DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 15 noiembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotatare.

Articol unic
Se aproba Aranjamentul administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012.


ARANJAMENT ADMINISTRATIV pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale

In conformitate cu articolul 19 paragraful d) din Acordul dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data de 24 Adar I 5771 din calendarul ebraic, denumit in continuare "Acord", autoritatile competente ale partilor contractante au convenit dupa cum urmeaza:


Partea I - Prevederi generale


Articolul 1
Termenii utilizati in prezentul aranjament administrativ vor avea acelasi inteles ca cei din Acord.

Articolul 2

1. Organismele de legatura mentionate in articolul 1 paragraful k) si articolul 19 paragraful d) din Acord vor fi:
a) pentru Romania:
- Casa Nationala de Pensii Publice pentru pensiile pentru limita de varsta, invaliditate si urmas, precum si pentru ajutoarele de deces;
- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala pentru alcoatiile pentru copii;
b) pentru Israel: Institutul National de Asigurari, Ierusalim.
Adresele si celelalte date de contact ale organismelor de legatura sunt prevazute in anexa 1 la prezentul aranjament administrativ.
2. Organismele de legatura desemnate in paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordului si a prezentului aranjament administrativ.
3. Organismele de legatura isi pot comuncia reciproc informatii si prin posta electronica.Partea II - Prevederi referitoare la legislatia aplicabila


Articolul 3
1. In cazul in care legislatia unei parti contractante este aplicabila in conformitate cu oricare din prevederile articolelor 7-9 ale Acordului, institutia competenta a acelei parti contractante va elibera un certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei legislatii. Acest certificat va constitui dovada ca persoana angajata sau lucratorul independent este exceptat de la contributiile de securitate sociala ale celeilalte parti contractante.
2. Certificatul la care se face referire in paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat:
a) in Romania: de catre Casa Nationala de Pensii Publice;
b) in Israel: de catre Institutul National de Asigurari, Ierusalim.
3. Institutiile indicate in paragraful 2 al prezentului articol isi vor furniza reciproc o copie a certificatului


Partea III - Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestatii


Pensii pentru batranete, de urmas si de invaliditate

Articolul 4
1. In cazul prestatiilor prevazute la litera B paragraful 1 al articolului 2 din Acord, prin "pensii pentru limita de varsta" se intelege: pensiile pentru limita de varsta, pensiile anticipate si pensiile anticipate partiale.
2. Institutia competenta a unei parti contractante care primeste o cerere pentru prestatii platibile in baza legislatiei celeilalte parti contractante va mentiona pe aceasta data primirii cererii si va trimite de indata cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legatura al fiecarei parti contractante.
3. Impreuna cu formularul de cerere, institutia competenta va transmite orice documentatie, inclusiv orice documentatie medicala disponibila, care poate fi necesara institutiei competente a celeilalte parti contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestatie.
4. Datele personale privind o persoana, continute in formularul de cerere, vor fi certificate in mod corespunzator de catre institutia competenta. Transmiterea formularului certificat in ceea ce priveste datele personale va scuti institutia competenta de transmiterea documentelor originale catre cealalta parte contractanta.
5. Fiecare institutie competenta va transmite institutiei competente a celeilalte parti contractante un formular care atesta perioadele de asigurare realizate in baza propriei legislatii.
6. Fiecare institutie competenta va determina ulterior daca o persoana poate beneficia de o prestatie si va notifica cealalta institutie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.
7. Fiecare institutie competenta va stabili drepturile solicitantului in baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord si va notifica persoana vizata cu privire la decizie, indicand modalitatile legale si termenele-limita pentru apeluri, si va transmite o copie a deciziei si formularul convenit in acest scop institutiei competente a celeilalte parti contractante.
8. In momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie sa informeze institutia competenta in legatura cu locul de domiciliu, banca si numarul de cont unde trebuie platite prestatiile.
9. Plata se face fara nicio deducere pentru costurile administrative. Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt in sarcina beneficiarului.
10. In situatia in care beneficiarul primeste pensie de la institutia competenta a uneia dintre partile contractante si are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, acesta trebuie sa transmita institutiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atesta ca persoana este in viata. Certificatul va fi transmis beneficiarului de catre institutia competenta, pentru a fi completat si semnat in fata unei autoritati pe teritoriul celeilalte parti contractante, care va certifica faptul ca documentul a fost semnat personal de catre beneficiar. Certificatul va fi returnat institutiei competente in perioada solicitata.
11. In situatia in care certificatul mentionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, plata pensiei va fi suspendata pana la primirea acestuia.

