaza — sau primeste donatii — orice marturie, publicatie ori document al fostului exil sau despre acesta; c) identifica, aduce in tara si conserva documentele fostului exil, in original sau copie, pe orice suport, raspandite in diferite tari ale lumii; d) finanteaza editarea si reeditarea, tiparirea si publicarea de memorii, carti, studii, articole, corespondenta, memorie fotografica si video, colectii de documente, albume fotografice privitoare la fostul exil romanesc; e) organizeaza reuniuni si colocvii consacrate exilului si reprezinta cercetarea romaneasca in acest domeniu la intalnirile stiintifice nationale si internationale; f) constituie un depozit cuprinzand toate publicatiile, cartile, colectiile de reviste, ziare, manifeste si alte inscrisuri ale fostului exil din perioada 1940—1989; g) constituie un punct de referinta si de comunicare cu persoanele din fostul exil care au continuat sa ramana in afara granitelor tarii; h) sprijina material, in limita sumelor alocate prin buget, acele institutii ale fostului exil care trebuie sa ramana in strainatate, ca prezente active romanesti in tarile respective. (3) In vederea indeplinirii atributiilor care ii revin potrivit alin. (1), Institutul se poate adresa Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si altor autoritati, in vederea obtinerii de informatii, documente sau acte in legatura cu domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

Art. 4
Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (1), Institutul urmareste: a) alcatuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri si incalcari ale drepturilor omului pe intreaga perioada a regimului comunist si stabilirea responsabilitatilor decizionale si de executie pentru fiecare dintre acestea; b) crearea unei baze de date care sa cuprinda numele fostilor activisti de partid din nomenclatura, numele cadrelor fostei Securitati, numele fostilor ofiteri de armata, militieni si magistrati care au participat la actiuni de politie politica; c) identificarea acelor legi, decrete, hotarari ale Consiliului de Ministri, decizii ministeriale, regulamente interne si alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizarii si functionarii aparatului represiv; d) publicarea unor rapoarte trimestriale si a unui raport final anual, care vor sintetiza rezultatele investigatiilor intreprinse; e) stabilirea de parteneriate publice si private cu organizatii neguvernamentale, universitati, institute de cercetare din tara si din strainatate, autoritati publice centrale si locale, in vederea derularii unor proiecte si programe de cercetare in domeniul sau de activitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5
(1) Institutul este condus de un presedinte, numit pe o perioada de 5 ani prin decizie a primului-ministru. (2) Presedintele este ordonator tertiar de credite si reprezinta Institutul in raporturile cu terte persoane fizice si juridice. (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii si ordine. (4) Presedintele poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale unui angajat cu functie de conducere din cadrul Institutului.

Art. 6
(1) Pe langa Institut se organizeaza si functioneaza un consiliu, organ consultativ de specialitate, alcatuit din 15 personalitati ale societatii civile, cu rolul de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului si de a aviza rapoartele acestuia. (2) Membrii Consiliului sunt numiti de catre presedintele Institutului si nu sunt remunerati. (3) Presedintele convoaca si conduce sedintele Consiliului.

Art. 7
(1) Institutul se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Numarul maxim de posturi al Institutului este de 42, cu incadrarea in alocatiile bugetare aprobate. (3) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al presedintelui. (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului incadrat in Institut se stabilesc prin fisa postului. (5) Personalul care functioneaza in cadrul Institutului este angajat cu contract individual de munca si este salarizat potrivit reglementarilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 8
Institutul poate folosi pentru desfasurarea activitatii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 9
Pentru realizarea activitatilor specifice, Institutul are in dotare un numar de 7 autoturisme si un microbuz pentru transport de persoane si marfa, cu un consum mediu normat de carburanti de 300 litri/luna/autovehicul, cu incadrarea in alocatiile bugetare aprobate.

Art. 10
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, creditele bugetare ramase neutilizate la data intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, structurile de personal si patrimoniul aferent Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania si Institutului National pentru Memoria Exilului Romanesc, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea vor fi preluate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc pe baza de protocol de predare-preluare, potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 11
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: a) Hotararea Guvernului nr. 656/2003 privind infiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Romanesc, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003; b) Hotararea Guvernului nr. 1.724/2005 privind infiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.