DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne — IMI si pentru aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativa prin intermediul IMI. Hotararea 931/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 20 septembrie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 30 alin. (1) lit. a) si al art. 41 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si avand in vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne IMI si aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativa prin intermediul IMI.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) IMI — Sistemul de informare al pietei interne, definit conform prevederilor art. 2 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) coordonator national IMI — autoritate la nivel central, desemnata ca punct national de contact pentru cooperarea administrativa prin IMI;
c) coordonator IMI de arie legislativa — autoritate la nivel central, desemnata prin prezenta hotarare, care asigura coordonarea si monitorizarea coordonatorilor delegati IMI si autoritatilor competente dintr-o arie legislativa;
d) coordonator delegat IMI — autoritate la nivel central care asigura coordonarea pentru una sau mai multe autoritati competente;
e) autoritate competenta — autoritate sau organism profesional cu rol de reglementare, autorizare ori control, la nivel central sau local, cu competente specifice in una ori mai multe arii legislative si inregistrata in IMI pentru aria sau ariile respectiva/respective;
f) arie legislativa — domeniu reglementat prin acte normative ale Uniunii Europene, inclus in IMI in vederea indeplinirii obligatiilor de cooperare administrativa;
g) sistem de alerta — mecanism de sesizare prin care statele membre si Comisia Europeana se informeaza reciproc, in cel mai scurt timp, in situatia in care faptele unui prestator de servicii sau anumite circumstante asociate unei activitati de servicii ce intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, pot afecta in mod grav sanatatea ori siguranta persoanelor sau mediul inconjurator;
h) utilizator IMI — persoana desemnata de catre o autoritate competenta sau de catre un coordonator IMI, care este inregistrata in sistemul IMI si participa la mecanismele de cooperare administrativa;
i) centrul de primire a alertelor — autoritate centrala desemnata ca punct de contact national pentru primirea alertelor transmise de catre alte state membre ori de catre Comisia Europeana si pentru distribuirea acestora catre coordonatorii IMI sau/si catre autoritatile competente nationale relevante;
j) coordonator de alerta — autoritate centrala desemnata prin prezenta hotarare, care primeste drept de acces la sistemul de alerta si care indeplineste atributiile prevazute de normele Uniunii Europene, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si de prezenta hotarare;
k) autoritate de alerta — autoritate competenta, definita potrivit lit. e), care primeste acces la sistemul de alerta si poate initia alerte in sistemul IMI.

Art. 3
(1) Se desemneaza Departamentul pentru Afaceri Europene pentru a indeplini rolul de coordonator national IMI.
(2) Se desemneaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in calitate de coordonator IMI de arie legislativa, pentru domeniul „recunoasterea calificarilor profesionale”, cu rol de coordonare si monitorizare a coordonatorilor delegati IMI si autoritatilor competente, in temeiul Legii nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Se desemneaza in calitate de coordonatori delegati IMI autoritatile centrale prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(4) Departamentul pentru Afaceri Europene, in calitate de coordonator national IMI, indeplineste rolul de coordonator delegat IMI in domeniul serviciilor pentru autoritatile care nu se afla in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea coordonatorilor delegati IMI prevazuti la alin. (3) ori al caror domeniu de competenta nu este acoperit de sfera de activitate a acestora.
(5) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in calitate de coordonator IMI de arie legislativa, indeplineste rolul de coordonator delegat IMI pentru autoritatile competente pe aria legislativa „recunoasterea calificarilor profesionale”, care nu se afla in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea coordonatorilor delegati IMI prevazuti la alin. (3) ori al caror domeniu de competenta nu este acoperit de sfera de activitate a acestora.
(6) Coordonatorii delegati IMI desemnati conform alin. (3) asigura coordonarea si pentru organismele profesionale din domeniile de competenta. Delimitarea domeniului de competenta se realizeaza in raport cu criteriul dreptului de initiativa legislativa al autoritatilor centrale in aria in care isi desfasoara activitatea organismele profesionale respective.
(7) Se desemneaza in calitate de autoritati competente pentru aria legislativa „recunoasterea calificarilor profesionale” autoritatile si organismele profesionale prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate autoritatile cu competenta de reglementare si/sau control in orice alte profesii, pe masura ce acestea sunt incluse in IMI.
(8) Se defineste ca autoritate competenta pentru aria legislativa „servicii” orice autoritate cu rol de reglementare, autorizare sau control in unul ori mai multe dintre domeniile de activitate ce intra in sfera de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(9) Autoritatile competente pentru aria legislativa „servicii”, definite conform alin. (8), au obligatia de a solicita coordonatorului delegat IMI inregistrarea in sistem, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sau, dupa caz, de a comunica datele de inregistrare solicitate de coordonatorul delegat IMI relevant ori de coordonatorul national, in maximum 10 zile de la primirea solicitarii.
(10) Indeplinirea rolului de coordonator delegat IMI nu aduce atingere atributiilor pe care institutia desemnata coordonator delegat le indeplineste in calitate de autoritate competenta, indiferent de aria legislativa.
(11) Dispozitiile alin. (1)—(6) nu aduc atingere modului de organizare, competentelor si subordonarii ierarhice ale autoritatilor administratiei publice sau ale organismelor profesionale si ale altor organe cu competenta de reglementare, autorizare ori control, indiferent de aria legislativa.
(12) Coordonatorul national IMI, coordonatorii delegati IMI si autoritatile competente indeplinesc functiile si atributiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si de Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative cu aplicabilitate directa ale Uniunii Europene.

Art. 4
(1) Autoritatile competente si coordonatorii IMI desemneaza, prin norme interne, dupa caz, urmatoarele categorii de utilizatori IMI: utilizatori cu drepturi de administrare a datelor locale, utilizatori cu drepturi de administrare a datelor altor autoritati competente, utilizatori cu drepturi de gestionare a cererilor, utilizatori cu drepturi de vizualizare a cererilor.
(2) Utilizatorul cu drepturi de administrare a datelor locale indeplineste urmatoarele functii:
a) inregistreaza noi utilizatori ai autoritatii competente in sistem si administreaza datele de inregistrare ale acestora, inclusiv parola de acces;
b) actualizeaza permanent datele de inregistrare in sistem ale autoritatii competente;
c) modifica statutul utilizatorilor si acorda acestora acces la noi arii legislative, dupa caz.
(3) Utilizatorul cu drepturi de administrare a datelor altor autoritati competente este desemnat numai in cadrul unor autoritati cu rol de coordonator IMI si indeplineste urmatoarele functii:
a) inregistreaza noi autoritati competente in sistem, pentru aria legislativa la care are acces;
b) modifica datele autoritatilor competente din coordonarea sa, la cerere;
c) acorda, suspenda sau retrage dreptul de acces la o arie legislativa pentru autoritatile competente din coordonarea autoritatii sale;
d) are acces la lista cererilor in care sunt implicate autoritatile competente aflate in coordonarea autoritatii sale.
(4) Utilizatorul cu drepturi de gestionare a cererilor indeplineste urmatoarele functii:
a) primeste si accepta cereri de informatii in IMI, pentru aria legislativa la care are acces;
b) transmite cereri de informatii in IMI, pentru aria legislativa la care are acces;
c) raspunde si primeste raspunsuri la cereri de informatii in IMI.
(5) Utilizatorul cu drepturi de vizualizare a cererilor are exclusiv posibilitatea de a accesa cererile de informatii in care este implicata autoritatea competenta care l-a desemnat, pentru a vizualiza inclusiv schimbul concret de informatii.
(6) Autoritatile competente si coordonatorii IMI stabilesc, prin norme interne, numarul necesar de utilizatori ai sistemului IMI, categoriile din care fac parte, in functie de dimensiunea autoritatii si de specificul activitatii acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) si (8).
(7) Fiecare autoritate competenta sau coordonator IMI desemneaza, prin norme interne, cel putin 2 utilizatori IMI cu drepturi de administrare a datelor locale.
(8) Utilizatorii IMI desemnati pot avea cumulativ drepturi aferente mai multor categorii de utilizatori.
(9) Autoritatile competente si coordonatorii IMI au obligatia sa comunice coordonatorului delegat IMI, respectiv coordonatorului national sau coordonatorului de arie legislativa datele de inregistrare ale utilizatorilor si sa asigure actualizarea acestora, precum si actualizarea informatiilor de inregistrare ale autoritatii.
(10) Autoritatile competente si coordonatorii IMI fac demersurile necesare in vederea inregistrarii utilizatorilor IMI desemnati, in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 5
(1) Departamentul pentru Afaceri Europene indeplineste rolul de centru de primire a alertelor.
(2) Coordonatorii delegati IMI indeplinesc si rolul de coordonatori de alerta pentru autoritatile competente aflate in coordonarea acestora, in cadrul ariei legislative „servicii”.
(3) Autoritatile centrale cu rol de autoritate competenta in IMI pentru aria legislativa „servicii” detin si rolul de autoritate de alerta.
(4) Procesul de gestionare a alertelor de catre coordonatorii si autoritatile de alerta se realizeaza cu respectarea normelor interne ale Uniunii Europene.
(5) Autoritatea de alerta are obligatia de a informa prestatorul in cauza, in termen de maximum 5 zile de la transmiterea alertei in sistem, cu privire la alerta transmisa si la continutul acesteia.
(6) Toate datele referitoare la prestatorul de servicii vizat de o alerta sunt eliminate din sistem in mod automat la implinirea a 6 luni de la inchiderea alertei.
(7) La cererea expresa si motivata a prestatorului de servicii in cauza, autoritatea de alerta relevanta solicita Comisiei Europene stergerea datelor din IMI, inainte de implinirea termenului de 6 luni prevazut la alin. (6).

Art. 6
Pentru indeplinirea obligatiilor de cooperare administrativa prin IMI, toate autoritatile inregistrate in sistem, precum si utilizatorii desemnati respecta dispozitiile legislatiei nationale in vigoare si normele Uniunii Europene cu aplicabilitate directa, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 7
(1) Coordonatorul national IMI si coordonatorul de arie legislativa sprijina autoritatile competente si coordonatorii delegati IMI, in vederea indeplinirii obligatiilor de cooperare administrativa prin IMI, asigurand periodic pregatirea utilizatorilor.
(2) Autoritatile competente si coordonatorii delegati IMI au obligatia de a asigura participarea utilizatorilor IMI si a altor reprezentanti la activitatile organizate de coordonatorul national IMI sau de coordonatorul de arie legislativa, pentru pregatirea in vederea indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor de cooperare administrativa prin IMI.
(3) Coordonatorul national IMI realizeaza anual si ori de cate ori este necesar o evaluare a indeplinirii obligatiilor de cooperare administrativa si propune Guvernului masurile necesare pentru asigurarea conformitatii cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu.
(4) In vederea asigurarii unei bune coordonari a mecanismelor de cooperare administrativa si a implementarii sistemului IMI, coordonatorul national IMI initiaza constituirea de grupuri de lucru si comitete interministeriale, avand ca obiectiv imbunatatirea mecanismelor de cooperare administrativa la nivel national.
(5) Autoritatile competente si coordonatorii delegati IMI colaboreaza cu coordonatorul national IMI in vederea evaluarii modului de implementare si functionare a cooperarii administrative si in vederea imbunatatirii mecanismelor implementate.
(6) Seful Departamentului pentru Afaceri Europene poate emite ordine privind reglementarea aspectelor tehnice pentru asigurarea functionarii IMI la nivel national.
(7) Seful Departamentului pentru Afaceri Europene si ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pot emite ordine comune privind reglementarea aspectelor tehnice pentru asigurarea functionarii IMI pentru aria legislativa „recunoasterea calificarilor profesionale”.
(8) Autoritatile competente emit reglementarile interne necesare ducerii la indeplinire a obligatiilor de cooperare administrativa prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, de Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta hotarare.

Art. 8
Prezenta hotarare asigura cadrul normativ pentru aplicarea prevederilor cap. VI — Cooperarea administrativa — din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, ale art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2008/49/CE din 12 decembrie 2007 privind punerea in aplicare a Sistemului de informare al pietei interne (IMI) in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si ale Deciziei Comisiei 2009/739/CE din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalitati practice pentru schimbul de informatii prin mijloace electronice intre statele membre in temeiul cap. VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne.


ANEXA - Coordonatori delegati IMI


Nr.       Institutia
crt.

1. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
2. Ministerul Administratiei si Internelor
3. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
4. Ministerul Culturii si Patrimoniului National
5. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
6. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
7. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului — Centrul 
   National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
8. Ministerul Finantelor Publice
9. Ministerul Justitiei
10. Ministerul Mediului si Padurilor
11. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
12. Ministerul Sanatatii
13. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
Hotararea 59/2013 pentru aprobarea Normei 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe
Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin
Ordinul 225/2012 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 76/2010
Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat 2009
HG nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat
Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora
Lege nr. 247/2009 pentru aprobarea OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic
OG nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevazute de art. 14 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cer
Alimentele performante
Carole La Pan

Pret: 27.9 lei
23.72 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
66 useri online

Useri autentificati: