DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 28 septembrie 2011

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Recensamantul populatiei si al locuintelor se efectueaza pe intregul teritoriu al Romaniei in perioada 2031 octombrie 2011.
(2) Informatiile care se inregistreaza la recensamant au drept moment de referinta ora 0,00 din ziua de 20 octombrie 2011.

2. La articolul 2, alineatele (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Persoanele absente temporar de la domiciliu/resedinta sunt inregistrate pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din locuinta cu capacitate deplina de exercitiu, a informatiilor pertinente oferite de vecini sau de administratia cladirii in care locuiesc, precum si a evidentelor oficiale existente pe plan local.
...........................................
(8) Persoanele aflate pe teritoriul Romaniei si care din cauza unor situatii deosebite nu au fost recenzate au obligatia sa se prezinte si sa solicite recenzarea cel tarziu pana la 31 octombrie 2011 comisiei de recensamant din localitatea in care se afla temporar.

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Recenzarea persoanelor din imobilele aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si a altor unitati speciale se face de catre persoane nominalizate de aceste institutii, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de acestea si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
(2) Recenzarea persoanelor aflate in unitati de turism, camine studentesti, camine de batrani, institutii de protectie a copiilor, internate scolare, unitati sanitare, centre de urgenta, adaposturi de noapte, tabere scolare se face de catre administratorii spatiilor respective.

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Recenzarea cetatenilor romani plecati in strainatate in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale sau de alta natura din strainatate se face de catre Ministerul Afacerilor Externe, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Declaratiile populatiei inregistrate la recensamant nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele statistice si nici pentru stabilirea unor drepturi sau obligatii.

6. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Personalul de recensamant este format din recenzori, recenzori-sefi, responsabili de circumscriptii urbane, recenzori pentru recensamantul de proba, recenzori pentru ancheta de control, care sunt atrasi pe baza de conventii civile incheiate potrivit Codului civil.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) este recrutat din randul personalului din primarii, al personalului didactic, al specialistilor din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, al specialistilor in economie, informatica si in alte domenii, precum si din randul pensionarilor, studentilor si al altor persoane, avand cel putin studii medii.

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusa in cadrul recensamantului populatiei si al locuintelor o suma bruta dupa cum urmeaza:
a) responsabilii de circumscriptii urbane 50 lei/zi si lucreaza 21 de zile calendaristice;
b) recenzorii-sefi 50 lei/zi si lucreaza 18 zile calendaristice;
c) recenzorii 50 lei/zi si lucreaza 15 zile calendaristice;
d) recenzorii care efectueaza recensamantul de proba 50 lei/zi si lucreaza 15 zile calendaristice;
e) recenzorii care vor efectua ancheta de control 50 lei/zi si lucreaza 15 zile calendaristice.

8. La articolul 10, alineatul (3) se abroga.

9. La articolul 10, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele brute stabilite potrivit alin. (2) se acorda intr-o singura transa, la terminarea lucrarilor. Persoanele care realizeaza venituri din sumele prevazute la alin. (2) datoreaza contributii individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj, precum si impozit pe venit, care se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, potrivit legislatiei in vigoare.
(5) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pentru organizarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania din anul 2011, prin bugetele institutiilor prefectului.

10. La articolul 11 alineatul (2), literele b)e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) asigura spatiile, inclusiv prin inchirierea si/sau amenajarea acestora, precum si dotarea cu mobilierul si mijloacele de telecomunicatii necesare desfasurarii activitatii comisiilor de recensamant si secretariatelor tehnice, depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a materialelor de recensamant, precum si alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de recensamant, inclusiv plata utilitatilor;
c) asigura informatiile necesare impartirii localitatilor in sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant, potrivit normelor stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor;
d) asigura, prin personalul de specialitate din primarii, verificarea si actualizarea denumirii strazilor si numerotarea cladirilor. Actiunea in mediul urban se va desfasura sub coordonarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in conformitate cu Programul privind desfasurarea actiunilor si lucrarilor de pregatire si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, aprobat de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor. Pana la data de 31 octombrie 2011, autoritatile administratiei publice locale nu mai efectueaza schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor;
e) asigura completarea setului de date privind locuintele asociate numerelor administrative la nivelul fiecarei localitati, potrivit Programului privind desfasurarea actiunilor si lucrarilor de pregatire si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, aprobat de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor;.

11. La articolul 11 alineatul (2), litera f) se abroga.

12. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cheltuielile Ministerului Administratiei si Internelor pentru organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 se asigura prin bugetele institutiilor prefectului, Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

13. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Dupa publicarea rezultatelor finale ale recensamantului populatiei si al locuintelor, baza de date pe suport electronic cuprinzand datele cu caracter personal transformate in date anonime este preluata spre pastrare, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, de catre serviciile judetene ale Arhivelor Nationale, respectiv de catre Serviciul Arhivelor Nationale al Municipiului Bucuresti.
(2) Dupa terminarea prelucrarii si validarii datelor, toate chestionarele care contin date cu caracter personal sunt predate operatorilor economici specializati, in conditii care sa asigure confidentialitatea datelor, pentru distrugere.

14. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.

15. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 18^1
Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca la propunerea ordonatorilor principali de credite modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor Ministerului Administratiei si Internelor si Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica pe anul 2011.

16. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, are urmatoarele obligatii:
a) punerea la dispozitie a materialului cartografic, in format digital, pentru municipiile si orasele din Romania, necesar impartirii teritoriului in sectoare de recensamant;
b) realizarea impartirii pe baza produselor cartografice detinute de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a datelor privind localitatile si populatia, puse la dispozitie de Institutul National de Statistica si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, si a numarului de locuinte de la fiecare cladire de tip bloc de catre administratia publica locala, precum si a informatiilor furnizate de catre autoritatile publice locale.

17. La articolul 21 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) nerespectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de inregistrare si prelucrare a datelor privind populatia si de pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni;
d) nerespectarea de observatorii delegati de catre organizatiile neguvernamentale si de personalul prevazut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidential al datelor;

18. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

19. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.502/2009) - Bugetul Recensamantului populatiei si al locuintelor


mii lei

Bugetul Recensamantului populatiei si al locuintelor - anexa
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: