DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura. Hotararea 82/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 12 martie 2013

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
Avand in vedere:
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
 • prevederile Regulamentului (Ce) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune,
  in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1
  (1) In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul European de Garantare Agricula (FEGA) si a masurilor de piata si interventie in agricultura, se aloca temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pana la finele anului 2013, suma de 2.700.000 mii lei, din varsamintele obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.

  (2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, pana la data de 30 decembrie 2013.
  (3) Suma prevazuta la alin. (1) este destinata asigurarii resurselor necesare efectuarii aferente schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea FEGA, a ajutoarelor specifice si a masurilor de piata si interventiile in agricultura, pentru anii agricoli 2012 si 2013, inclusiv avansul reprezentand pana la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plata directe unice pe surpafata, finantata din FEGA, aferenta anului agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE0 nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

  (4) Din suma prevazuta la alin. (1) se deconteaza doar cheltuielile eligibile aferente masurilor de piata si interventie in agricultura, ajutoarelor specifice, precum si cele aferente schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea FEGA, respectiv:
  a) schema de plata directa unica pe suprafata;
  b) schema de plata separata pentru zahar.

  Art. 2
  Ministerul Finantelor Publice vireaza sumele solicitate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, esalonat, pana la concurenta sumei prevazute la art. (1) alin. (1), intr-un cont de disponibilitati distinct, deschis in numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la data formularii cererii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

  Art. 3
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale vireaza intr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.
  (2) Decontarea platilor reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe, a ajutoarelor specifice si masurilor de piata si interventie se efectueaza de catre APIA prin virament in contul beneficiarului pana la data de 30 decembrie 2013.
  (3) Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura sunt persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare.
  (4) APIA va restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sumele neutilizate pana la data de 2 decembrie 2013, urmand ca acesta sa le restituie la randul sau Ministerului Finantelor Publice pana la data de 30 decembrie 2013.

  Art. 4
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are obligatia ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la Comisia Europeana, sa reconstituie varsamintele din privatizare in contul curent general al Trezoreriei Statului pana la nivelul sumei acordate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).
  (2) Reintregirea varsamintelor din privatizare utilizate se va efectua de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin transferarea echivalentului in euro, determinat pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii transferului sumelor in valuta, din contul analitic denominat in euro "Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune si a politicii comune de pescuit", deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele sau, in contul Ministerului Finantelor Publice "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/euro", deschis la Banca Nationala a Romaniei.
  (3) Sumele in euro incasate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale potrivit prevederilor alin. (2) se inregistreaza ca varsaminte din privatizare in valuta, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii operatiunii de transfer valutar prevazute la alin. (2). Pe baza aceluiasi curs valutar, Ministerul Finantelor Publice stinge obligatia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de restituire a sumei alocate din varsaminte din privatizare in lei.
  (4) In cazul in care sumele restituite de Uniunea Europeana, reprezentand cheltuielile efectuate pe seama varsamintelor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzatoare prevazute la art. 6 lit. e)-g) si i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricole, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea varsamintelor obtinute din privatizare pana la sfarsitul perioadei prevazute la art. 1 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

  Art. 5
  In termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  18 useri online

  Useri autentificati: