DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010. Hotararea nr. 1618/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 29 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006 si al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar.
(2) Standardele de cost pe elev/prescolar se determina, pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, in functie de numarul de elevi, de limba de predare, de alti indicatori specifici de invatamant si de mediul urban/rural.
(3) Finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata.

Art. 2
(1) Standardele de cost pe elev/prescolar/an pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Standardele de cost pe elev/prescolar au fost determinate prin aplicarea coeficientilor de diferentiere, prevazuti in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, la standardul de cost/elev din invatamantul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.
(3) Pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficientilor de suplimentare aferenti, prezentati in anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu.

Art. 3
(1) Unitatile din invatamantul preuniversitar de stat cu personalitate juridica transmit primarilor si inspectoratelor scolare numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu pentru intreaga unitate cu personalitate juridica. Directorii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica raspund de corectitudinea datelor transmise.
(2) Primarii transmit Directiei generale a finantelor publice judetene numarul de elevi pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu pentru intreaga unitate administrativteritoriala.
(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face prin decizie a directorului Directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare.
(4) Calculul sumelor aferente unei unitati administrativteritoriale se face prin ponderarea numarului de elevi/prescolari cu standardele de cost prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Consiliile locale raspund de repartizarea sumelor si aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica.
(2) Consiliile locale, inspectoratele scolare si consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica raspund de reorganizarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, in conditiile legii, cu incadrarea in standardele de cost/elev/prescolar/an.
(3) Directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, in calitate de angajator, raspunde de incadrarea in bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an, transmis de catre primar, pe baza hotararii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

Art. 5
Prevederile prezentei hotarari nu se aplica pentru invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala.


Anexe


Standarde cost/elev/prescolar/an si Coeficientii de diferentiere
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2
Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Pret: 36.9 lei
31.37 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: