DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES). Hotarare nr. 933/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 3 decembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (5) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati nr. 157/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2008.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES)


Art. 1
(1) Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, denumita in continuare CONES, este infiintata si functioneaza potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata.
(2) CONES isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Presedintele CONES este secretarul de stat coordonator al activitatii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati si are drept de vot.

Art. 2
(1) Componenta CONES este stabilita conform prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 202/2002, republicata.
(2) Componenta CONES este stabilita cu respectarea principiului reprezentativitatii si al egalitatii de sanse.
(3) CONES este alcatuita din membri titulari si membri supleanti, cel putin unul dintre acestia avand obligatia de a participa la reuniunile si activitatile acesteia.
(4) Membrii CONES au un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

Art. 3
(1) CONES indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

a) promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati, in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criterii de sex;
b) includerea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in elaborarea si in aplicarea politicilor sectoriale, prin intermediul institutiilor reprezentate in CONES;
c) evaluarea stadiului aplicarii si respectarii legislatiei in domeniu la nivel central si elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice centrale in vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati;
d) evaluarea procesului de armonizare a legislatiei nationale cu reglementarile Uniunii Europene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati si elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice centrale competente in vederea realizarii acestei armonizari;
e) promovarea schimbului de experienta si de informatii privind actiunile desfasurate in domeniu;
f) acordarea avizului consultativ privind Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati si planul general de actiuni pentru implementarea Strategiei si participarea la implementarea acesteia;
g) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare in diferite sectoare de activitate a politicii egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(2) In realizarea atributiilor sale, CONES furnizeaza informatii si colaboreaza cu institutiile si structurile asociative care alcatuiesc componenta CONES.

(3) Membrii CONES participa la indeplinirea atributiilor acesteia, inclusiv la alcatuirea si diseminarea documentatiilor de informare, precum si la elaborarea rapoartelor de activitate.
(4) Fiecare membru informeaza institutia pe care o reprezinta asupra activitatii desfasurate in cadrul CONES.
(5) Fiecare institutie a administratiei publice centrale din subordinea Guvernului membra a CONES adopta planul anual de masuri pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in domeniul propriu de activitate si raporteaza anual, prin membrul desemnat a o reprezenta, modul de indeplinire a obiectivelor propuse.

Art. 4
(1) CONES asigura coordonarea activitatii comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES).
(2) CONES primeste si analizeaza rapoartele trimise periodic de catre COJES si decide asupra masurilor necesare pentru eliminarea deficientelor in asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, constatate in teritoriu, in anumite domenii de activitate.

Art. 5
(1) Presedintele are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura convocarea membrilor CONES;
b) stabileste ordinea de zi a reuniunii pe baza consultarii membrilor;
c) asigura conducerea lucrarilor CONES;
d) reprezinta CONES in relatiile cu tertii;
e) intreprinde demersurile necesare pentru modificarea si completarea componentei CONES, atunci cand este cazul.
(2) Presedintele poate delega exercitarea unor atributii din competenta sa si poate incredinta mandatul de reprezentare altor membri CONES, in conditiile legii.

Art. 6
(1) Activitatea executiva si de secretariat a CONES este asigurata de Directia ocupare si egalitate de sanse din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Secretariatul tehnic are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura activitatile de registratura si de corespondenta;
b) pregateste documentele necesare desfasurarii reuniunilor si le transmite membrilor cu cel putin 5 zile inainte;
c) intocmeste procesele-verbale ale reuniunilor, pe care le transmite membrilor CONES;
d) colecteaza si sintetizeaza date si informatii privind activitatea COJES pe care le prezinta in reuniunile CONES;
e) aduce la cunostinta membrilor si a presedintelui CONES orice modificari intervenite in componenta CONES.

Art. 7
(1) Calitatea de membru al CONES inceteaza in urmatoarele situatii:
a) expirarea mandatului de membru, in cazul in care acesta nu este reinnoit;
b) incetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de munca;
c) revocarea la propunerea presedintelui, la propunerea oricarui membru si/sau la solicitarea institutiilor, autoritatilor, asociatiilor sau organizatiilor care l-au desemnat;
d) deces;
e) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni sau sanctionarea pentru fapte de discriminare de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, prin hotarare ramasa definitiva;
f) pentru inregistrarea a mai mult de doua absente consecutive de la sedintele CONES, in cazul in care absenta nu este justificata potrivit legii sau in cazul in care nu este inlocuit de membrul supleant.
(2) Autoritatile publice, autoritatile administrative autonome, organizatiile si asociatiile reprezentate in CONES au obligatia sa comunice secretariatului tehnic situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e).
(3) Propunerea de revocare a membrilor care nu indeplinesc atributiile ce le revin prevazute la art. 3 alin. (3)-(5) se adopta prin vot secret cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(4) Persoana propusa pentru revocare nu are drept de vot.
(5) In cazul incetarii calitatii de membru CONES, in conditiile prevazute la alin. (1), entitatea care a desemnat membrul a carui calitate a incetat propune, potrivit dispozitiilor art. 2, o noua persoana care sa fie numita drept membru CONES.
(6) Nu pot fi membri ai CONES persoanele care:
a) au fost condamnate definitiv pentru savarsirea unei infractiuni sau sanctionate pentru fapte de discriminare de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, prin hotarare ramasa definitiva;
b) au fost revocate anterior din calitatea de membru al CONES.

Art. 8
(1) Cvorumul legal al reuniunilor CONES este de cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, in caz contrar sedinta reprogramandu-se la un interval de maximum 10 zile lucratoare.
(2) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 7 alin. (3), hotararile CONES se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(3) Desfasurarea lucrarilor plenului se consemneaza in procesul-verbal al reuniunii.

Art. 9
Dreptul la vot in cadrul CONES se stabileste astfel:
a) cate 20% din total voturi pentru fiecare din partile reprezentate:
1. ministere, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului;
2. autoritati administrative autonome;
3. confederatii sindicale;
4. asociatii patronale;
5. organizatii neguvernamentale;
b) procentul de 20% care revine fiecarei parti se divide la numarul de membri care compun partea respectiva.

Art. 10
(1) Convocarea membrilor CONES se realizeaza, in scris, de presedintele acesteia sau la initiativa a cel putin doua treimi din numarul membrilor, prin secretariatul tehnic.
(2) La propunerea presedintelui, la reuniunile CONES pot participa, cu statut de invitati, si alte persoane, in functie de problemele dezbatute.