DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunale - ABROGATA


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 15 iulie 2009

ABROGATA de HG nr. 113/2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Pentru operatiunile de eliberare duplicat certificat de inregistrare/anexa, prevazut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevazut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 si eliberare de copii certificate, prevazute la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplica taxe suplimentare de 50% pentru solutionarea cererii in termen de maximum 48 de ore.

Art. 2
(1) Se aproba tarifele pentru eliberarea off-line de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Pentru cererea de eliberare de informatii prevazute la nr. crt. 1 5 din anexa nr. 2 se aplica tarife suplimentare, dupa cum urmeaza:
a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore de la data inregistrarii solicitarii;
b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

Art. 3
(1) Informatiile prevazute in anexa nr. 2 sunt eliberate autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii, fara plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate in acest scop.
(2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul National al Registrului Comertului elibereaza cu titlu gratuit ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa informatii statistice din registrul comertului, care nu pot fi reutilizate in scop comercial.

Art. 4
Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii posta, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea in limba engleza a certificatelor constatatoare/informatiilor punctuale pentru solicitantt, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, indrumarea pentru completarea corecta a cererilor adresate registrului comertului, altele decat cererile de inregistrare si autorizare a functionarii, si alte asemenea servicii se stabilesc, in mod unitar, prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, pe baza de calculatie de pret

Art. 5
Daca se renunta la cerere inainte de solutionarea acesteia, oficiul registrului comertului restituie integral tarifele si comisioanele pentru serviciile neprestate, iar in cazul neprestarii serviciului de inregistrare in registrul comertului, se restituie 90% din taxele de inregistrare.

Art. 6
(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza taxele si tarifele aferente unor activitati si/sau fonduri cu destinatie speciala si, dupa caz, le vireaza in contul entitatilor beneficiare, in temeiul unor prevederi legale exprese.
(2) Entitatile beneficiare, dupa caz, suporta comisioanele percepute pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemului de decontare si plati, aferente virarii taxelor si tarifelor prevazute la alin. (1).
(3) Pentru operatiunile de colectare si virare in contul entitatilor beneficiare ale taxelor aferente activitatilor si/sau fondurilor cu destinatie speciala, Oficiul National al Registrului Comertului percepe un comision suportat de entitatea beneficiara, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, pe baza de fundamentare economica.

Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiuniie efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa nr. 1 - Taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Nr. crt.           Denumirea operatiunii                                 Taxa - lei - 

1.	Servicii prealabile inregistrarii in registrul comertului, documente care potrivit 
    legii se inregistreaza sau se elibereaza in/din registrul comertului, comisioane pentru 
    servicii oferite de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale: inregistrare 
    verificare denumire firma si rezervare*) persoana fizica autorizata/intreprindere 
    individuala/intreprindere familiala; inregistrare verificare disponibilitate*) o denumire 
    firma/emblema persoana juridica; inregistrare verificare unicitate*) un sediu social/asociat
    unic/persoana fizica autorizata/titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii   10/inregistrare
    familiale; modificare*) a unei inregistrari (element) persoana fizica autorizata/intreprindere      /element**) 
    individuala/intreprindere familiala; preschimbare a certificatului de inregistrare in mod curent,     /document 
    ca urmare a unor modificari*); depunere situatii financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare 
    duplicat certificat de inregistrare/anexa; obtinere cod unic de inregistrare (CUI); transmitere spre 
    publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevazute de lege; 
    transmitere declaratii pe propria raspundere privind autorizarea functionarii; obtinere informatii din 
    cazierul fiscal; transmitere/obtinere alte documente/informatii prevazute in mod expres de lege	

2.	Inregistrare in registrul comertului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social in alt 
    judet/schimbare forma juridica                                     120/inregistrare

3.	Inregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum si a altor documente/date care potrivit
    legii se inregistreaza sau se mentioneaza in registrul comertului pentru persoane juridice; 
    rezervare*) denumire firma/emblema persoane juridice; inregistrare*) persoana fizica          30/inregistrare 
    autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; mentionare*) a unui document       /operatiune
    in registrul comertului pentru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala          /element**)
    intreprindere familiala; inregistrare declaratie pe propria raspundere privind autorizarea 
    functionarii*); eliberare extras de registru; eliberare certificat constatator	            

4.	Eliberare copii certificate de pe documentele depuse la registrul comertului	           4+0,2/pagina certificata

------------------
*) La taxele percepute pentru operatiuniie in cauza se aplica fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapeie, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de insolventa, cu modificariie si completarile ulterioare.
**) Elemente si alte documente sau date care, potrivit legii, se inregistreaza sau se mentioneaza in registrul comertului pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale:
a) elemente care se inregistreaza in registrul comertului: denumire; emblema; sediu social, inclusiv schimbarea datorata modificarii administrative a denumirii arterei de circulatie/numarului postal; obiect de activitate; durata de functionare; suspendare/reluare activitate; asociati; participare la profit si pierderi; administratori/persoane imputernicite (fizice sau juridice, reprezentanti legali, lichidatori etc.); inscriere structura acttonariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice si reprezentanti cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere inmatriculare/mentiune/alta operatiune; erori materiate generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificari|e si completarile ulterioare, sau in temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; punct de lucru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; modificare participare la beneficii si pierderi intreprindere familiala; modificare membri/reprezentant intreprindere familiala; patrimoniu de afectatiune;
b) documente supuse mentionarii in registrul comertului: hotararile adunarii generale a actionarilor/asociatilor; hotararile pronuntate de instantele judecatoresti; recursurile si/sau opozitiile formulate, alte cereri sau actiuni; prospectul de emisiune de actiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarie si completarile ulterioare; dobandirea de catre societate a unui bun de la un fondator sau actionar; registrele societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni; registrul independent ai actionarilor; prelungirea valabilitatii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnatura; certificatele de garantie legala pentru administratori si cenzori; dovada varsamantului de capital social; plangerile impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului pentru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; oricare alt act prevazut de lege.


Anexa nr. 2 - TARIFELE pentru eliberarea off-line de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului

Nr. crt.        Categorii de informatii                                Tariful lei 
1.    Eliberare off-line de informatii privind date de identificare firma (denumire, forma juridica,   3/date de identificare
     cod unic de inregistrare, numar de ordine in registrul comertului, sediu social)            firma	

2. Eliberare off-line de alte informatii inregistrate in registrul comertului: durata de functionare,     0,85/informatie
  activitate principala, activitati secundare, capital social, activitati autorizate; informatii       distincta
  cu numar variabil de aparitii referitoare la: asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti,   sau indicator
  sucursale/subunitati/ sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale, alte categorii     financiar 	 
  de informatii.

3. Eliberare off-line de informatii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*)    7 + 3/date
  (arie geografica; localitate/sector/strada; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifra de     de identificare
  afaceri; persoana fizica sau juridica asociat/actionar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor in     firma 
  firmele inregistrate in registrul comertuiui; alte criterii)

4. Eliberare de raport istoric despre o firma (evolutia firmei de la inmatriculare pana la data        20 + 3/fiecare
  solicitarii raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informatii inregistrate)          depunere de act
                                                        sau mentiune
                                                        inregistrata

5. Eliberare de date statistice (fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada       20/fisa
  definita; statistica in functie de un criteriu)                               sintetica/statistica unicriteriala 

6. Eliberare on-line de informatii privind date de identificare firma (denumire, forma juridica,        1,6/date de identificare
  cod unic de inregistrare, numar de ordine in registrul comertului, sediu social);              firma +
  si de alte informatii inregistrate in registrul comertului (durata de functionare,             0,5/informatte
  activitate principala, activitati secundare, capital social; informatii cu numar variabil          distincta sau 
  de aparitii referitoare la asociati/actionari, administratori/cenzori/ reprezentanti,            indicator financiar 
  sucursaie/subunitati/alte sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale; 
  informatii privind cererile depuse la registrul comertului tip/numar si data inregistrare 
  cerere; alte categorii de informatii)


*) Tarifele se reduc in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii:
 • intre 101500 firme: reducere 10%;
 • intre 5011.000 firme: reducere 20%;
 • intre 1.00110.000 firme: reducere 30%;
 • peste 10.000 firme: reducere 50%.  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  37 useri online

  Useri autentificati: