DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1385/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului. Hotararea 1385/2009
Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor CopiluluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 26 noiembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, denumita in continuare Autoritate, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin preluarea atributiilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, ale Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie, ale Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie si ale Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.
(2) La data infiintarii Autoritatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Agentia Nationala pentru Protectia Familiei isi inceteaza activitatea.
(3) Centrul Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei se desfiinteaza incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Sediul Autoritatii este in Bucuresti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1.
(5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritatii se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si din alte surse, potrivit legii.

Art. 2
(1) Numarul maxim de posturi la nivelul Autoritatii este de 82, functionari publici si personal contractual.
(2) Structura organizatorica si statul de functii ale Autoritatii se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Autoritatea este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, si poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii. Pentru finantarea activitatii Autoritatii pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile.

Art. 3
Obiectivele Autoritatii sunt:
a) promovarea si respectarea drepturilor si libertatilor civile ale copiilor;
b) monitorizarea respectarii drepturilor copilului la nivel national;
c) responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii;
d) responsabilizarea comunitatilor locale pentru prevenirea separarii copilului de parinti si sustinerea familiilor pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii;
e) protectia unor grupuri vulnerabile de copii si tineri care necesita o protectie speciala;
f) dezvoltarea sistemului de servicii destinate protectiei copilului la nivel national;
g) indrumarea metodologica in domeniul sau de competenta a activitatii directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului care functioneaza in subordinea consiliilor judetene si, respectiv, in subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a activitatii serviciilor publice de asistenta sociala;
h) elaborarea si implementarea politicilor in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului;
i) promovarea valorilor familiale, a intelegerii si intrajutorarii in familie, prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membrii sai;
j) sprijinirea membrilor de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie;
k) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.


Capitolul II - Functiile si atributiile Autoritatii


Art. 4
Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului, Autoritatea are urmatoarele functii principale:
a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea si aplicarea strategiilor si a programelor in domeniul protectiei copilului si familiei;
b) de monitorizare a respectarii drepturilor copilului;
c) de promovare a drepturilor copilului si a valorilor familiale;
d) de colectare, analiza si evaluare a datelor si informatiilor privind drepturile copilului si apararea si consolidarea familiei;
e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern;
f) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz, si de gestionare a bugetelor si a fondurilor alocate;
g) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor in domeniul propriu de activitate;
h) de control al modului in care sunt respectate drepturile copilului, ale tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, in care este sprijinita familia si sunt aplicate reglementarile din domeniul propriu de activitate.

Art. 5
(1) In exercitarea functiilor sale, Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii principale:
1. propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale proiecte de politici publice/acte normative in domeniul de activitate;
2. coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor strategiilor nationale din domeniul de activitate;
3. evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a strategiilor nationale din domeniul de activitate;
4. monitorizeaza respectarea drepturilor copilului si recomanda autoritatilor centrale sau locale luarea masurilor care se impun;
5. identifica nevoile de formare a personalului implicat in protectia familiei si in protectia si promovarea drepturilor copilului si colaboreaza cu institutiile abilitate de lege la fundamentarea si elaborarea de programe care sa raspunda acestor nevoi;
6. elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei familiei si pentru prevenirea si combaterea violentei in familie si in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
7. centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si elaboreaza rapoartele prevazute la art. 44 pct. 1 din aceasta conventie;
8. urmareste si ia masurile necesare pentru punerea in aplicare a recomandarilor Comitetului privind drepturile copilului, formulate ca urmare a prezentarii rapoartelor prevazute la art. 44 pct. 1 din Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata;
9. asigura controlul in ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul propriu de activitate si al modului in care sunt respectate drepturile copilului de catre institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare; constata faptele care constituie contraventii si propune stabilirea raspunderii disciplinare, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate;
10. propune autoritatilor, institutiilor si celorlalte persoane juridice suspendarea sau incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului;
11. ia masurile necesare sau, dupa caz, propune autoritatilor ori institutiilor competente luarea masurilor necesare pentru prevenirea sau, dupa caz, inlaturarea efectelor oricaror acte ori fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului si al protectiei familiei la care Romania este parte;
12. ia masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor pe care le are in calitatea sa de autoritate centrala si care decurg din instrumente juridice internationale ratificate sau semnate de Romania ori la care aceasta a aderat;
13. initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, instrumente juridice internationale de cooperare in domeniul sau de activitate;
14. realizeaza prognoze, efectueaza studii si cercetari, realizeaza si publica materiale stiintifice si promotionale in domeniul protectiei familiei si al protectiei drepturilor copilului;
15. fundamenteaza si propune politici de prevenire a situatiilor care determina marginalizarea sociala a tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, precum si masurile de sprijin si interventie;
16. coordoneaza si indruma metodologic activitatile serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai si ale celor de protectie speciala a copilului, precum si activitatile desfasurate de comisiile pentru protectia copilului;
17. elaboreaza standarde, norme metodologice si proceduri de lucru pentru serviciile care asigura prevenirea separarii copilului de parintii sai, protectia speciala a copilului si tanarului, precum si pentru protectia familiei;
18. elaboreaza metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, protectiei speciale a copilului si tanarului si victimelor violentei in familie;
19. licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, pe cele destinate protectiei speciale a copilului si tanarului, precum si serviciile destinate protectiei victimelor violentei in familie organizate, in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei publice locale, institutii sau alte persoane juridice;
20. garanteaza protectia juridica a copiilor cetateni straini aflati pe teritoriul Romaniei, neinsotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal ori care nu se gasesc sub supravegherea legala a unor persoane;
21. coordoneaza si indruma metodologic activitatile de sprijinire a familiei si victimelor violentei in familie, precum si ale serviciilor destinate acestora;
22. elaboreaza standarde, norme metodologice si proceduri de lucru pentru serviciile sociale din domeniul protectiei familiei, a victimelor violentei in familie si pentru cele destinate agresorilor;
23. realizeaza baza de date privind copiii aflati in sistemul de protectie speciala, copiii si familiile aflate in situatie de risc, precum si a cazurilor de violenta in familie;
24. stabileste procedurile si criteriile de evaluare a nevoilor sociale in domeniul violentei in familie si elaboreaza metodologia de interventie in aceste cazuri;
25. gestioneaza bunurile proprietate publica si privata a statului pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz;
26. gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul sau de activitate;
27. finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza proiecte specifice si proiecte in cadrul programelor de interes national;
28. propune si fundamenteaza adoptarea masurilor necesare pentru asigurarea finantarii adecvate a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, protectiei speciale a copilului, sprijinirii familiei, prevenirii si combaterii violentei in familie.
(2) Autoritatea elaboreaza regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 6
(1) Autoritatea asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.
(2) Autoritatea are dreptul sa controleze modul in care sunt respectate drepturile copiilor si sa ceara autoritatilor administratiei publice, altor institutii si persoane juridice care in activitatea desfasurata lucreaza direct cu copiii, precum si persoanelor fizice care au in ingrijire si asigura protectia unui copil orice informatii sau documente necesare, sa intervieveze si sa ia declaratii de la conducatorii acestora si de la orice functionar sau lucrator care poate da informatiile necesare solutionarii cererii.
(3) Autoritatile administratiei publice, conducerea institutiilor si organizatiilor private acreditate, precum si persoanele fizice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia Autoritatii, in termen de 15 zile, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu cererile pe care aceasta le formuleaza, sa permita intervievarea si luarea declaratiilor prevazute la alin. (2), acordandu-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale.
(4) In actiunile de aparare si respectare a drepturilor copiilor, reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii au acces, in conditiile legii, la documentele secrete detinute de autoritatile administratiei publice si alte institutii, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea plangerilor care i s-au adresat, cu obligatia de a nu divulga sau de a nu face publice informatiile ori documentele secrete la care au avut acces.

Art. 7
(1) Autoritatea este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, asimilati din punctul de vedere al drepturilor salariale cu functia de director general, respectiv de director general adjunct din ministere, numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(2) Presedintele este ordonator secundar de credite.
(3) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii si reprezinta Autoritatea in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice romane sau straine.

Art. 8
(1) Pe langa presedintele Autoritatii functioneaza Consiliul consultativ, organism fara personalitate juridica, cu rol consultativ si care are in componenta sa reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si reprezentanti ai structurilor asociative ale societatii civile.
(2) Consiliul consultativ este alcatuit din reprezentanti ai urmatoarelor institutii:
a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului;
b) Oficiul Roman pentru Adoptii;
c) Autoritatea Nationala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap;
d) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
e) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii;
f) Avocatul Poporului;
g) Ministerul Administratiei si Internelor;
h) Ministerul Sanatatii;
i) Uniunea Nationala a Presedintilor Consiliilor Judetene;
j) Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Drepturilor Copilului din Romania;
k) Asociatia Directorilor Directiilor de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
(3) Lucrarile Consiliului consultativ sunt conduse de presedintele Autoritatii.

Art. 9
(1) Consiliul consultativ are urmatoarele atributii principale:
a) asigura cooperarea dintre institutiile si organizatiile care il compun in vederea realizarii Programului de guvernare in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei;
b) asigura monitorizarea aplicarii legislatiei in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei;
c) formuleaza propuneri privind imbunatatirea cadrului normativ in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei;
d) formuleaza propuneri privind imbunatatirea relatiilor interinstitutionale ale autoritatilor publice implicate in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei.
(2) Consiliul consultativ se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Autoritatii.
(3) La lucrarile Consiliului consultativ pot participa, la invitatia presedintelui Autoritatii, reprezentanti ai altor institutii decat cele prevazute la art. 8, reprezentanti ai societatii civile, precum si reprezentanti ai mass mediei.
(4) In realizarea atributiilor sale Consiliul consultativ adopta hotarari cu caracter de recomandare.


Capitolul III - Programe de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului


Art. 10
In intelesul prezentei hotarari, prin programe de interes national se intelege acele programe care contribuie la:
a) dezvoltarea si diversificarea sistemului de servicii si institutii destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului, precum si pentru prevenirea separarii copilului de familie;
b) dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si integrarea socioprofesionala a tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala;
c) sprijinirea familiilor in vederea asumarii responsabilitatilor parintesti;
d) prevenirea si combaterea violentei in familie;
e) asigurarea functionarii adecvate a sistemului prevazut la lit. a), in vederea imbunatatirii indicatorilor de calitate si performanta a respectivelor servicii si institutii.

Art. 11
(1) Autoritatea poate finanta sau, dupa caz, cofinanta urmatoarele tipuri de programe de interes national:
a) programele de interes national in domeniile prevazute la art. 10;
b) programe de urgenta pentru depasirea unor situatii de criza, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autoritati ale administratiei publice locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare, in vederea asigurarii protectiei si ingrijirii copiilor, sprijinirii familiilor, precum si, dupa caz, pentru interventii cu caracter umanitar;
c) orice alte programe considerate importante si oportune pentru domeniul de activitate al Autoritatii.
(2) Programele de interes national prevazute la alin. (1) lit. a) sunt complementare actiunilor finantate la nivel local si pot avea urmatoarele obiective generale:
a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si institutiilor care asigura ingrijirea, protectia si promovarea drepturilor copilului, ale tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, protectia familiei, precum si combaterea violentei in familie;
b) realizarea de studii, cercetari si publicatii in domeniul de activitate al Autoritatii;
c) formarea initiala si continua a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si institutiilor ce asigura promovarea drepturilor copilului, protectia speciala a copiilor aflati in dificultate si a celor cu handicap, a tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, protectia familiilor, precum si combaterea violentei in familie;
d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului si valorile familiei prin campanii de mediatizare;
e) promovarea valorilor familiale, a intelegerii si intrajutorarii in familie, prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membrii acesteia;
f) sprijinirea membrilor de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie;
g) sprijinirea victimelor violentei in familie prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
h) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice si psihiatrice;
i) sustinerea integrarii socioprofesionale a tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala;
j) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii.

Art. 12
(1) Programele de interes national pot fi anuale sau, dupa caz, multianuale si se aproba prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate.
(2) In cadrul programelor de interes national multianuale pot fi finantate sau, dupa caz, cofinantate proiecte multianuale cu finantare anuala, in functie de complexitatea programelor.

Art. 13
(1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national anuale ori multianuale se asigura din urmatoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.
(2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii.

Art. 14
(1) In scopul finantarii programelor de interes national Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu:
a) serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

Art. 15
Autoritatea elaboreaza metodologia de evaluare, selectie si monitorizare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

Art. 16
(1) In conditiile legii, la nivelul Autoritatii se pot organiza, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, unitati de management de proiect, denumite in continuare UMP, organisme fara personalitate juridica, conduse de un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate din credite externe rambursabile sau nerambursabile. Finantarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile legii.
(2) Structura organizatorica, numarul de posturi, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP si, dupa caz, numarul de unitati se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Presedintelui Autoritatii numeste personalul UMP si stabileste competentele acestuia.
(4) Personalul poate fi angajat din sursa externa pe perioada determinata sau poate fi transferat sau detasat in conditiile legii.
(5) Salarizarea personalului UMP se realizeaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru mangementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001.


Capitolul IV - Finantarea activitatilor de protectie a copilului, a tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, precum si de protectie a familiei


Art. 17
(1) Activitatea serviciilor si institutiilor publice care asigura protectia speciala a copilului si tanarului se finanteaza din urmatoarele surse:
a) venituri proprii ale consiliilor locale, consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
b) sume alocate din bugetul Autoritatii, conform prevederilor art. 1014.
(2) Activitatea serviciilor si institutiilor publice care asigura prevenirea si combaterea violentei in familie se finanteaza din sursele prevazute la alin. (1).

Art. 18
(1) In conditiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, ale Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie, ale Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie, precum si ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit reglementarilor legale sau contractuale.
(2) Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, al Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie, al Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie, precum si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, stabilit pe baza ultimului bilant contabil anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se preia de catre Autoritate pe baza de protocol de predare-primire.

Art. 19
Autoritatea asigura, in conditiile legii, continuitatea tuturor proiectelor in derulare, initiate de fosta Agentie Nationala pentru Protectia Familiei si de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 20
In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Autoritatea elaboreaza Metodologia de control al modului in care sunt respectate drepturile copilului, ale tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, in care este sprijinita familia si sunt aplicate reglementarile din domeniul propriu de activitate, care se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii.

Art. 21
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in cuprinsul actelor normative in vigoare sintagmele "Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului" si "Agentia Nationala pentru Protectia Familiei" se inlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului".

Art. 22
(1) Personalul din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, al Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie si al Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie este preluat sau, dupa caz, transferat in interesul serviciului, in conditiile legii, la Autoritate.
(2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) in numarul de posturi aprobat potrivit legii se face in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
(3) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizarii Autoritatii beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de lege.

Art. 23
Actele normative in care sunt prevazute organele de specialitate ale administratiei publice centrale care se desfiinteaza sau se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator.

Art. 24
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 23 ianuarie 2004;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 938/1998 privind infiintarea Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din data de 29 decembrie 1998;
d) Hotararea Guvernului nr. 852/1996 privind infiintarea Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: