DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 99/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin HG 1.412/2004Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 24 februarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul normelor se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii in vederea detalierii modului de aplicare si a aplicarii unitare a prevederilor Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. Articolul 1^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
In aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) certificatul preschimbat reprezinta noul tip de certificat, astfel cum a fost definit la art. 3^1 lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se reconfirma calitatile si titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit titlurilor instituite la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 si 4, art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;

b) certificatul nou sau noul certificat reprezinta certificatul eliberat in conditiile Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se dobandesc calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si calitatea dobandita in baza titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile acestei legi;
c) titlul reprezinta atestarea calitatii inscrise in certificatul preschimbat si in noul certificat si poate fi:
- Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Ranit;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Retinut;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite;
- Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989;

d) calitatea reprezinta insusirea dovedita si dobandita de catre o persoana in urma preschimbarii certificatului sau in urma obtinerii noului certificat si este inscrisa pe certificat, dupa cum urmeaza:
- Urmas de Erou-Martir;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Ranit;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Retinut;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant;
- Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite;
- Participant la Victoria Revolutiei din Decembrie 1989."

4. Articolul 1^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1^2
(1) In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate obiective de importanta deosebita cladirile specificate la art. 3^1 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: Opera din Timisoara, Comitetul Central, comitetele judetene sau municipale ale partidului, Televiziunea Romana, Radiodifuziunea Romana si altele asemenea.
(2) In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina momentul in care a avut loc fuga dictatorului: ziua de 22 decembrie 1989, ora 12,10.
(3) In aplicarea art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt determinate localitatile in care au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute, pana la fuga dictatorului, dupa cum urmeaza: Timisoara, Caransebes, Sibiu, Cugir, Lugoj, Targu Mures, Cluj-Napoca si Bucuresti.
(4) Alte localitati, in care au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute, pana la fuga dictatorului, decat cele prevazute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise in acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General."

5. Dupa articolul 1^2 se introduc doua noi articole, articolele 1^3 si 1^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^3
(1) In aplicarea prevederilor art. 3^2 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberarea noului certificat se face doar la cererea expresa a titularului de certificat preschimbat, cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, denumit in continuare Secretariatul de Stat, si se inregistreaza intr-un Registru special pentru noile certificate. Inscrierile din Registrul special se vor inregistra si in format electronic.
(3) Inregistrarea cererilor in Registrul special se face pe baza certificatului preschimbat, impreuna cu legitimatia aferenta, in original, care atesta obtinerea calitatii de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite, potrivit titlului instituit la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Comisia prevazuta la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va analiza doar cererile depuse conform alin. (1).

Art. 1^4
(1) Persoanele care au obtinut calitatea de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite si nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, datorita pierderii acestuia, in vederea obtinerii noului certificat pentru calitatea de Luptator cu Rol Determinant vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, care sa contina:
a) datele de identificare ale persoanei care face declaratia;
b) seria si numarul certificatului preschimbat, care a fost pierdut;
c) modul de dobandire a certificatului preschimbat, respectiv: avizul Comisiei Parlamentare acordat in baza propunerilor Comisiei prevazuta la art. 13 si in urma parcurgerii procedurii de preschimbare, hotarare judecatoreasca definitiva sau avizul Comisiei Parlamentare, in urma admiterii contestatiei;
d) circumstantele pierderii.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) va fi data in forma autentificata la notariat, conform legii.
(3) Odata cu declaratia prevazuta la alin. (1) se va depune dovada declararii pierderii certificatului preschimbat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a."

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Retinut, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda persoanelor care au fost puse in detentie preventiva pana in data de 22 decembrie 1989 de fortele de represiune, ca urmare a participarii directe si nemijlocite la actiunile si evenimentele care au avut legatura de necontestat cu lupta pentru Victoria Revolutiei din 1989."

7. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda, in scopul de a face diferenta, intre categoria persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite, desprinzandu-se din randul acestora, avand un rol determinant prin contributia la declansarea si victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, remarcandu-se prin fapte determinante, in localitatile precizate la art. 1^2 alin. (3), prin care si-au pus viata in pericol aparand si ocupand obiectivele care au avut o importanta deosebita, decisiva pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989."

8. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost instituit si se atribuie, in scopul de a face diferenta intre categoria persoanelor care s-au desprins din randul participantilor si au avut un rol deosebit, prin contributia la victoria Revolutiei pana la preluarea puterii si instituirea noilor structuri ale statului, remarcandu-se prin fapte deosebite, fata de marea masa a persoanelor care au participat la Revolutia din Decembrie 1989 fara a avea o contributie individuala deosebita la victoria Revolutiei."

9. La articolul 7, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin acordarea titlurilor se intelege atestarea calitatilor obtinute prin preschimbarea certificatelor doveditoare emise in perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calitati de revolutionar.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conform art. 3^3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda un nou titlu, de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant, persoanelor care obtin calitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
......
(4) In vederea atribuirii titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretariatul de Stat inainteaza periodic Administratiei Prezidentiale atat propunerile privind persoanele carora le-a fost aprobata cererea privind obtinerea calitatii de Luptator cu Rol Determinant, in vederea eliberarii noului certificat, cat si propunerile privind persoanele carora le-au fost preschimbate certificatele si pentru care a fost emis avizul pentru preschimbare de catre Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumita in continuare Comisia Parlamentara."

10. Articolul 9 se abroga.

11. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele carora li s-au atribuit titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si calitatea prevazuta la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimatiei si a documentului de identitate."

12. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Certificatele preschimbate, doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se elibereaza, in cazul persoanelor carora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se atribuie, la propunerea Secretariatului de Stat, fiecareia dintre persoanele prevazute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea eliberarii noului tip de certificat pentru titlul prevazut la alin. (1), persoanele beneficiare inainteaza Secretariatului de Stat:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
b) actul de identitate, in copie;
c) documentul, in original, eliberat de serviciul de evidenta informatizata a persoanei in a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana in cauza, din care rezulta ca solicitantul apartine uneia dintre categoriile prevazute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) doua fotografii tip pasaport.
(3) In privinta avizarii si eliberarii certificatelor preschimbate, doveditoare pentru titlul prevazut la alin. (1), se aplica, in mod corespunzator, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmand ca in cazul fiecarui titlu sa fie subnumerotate certificatele eliberate fiecareia dintre categoriile de persoane prevazute la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

13. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III - Procedura de obtinere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si procedura pentru obtinerea certificatelor care instituie calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare"

14. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) In vederea obtinerii noului certificat care atesta titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite si indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune la Secretariatul de Stat urmatoarele documente:
a) cerere, conform art. 1^3 si modelului prevazut in anexa nr. 5, semnata de solicitant pe fiecare pagina;
b) actul de identitate, in copie certificata prin prezentarea originalului;
c) certificatul preschimbat impreuna cu legitimatia aferenta, in original, prin care atesta obtinerea calitatii, potrivit titlului de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) doua fotografii tip pasaport, care urmeaza a fi aplicate pe noul certificat.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat fie personal, fie prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata.
(3) In cazul admiterii cererii, certificatul preschimbat prevazut la alin. (1) lit. c) se inlocuieste cu noul certificat, se va evidentia intr-un Registru special si se va arhiva la Secretariatul de Stat cu mentiunea «schimbat cu calitatea atestata prin titlul conform art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004».
(4) In cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevazut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevazute la art. 49, in cazul in care comisia prevazuta la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in momentul analizarii documentelor, sesizeaza existenta unor elemente de noutate sau neconcordante intre datele cuprinse in cerere si actele aflate la dosarul de preschimbare."

15. Dupa articolul 21 se introduc cinci noi articole, articolele 21^1-21^5, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21^1
(1) Cererile depuse in vederea obtinerii noului certificat pentru dobandirea calitatii atestata prin titlul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt verificate de catre comisia constituita conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia constituita conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica indeplinirea conditiilor pentru obtinerea calitatii de Luptator cu Rol Determinant, in baza documentelor depuse conform art. 21 si a documentelor care au fost depuse pentru preschimbarea certificatelor doveditoare in vederea obtinerii calitatii de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite, conform art. 12^4 si a Hotararii Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile ulterioare.
(3) Secretariatul de Stat inainteaza Comisiei Parlamentare, in vederea emiterii avizului si atribuirii titlurilor conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, periodic, listele cu propuneri, continand persoane ale caror cereri au fost admise. Comisia Parlamentara comunica Secretariatului de Stat, in termen de 15 zile de la data inregistrarii listelor, avizul favorabil sau avizul nefavorabil, motivat.
(4) Modelul adeverintelor prevazute la art. 4^1 si art. 9^3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ce urmeaza a fi transmise catre casele teritoriale de pensii, respectiv catre casele de pensii sectoriale si procedura de eliberare si transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.

Art. 21^2
(1) Noul certificat se semneaza de catre secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 si de presedintele Comisiei Parlamentare.
(2) Modelul noului certificat, inclusiv matca si legitimatia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm si contine elemente de securizare, este prevazut in anexa nr. 7; calitatea Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant se inscrie, prin tiparire, pe modelul noului certificat.
(3) Noul certificat, pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant va fi tiparit pe hartie speciala si contine culorile Steagului Romaniei.
(4) Achizitia noilor certificate se face de catre Secretariatul de Stat de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Dupa completarea si semnarea noului certificat, pe acesta se aplica timbrul sec aflat la dispozitia Secretariatului de Stat.
(6) Sumele necesare tiparirii si imprimarii noilor certificate se asigura din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Secretariatului de Stat.
(7) Secretariatul de Stat va elibera titularului noul certificat si legitimatia din partea din stanga jos a modelului prevazut in anexa nr. 7, dupa atribuirea titlului conform art. 9^2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) In aplicarea art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au obtinut calitatea de Luptator cu Rol Determinant vor depune cu ocazia eliberarii noului certificat o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu au fost implicate in activitatile fostei securitati ca politie politica, ca nu au dezinformat sau au folosit mijloace de informare in masa in scop de diversiune, ori au actionat, sub orice forma, impotriva Revolutiei Romane din Decembrie 1989, nu au emis ordine si dispozitii in favoarea mentinerii structurilor fostului partid comunist si pentru apararea dictatorului.

Art. 21^3
(1) Persoanele nemultumite, care nu au obtinut noul certificat pentru atestarea titlului de Luptator cu Rol Determinant sau care considera, pe baza de probe, ca in cazul altor persoane carora le-a fost eliberat noul certificat nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale prezentelor norme metodologice, pot face contestatie la Comisia Parlamentara, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii solutiei, conform art. 9^2 alin. (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cuprinsul contestatiei vor fi prezentate expres si lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate si, totodata, vor fi anexate documente doveditoare in sustinerea contestatiei.
(3) In vederea solutionarii contestatiilor, Comisia Parlamentara poate solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestatia formulata.
(4) In termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, Comisia Parlamentara comunica contestatarului si Secretariatului de Stat modul de solutionare a acesteia. In cazul admiterii contestatiei va transmite Secretariatului de Stat documente doveditoare, depuse conform alin. (2).
(5) Pe baza solutiilor comunicate de Comisia Parlamentara, Secretariatul de Stat reanalizeaza documentatia conform careia a fost luata decizia ce formeaza obiectul contestatiei.
(6) Orice contestatie, care nu contine datele de identificare sau semnatura contestatarului, precum si motivele contestatiei este inadmisibila si nu va fi luata in considerare.
(7) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere pentru depunerea contestatiei la Comisia Parlamentara.

Art. 21^4
(1) In vederea obtinerii certificatelor si acordarea uneia dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele interesate vor depune la Secretariatul de Stat urmatoarele documente:
a) cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 6;
b) actul de identitate, in copie certificata prin prezentarea originalului;
c) inscrisurile oficiale eliberate de organele competente, care au fost prezentate si inregistrate la directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si care au stat la baza deciziilor emise in vederea acordarii drepturilor, conform Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) dovada inregistrarii documentelor de la lit. c) si dovada constatarii calitatii de catre directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
e) avizului reactualizat al Asociatiei «15 Noiembrie 1987», al carui model este prevazut in anexa nr. 9;
f) copie legalizata de pe certificatul de deces al persoanei care a decedat in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 si de pe certificatul de nastere al urmasului, pentru obtinerea calitatii prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) copie legalizata de pe certificatul de casatorie pentru obtinerea calitatii prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) doua fotografii tip pasaport, care urmeaza a fi aplicate pe certificat.
(2) Verificarea actelor si solutionarea cererilor in vederea acordarii uneia dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de Comisia constituita conform art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele pentru obtinerea certificatelor si acordarea calitatilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa contina documentele prevazute la alin. (1) si pe cele prevazute de art. 19 si 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Certificatul se semneaza de catre secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevazut in anexa nr. 8.
(4) Dupa completarea si semnarea certificatului, pe acesta se aplica timbrul sec aflat la dispozitia Secretariatului de Stat.

Art. 21^5
(1) Persoanele care au obtinut una dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune, cu ocazia eliberarii noului certificat, o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu sunt dovedite a fi fost implicate in activitatile fostei securitati ca politie politica, ca nu au actionat, sub orice forma, impotriva revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele necesare tiparirii si imprimarii certificatelor se asigura din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Secretariatului de Stat.
(3) In baza certificatului, emis pentru constatarea uneia dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretariatul de Stat va elibera o adeverinta tipizata, care va fi transmisa direct catre casele teritoriale de pensii, respectiv catre casele de pensii sectoriale, in termen de 45 de zile de la eliberarea certificatului. Modelul adeverintelor ce urmeaza a fi transmise catre casele teritoriale de pensii, respectiv catre casele de pensii sectoriale si procedura de eliberare si transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat.
(4) Persoanele nemultumite si care nu au obtinut certificatul care atesta una dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot formula actiune la instanta de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia «15 Noiembrie 1987» acorda avizul reactualizat, al carui model este prevazut in anexa nr. 9, pana la termenul prevazut de lege pentru depunerea cererii in vederea obtinerii certificatului, fara a solicita persoanei indeplinirea vreunei obligatii; neacordarea avizului reactualizat se motiveaza in scris si se comunica persoanei interesate in termen de 10 zile de la depunerea cererii."

16. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) In vederea stabilirii indemnizatiilor prevazute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coeficientii de multiplicare se aplica asupra castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."

17. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul persoanei care este membru al unui sistem neintegrat sistemului public de pensii, dosarul se va depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a solicitantului."

18. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Persoanele care au calitatea de «Luptator Ranit» sau de «Luptator Retinut» beneficiaza de o indemnizatie lunara calculata potrivit art. 4 alin. (3) si (6) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca fac parte din categoria persoanelor incadrate in gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilati sau daca nu sunt incadrate intr-un grad de invaliditate."

19. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Incadrarea in grade de invaliditate se face de catre medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala de care apartine cu domiciliul solicitantul, in conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic functional si recuperarea capacitatii de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate.
(2) Deciziile de incadrare in grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiza medicala sau de medicii experti ai asigurarilor sociale pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea, cu obligativitatea revizuirii medicale periodice, conform prevederilor art. 70-81 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in urma revizuirii medicale se constata modificari de incadrare in grad de invaliditate, cuantumul indemnizatiei se va modifica in mod corespunzator."

20. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
Pentru indemnizatiile care se acorda beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, emit decizii de plata."

21. Articolul 28 se abroga.

22. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
La acordarea drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 nu se solicita beneficiarilor indeplinirea de conditii suplimentare, cu exceptia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calitatii detinute in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

23. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, costul protezelor, ortezelor si scaunelor cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse in Lista de dispozitive destinate recuperarii deficientelor organice sau fiziologice, stabilita in baza reglementarilor de asigurari sociale de sanatate, se suporta dupa cum urmeaza:
a) din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru cele care se acorda prin sistemul de asigurari sociale de sanatate;
b) din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat, pentru cele care nu se acorda prin sistemul de asigurari sociale de sanatate."

24. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea gratuita a rechizitelor pentru scolari se face in cadrul programului de acordare a rechizitelor scolare, organizat si finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(2) Pentru acordarea gratuita a rechizitelor, persoanele prevazute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, o cerere in care vor fi prevazute: datele de identificare a solicitantului, titlul pe care acesta il detine in baza legii, datele de identificare ale copilului, institutia de invatamant ale carei cursuri le urmeaza si anul scolar pentru care se solicita acordarea dreptului de rechizite gratuite.
(3) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti transmit la Secretariatul de Stat listele cuprinzand persoanele care beneficiaza de rechizite gratuite.
(4) Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa comunice in scris inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, orice modificare a conditiilor in care acestea au fost acordate, prevazute in cererea de la alin. (2)."

25. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (2)-(6) si la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta de bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne, SRI, dupa caz.
(2) Stabilirea si plata indemnizatiilor se fac de catre casele teritoriale de pensii, respectiv de catre casele de pensii sectoriale, dupa caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de drepturile prevazute de lege pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv a copiei certificate pentru conformitate a certificatului eliberat in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actului de identitate."

26. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Sumele aferente acordarii subventiei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se cuprind in bugetul Secretariatului de Stat.
(2) Decontarea sumelor acordate ca subventie de stat egala cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 de euro se face intre Secretariatul de Stat si institutia bancara care a acordat creditul.
(3) Acordarea de catre institutiile bancare a creditelor in conditiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cu avizul Secretariatului de Stat.
(4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decontarii prevazute la alin. (2), Secretariatul de Stat, dupa acordarea avizului prevazut la alin. (3), va incheia protocoale cu bancile care vor acorda creditele, in continutul acestora prevazandu-se expres ca Secretariatul de Stat nu este girant al beneficiarilor de credite si ca nu va raspunde decat de plata a 50% din dobanda aferenta unui credit acordat in conditiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

27. La articolului 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile in care autoritatile administratiei publice locale nu dispun de suprafetele de teren necesare satisfacerii solicitarilor, se poate proceda, in conditiile legii, la trecerea unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat, cu aceasta destinatie."

28. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fara a se solicita indeplinirea unor conditii suplimentare."

29. La articolul 36 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor avea in vedere urmatoarele:".

30. La articolul 36, alineatele (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In unitatile medicale in care se acorda asistenta medicala ambulatorie de specialitate in specialitatile clinice, stomatologice si paraclinice, altele decat cele din subordinea Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de persoane prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor de aplicare a acestuia.
(5) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse in Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza retetelor eliberate de medicul de familie, se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile achitarii de catre beneficiar a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
(6) Acordarea gratuita si decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acorda fara contributia asiguratului."

31. La articolul 37, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru calatoriile gratuite pe calea ferata se exercita pe baza legitimatiei de revolutionar, a documentului de identitate si a biletului de calatorie gratuita.
(4) Au dreptul la transport gratuit, in limita calatoriilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentului de identitate, a biletului de calatorie gratuita si a copiei de pe legitimatia de revolutionar a titularului biletelor, membrii de familie ai titularului si insotitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, al marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de insotitor, cu conditia ca insotitorul sa fie major. Persoana care, din motive medicale, are nevoie de insotitor va face dovada starii de sanatate cu adeverinta medicala, scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital. Titularul va acorda, pe propria raspundere, membrilor de familie bilete de calatorie gratuita, in vederea utilizarii de catre acestia pentru transportul pe calea ferata.
(5) Prin familie, in aplicarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege sotul sau sotia, precum si rudele de gradul I ale beneficiarilor titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

32. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele necesare pentru atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind in bugetul Secretariatului de Stat."

33. La articolul 38, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta si terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automata) si mototriciclu, aflate in proprietate sau in coproprietate cu sotul/sotia, precum si scutirea de taxe la inmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat se vor prezenta documentele care fac dovada dreptului de proprietate ori coproprietate si certificatul care atesta ca solicitantul sau sotul/sotia are una dintre calitatile atestate prin titlurile prevazute de art. 3 alin. (1) lit. b) sau art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

34. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) Coeficientul prevazut la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza prin aplicarea procentului de 0,6 asupra castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."

35. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Potrivit art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu alin. (2) al aceluiasi articol, pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard prevazute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana in baza reglementarilor referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale."

36. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46
(1) Documentele necesare in vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:
a) cerere pentru acordarea dreptului prevazut de lege;
b) copie de pe certificatul preschimbat sau de pe certificatul nou, dupa caz, eliberat potrivit legii si prezentelor norme metodologice, certificata pentru conformitate;
c) copie de pe legitimatia eliberata potrivit prezentelor norme metodologice, certificata pentru conformitate;
d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificata pentru conformitate, prin prezentarea originalului;
e) alte documente in cazurile expres prevazute de prezentele norme metodologice."

37. Dupa articolul 46 se introduc trei noi articole, articolele 46^1-46^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 46^1
(1) Acordarea indemnizatiilor prevazute la art. 4 alin. (4), conform art. 4^1 si art. 21 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face in baza urmatoarelor acte:
a) adeverinta tipizata, conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989;
b) documentele prevazute la art. 46 alin. (1).
(2) Cererile pentru eliberarea adeverintei tipizate se vor redacta conform modelului aprobat prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989. In cerere se va preciza si casa teritoriala sau sectoriala de pensii in evidentele careia se afla solicitantul.
(3) Cererile pentru eliberarea adeverintelor tipizate se depun personal, direct la sediul Secretariatului de Stat sau prin posta.
(4) Dupa completarea si semnarea adeverintelor tipizate de catre secretarul de stat, pe acestea se aplica timbrul sec aflat la dispozitia Secretariatului de Stat.
(5) Adeverintele vor fi transmise de Secretariatul de Stat direct platitorilor de drepturi, in functie de eliberarea certificatelor, pana la finalizarea activitatii comisiei.
(6) La incetarea activitatii comisia va intocmi o lista finala cu persoanele carora li s-au eliberat certificate si pentru care s-au transmis adeverinte, in vederea comunicarii acesteia platitorilor de drepturi, pana la data de 31 decembrie 2015.
(7) In cazul persoanelor prevazute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror calitate este constatata conform art. 21^4, indemnizatiile care au fost stabilite in temeiul hotararilor emise de directiile de munca judetene, respectiv Directia de Munca a Municipiului Bucuresti, se vor acorda in baza deciziilor de plata emise, care isi pastreaza valabilitatea pana la obtinerea certificatelor si transmiterea adeverintelor tipizate catre casele teritoriale de pensii sau casele sectoriale.

Art. 46^2
(1) Adeverintele tipizate vor fi tiparite pe hartie A4, cu elemente de siguranta.
(2) Achizitia adeverintelor tipizate se face de catre Secretariatul de Stat de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A., in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sumele necesare tiparirii si imprimarii adeverintelor tipizate se asigura din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Secretariatului de Stat.

Art. 46^3
In cazul situatiilor prevazute la art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru hotararile judecatoresti care obliga Secretariatul de Stat la eliberarea certificatului, in conditiile in care solicitantul nu are dosar de preschimbare sau nu a depus cerere de preschimbare, data la care a fost depusa cererea se considera data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti."

38. La articolul 48, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Presedintele consiliului de administratie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina unul dintre titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevazuta la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa aiba studii superioare;
c) sa aiba vechime in munca de minimum 5 ani in specialitatea studiilor superioare, intr-o functie de conducere.
(5) Reprezentantii desemnati de organizatiile revolutionarilor prevazute la alin. (3) lit. d) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina unul dintre titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevazuta la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa aiba studii superioare;
c) sa aiba vechime in munca de minimum 3 ani in specialitatea studiilor superioare."

39. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
(1) In aplicarea dispozitiilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se va infiinta o comisie formata din angajati ai Secretariatului de Stat, numiti prin ordin al secretarului de stat. Atributiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.
(2) In cazul in care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul ca noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective si va propune Presedintelui Romaniei retragerea titlurilor atribuite in baza acestora.
(3) Analiza elementelor de noutate si decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenta comisiei prevazute la art. 13, pana la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar dupa acest termen competenta revine comisiei prevazute la alin. (1).
(4) Constatarea neconcordantelor intre datele cuprinse in cererea pentru eliberarea noului certificat si actele aflate la dosarul de preschimbare sunt de competenta comisiei prevazute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 21 alin. (4), pana la expirarea activitatii acesteia. Dupa expirarea activitatii comisiei prevazute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta revine comisiei prevazute la alin. (1)."

40. Dupa articolul 49 se introduc doua noi articole, articolele 49^1 si 49^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 49^1
(1) Comisia prevazuta la art. 49 are urmatoarele atributii principale:
a) in cazul constatarii unor elemente de noutate, procedeaza la anularea certificatelor respective;
b) in cazurile in care, dintr-o eroare materiala, s-au eliberat certificate unor persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile prevazute in normele de aplicare, constatata din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedeaza la analizarea dosarelor si, dupa caz, decide efectuarea demersurilor legale catre organele/instantele competente;
c) analizeaza dosarele si ia decizii in vederea punerii in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) in cazurile in care constata situatiile prevazute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale catre organele/instantele competente.
(2) Prin sintagma elemente de noutate se intelege:
a) hotararile judecatoresti definitive prin care se constata incalcarea art. 3 alin. (6) si art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) hotararile judecatoresti definitive, daca prin acestea se constata incalcarea oricareia dintre conditiile pentru obtinerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori incalcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) hotararile judecatoresti definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului.
(3) In caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Presedintelui Romaniei retragerea titlurilor atribuite in baza acestora.
(4) In cazul anularii certificatului comisia are obligatia ca in termen de 15 de zile sa comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar si institutiilor care au transmis situatia acordarii altor drepturi prevazute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Anularea certificatelor si inaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de catre Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare.

Art. 49^2
Continutul dosarelor celor care au obtinut calitatile atestate prin titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si calitatea prevazuta la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi publicat pe site-ul oficial al Secretariatului de Stat, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare."

41. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."

42. Dupa anexa nr. 4 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 5-9, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1-5 la prezenta hotarare.

43. In tot cuprinsul normelor metodologice sintagmele "SSPR" si "Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989" se inlocuiesc cu sintagma "Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989".


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)


CERERE privind obtinerea noului certificat in vederea acordarii titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant

- Model -

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................., (numele avut anterior), cetatean ..................., fiul/fiica lui ...................................................... si al/a ........................................., nascut(a) la data de ............................, in localitatea ...................................................., judetul (sectorul) ..............................., casatorit(a)/necasatorit(a), domiciliat(a) in ...................................., str. .................................................................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judetul .........................., telefon .................................., e-mail ...................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................., eliberat(a) de ...................................... la data de ..................., valabil(a) pana la data de ........................, CNP .
................................,
in baza prevederilor art. 3^2 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 1^3 si art. 21 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
solicit recunoasterea calitatii de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant in vederea acordarii titlului si eliberarea noului certificat. In urma admiterii cererii, singura calitate pentru care optez este cea prevazuta de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant.
Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (2), (5) si (6), art. 9 alin. (2) si art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
cunoscand dispozitiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Detin certificat emis in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, seria ....... nr. ..................... si:
- sunt mentionat(a) in lista finala publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, la pozitia ...............
- nu sunt mentionat(a) in lista finala publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, din urmatorul motiv: .......................................................................
2. Am depus cererea pentru preschimbarea certificatului in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrata la Secretariatul de Stat sub nr. .................... din data de ........................
3. Detin certificat emis in baza Legii nr. 42/1990, nr. .................., calitatea de ..................................................., si mi-a fost acordat titlul prin Decretul nr. .................., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ...... din ....................., la pozitia ............... Numele meu este mentionat si in*:
- Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ...... din ...................*
- Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ...... din .....................*
4. Nu detin certificat emis in baza Legii nr. 42/1990 si am depus la dosarul pentru preschimbarea certificatului**:
a) bonulet nr. .............. data ...................;
b) adeverinta nr. ........... emisa in data de ...................., semnata de ......................................;
c) duplicat al certificatului nr. ..........., eliberat din motivul: ....................................................
5. Detin certificat conform Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Sentintei/Hotararii judecatoresti nr. .......... din data de ................., pronuntata de ......................................................, in Dosarul nr. ............................
6. Detin certificat in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior datei de 30 aprilie 2010, in urma admiterii contestatiei la Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, inregistrata sub nr. ............. in data de ..................... si obtinerii avizului, conform sintezei CPRD 89 din data de ........................
7. Am participat la victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 in data de ...................., in localitatea/localitatile .........................................................
8. In data de .................. am ocupat/aparat cladirea ..............................................................., considerata de importanta deosebita, conform art. 3^1 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si mentionez faptul ca:
- nu ma aflam in aceasta cladire in exercitarea sarcinilor de serviciu;
- ma aflam in aceasta cladire in exercitarea sarcinilor de serviciu.
9. In perioada 14-22 decembrie 1989 eram angajat/a la ....................................................................., in functia/pe postul de ......................................................
10. Am primit avizul pentru obtinerea certificatului in baza Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la Asociatia ..............................................................................................................................
11. Am primit avizul pentru obtinerea certificatului preschimbat in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de la Asociatia ................................................................................................
De asemenea, cunoscand dispozitiile art. 326 din noul Cod penal, declar pe propria raspundere ca afirmatiile cuprinse in prezenta cerere sunt corecte, complete si reflecta situatia de fapt, iar atat documentele intocmite, cat si cele depuse si insusite de mine, din dosarul pe baza caruia mi-a fost preschimbata calitatea mai sus mentionata, nu contin falsuri, sunt legale si sunt conforme cu realitatea.

Data
.....................................
Semnatura
..........................................


------------
* Se completeaza daca solicitantul este mentionat in mai multe monitoare oficiale, cu privire la aplicarea Legii nr. 42/1990, inclusiv in cele care contin erate sau duplicate, si se va completa cu numarul si data Monitorului Oficial, pentru fiecare aparitie.
** Solicitantul va completa litera care corespunde situatiei de fapt.


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 6 la normele metodologice)


CERERE privind obtinerea certificatului pentru dobandirea uneia dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................... (numele avut anterior), cetatean ..................., fiul/fiica lui ..................................... si al/a ................................................., nascut(a) la data de ............................., in localitatea ......................................, judetul (sectorul) ................................., casatorit(a)/necasatorit(a), domiciliat(a) in .................................., str. ......................................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judetul ............................, telefon ....................................., e-mail ......................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat(a) de ............................................................... la data de ....................., valabil(a) pana la data de ............................,
in baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit eliberarea certificatului care atesta urmatoarea calitate:
- persoana care a avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987;
- sot al persoanei care a avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 197, daca indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege;
- urmas al persoanei care a decedat in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987.
Anexez la prezenta cerere documentele prevazute la art. 21^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cunoscand prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca afirmatiile cuprinse in prezenta cerere sunt corecte si documentele pe care le depun sunt legale si conforme cu realitatea.

Data
...........................
Semnatura
............................


Anexa nr. 3 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)


IMAGINE, nu este prezenta in articolul de fata


Anexa nr. 4 (Anexa nr. 8 la normele metodologice)


IMAGINE, nu este prezenta in articolul de fata


Anexa nr. 5 (Anexa nr. 9 la normele metodologice)


AVIZ

- model –

Subsemnatul/Subsemnata ..........................................................................., cetatean ......................., fiul/fiica lui ........................................................... si al/a ........................................, nascut(a) la data de ............................, in localitatea ................................., judetul .................................., domiciliat(a) in ................................, str. .................................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judetul ...................................., telefon ............................., e-mail ..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ........................, eliberat(a) de ............................................................... la data de ........................., valabil(a) pana la data de ............................, CNP ................................,
in calitate de .............................. al Asociatiei "15 Noiembrie 1987", legal constituita la data de .............................., prin .........................................................., CIF ..........................., cu sediul in localitatea ...................................., str. ......................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul .......................... telefon ..........................,
in vederea obtinerii certificatului de atestare a uneia dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezentul

AVIZ

Domnului/Doamnei ............................................................ (numele purtat anterior), fiul/fiica lui ........................................... si al/a .........................................., nascut(a) la data de ....................... in localitatea ......................................., judetul (sectorul) ............................., telefon ................................., e-mail ................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. .........................., eliberat(a) de ............................................................ la data de .........................., valabil(a) pana la data de .............................., CNP ....................................
Cunoscand prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca persoana in favoarea careia a fost emis prezentul aviz se incadreaza in prevederile legale referitoare la obtinerea certificatului pentru calitatea de .............................................................................. [Se specifica una dintre calitatile prevazute la art. 18 alin. (1).]
Prezentul aviz poate fi utilizat numai in aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si este dat pe propria raspundere.

Data
....................
Semnatura
..........................