DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publiciPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 8 octombrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 832/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Pentru organizarea concursului national de admitere la program, denumit in continuare concurs, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentiei, se aproba cifra anuala de scolarizare pentru program si cuantumul taxei de participare la program. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Numarul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, componenta nominala a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfasurae a concursului si modalitatile pentru plata taxei de participare la program se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei, dupa consultarea prealabila a Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii concursului."


2. La articolul 5, alinetele (1) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Taxa de participare la program cuprinde taxa de inscriere la concurs si taxa de scolarizare, care se platesc potrivit conditiilor prevazute de prezentul regulament si modalitatilor de plata stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei, prevazut la art. 2 alin. (2).
......
(7) Taxa de scolarizare se plateste de catre candidatii declarati admisi la program." s

3. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Inscrierile la concurs se fac la sediul Agentiei, in termenul prevazut in calendarul de desfasurare a concursului stabilit potrivit art. 2 alin. (2), pe baza unui dosar care contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:
a) cerere-tip de inscriere, potrivit modelului pus la dispozitie la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de pe diploma echivalenta acesteia;
d) copie de pe certificatul de casatorie, daca este cazul;
e) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor absolvite;
f) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale;
g) declaratie pe propria raspundere a candidatului ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
h) dovada de plata a taxei de inscriere sau un document echivalent;
i) curriculum vitae, modelul comun european al candidatului;
j) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevazute la lit. b)-e)."

4. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
In termen de 15 zile lucratoare de la data admiterii la program, candidatii declarati admisi isi completeaza dosarul cu certificatul de cazier judiciar si prezinta originalul documentelor depuse in copie la dosarul de inscriere pentru verificarea conformitatii acestor copii cu originalul, sub sanctiunea eliminarii din program."

5. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Modalitatea de desfasurare a programului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se aproba in termen de maximum 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea in program si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
OUG 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Ordonanta de urgenta nr. 130/2010
Curierul Fiscal, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: