DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 922/2013 privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management. Hotararea 922/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 3 decembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 11^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta Programul operational sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) si Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE), denumite in continuare programe operationale, aferent lunii decembrie a anului 2013, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 350.000,00 mii lei, in echivalent euro, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operationale, care beneficiaza de prevederile alin. (1), sunt cei prevazuti in anexa.
(3) Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 21 martie 2014.

Art. 2
(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, efectueaza transferul integral in euro al sumei prevazute la art. 1 alin. (1) in termen de doua zile lucratoare de la data solicitarii de catre Autoritatea de certificare si plata.
(2) Echivalentul in euro al sumei prevazute la art. 1 alin. (1) se determina pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii transferului sumelor in valuta din contul 3216.800000EUR "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, in contul analitic denominat in euro 3216.800100EUR "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a Romaniei, administrat de Autoritatea de certificare si plata.
(3) Autoritatea de certificare si plata efectueaza schimbul valutar al intregii sume in euro transferate potrivit alin. (1) si vireaza echivalentul in lei al sumei rezultate in contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in schimbul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de certificare si plata.

(4) Autoritatea de certificare si plata efectueaza transferul in conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritati de management, integral sau in transe, in limita sumei rezultate in urma operatiunii de schimb valutar prevazute la alin. (3), proportional cu sumele prevazute in anexa, pe baza solicitarilor de fonduri ale autoritatilor de management cuprinzand cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plata si cereri de plata inregistrate la autoritatile de management.
(5) Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor din conturile beneficiarilor din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata potrivit alin. (4) in termen de 10 zile, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2013.
(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management pentru programele operationale si Autoritatea de certificare si plata restituie Ministerului Finantelor Publice contravaloarea in euro a sumelor neutilizate in lei din venituri din privatizare in contul prevazut la alin. (2), pana la data de 7 ianuarie 2014.
(7) Autoritatile de management notifica Autoritatea de certificare si plata cu privire la cheltuirea integrala a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevazute la alin. (6), in termen de doua zile lucratoare de la efectuarea operatiunii.

Art. 3
(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizeaza de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, din sumele primite de la Comisia Europeana, ca urmare a transmiterii catre aceasta a aplicatiilor de plata aferente programelor operationale. Autoritatile de management pentru programele operationale au oblgiatia transmiterii la Autoritatea de certificare si plata, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaratiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal national si comunitar, a caror valoare totala aferenta finantarii din instrumente structurale sa fie cel putin egala cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare si plata va asigura procesarea si transmierea declaratiilor de cheltuieli catre Comisia Europeana in termen de 20 de zile lucrataore de la data primirii acestora de la autoritatile de management, in conditiile in care nu este necesara intreruperea termenului de procesare ca urmare a identificarii unor deficiente.
(2) Reconstituriea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului in euro din contul denominat in euro "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene, reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in condul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, pana la incidenta sumei in euro prevazute la art. 2 alin. (2), luand in considerare notificarile autoritatilor de management prevazute la art. 2 alin. (7).
(3) Sumele necesare pentru finantarea eventualelor diferente nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se asigura din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.
(4) Sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4
Sumele in euro incasate potrivit art. 2 alin. (6) si art. 3 alin. (2) si (3) pana la concurenta totala a sumei alocate de Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 2 alin. (2) se inregistreaza ca venituri din privatizare in valuta si se stinge obligatia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare in euro a ordonatorilor principali de credite prevazuti in anexa.


ANEXA - Repartitia sumelor alocate temporar, pentru luna decembrie a anului 2013, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
Ordonator principal de credite autoritate de management     Total necesar fonduri decembrie 2013 (FEN) 
                                                  mii lei 
1                                                  2
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice POS DRU         250.000,00
Ministrul economiei POS CCE                                   100.000,00

Total:      350.000,00