Ajutorul pentru deces

Articolul 6
1. Pentru a primi un ajutor de deces in baza legislatiei unei parti contractante, beneficiarul al carui domiciliu este pe teritoriul celeilalte parti contractante poate depune cererea la institutia competenta sau la institutia de la locul de domiciliu cu conditia ca cererea sa fie trimisa institutiei competente responsabile pentru plata prestatiilor.
2. Documentele necesare conform legislatiei aplicate de catre institutia competenta trebuie anexate cererii.
3. Informatiile furnizate de catre solicitant trebuei sa fie sustinute prin documente oficiale originale, anexate cererii, si/sau documente certificate de catre institutia de la locul de domiciliu.


Partea IV - Asistenta si informatii


Articolul 6
1. Institutia competenta a unei parti contractante va furniza, la cerere, institutiei competente a celeilalte parti contractante informatiile medicale si documentele care sunt disponibile in ceea ce priveste solicitantul sau beneficiarul, cu conditia ca solicitantul sa semneze o declaratie de renuntare la confidentialitatea medicala in cazul in care este necesar.
2. In cazul in care institutia competenta a unei parti contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante sa fie supus unui control medical suplimentar; un astfel de control va fi organizat de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante in conformitate cu regulile institutiei care organizeaza controlul medical si pe cheltuiala institutiei care il solicita.
3. Institutia competenta a unei parti contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, dupa primirea unei declaratii detaliate a costurilor suportate.

Articolul 7
Daca Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, in cazul in care institutia competenta a unei parti contractante solicita asistenta administrativa referitor la drepturile si obligatiile in baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante, o astfel de asistenta va fi acordata fie prin intermediul organismelor de legatura, fie direct de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante pe al carui teritoriu solicitantul sau beneficiarul isi are domiciliul sau sederea. O astfel de asistenta va fi gratuita.


Partea V - Dispozitii diverse


Articolul 8
Daca Acordul nu prevede altfel, prestatiile in bani care sunt datorate beneficiarilor care isi au domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante vor fi platite direct acestor beneficiari.

Articolul 9
1. Organismele de legatura si institutiile competente ale partilor contractante pot utiliza limba engleza pentru aplicarea Acordului.
2. Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi in ambele limbi oficiale ale partilor contractante.
3. In scopul aplciarii Acordului si a prezentulu aranjament administrativ, prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, alte cereri si documente nu vor fi respinse pe motiv ca sunt redactate in limba oficiala a celeilalte parti contractante.

Articolul 10
Organismele de legatura vor face anual schimb de date statistice privind platile care au fost efectuate in baza Acordului.

Articolul 11
Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat, in scris, prin acordul reciproc al autoritatilor competente. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 12 al prezentului aranjament administrativ.

Articolul 12
Prezentul aranjament administrativ va intra in vigoare la data ultimei notificari, trimisa pe cale diplomatica, care confirma ca procedurile interne necesare pentru intrarea sa in vigoare au fost indeplinite. Acesta va ramane in vigoare pe durata Acordului.


Semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, care corespunde cu 28 Elul 5773, in doua exemplare originale, in limbile romana, ebraica si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, va prevala textul in limba engleza.


ANEXA 1


ROMANIA
Casa Nationala de Pensii Publice
Str. Latina nr. 8, sectorul 2
Bucuresti
Romania
Telefon 0040213118047

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala
Bd. Panduri nr. 22, sectorul 5
Bucuresti
Cod postal: 050659
Romania
Telefon: 0040213136047
E-mail: anps@prestatiisociale.ro
Web: www.prestatiisociale.ro

STATUL ISRAEL
Institutul National de Asigurari
Birou central
Bd. Weizman nr. 13
Ierusalim 91909
Israel
Telefon: 972-2-6709753