DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) privind infiintarea in Magurele, Bucuresti – Romania, a unui Centru International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 12 noiembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) privind infiintarea la Magurele, Bucuresti – Romania, a unui Centru International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012.

Art. 2
Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, va functiona in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucuresti.

Art. 3
Finantarea Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, se va face cu respectarea legislatiei nationale in vigoare aplicabile activitatilor si institutelor nationale de cercetare.


ACORD intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) privind infiintarea la Magurele, Bucuresti – Romania, a unui Centru International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO

--------
Traducere

Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), denumite in cele ce urmeaza parti,
avand in vedere Strategia UNESCO pe termen mediu (2008-2013) in care organizatia defineste obiectivul sau strategic 4 al Programului: Facilitarea politicilor si consolidarea capacitatii in stiinta, tehnologie si inovare,
subliniind rolul UNESCO de catalizator al cooperarii internationale pentru consolidarea capacitatii umane si institutionale in statele membre si in domeniile sale de competenta,
recunoscand nevoia si oportunitatea pentru cooperare in domeniul fizicii cu institutii din Romania, precum si intre aceste institutii si alte tari, indeosebi din centrul si estul Europei si tarile africane,
luand in considerare faptul ca directorul general a fost autorizat de catre conferinta generala sa incheie un acord cu Guvernul Romaniei in conformitate cu proiectul care a fost depus la conferinta generala,
dorind sa defineasca termenii si conditiile in care mai sus-numitului Centru ii vor fi acordate contributii,
au convenit dupa cum urmeaza:


ARTICOLUL 1 - Definitii
In prezentul acord:
1. "UNESCO" se refera la Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura.
2. "Guvern" inseamna Guvernul Romaniei.
3. "Centru" inseamna Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica propus pentru infiintare.
4. "UNESCO/ICTP" se refera la Centrul International pentru Fizica Teoretica Abdus Salam, centru care este parte a UNESCO.

ARTICOLUL 2 - Infiintare
Guvernul va fi de acord sa ia in cursul anului 2012 orice masuri necesare pentru infiintarea la Bucuresti – Magurele a unui centru sub auspiciile UNESCO (centru de categoria a 20a), asa cum este prevazut in prezentul acord.

ARTICOLUL 3 - Scopul acordului
Scopul prezentului acord este acela de a defini termenii si conditiile carora li se supune colaborarea intre Guvern si UNESCO, precum si drepturile si obligatiile derivate din acestea, ce le revin partilor.

ARTICOLUL 4 - Statutul legal
1. Centrul va fi independent de UNESCO.
2. Guvernul se va asigura ca Centrul se bucura, pe teritoriul sau, de autonomia functionala necesara executari activitatilor sale, precum si de capacitatea legata de;
- a contracta;
- a institui proceduri legale;
- a achizitiona si dispune de bunuri mobile si imobile.

ARTICOLUL 5 - Actul constitutiv
Actul constitutiv al Centrului trebuie sa includa prevederi precise care sa descrie:
a) statutul legal acordat Centrului in cadrul sistemului legal national, capacitatea legala necesara pentru a-si exercita functiile si a primi fonduri, pentru a obtine plati pentru serviciile furnizate, precum si pentru a dobandi toate mijloacele necesare functionarii sale;
b) o structura de guvernare a Centrului, care sa permita reprezentarea UNESCO in cadrul organismului sau de guvernare.

ARTICOLUL 6 - Obiectivele si functiile Centrului
Obiectivele Centrului vor fi:
a) oferirea de facilitati si oportunitati de pregatire si cercetare avansata pentru cercetatorii din tarile Europei Centrale si de Est, pe langa cei din tarile mai putin dezvoltate din Africa, cu un mandat suplimentar de a promova femeile in stiinta prin intermediul programelor sale;
b) desfasurarea si coordonarea de studii avansate orientate catre cercetare in fizica si tematicile interdisciplinare conexe;
c) oferirea de expertiza factorilor de decizie, factorilor educationali si publicului larg pentru consolidarea potentialului national de cercetare si dezvoltare;
d) desfasurarea de activitati de promovare (seminare, conferinte, ateliere de lucru), in cooperare cu institutii nationale si internationale, care sa asigure un forum international de discutii si sa incurajeze formarea de retele regionale de colaborare intre oamenii de stiinta din tari diferie.
Centrul va avea ca functii desfasurarea de activitati de pregatire si activitati regionale de consolidare a capacitatii, cu accent pe:
a) pregatire avansata si dezvoltare prin intermediul cercetarii stiintifice, activitati intreprinse de catre personalul pemanent al Centrului, precum si de catre personalul aflat in vizite pe termen scurt si lung, in cooperare cu institutii nationale si internationale si cu participare in proiecte internationale de cercetare;
b) evenimente stiintifice si transfer de cunostinte prin intermediul unor activitati pe termen scurt, organizate in cooperare cu UNESCO, inclusiv ateliere de lucru, conferinte si seminare compatibile cu programele UNESCO.

ARTICOLUL 7 - Consiliul de guvernanta
1. Centrul va fi indrumat si supravegheat in activitatea sa de catre un consiliu international de guvernanta care va fi reinnoit la fiecare 5 ani si care include:
a) un reprezentant al Guvernului, care va prezida consiliul;
b) doi reprezentanti ai UNESCO, inclusiv un reprezentant al UNESCO/ICTP;
c) un reprezentant al fiecaruia dintre statele membre UNESCO care au trimis notificari in vederea obtinerii calitatii de membru al Centrului, in conformitate cu prevederile art. 13 paragraful 2 de mai jos, si care si-a exprimat interesul de a fi reprezentat in consiliu.
2. Consiliul international de guvernanta va avea urmatoarele atributii:
a) va aproba programele pe termen mediu si lung ale Centrului;
b) va aproba planul anual de lucru al Centrului, inclusiv schema de personal;
c) va examina rapoartele anuale furnizate de catre directorul Centrului, inclusiv o autoevaluare bianuala privind contributia Centrului la obiectivele programelor UNESCO;
d) va adopta regulile si regulamentele si va stabili procedurile de management financiar, administrativ si de personal in conformitate cu legislatia nationala;
e) va decide asupra participarii organizatiilor interguvernamentale regionale si organizatiilor internationale in activitatea Centrului.
3. Consiliul international de guvernanta se va reuni in sesiuni ordinare la intervale regulate de timp, cel putin o data in fiecare an calendaristic. Consiliul de guvernanta se va intalni in sesiuni extraordinare daca acest lucru este hotarat de catre presedintele consiliului de guvernanta, fie la initiativa sa, fie la solicitarea directorului general al UNESCO sau la solicitarea a doua treimi dintre membrii sai.
4. Consiliul international de guvernanta isi adopta propriile reguli de procedura. Regulile de procedura pentru prima sa intalnire vor fi stabilite de Guvern impreuna cu UNESCO.
5. Directorul Centrului va participa la intalnirile consiliului de guvernanta ca membru invitat fara drept de vot.

ARTICOLUL 8 - Comitetul stiintific international
1. Centrul va avea un comitet stiintific international care:
a) va furniza expertiza stiintifica si consiliere pentru politicile de dezvoltare de programe stiintifice ale Centrului pe termen mediu si lung si pentru pregatirea planului sau de lucru anual;
b) va contribui la evaluarea activitatilor desfasurate de catre Centru;
c) va face recomandari cu privire la selectia optima de institutii si/sau experti in cercetare-dezvoltare care pot furniza serviciile necesare Centrului; si
d) va furniza consiliere cu privire la dezvoltarea de parteneriate stiintifice internationale in cadrul programelor de activitati ale Centrului.
2. Comitetul stiintific international va fi compus din oameni de stiinta atat din tarile dezvoltate, cat si din cele in curs de dezvoltare, care sunt implicati activ in domeniul stiintelor de baza relevante pentru obiectivele Centrului si care vor asigura excelenta expertizei stiintifice necesare Centrului; de asemenea, din comitetul stiintific international vor face parte un reprezentant al sectorului de stiinte naturale al UNESCO si un reprezentant al ICTP.
3. Membrii comitetului stiintific international vor fi desemnati de catre directorul Centrului, in urma consultarii cu UNESCO si a aprobarii lor de catre consiliul de guvernanta.

ARTICOLUL 9 - Secretariatul
1. Secretariatul va fi compus din director si din personalul necesar pentru functionarea corespunzatoare a Centrului.
2. Directorul Centrului va fi numit de catre consiliul international de guvernanta, in urma consultarii cu directorul general al UNESCO.
3. Ceilalti membri ai secretariatului pot fi:
a) membri din cadrul personalului UNESCO detasati temporar de catre directorul general UNESCO in situatii exceptionale, asa cum este definit in art. 11 de mai jos;
b) orice persoana desemnata de catre director in conformitate cu procedurile stabilite de consiliul de guvernanta;
c) oficiali ai Guvernului care sunt pusi la dispozitia Centrului in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti in vigaoare.

ARTICOLUL 10 - Atributiile directorului
Directorul Centrului va avea urmatoarele atributii:
a) va conduce activitatea Centrului in conformitate cu programele si directivele stabilite de catre consiliul de guvernanta;
b) va elabora proiectul planului de lucru si bugetul ce vor fi prezentate spre aprobare consiliului de guvernanta;
c) va elabora agenda provizorie pentru reuniunile consiliului de guvernanta si va introduce in aceasta orice propunere pe care o poate considera utila pentru administrarea Centrului;
d) va elabora rapoartele de activitate si de autoevaluare a activitatilor Centrului, ce vor fi prezentate consiliului de guvernanta si UNESCO;
e) va desemna membrii comitetului stiintific international, asa cum este prevazut in art. 8 de mai sus, precum si membrii secretariatului;
f) va lua masurile necesare pentru organizarea structurii interne a Centrului, in conformitate cu legislatia romana;
g) va reprezenta Centrul in actiuni legale si civile, inclusiv in litigii.

ARTICOLUL 11 - Contributia UNESCO
1. UNESCO poate furniza asistenta, in functie de necesitati, sub forma asistentei tehnice pentru programul de activitati al Centrului, in conformitate cu scopurile si obiectivele strategice ale UNESCO prin:
a) furnizarea asistentei expertilor sai in domeniile de specialitate ale Centrului;
b) contributii financiare, in baza unui acord contractual, pentru activitati implementate de catre Centru, daca acestea sunt parte a unui anumit proiect UNESCO sau a unui program care este administrat si condus de UNESCO;
c) personal temporar detasat din cadrul UNESCO, dupa cum poate fi decis de catre directorul general, in cazuri exceptionale, daca acest lucru este justificat de implementarea unei activitati comune/unui proiect comun in unul dintre domeniile prioritare strategice.
2. In toate cazurile enumerate mai sus, asistenta nu poate fi acordata decat cu respectarea prevederilor referitoare la programul si bugetul UNESCO, iar UNESCO va furniza statelor membre justificari cu privire la utilizarea personalului sau si costurile aferente.

ARTICOLUL 12 - Contributia Guvernului
1. Guvernul va asigura toate resursele, financiare sau in natura, necesare pentru administrarea si functionarea corespunzatoare a Centrului.
2. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului isi asuma, in numele Guvernului, responsabilitatea implementarii finantarii institutionale a Centrului.
3. Guvernul se angajeaza:
a) sa isi asume costurile facilitatilor, inclusiv echipamente, utilitati, mijloace de comunicare si intretinerea spatiului Centrului;
b) sa puna la dispozitia Centrului personalul administrativ necesar pentru indeplinirea functiilor sale, compus din director si personalul secretariatului;
c) sa incurajeze institutiile romanesti care colaboreaza cu Centrul sa contribuie financiar si/sau in natura la activitatile Centrului; si
d) sa ajute Centrul sa desfasoare diverse activitati de strangere de fonduri de la alte institutii/organizatii nationale si internationale.

ARTICOLUL 13 - Participarea 1. Centrul va incuraja participarea statelor membre si a membrilor asociati la UNESCO care, prin interesul comun cu privire la obiectivele Centrului, doresc sa coopereze cu Centrul. 2. Statele membre si membrii asociati la UNESCO care doresc sa participe la activitatile Centrului, astfel cum este prevazut in temeiul prezentului acord, vor trimite Centrului o notificare in acest sens. Directorul Centrului va informa Guvernul si UNESCO cu privire la primirea unor asemenea notificari.

ARTICOLUL 14 - Responsabilitatea Intrucat Centrul este din punct de vedere legal separat de UNESCO, acesta din urma nu va fi responsabil pentru actiunile sau omisiunile Centrului si nu va face obiectul niciunui proces legal si/sau nu va suporta obligatii de plata de orice fel, fie ele financiare sau de alta natura, cu exceptia dispozitiilor prevazute in mod expres in prezentul acord.

ARTICOLUL 15 - Evaluarea
1. UNESCO poate, in orice moment, sa efectueze o evaluare a activitatilor Centrului cu scopul de a se asigura ca:
a) Centrul contribuie in mod semnificativ la obiectivele strategice ale UNESCO;
b) activitatile desfasurate efectiv de Centru sunt conforme cu cele stabilite prin prezentul acord.
2. UNESCO se angajeaza sa prezinte Guvernului, cat mai curand posibil, un raport cu privire la orice evaluare efectuata.
3. In urma rezultatelor unei evaluari, fiecare parte va avea optiunea de a solicita o revizuire a continutului sau sau de a denunta acordul, asa cum este prevazut in art. 19 si 20.

ARTICOLUL 16 - Utilizarea denumirii si siglei UNESCO
1. Centrul poate mentiona afilierea sa la UNESCO si poate, prin urmare, sa utilizeze dupa denumirea proprie mentiunea: "sub auspiciile UNESCO".
2. Centrul este autorizat sa utilizeze sigla UNESCO sau o versiune a acesteia pe scrisorile si documentele cu antet, inclusiv documente electronice si pagini web, in conformitate cu conditiile stabilite de organele de conducere ale UNESCO.

ARTICOLUL 17 - Intrarea in vigoare
Prezentul acord va intra in vigoare in urma semnarii acestuia de catre parti, atunci cand acestea s-au informat reciproc in scris cu privire la faptul ca au fost indeplinite toate formalitatile necesare in acest sens stabilite prin legislatia interna a Romaniei si regulamentele interne ale UNESCO. Data primirii ultimei notificari se considera a fi data intrarii in vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 18 - Durata
Prezentul acord este incheiat pe o perioada de 5 ani de la data intrarii sale in vigoare si va fi considerat reinnoit pe perioade succesive de 5 ani, in urma unei evaluari, cu exceptia cazului in care este denuntat in mod expres de oricare dintre parti, conform prevederilor din art. 19.

ARTICOLUL 19 - Denuntarea
1. Fiecare dintre parti va avea dreptul sa denunte unilateral prezentul acord.
2. Denuntarea va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la primirea notificarii trimise de catre una dintre parti celeilalte parti.

ARTICOLUL 20 - Revizuirea
Prezentul acord poate fi revizuit prin acord intre Guvern si UNESCO.

ARTICOLUL 21 - Solutionarea diferendelor
1. Orice diferend intre UNESCO si Guvern cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, daca nu este rezolvat prin negociere sau orice alta metoda stabilita de comun acord de catre parti, va fi inaintat in vederea obtinerii unei decizii definitive unui tribunal arbitral compus din 3 membri, dintre care unul va fi numit de Guvern, altul de directorul general al UNESCO si al treilea, care va prezida tribunalul, va fi ales de primii doi membri. Daca cei doi arbitri nu pot conveni asupra alegerii celui de-al treilea, numirea va fi facuta de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie.
2. Decizia tribunalului va fi definitiva.


Drept pentru care, subsemnatii au semnat prezentul acord, intocmit in doua exemplare in limba engleza, la sediul UNESCO, Paris, 21 noiembrie 2012.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
Hotarare nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014
Ordin nr. 99/2914/2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, serv
Ordin nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Admitere Avocatura 2011 Bucuresti. Examenul de primire in profesia de avocat octombrie 2011, Baroul Bucuresti
HG 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului. Hotarare nr. 343/2011
Legea 298/2009 privind aprobarea OUG nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Lege nr. 298/2009
Medicul si magistratii sai
Ordin nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist
HOTARAREA nr. 448/2009 pentru aplicarea Hotararii nr. 14 a Congresului avocatilor (2008) privind pregatirea profesionala a avocatilor si pentru imbunatatirea pregatirii profesionale initiale a avocatilor
DreptOnline.ro - Evenimente, conferinte, seminarii de pregatire - Juridic, Afaceri, Vanzari
Ordin nr. 76/2008 pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara
Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2008
Regulament privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor
Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, decizie nr. 11/2007
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
Ghid metodologic de implementare a standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, 2006
Drept penal. Teste grila
Tiganoaia Adrian-Catalin

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: