DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic. Hotararea nr. 922/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 15 septembrie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Prin prezenta hotarare se stabileste modul de functionare si organizare a Punctului de contact unic electronic, denumit in continuare PCU electronic, ca sistem informatic de utilitate publica, parte integranta a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National, in responsabilitatea Centrului National Romania Digitala, denumit in continuare CNRD, aflat in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, denumit in continuare MCSI.
(2) PCU electronic este implementat prin proiectul "Platforma pentru integrarea serviciilor e-Guvernare in SEN-PISEG", care are urmatoarele componente: software, hardware si comunicatii.
(3) PCU electronic pentru serviciile din sfera justitiei il reprezinta portalul e-justice, dezvoltat de Comisia Europeana in colaborare cu statele membre ale Uniunii Europene. PCU electronic va face trimitere printr-un link la portalul e-justice.
(4) In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, CNRD si autoritatile competente au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
In intelesul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autentificare unica procesul prin care o autoritate competenta, institutie publica sau prestator poate avea acces si poate fi identificat unic in sistemul PCU electronic;
b) persistenta datelor de autentificare reutilizarea datelor introduse in sistem de catre autoritatile competente si institutiile publice, persoane fizice si operatorii economici;
c) asigurarea disponibilitatii datelor si documentelor procesul prin care datele si documentele introduse in PCU electronic atat de prestator, cat si de beneficiar sunt arhivate in format electronic, in vederea accesarii ulterioare de catre autoritatile competente si institutiile publice competente sau de catre beneficiar;
d) autoritate competenta orice autoritate, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 3
(1) Continutul si structura PCU electronic se actualizeaza permanent si se extind pentru a permite indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare, inclusiv a unor noi proceduri introduse prin acte normative adoptate ulterior termenului de operationalizare a sistemului.
(2) Procedurile agreate intre autoritatile competente implicate in rezolvarea unei solicitari vor fi comunicate catre MCSI in vederea implementarii de catre CNRD in cadrul PCU electronic, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 4
(1) CNRD intocmeste si transmite MCSI setul de informatii necesare pentru operationalizarea fiecarei proceduri sau formalitati ce urmeaza a fi implementata in PCU electronic, inclusiv actualizari ale celor deja implementate.
(2) La solicitarea MCSI, autoritatile competente care detin si/sau administreaza informatiile necesare operationalizarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului prestatorilor la informatiile ce pot fi accesate in cadrul PCU electronic, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, au obligatia de a le pune la dispozitia CNRD in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii.
(3) Autoritatile competente care detin si/sau administreaza informatiile necesare operarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate in PCU electronic vor defini proceduri interne in vederea asigurarii bunei functionari a serviciului public electronic din cadrul PCU electronic, in termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine functional sau de la data la care devin functionale respectivele autoritati competente, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(4) Autoritatile competente care detin si/sau administreaza informatiile necesare operarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate in PCU electronic au obligatia de a publica in cadrul PCU electronic datele de contact si de a le actualiza ori de cate ori este cazul, in cel mult 10 zile de la modificarea acestora.

Art. 5
(1) Este obligatoriu ca intreaga comunicare cu autoritatile competente sa se desfasoare prin intermediul PCU electronic, daca este legata de un proces de autorizare initiat prin PCU electronic.
(2) Institutiile publice care detin sau administreaza informatiile necesare operarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate in PCU electronic au obligatia de a se autentifica unic in PCU electronic.
(3) Pentru realizarea obiectivelor specifice organizarii si functionarii PCU electronic, CNRD, in calitate de institutie desemnata responsabila cu administrarea PCU electronic, are responsabilitati in:
a) asigurarea autentificarii unice a fiecarui prestator in PCU electronic;
b) asigurarea persistentei datelor de autentificare, pentru a permite accesul la activitatea deja desfasurata de catre beneficiar in PCU electronic;
c) asigurarea mijloacelor de recuperare/modificare in conditii de securitate necesare a datelor de autentificare, atunci cand este necesar;
d) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru transmiterea de catre prestator, prin intermediul PCU electronic, a formularelor completate, impreuna cu toate documentele si informatiile necesare, conform procedurilor si informatiilor publice ale autoritatii competente responsabile cu tratarea solicitarii;
e) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru monitorizarea si raportarea automata a starii solicitarilor;
f) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru notificarea automata prin e-mail a prestatorului, cu privire la modificari in comunicarea sa cu autoritatea competenta;
g) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru trimiterea de catre autoritatile competente a raspunsului semnat electronic prin intermediul PCU electronic;
h) asigurarea salvarii, arhivarii si disponibilitatii datelor, documentelor, comunicarilor efectuate prin intermediul PCU electronic, fara drept de modificare ulterioara, pentru toti utilizatorii PCU electronic;
i) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate intre autoritatile competente implicate in rezolvarea unei solicitari.

Art. 6
(1) Primirea solicitarii de la prestator se face prin intermediul portalului, pe baza unei notificari transmise automat prin mijloace electronice de catre portal.
(2) Tratarea solicitarii de la prestator, respectiv circuitul documentelor intre solicitare si raspuns se efectueaza pe procesele existente in cadrul fiecarei autoritati competente in parte.
(3) Responsabilitatea pentru tratarea solicitarii revine fiecareia dintre autoritatile competente implicate in procesul de solutionare a solicitarii in parte.
(4) Termenul legal de solutionare curge de la data inregistrarii cererii.
(5) Solicitarea de informatii se realizeaza prin intermediul PCU electronic conform mijloacelor tehnice puse la dispozitie de CNRD.
(6) Trimiterea raspunsului catre prestator se efectueaza prin intermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnatura electronica extinsa, bazat pe certificatul calificat digital al autoritatilor competente emitente si marcat temporal in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala. Fiecare autoritate competenta este responsabila de achizitionarea propriului certificat calificat digital cu ajutorul caruia se efectueaza semnatura electronica extinsa.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala
Sandra Gradinaru,Sandra Gradinaru

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: