DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui proces. Hotarare 811/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 18 octombrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui proces, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se aproba vanzarea de catre Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie prin Directia generala privatizare si administrare a participatiilor statului in energie, in calitate de vanzator, prin oferta publica secundara initiala avand ca obiect un pachet de actiuni detinut la Societatea Nationala de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias, reprezentand 15% din capitalul social al acestei societati nationale.
(2) Vanzarea pachetului de actiuni se face prin metoda prevazuta la alin. (1), respectiv prin oferirea de actiuni sub forma de actiuni si/sau certificate de depozit avand la baza actiuni suport pe piata de capital reglementata nationala si internationala potrivit legislatiei privind piata de capital."

2. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) luarea masurilor necesare pentru pregatirea si derularea ofertei publice secundare initiale, precum si pentru indeplinirea formalitatilor necesare admiterii actiunilor societatii la tranzactionare pe piata operata de Bursa de Valori Bucuresti si a admiterii la tranzactionare a certificatelor de depozit avand la baza actiuni suport la Bursa de Valori Londra, in conditiile legii."

3. La articolul 2, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) aprobarea numirii de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias a unei banci emitente pentru emiterea si depozitarea de certificate de depozit avand la baza actiunile suport ale societatii."

4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2^1
(1) In cazul unei evolutii descendente a pretului de vanzare dupa admiterea la tranzactionare a actiunilor si in masura in care astfel de activitati de stabilizare vor fi recomandate de catre intermediarul selectat, Departamentul pentru energie, prin Directia generala privatizare si administrare a participatiilor statului in energie, este mandatat sa ia masurile necesare pentru desfasurrea de activitati de stabilizare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind derogarile prevazute pentru programele de rascumparare si stabilizarea instrumentelor financiare. Masurile de stabilizare se realizeaza de catre societatile de investitii sau institutiile de credit din cadrul intermediarului selectat desemnate in acest scop.
(2) In cadrul mandatului prevazut la alin. (1), in scopul de a stabiliza, dupa admiterea la tranzactionare, pretul actiunilor si/sau pretul certificatelor de depozit avand la baza actiuni suport, Departamentul pentru energie, prin Directia generala privatizare si administrare a participatiilor statului in energie, acorda intermediarului selectat:
a) dreptul de a retine o suma reprezentand maximum 13,00% din sumele obtinute din oferta publica secundara initiala; si
b) dreptul de a utiliza partial sau integral suma prevazuta la lit. a) pentru a cumpara actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti si/sau certificate de depozit avand la baza actiuni suport tranzactionate pe Bursa de Valori Londra, reprezentand maximum 1,96% din capitalul social al Societatii Nationale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias, pana la sfarsitul perioadei de stabilizare prevazute in prospectul de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(3) La expirarea perioadei de stabilizare, intermediarul:

a) preda, in deplina proprietate si libere de sarcini, actiunile si/sau certificatele de depozit avand la baza actiuni suport cumparate potrivit alin. (2) lit. b); si/sau
b) returneaza orice suma retinuta, care nu a fost folosita conforma lin. (2) lit. b), in cadrul activitatii de stabilizare, precum si suma reprezentand dobanda bancara acumulata pe perioada de stabilizare."

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, este mandatat sa efectueze plati catre intermediarul selectat, conform contractului incheiat cu acesta."

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Oferta publica secundara initiala va fi structurata in doua transe, dupa cum urmeaza:
a) transa investitorilor institutionali este acea transa in care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor institutionali si in cadrul careia este oferit un numar de actiuni reprezentand 85% din numarul total al actiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare initiale sub forma de actiuni si/sau certificate de depozit avand la baza actiuni suport. Categoria investitorilor institutionali include: institutii de credit, firme de investitii, organisme de plasament colectiv – fonduri de investitii, societati de investitii si/sau societati de administrare a investitiilor; societati de asigurare, fonduri de pensii si societati de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi si companii fiduciare;
b) transa investitorilor mici este acea transa in care sunt acceptate exclusiv inscrieri ale investitorilor care nu indeplinesc criteriile pentru a fi calificati drept investitori institutionali, astfel cum sunt prevazuti la lit. a) si in cadrul careia este oferit un numar de actiuni reprezentand 15% din numarul total al actiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare initiale sub forma de actiuni si/sau certificate de depozit avand la baza actiuni suport.
(2) In cazul in care, la inchiderea perioadei de oferta, atat transa investitorilor institutionali, cat si transa investitorilor mici sunt suprasubscrise, iar raportul dintre nivelul de subscriere a transei investitorilor mici si nivelul de subscriere a transei investitorilor institutionali este mai mare de 2, un pachet de actiuni reprezentand 5% din actiunile oferite in transa investitorilor institutionali este alocat de drept catre transa investitorilor mici."

7. Dupa articolul 4 se introduc cinci noi articole, articolele 4^1-4^5, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) In transa investitorilor institutionali, subscrierile pot fi efectuate de catre acestia la orice pret cuprins in intervalul avand limita inferioara de 24 lei/actiune si limita superioara de 32 lei/actiune, inclusiv limitele intervalului.
(2) Pretul de vanzare al actiunilor in cadrul transei investitorilor institutionali este stabilit in cadrul intervalului de pret prevazut la alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care numarul total de actiuni subscrise va reprezenta mai putin de 100% din numarul de actiuni oferite in aplicarea prevederislor art. 1, pretul de vanzare este stabilit la nivelul celui mai mic pret de subscriere inregistrat in transa investitorilor institutionali;
b) in cazul in care numarul total de actiuni subscrise va reprezenta mai mult de 100% din numarul de actiuni oferite in aplicarea prevederilor art. 1 si numarul total de actiuni subscrise in transa investitorilor institutionali va reprezenta cel mult 100% din numarul total de actiuni alocat pentru aceasta transa potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), pretul de vanzare este stabilit la nivelul celui mai mic pret de subscriere inregistrat in transa investitorilor institutionali;
c) in cazul in care numarul total de actiuni subscrise va reprezenta mai mult de 100% din numarul de actiuni oferite in aplicarea prevederilor art. 1 si numarul total de actiuni subscrise in transa investitorilor institutionali va reprezenta mai mult de 100% din numarul de actiuni alocat pentru aceasta transa potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pretul de vanzare este determinat pe baza criteriilor de alocare prevazute la alin. (4).
(3) Pretul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplica tuturor investitorilor institutionali care dobandesc actiuni si/sau certificate de depozit avand la baza actiuni suport in cadrul transei investitorilor institutionali, potrivit prevederilor prospectului de oferta.
(4) Alocarea actiunilor si/sau a certificatelor de depozit avand la baza actiuni suport in cadrul transei investitorilor isntitutionali se realizeaza de catre comisia pentru coordonarea procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala, cu luarea in considerare a criteriilor calitative prevazute in prospectul de oferta, la recomandarea si impreuna cu intermediarul selectat, avandu-se in vedere o evolutie favorabila a pretului actiunilor ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor si realizarea unui raport intre actiunile alocate catre investitorii pe termen lung, investitor care, la aprecierea intermediarului, intentioneaza sa pastreze actiunile/certificatele de depozit avand la baza actiunile suport pentru cel putin 1 an, si cele alocate catre investitorii pe termen scurt, investitor care, la aprecierea intermediarului, intentioneaza sa pastreze actiunile/certificatele de depozit avand la baza actiunile suport pentru mai putin de 1 an, mai mare de 5:1.

Art. 4^2
(1) Pentru transa investitorilor mici toate subscrierile se realizeaza la pretul de 32 lei/actiune, reprezentand limita superioara a intervalului preturilor de subscriere prevazut la art. 4^1 alin. (1).
(2) Pentru investitorii mici, subscrierea minima va fi de 100 de actiuni sau 10.000 de certificate de depozit avand la baza actiuni suport.
(3) Pretul de vanzare al actiunilor si al certificatelor de depozit avand la baza actiuni suport in cadrul transei investitorilor mici este stabilit dupa cum urmeaza:
a) pentru investitorii mici care au subscris in primele 5 zile lucratoare din cadrul perioadei de oferta, pentru primele 10.000 de actiuni subscrise de respectivul investitor pretul de vanzare reprezinta 95% din pretul stabilit potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (2), cu conditia ca subscrierile sa fie facute in conformitate cu prospectul de oferta;
b) pentru investitorii mici care au subscris in celelalte zile lucratoare din cadrul perioadei de oferta, pentru primele 10.000 de actiuni subscrise de respectivul investitor pretul de vanzare reprezinta 97% din pretul stabilit potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (2), cu conditia ca subscrierile sa fie facute in conformitate cu prospectul de oferta;
c) pentru celelalte actiuni subscrise, altele decat cele prevazute la lit. a) si b) si pentru certificatele de depozit avand la baza actiuni suport subscrise, pretul de vanzare este egal cu pretul stabilit pentru transa investitorilor institutionali.
(4) Pretul de vanzare al actiunilor in cadrul transei investitorilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (3), poate fi mai mic decat limita inferioara a intervalului de pret stabilit potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 4^4.
(5) Alocarea actiunilor si a certificatelor de depozit avand la baza actiuni suport in cadrul transei investitorilor mici se realizeaza prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor prospectului de oferta si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pretul de vanzae al actiunilor in cadrul transei investitorilor mici determinat conform prevederilor alin. (3) se aplica numarului de actiuni alocate conform prevederilor alin. (5).

Art. 4^3
(1) Durata ofertei publice secundare initiale este stabilita, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulerioare, potrivit prevederilor legale in vigoare in domeniul pietei de capital si reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, si se inscrie in prospectul de oferta.
(2) Derularea ofertei publcie secundare initiale se realizeaza potrivit termenilor si conditiilor stabilite in prospectul de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Art. 4^4
Valoarea de vanzare atat pentru investitorii din cadrul transei investitorilor institutionali, cat si pentru investitorii din transa investitorilor mici nu va fi mai mica decat valoarea nominala a actiunii.

Art. 4^5
(1) Pretul certificatelor de depozit avand la baza actiunile suport in cadrul transei investitorilor mici si al transei investitorilor institutionali va fi egal cu pretul actiunilor suport stabilit potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (2), care va fi convertit in dolari SUA in baza ratei de schimb RON/USD comunicata de Banca Nationala a Romaniei si valabila in ziua cand actiunile si certificatele de depozit vor fi alocate investitorilor potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (4) si art. 4^2 alin. (5).
(2) Pretul stabilit conform alin. (1) se va aplica tuturor investitorilor care au cumparat certificate de depozit potrivit prevederilor prospectului de oferta si nu cuprinde taxele si comisioanele utilizate de banca emitenta."

8. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) Directorul general al Directiei generale privatizare si administrare a participatiilor statului in energie;".

9. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Comisia de coordonare a procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala are, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele atributii principale:
a) coordonarea activitatii comisiei de pregatire si urmarire a procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala. Din comisia de pregatire si urmarire a procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala fac parte reprezentanti ai Departamentului pentru Energie si ai Societatii Nationale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias;
b) analiza/aprobarea informarilor/rapoartelor primite din partea comisiei de pregatire si urmarire a procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala cu privire la stadiul procesului;
c) analizarea si avizarea prospectului de oferta publica, propus de catre comisia de pregatire si urmarire a procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala;
d) avizarea intervalului preturilor de subscriere ale actiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare initiale care se vand potrivit prevederilor art. 1, recomandat de intermediarul selectat si supus spre aprobare Guvernului;
e) luarea masurilor care se impun pe parcursul derularii procesului de vanzare de actiuni prin oferta publica secundara initiala;
f) luarea deciziei, daca este cazul, impreuna cu vanzatorul si avand in vedere recomandarea intermediarului selectat cu privire la realocarea actiunilor intre transele prevazute la art. 4 alin. (1), alta decat cea mentionata la art. 4 alin. (2) potrivit prevederilor prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
g) realizarea impreuna cu vanzatorul si avand in vedere recomandarea intermediarului selectat, a alocarii actiunilor si/sau certificatelor de depozit avand la baza actiuni suport in cadrul transei investitorilor institutionali, potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (4) si a prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara."

Art. II
In tot cuprinsul hotararii, sintagma "Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie" se va inlocui cu sintagma "Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie – Directia generala privatizare si administrare a participatiilor statului in energie."