DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a AdultilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 6 septembrie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se organizeaza si functioneaza Unitatea Executiva a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor — UECNCFPA, denumita in continuare Unitate Executiva, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Sediul Unitatii Executive este in municipiul Bucuresti, piata Valter Maracineanu nr. 1—3, sectorul 1.

Art. 2
Unitatea Executiva asigura conditiile juridice, tehnice, economice, financiare si logistice pentru functionarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor ca autoritate nationala pentru calificari.

Art. 3
In indeplinirea atributiilor sale, Unitatea Executiva poate:
a) sa alcatuiasca, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competenta si competitivitate, propriul registru de experti pentru elaborarea, gestionarea si actualizarea periodica a cadrului national al calificarilor, precum si a calificarilor, pe care il supune avizarii Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor;
b) sa solicite autoritatilor, institutiilor publice si furnizorilor de formare profesionala informatii, date statistice si studii elaborate in domeniul sau de activitate, acestia avand obligatia de a i le pune la dispozitie.

Art. 4
Unitatea Executiva indeplineste urmatoarele atributii si desfasoara urmatoarele activitati, in sprijinirea si cu aprobarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, pentru indeplinirea misiunilor acestuia:
a) elaboreaza metodologii, instrumente si proceduri pentru dezvoltarea si actualizarea cadrului national al calificarilor;
b) elaboreaza criterii si proceduri unitare pentru dezvoltarea, actualizarea si validarea calificarilor;
c) elaboreaza criterii si proceduri unitare pentru certificarea si recunoasterea calificarilor;
d) asigura realizarea tehnica si actualizarea Registrului national al calificarilor;
e) elaboreaza instrumente si proceduri privind inscrierea calificarilor in Registrul national al calificarilor;
f) elaboreaza metodologii, instrumente si proceduri pentru corelarea sistemului national al calificarilor cu instrumentele existente la nivel european si international in domeniul calificarilor;
g) elaboreaza criterii si proceduri unitare pentru elaborarea si actualizarea standardelor ocupationale;
h) avizeaza standardele ocupationale noi si actualizate, pe care le prezinta spre aprobare Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor;
i) organizeaza procesul de autorizare a furnizorilor si programelor de formare profesionala a adultilor;
j) elaboreaza metodologii, instrumente si proceduri pentru asigurarea calitatii programelor de formare profesionala a adultilor;
k) organizeaza procesul de autorizare a centrelor de evaluare a competentelor profesionale si de certificare a evaluatorilor de competente profesionale;
l) elaboreaza metodologii, instrumente si proceduri pentru validarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale;
m) colecteaza informatii si date privind participarea adultilor la programele de formare profesionala si la insertia pe piata muncii a persoanelor care au finalizat programe de formare profesionala;
n) dezvolta si actualizeaza baze de date privind standardele ocupationale, furnizorii de formare profesionala autorizati, centre de evaluare a competentelor profesionale autorizate si evaluatorii de competente profesionale certificati;
o) pune in aplicare politicile si strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
p) publica manuale, ghiduri de bune practici, studii, buletine informative, precum si alte lucrari in domeniul calificarilor, al formarii profesionale continue si in alte domenii conexe;
q) concepe si implementeaza programe si proiecte nationale sau internationale pentru indeplinirea misiunilor sale si participa la derularea unor programe sau proiecte finantate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;
r) desfasoara activitati de transfer de cunostinte, formare, consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate;
s) administreaza si gestioneaza resursele financiare alocate de la bugetul de stat;
s) elaboreaza rapoarte de autoevaluare a calitatii propriei activitati in vederea pregatirii evaluarii externe;
t) publica anual raportul de activitate;
t) elaboreaza, verifica, conformeaza pentru legalitate si avizeaza pentru conformitate documentele care vor fi prezentate pe ordinea de zi a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor.

Art. 5
Unitatea Executiva exercita si alte atributii si activitati specifice domeniului sau de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, cu aprobarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor.

Art. 6
(1) Unitatea Executiva este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza de concurs organizat in conditiile legii. Directorul general are calitatea de ordonator tertiar de credite pentru Unitatea Executiva.
(2) Unitatea Executiva are un numar maxim de 70 de posturi, care se incadreaza in numarul total de posturi aprobate pentru unitatile de invatamant si cercetare care functioneaza in subordinea si in coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, finantate de la bugetul de stat.
(3) Unitatea Executiva foloseste colaboratori externi si experti in domeniul sau de activitate, remunerati conform legii.

Art. 7
Salarizarea personalului Unitatii Executive se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru institutiile publice centrale.

Art. 8
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Unitatii Executive se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Unitatea Executiva poate contribui, din bugetul propriu, cu o cota-parte la proiectele din cadrul programelor europene si internationale acordate Romaniei, in conformitate cu cerintele acestora.

Art. 9
Structura organizatorica, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Unitatii Executive se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea Unitatii Executive, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 10
(1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Unitatea Executiva preia toate drepturile si obligatiile care decurg din acte administrative, contracte, conventii, proiecte finantate din fonduri nationale si externe, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri, litigii si din orice alte acte care produc efecte juridice ale secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, precum si ale Agentiei Nationale pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social — ACPART.
(2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, infrastructura logistica, baza de date si arhiva, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii se preiau pe baza de protocol de predare-preluare, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor. Hotararea nr. 918/2013
HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013
Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013
Legea nr. 9/20111 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 9/2011
Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
Ordin nr. 47/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate
HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei
HG nr. 890/2008, hotarare privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profes
Certificat de conformitate
Lege nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania
Ordin nr. 1813/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii
Regimul juridic al nulitatii in raporturile de munca
DragoČ™ Brezeanu

Pret: 139 lei
118 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: