DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteiaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 3 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare si control in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.
(2) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.
(3) Autoritatea este reprezentata la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.
(4) Domeniul de activitate al Autoritatii consta in totalitatea actiunilor si activitatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor initiate, desfasurate si finalizate, in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, snatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.

Art. 2
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea exercita urmatoarele functii:
a) de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul sanitarveterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei nationale si europene;
b) de control, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate;
c) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia in domeniul sau de activitate, evaluarea, analiza, managementul si comunicarea riscului in domeniul sau de activitate, precum si proiecte de cercetare la nivel national si european cu referire la domeniul sau de activitate;
d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigura coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;
e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate.

Art. 3
(1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

A. In domeniul sanitar-veterinar:
1. organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, dupa o conceptie unitara in domeniul sau de activitate;
2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste necesitatile de finantare a acestora;
3. elaboreaza norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii, pentru domeniul sau de activitate, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;
4. stabileste responsabilitatile medicilor veterinari pentru domeniul sau de activitate;
5. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;
6. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice;
7. elaboreaza si avizeaza conventii, parteneriate, protocoale si acordurile interguvernamentale si cu autoritatile centrale similare din alte state privind colaborarea in domeniul sanitarveterinar, cu respectarea legislatiei europene si nationale;
8. coopereaza si raspunde impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale de organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor animalelor si a celor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor;
9. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea privind identificarea si inregistrarea animalelor si a exploatatiilor, precum si radierea acestora din evidentele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si medicii veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea acestei activitati;
10. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea de comert, import, export, tranzit si inspectie la frontiera, precum si comertul intracomunitar;
11. organizeaza si asigura functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;
12. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si stabileste atributiile si responsabilitatile unitatilor din subordine;
13. organizeaza, conform legii, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, activitatile sanitar-veterinare publice de interes national, care controleaza si raspund de efectuarea acestora de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti;
14. organizeaza activitatile sanitar-veterinare publice de interes la nivel national, prin incheierea de acorduri-cadru, conform legislatiei privind achizitiile publice, sau prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii;
15. stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea interna si internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producatoare de hrana; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul intracomunitar, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrana concentrata pentru animale de companie; inspectii si controale sanitar-veterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontiera, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate in furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum si pentru alte activitati specifice domeniului sanitar-veterinar;
16. stabileste politicile in domeniul bunastarii animalelor, la ferma, in timpul transportului si la sacrificare sau ucidere;
17. face analize de risc epidemiologic si geoepidemiologic;
18. face studii de epidemiologie generala si epidemiologie descriptiva si biostatistica;
19. face studii de epidemiosupraveghere si supraveghere transfrontaliera;
20. face analize economico-veterinare prin evaluari micro- si macroeconomice;
21. participa la crearea si functionarea sistemului de notificare si inregistrare a bolilor la animale;
22. creeaza si asigura functionarea sistemului de clasificare si certificare a statusului de sanatate a animalelor;
23. elaboreaza politicile de lupta in cazul aparitiei de boli majore la animale;
24. elaboreaza concepte cu care sa poata lucra in caz de necesitate;
25. elaboreaza si reactualizeaza planurile de contingenta in domeniul sanitar-veterinar;
26. elaboreaza manualele operationale de aplicare a planurilor de contingenta in domeniul sanitar-veterinar;
27. stabileste o retea de contact pentru facilitarea alertei in teritoriu in caz de criza;
28. solicita, atunci cand este cazul, activarea Centrului National de Combatere a Bolilor, pentru organizarea actiunilor de interventie pentru combaterea epidemiilor in randul animalelor, si coordoneaza activitatea grupurilor de lucru;
29. notifica organismelor internationale cu responsabilitati in domeniu, respectiv Directia Generala Sanatate si Protectia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumita in continuare DG SANCO, si Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animala, suspiciunile si confirmarile cazurilor de boli infectioase cu mare difuzibilitate la animale;
30. activeaza centrele de criza create la nivel local, conform prevederilor legale;
31. controleaza functionalitatea centrelor de criza in cazul epidemiilor in randul animalelor, prin includerea de personal suplimentar in caz de necesitate;
32. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor in randul animalelor, conform normelor Uniunii Europene si conform masurilor stipulate in manualul operational;
33. colaboreaza cu structurile subordonate in ceea ce priveste planificarea masurilor de combatere a epidemiilor in randul animalelor;
34. stabileste mijloacele necesare combaterii epidemiei si actualizeaza planurile organizationale si programele de desfasurare a activitatilor pentru centrele de criza;
35. stabileste conditiile sanitare veterinare de comert intracomunitar, import, export si tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, sperma, hrana pentru animale;
36. stabileste politicile in domeniul bolilor care pot afecta animalele vii;
37. coopereaza pe plan international cu toate organizatiile implicate in domeniul sanatatii animalelor si in alte domenii conexe pentru a pastra Romania in circuitul politicilor europene si internationale specifice;
38. elaboreaza programele nationale in domeniul sanitarveterinar;
39. controleaza aplicarea normelor sanitare veterinare;
40. coordoneaza si organizeaza in numele Autoritatii activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat in domeniul sanitar-veterinar;
41. promoveaza si coordoneaza activitatea de instruire si perfectionare a personalului in domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare in domeniul sau de activitate, in cadrul universitatilor acreditate in acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza de protocol sau parteneriat incheiat cu institutiile de invatamant superior acreditate in domeniul sanitar-veterinar;
42. organizeaza activitati specifice de audit in scopul realizarii prevederilor regulamentelor europene;
43. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sanitar-veterinar.

B. In domeniul sigurantei alimentelor:
1. elaboreaza si implementeaza strategia si legislatia privind siguranta alimentelor;
2. elaboreaza norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii, iar daca este cazul, impreuna cu autoritatile competente, aprobate prin ordine comune;
3. promoveaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului in domeniul sigurantei alimentelor;
4. realizeaza evaluarea riscului si stabileste masurile ce se impun atunci cand apare o problema majora ce poate periclita sanatatea oamenilor;
5. coordoneaza activitatile de elaborare a codurilor de buna practica si alte asemenea activitati;
6. coordoneaza metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la consumatorul final;
7. asigura coordonarea elaborarii si implementarii politicilor guvernamentale in domeniul sigurantei alimentelor si al biotehnologiei;
8. coordoneaza identificarea specialistilor in vederea participarii la activitatile Codex Alimentarius, precum si la activitatile organismelor si organizatiilor nationale si internationale in domeniul specific de activitate;
9. coordoneaza identificarea specialistilor in vederea participarii la actiunile organismelor si organizatiilor nationale si internationale in domeniul standardizarii, sigurantei si calitatii alimentelor;
10. coordoneaza activitatea de control in domeniul sigurantei si calitatii alimentelor, dupa modelul existent in tarile din Uniunea Europeana;
11. coordoneaza metodologic activitatea de control, testare si expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la distribuirea catre consumator;
12. realizeaza si valorifica bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanenta, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea inregistrarilor, avizarilor si a autorizarilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritatile publice cu atributii in acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ in domeniu, datele statistice si datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;
13. coordoneaza activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat in domeniul sigurantei alimentelor;
14. acorda avize stiintifice si asistenta tehnica in domeniul specific de activitate;
15. reprezinta punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje SRAAF;
16. organizeaza un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon de urgenta de la care orice persoana fizica sau juridica poate obtine informatii obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii in domeniul sigurantei alimentelor;
17. asigura supravegherea si controlul privind respectarea conditiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea in practica a unor masuri specifice care sa conduca la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;
18. supravegheaza si monitorizeaza, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, operatorii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul industriei agroalimentare;
19. participa la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor agroalimentare, impreuna cu celelalte institutii abilitate;
20. reprezinta punctul de contact si tine permanent legatura cu autoritatile pentru siguranta alimentelor, constituite la nivel national si international;
21. elaboreaza si promoveaza acte normative in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si participa la promovarea reglementarilor in domeniul calitatii alimentelor;
22. elaboreaza programe nationale in domeniul sigurantei alimentelor, impreuna cu celelalte institutii abilitate;
23. promoveaza si coordoneaza activitatea de instruire si perfectionare a personalului in domeniul sigurantei alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare in domeniul sau de activitate, in cadrul universitatilor acreditate in acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza de protocol sau parteneriat incheiat cu institutiile de invatamant superior acreditate in domeniul sigurantei alimentelor;
24. elaboreaza si avizeaza conventii, parteneriate, protocoale si acorduri interguvernamentale si cu autoritatile centrale similare din alte state privind colaborarea in domeniul sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei europene si nationale;
25. organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea de comert intracomunitar, import, export, tranzit si inspectie la frontiera in domeniul sigurantei alimentelor;
26. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si stabileste atributiile si responsabilitatile unitatilor din subordine in domeniul sigurantei alimentelor;
27. participa la elaborarea strategiilor nationale si internationale in domeniul terorismului si bioterorismului alimentar;
28. coopereaza si raspunde impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale de organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru siguranta alimentelor;
29. elaboreaza si reactualizeaza planurile de contingenta in domeniul sigurantei alimentelor;
30. notifica organismele internationale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilitati in domeniul sigurantei alimentelor;
31. coopereaza pe plan international cu toate organizatiile implicate in domeniul sigurantei alimentelor si in alte domenii conexe pentru a pastra Romania in circuitul politicilor europene si internationale specifice;
32. verifica aplicarea la nivel national si teritorial a normelor privind siguranta alimentelor;
33. asigura controlul oficial la operatorii care produc, proceseaza, transporta si comercializeaza alimente;
34. organizeaza activitati specifice de audit in scopul realizarii si implementarii prevederilor regulamentelor europene;
35. coordoneaza elaborarea Planului national unic de control integrat pentru Romania PNUCI si Raportul anual referitor la PNUCI;
36. indeplineste orice alte atributii in domeniul sigurantei alimentelor, precum si in domeniul reglementarii alimentatiei si biotehnologiei stabilite prin legislatia in vigoare nationala si europeana.
(2) Autoritatea asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.
(3) Autoritatea elaboreaza si promoveaza acte normative in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.
(4) Autoritatea intreprinde demersurile necesare in vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activitati in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, in special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.
(5) Autoritatea poate contracta servicii de consultanta in domeniul tehnologiei informatiei si comunicarii, relatiilor publice, organizarii campaniilor de promovare, publicitate, educare si informare referitoare la activitatea specifica, precum si in domeniul specific de activitate.
(6) Autoritatea editeaza buletine informative si alte publicatii de specialitate, in limita alocatiilor bugetare, precum si din diverse finantari.
(7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui Autoritatii, coordoneaza masurile care se impun in situatiile de urgenta din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, iar atunci cand este cazul, se consulta cu celelalte institutii abilitate.
(8) In exercitarea atributiilor sale, Autoritatea colaboreaza cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice, precum si cu alte organisme interesate.

Art. 4
(1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru pe o perioada de 5 ani.
(2) Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Autoritatii. Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite.
(5) Autoritatea are un secretar general, inalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe baza de concurs organizat in conditiile legii.
(6) Secretarul general exercita atributiile prevazute de legislatia specifica in vigoare, precum si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(7) Presedintele conduce Autoritatea si unitatile subordonate, numeste si elibereaza din functie personalul Autoritatii si conducerea unitatilor subordonate, in conditiile legii.
(8) Presedintele reprezinta Autoritatea in raporturile cu ministerele, cu autoritatile administratiei publice, cu alte autoritati si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate, precum si in justitie. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.
(9) Autoritatea poate initia proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului.

Art. 5
(1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1. Prin ordin al presedintelui Autoritatii, in cadrul acesteia se pot organiza, in conditiile legii, directii, servicii, birouri, compartimente si colective temporare. Functiile publice de director, director adjunct, sef serviciu si sef birou se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(2) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Autoritatii este de 396, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui Autoritatii.
(3) Preluarea activitatii si a personalului care desfasoara activitati sanitar-veterinare in cadrul Agentiei de Sanatate Publica a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se realizeaza in conditiile art. 6 alin. (1) si (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
(4) Personalul preluat este incadrat in limita posturilor aprobate prin prezenta hotarare.
(5) Personalul din cadrul Autoritatii, institutelor de referinta si al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format din functionari publici si din personal contractual.
(6) Salarizarea personalului din structura Autoritatii se face potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din cadrul administratiei publice centrale.
(7) Atributiile si responsabilitatile directiilor generale, directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Autoritatii, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.

Art. 6
(1) Unitatile care functioneaza in subordinea Autoritatii, precum si numarul maxim de posturi al acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt conduse de cate un director coordonator medic veterinar, ajutat de 3 directori coordonatori adjuncti. Conducatorii directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se supun reglementarilor legale instituite de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Institutele nationale veterinare de referinta din subordinea Autoritatii sunt conduse de cate un director, ajutat de 2 directori adjuncti.
(4) Numarul circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si al circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale, precum si redimensionarea acestora se stabilesc, in functie de complexitatea activitatii, de numarul de unitati, precum si de numarul de animale, prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(5) Structura organizatorica, numarul de posturi conform statelor de functii, statele de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare pentru unitatile subordonate se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(6) Salarizarea personalului din directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a institutelor nationale veterinare de referinta se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 7
In cadrul Autoritatii functioneaza Consiliul stiintific si Consiliul consultativ.

Art. 8
(1) Consiliul stiintific este format din cel putin 7 personalitati recunoscute in domeniile de competenta ale Autoritatii.
(2) Consiliul stiintific este format din cel mult 15 personalitati recunoscute in domeniile de competenta ale Autoritatii.
(3) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(4) Consiliul stiintific se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezinta avizele stiintifice la solicitarea Autoritatii.
(5) Consiliul stiintific poate fi consultat de catre Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul sau de activitate.
(6) Membrii Consiliului stiintific beneficiaza de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia bruta a presedintelui Autoritatii.

Art. 9
(1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autoritati ale administratiei publice competente in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si din reprezentanti ai societatii civile.
(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Autoritatii.
(3) Consiliul consultativ se intruneste periodic, la solicitarea presedintelui Autoritatii.
(4) Consiliul consultativ are atributii in stabilirea prioritatilor in ceea ce priveste cererile de consultari stiintifice privind identificarea, evaluarea si managementul riscului, precum si al situatiilor de criza.
(5) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii, la propunerea ministerelor si a reprezentantilor societatii civile.
(6) Consiliul consultativ se intruneste pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezinta avizele consultative la solicitarea Autoritatii.

Art. 10
In cadrul Autoritatii, la Directia generala siguranta alimentelor, functioneaza Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale carui componenta si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.

Art. 11
Autoritatea duce la indeplinire atributiile in mod transparent si face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate si alte documente de interes public, in conditiile legii.

Art. 12
Autoritatea asigura, in conditiile legii, accesul la documentele proprii si ia masuri ca partile interesate sa primeasca informatii obiective si accesibile in domeniul sau de activitate.

Art. 13
Autoritatea reprezinta punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje SRAAF si punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Codex Alimentarius.

Art. 14
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii si ale unitatilor din subordinea sa, prevazute in anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de sta
(2) In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin, Autoritatea poate beneficia de consultanta si asistenta tehnica de specialitate din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, in limita fondurilor disponibile, potrivit legii.

Art. 15
(1) Autoritatea are in dotare un numar de 21 de autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor in vigoare, si 7 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2). Repartizarea acestora se face conform ordinului presedintelui Autoritatii.
(2) Unitatile care functioneaza in subordinea Autoritatii, prevazute in anexa nr. 2, pot utiliza pentru activitati specifice un numar de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor in vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele avand consum nenormat.
(3) Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, avand consum nenormat.
(4) Cheltuielile aferente dotarii si utilizarii mijloacelor de transport prevazute la alin. (1)(3) se vor efectua in limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.
(5) Modificarea anexei nr. 3 se poate face conform ordinului presedintelui Autoritatii.

Art. 16
In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul imputernicit al Autoritatii aplica sanctiuni conform prevederilor legale in vigoare si dispune retinerea oficiala si/sau punerea sub sechestru sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor a alimentelor necorespunzatoare, masuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea alimentelor improprii consumului si taierea sau uciderea animalelor, in conditiile legii, conform cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 17
Contractele-tip pentru efectuarea unor activitati sanitar-veterinare publice, incheiate de directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti cu medicii veterinari de libera practica imputerniciti, se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.

Art. 18
Contractele de prestari de servicii pentru aplicarea marcilor auriculare, precum si pentru alte servicii in domeniul sanitar-veterinar se incheie potrivit reglementarilor legale in vigoare privind achizitiile publice.

Art. 19
(1) Ca urmare a reorganizarii Autoritatii, personalul acesteia este numit, in conditiile legii, in noua structura organizatorica, in limita numarului maxim de posturi prevazut la art. 5 alin. (2).
(2) Numirea personalului potrivit alin. (1) se face in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 20
Anexele nr. 13 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 21
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexele 1-3


Anexe Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: