DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice. Hotarare nr. 709/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 26 iunie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si functionarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.
(2) In scopul proteciiei turistilor serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.
(3) Prin structuri de primire turistice clasificate, in sensul prezentei hotarari, se intelege orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.
(4) Structurile de primire turistice includ:
a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica:
 • hoteluri,
 • hoteluri-apartament,
 • moteluri,
 • hoteluri pentru tineret,
 • hosteluri,
 • vile turistice,
 • cabane,
 • bungalouri,
 • sate de vacanta,
 • campinguri,
 • apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie,
 • nave fluviale si maritime,
 • pensiuni turistice si pensiuni agroturistice
 • alte unitati cu functiuni de cazare turistica;

  b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica:
 • unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare,
 • unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice.

  Art. 2
  (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de catre Ministerul Turismului care elibereaza certificatul de clasificare.
  (2) Operatorul economic, proprietar sau administrator de structuri de primire turistice, solicita Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 30 de zile inainte de darea lor in folosinta.
  (3) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentatiei complete necesare, Ministerul Turismului efectueaza verificarile si elibereaza certificatul de clasificare. In cazul in care nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, Ministerul Turismului comunica operatorului economic motivul pentru care structura de primire turistica nu poate fi clasificata.
  (4) In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii, operatorul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor.

  Art. 3
  (1) Certificatele de clasificare sunt valabile pana la modificarea criteriilor si conditiilor de clasificare pentru care se acorda. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului de clasificare in situatia in care criteriile de clasificare nu mai corespund categoriei acordate.
  (2) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului economic de preschimbare a certificatului de clasificare, Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va elibera un nou certificat de clasificare, corespunzator criteriilor de clasificare indeplinite de operatorul economic. Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare.

  Art. 4
  Este interzisa functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare.

  Art. 5
  (1) Denumirea, tipul si insemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.
  (2) Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se pastreaza in permanenta in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.

  Art. 6
  Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 7
  (1) In scopul protectiei turistilor si al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor, operatorii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia sa asigure ca activitatea acestor structuri sa se desfasoare cu respectarea urmatoarelor reguli de baza:
  a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;
  b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit criteriilor prevazute la art. 6;
  c) asigurarea unei temperaturi minime de 18°C in timpul sezonului rece in spatiile de cazare si de servire a mesei;
  d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - PSI, in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;
  e) organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice;
  f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;
  g) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica;
  h) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare.
  (2) Operatorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia sa asigure functionarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv in perioada 1 mai­30 septembrie a fiecarui an.

  Art. 8
  (1) Certificatul de clasificare se retrage de catre personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci cand nu sunt respectate una sau mai multe dintre regulile stabilite la art. 7 alin. (1).
  (2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constata remedierea deficientelor semnalate.
  (3) Ministerul Turismului va publica periodic lista cuprinzand structurile de primire turistice carora le-au fost retrase certificatele de clasificare si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si cel putin in unul local din judetul in care sunt situate structurile de primire turistice in cauza.
  (4) In perioada in care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.

  Art. 9
  Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice in situatia in care constata nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare, altele decat cele prevazute la art. 7.

  Art. 10
  Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) desfasurarea activitatii in structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin certificatul de clasificare, dupa depasirea termenelor prevazute la art. 2 alin. (2) si (4);
  b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificarii;
  c) neafisarea certificatului de clasificare, a numarului de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
  d) inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare in materialele de promovare, pe firme sau pe insemnele prevazute la art. 5 alin. (1);
  e) continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare;
  f) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e);
  g) impiedicarea sub orice forma a persoanelor imputernicite de a-si exercita atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotarari;
  h) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (2).

  Art. 11
  Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) faptele prevazute la lit. c), cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
  b) faptele prevazute la lit. b), cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei;
  c) faptele prevazute la lit. a) si d), cu amenda de la 4000 lei la 8000 lei;
  d) fapta prevazuta la lit. e), cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei;
  e) faptele prevazute la lit. f) si g), cu amenda de la 30000 lei la 50000 lei.
  f) faptele prevazute la lit. h), dupa cum urmeaza: amenda de 10000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza incepand cu data de 15 mai a fiecarui an, 30000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza incepand cu data de 1 iunie a fiecarui an, 40000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza la data de 15 iunie a fiecarui an si 50.000 lei si retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza la data de 1 iulie a fiecarui an.

  Art. 12
  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
  a) persoanele anume desemnate din cadrul Ministerului Turismului pentru contraventiile prevazute la art. 10 lit. a)-e, g) si h);
  b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevazute la art. 10 lit. f) si g).

  Art. 13
  Dispozitiile art. 10 referitoare la contraventii vor intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii si se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 14
  (1) Certificatele de clasificare eliberate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile pe perioada inscrisa in cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici au obligatia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe perioada nedeterminata.
  (2) Certificatele de clasificare eliberate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile pe perioada nedeterminata, pana la modificarea criteriilor si conditiilor de clasificare pentru care s-au emis.

  Art. 15
  Contraventiile prevazute de prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 16
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  HG 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004
  Legea 282/2013 privind aprobarea OUG 25/2010 pentru modificarea OG 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Lege nr. 282/2013
  HG 388/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere cu privire la cooperarea in cadrul proiectului Ruta culturala turistica a imparatilor romani
  Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
  HG 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice. Hotararea 14/2011
  Legea 186/2010 privind aprobarea OUG 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja. Legea 186/2010
  OUG 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
  HG 303/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism
  Legea 63/2010 privind aprobarea OUG 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
  HG 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice. Hotarare nr. 77/2010
  OUG nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 81/2009
  Lege nr. 193/2009 pentru aprobarea OUG nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
  Ordin nr. 1448/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/
  Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
  HG nr. 237/2001, Hotarare pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice
  Ordonanta privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Ordonanta nr. 107/1999, republicata in 2007
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, legea nr. 274/2006
  Program anual de marketing si promovare turistica, program anual de dezvoltare a produselor turistice si hotarare nr. 120/2008
  Ordonanta nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata 2008
  Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al UE si experiente ale sistemului roman de drept
  Sandru Mihai,Banu Mihai,Calin Dragos

  Pret: 119 lei
  101.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  80 useri online

  Useri autentificati: